Kazalo datotek za goriva in drugo:

Uvod za lažje razumevanje merilnih podatkov

Merilni podatki so podani v dveh tabelah. V Tabeli D13 in D33.

V tabeli D13 in D33 je podan BIO vzorec. BIO in možganski BK parametri so A0, ker gre za mrtvo materijo, podobno kot za vsa zdravila.

S-ALFA lahko spremeni bencin v BIO aktivno gorivo. To omogoča pomembno regeneracijo zraka in tople grede.

Vsa goriva bi morali dobavitelji tako spremeniti. S-ALFA BIO tehnologija to omogoča. Tudi plin in druga goriva.

Zelo pomembno bi bilo za Evropo dobava ruskega plina preko Slovenije, kjer bi se med potjo plin regeneriral.

Bruselj tega ne razume, škoda za vse nas. Morda bo vsaj naše politike srečala pamet in se bodo lotili te neprecenljive BIO TEHNOLOGIJE.

Sicer pa to velja tako za hrano, pijače, zdravila, kozmetiko, pesticide itd, kot za vse drugo, kar brezglavo uvažamo in nič za ljudi ne naredimo. Vse, popolnoma vse kar se uvaža mora biti prečiščeno in oplemeniteno. Zaradi varnosti ( lumparij, vpliv črne magije in malomarnosti), mora biti to narejeno na enem mestu. Pravilna oblika zgradbe in dosti velik SPA. Državni zbor in elaborat že od leta 2002, pa dosedaj ni nič naredil. Tudi ljudi to ne zanima, raje propadajo pa se nekaj časa tega sploh ne zavedajo. Ko zbolijo je za večino že prepozno. Poškodujejo svoj BIO računalniški sistem, ki ga vodi EPIFIZA.

Datoteke:

1. Bencin 160722_D13D33_BENCIN 95

2. Nafta

3. Kurilno olje

4. Plin

5. BIO plin

6. Drva