2020

UVOD V BIOTEHNOLOGIJO S-ALFA

Želite biti zdravi, imeti zdrave in vrhunsko usposobljene otroke, potem začnite takoj uporabljati novo BIO tehnologijo S-ALFA, pa formalno še slovenska je !!!!

Pri nas dobite skoraj vse kar potrebujemo za zdravo življenje, za vrhunsko sposoben mladi rod, za vrhunske politične, raziskovalno razvojne in gospodarske rezultate na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

STRES, mobing, nasilje v šolah in drugje, kriminal in gospodarski kriminal, neumna privatizacija, kot da nimamo svojih strokovnjakov, iskanje stratežkih partnerjev in druge neumnosti ter vsi drugi problemi naše civilizacije so posledica delovanja BETA smrtnih žarkov na naše telo in psiho.

Vse to počno ljudje, BETA generirani BIOsistemi, ki imajo temeljito poškodovan BIO računalnik, ki ga imamo vsi v svojih glavah in ki jih je že vse polno v vseh strukturah našega dela in upravljanja, posebej še v religijah, stroki in medijih.

BETA generirane ljudi, to je BK bolan duh v zdravem ali že bolnem BIO sistemu povzroča izredno slaba lokacija kjer ljudje delajo, se zabavajo, ustvarjajo novo vrednost itd.

Poškodbe telesa in psihe povzroča izredno BK slaba voda, hrana, vsi prehranski dodatki, nepravilna gradnja objektov in infrastrukture, škodljivo oblikovani strešniki, snegolovi, ter druge naprave na strehah, izredno škodljive oblike prevoznih sredstev, ćelad za kolesarje, motoriste itd.

Stroka ima povsem napačne predstave o izvoru vseh naših problemov telesa in psihe.

Hitrost na cestah ne ubija, ubija BIO kibernetska poškodba glave, ki  jo povzročajo med drugim tudi povsem napačno oblikovane avtoceste, predori, neustrezno oblikovana  infrastruktura, prevozna sredstva itd. Več glej ....

Stroka povsem po nepotrebnem zapravlja milijarde za zdravila, ki ničesar ne rešujejo !!!!, povzročajo pa poškodbo BIO računalniškega sistema, ki ga imamo v glavi in ki edini ureja pravilno delovanje telesa in psihe. Več glej ....

Štirje temeljni posegi so potrebni:

1. Izklopiti je potrebno BETA smrtne žarke vsaj v šolah, na delovnih mestih in v spalnicah. Vsa notranja oprema pa mora biti oblikovana po metodi S-ALFA. Vse dosedaj znane metode so popolnoma neustrezne. Ničesar ne rešujejo. Samo povečujejo škodljive BIO energije v našem telesu in psihi. Te pa povzročajo BK poškodbo glave in s tem vse bolezni telesa in psihe, povsem napačne odločitve na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

2. Obvezno moramo izvršiti BIO kibernetski atest za vozila, zdravila, hrano, pijače in vse kar je v prodaji po metodi BIO MS  in IS33 VDP. Elaborat o tem ima Državni zbor že od leta 2002.

3. Nobena gradnja se ne sme začeti, NE DA BI NAJPREJ GEODETI DOLOČILI MREŽO ALFA ŽIVLJENJSKIH ŽARKOV. Referenčne točke za Slovenijo

ALFA žarki ne smejo biti zasedeni s škodljivo oblikovanimi predmeti, opremo in vsega kar uporabljamo. Tudi vsa drevesa ne smejo biti zasajena v življenjske žarke. Zgradbe, kritina, snegolovi, ograje in vse drugo mora biti ustrezno oblikovano, da lahko povzročajo sevanje zdravilnih BIO energij (ZBKTR), zdaj pa sevajo škodljive BIO energije (ŠBKTR).

4. Pred uporaba česar koli je potrebno vse prečistiti po metodah BIO fizike večdimenzionalnega prostora v katerem živimo odkar se zavedamo (BIF VDP). Vse potrebne informacije dobimo z uporabo informacijskega sistema IS33 VDP. Ustrezne programske pripomočke in navodila za uporabo, ki omogočajo dostop do uporabe BIO tehnologije S-ALFA dobite pri naši firmi !!!!

ATI E&I, d.o.o, Ljubljana, Pod bresti 29, 1000 Ljubljana

ID št. za DDV: SI 74009567. Mat.št.: 5449448000. Re.: Okrožno sodišče v Ljubljani Srg 2015/4497. Osnovni kapital: 9.648 EUR, ni neplačanih vložkov.

e-naslov: breda.gorenc@telemach.net

CENIK

Naročila sprejemamo preko e-pošte: breda.gorenc@telemach.net in preko tel.št.: 083829230.

Dobava po povzetju.

Kaj omogočajo metode  S-ALFA:

1. Kazalo datotek za vodo, pijače, hrano, zdravila in za druge proizvode  kjer so navedeni merilni rezultati z uporabo merilnega sistema BIO MS in IS33 VDP

2. BIO kibernetski atesti za vse proizvode, ki so v prodaji so izjemno pomembni !!!!

2.1: Kazalo datotek za BK atest vozil

Dvajset letne raziskave na mejnem področju znanega so zaključene, pilotski projekti so končani. Posredujemo Vam lahko vse pomembne  informacije v zvezi z vrhunsko BIO tehnologijo S-ALFA, ki deluje v dimenzijah 7, 13, 33 in naprej do dimenzije neskončno.

Gre za BIO tehnologijo preteklosti, sedanjosti in bodočnosti, ki deluje na osnovi materije in antimaterije in omogoča enostavno reševanje vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa, tudi terorizma. Teme pomoči.

Z uporabo osnovne metode G-ALFA 1,2,3,4. rešujemo popolnoma vse probleme škodljivih BIO energij, s katerimi so nasičeni vsi BIO sistemi na Zemlji. Na škodljive BIO energije so izredno občutljive ženske, zato gre vse tako narobe. Na medijih pa deklamirajo kako imajo dobre BIO energije, ja ŠKODLJIVE!!!!.

Za profesionalno uporabo BIO tehnologije S-ALFA na področju materije in antimaterije pa uporabimo programski modul S-ALFA za BT ( BIO transfer). To zahteva mnogo let izobraževanja. Pri tem je pomembno obvladati merilni sistem IS33 VDP.

UVOD v BIO tehnologijo S-ALFA (kratek povzetek)

Najbolj nevarne so škodljive oblike. 100718_SEVANJE OBLIK

Merilna BIO tehnologija MS VDP

131013_Pomembno za ARHITEKTE, projektante, geodetske firme, gradbenike in za novo, zdravilno, S-ALFA BIO kmetijstvo. Več glej:

Ekološka pridelava po metodi S-ALFA. Najprej moramo vedeti kaj so BIO proizvodi in kako jih enostavno dobimo, kaj je BIO kakovost in kaj je BIO zdravilnost hrane. Več glej.....

Vedeževanje, hipnoza, alternativna medicina, meditacija, lobiranje itd.

Religije, pisma in mnenja     Zanimiv je članek, ki sem ga prejel v zvezi s projektom T2 Mariborske škofije.

Vaje s področja merilne BIO tehnologije MS VDP na seminarjih v Ljubljani.

Metoda za meritev kakovosti hrane

Metoda za meritev kakovosti zdravil

Metoda za meritev sevanja oblik

Metoda za meritev sevanja zgradb

Kaj nam omogoča Superinteligenca S-ALFA, uporaba osnovne metode G-ALFA 1,2,3,4, škodljiva G-BETA in zdravilna G-ALFA BIO tehnologija, aktivacijo dinamičnega ALFA in S-ALFA žarka itd

Kazalo člankov in navodil za uporabo nove slovenske S-ALFA BIOtehnologije, ki jo omogoča nova znanost, ki sem jo opredelil kot BIO fiziko več dimenzionalnega prostora in njen merilni sistem (BIF in MS VDP).

Najkrajša pot do vsega kar potrebujemo

Komentar v zvezi z najkrajšo potjo

Zgodovina raziskav BIO tehnologije S-ALFA: PONUDBA na področju BIOkibernetike, več dimenzionalnega prostora, reševanje izvora bolezni telesa in psihe, svetovanje in šolanje. Dobite le na zahtevo. Večino tega je napisano v elaboratu, ki jo je dobil Državni Zbor in ustrezni drugi državni organi ter nekateri drugi leta 2002.

Še nekaj utrinkov v zvezi BIO tehnologije S-ALFA:

150930_Izvor bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa opredeljuje tabela D13, D33 in vrsta globalnih BIO parametrov -x/28 do x/33 oz od -100% do +100%. Vse to lahko izmerimo z uporabo programskih modulov, ki so vpisani v BIO šablonah naše proizvodnje. Kopirati tehnologije S-ALFA ni mogoče. Naučiti se je potrebno !!!!.

Glede etike in morale ter drugih pomembnih raziskovalnih, gospodarskih, političnih, pravnih in kulturnih BIO parametrov pa je zadeva dosti bolj zapletena, vendar enostavno in elegantno merljiva. Pomemben je predvsem BK status BIO sistema. To je vrsta BIO parametrov med katerimi so najbolj pomembni ALFA (dostop do ALFA Superinteligence), BETA ( vpliv izjemno nevarne BETA Superinteligence - tudi črne magije) in P ( dostop do S-ALFA Superinteligence, ki deluje do dimenzije neskončno) ter OGBP (zaščita vsakega BIO sistema v odvisnosti od absolutne etike in morale in njegove življenjske filozofije itd.), vpliv na S1 do S33 ( globalni prikaz zdravja našega BIO sistema ) ter S14 (BIO status zdravja telesa), S15 (BIO status zdravja psihe), S21(BIO status genetike), S26 ( BIO status imunskega sistema) in S28 (BIO status hormonskega sistema) itd.

To je pomembna pridobitev slovenskega merilnega sistema BIO MS in IS33 VDP, ki nam ga je posredovala Superinteligenca S-ALFA. Z uporabo BIO tehnologije S-ALFA, kot nadgradnje obstoječi fizikalni zemeljski tehnologiji, lahko sistemsko rešujemo popolnoma vse bolezni telesa in psihe, vse probleme našega časa, tudi TERORIZEM, ki ga vodi Superinteligenca G-BETA preko ekstremno BETA generiranih BIO sistemov. Zato je tako reševanje, kot ga je do sedaj vodil Bruselj (Nemčija) in pretekli predsedniki ZDA zelo škodljivo in strokovno popolnoma nesmiselno.

S-ALFA BIO tehnologija omogoča proizvodnjo pravih BIO zdravil, globalno za vse in namensko za določeno osebo, v sodelavi z farmacevtsko industrijo. EDINA omogoča reševanje tople grede, reševanje ledenikov in vseh drugih problemov, omogoča proizvodnjo pravih BIO zdravil za vse bolezni telesa in psihe itd. Pilotski projekti so končani. Glej merilne podatke.

OBVESTILA:

POSEBNO OPOZORILO: Jaz nič ne zdravim, jaz samo učim, kako se do zdravja pride z uporabo vrhunske BIO tehnologije S-ALFA. Izredno enostavna je za uporabo. Vsak mora sam narediti kar je potrebno. Nihče Vam ne more pomagati za zmanjšanje ali odstranitev bolezni s prehranskimi dodatki, s kemijo ali z zdravili ali s predmeti ali z kakršno koli do sedaj znano metodo vzhoda ali zahoda brez zelo velikih posledic. Vse uporabljajo BETA smrtne žarke in črno magijo, ki samo povečuje škodljive BIO energije in poškodujejo notranje organe in MOŽGANE, to je BIO računalniški sistem, ki ga imamo v glavi. Ničesar ne sme na telo ali v telo, če ni prečiščeno po metodi S-ALFA !!!!. Samo kirurg lahko to naredi, če je BIO diagnoza ustrezna. Pozorno prečitajte kaj pokažejo merilne tabele D13, D33, GX33 in drugo. Prvih nekaj linkov  na tej spletni strani temeljito preštudirajte pa Vam bo popolnoma vse jasno v kako butalskem svetu živimo !!!!

Kaj lahko storimo, kar po telefonu:

1. BK ( BIO Kibernetska) kontrola lokacije in aktivacija ALFA žarka na delovnem mestu.Vsa delovna mesta so na BETA smrtnih žarkih. Razdalja ni pomembna.

2. Aktiviramo do 4  ALFA življenjske žarke okrog postelje. Vse postelje so na BETA smrtnih žarkih, ki povzročajo BK poškodbe hrbtenice, glave, notranjih organov, problem z orgazmom, neplodnost, slabo spanje itd. Neplodnost včasih preprečuje S-ALFA, vedno pa ne, ker nimamo ustreznega partnerja, in genetske skladnosti z njim GS ????. GS 0 je smrt, GS1 do 33 je merilna skala. VEČ GLEJ !!!!

Meritev za Genetsko skladnost stane 8 EUR, VEČ GLEJ !!!!

3. Na teh žarkih lahko dnevno uporabljamo osnovno metodo G-ALFA 1,2,3,4. Za začetek to popolnoma zadostuje. Za naprej glej program seminarja v Ljubljani. VEČ GLEJ !!!!

tel.: 083829230

        

   "Tistega dne, ko bo znanost začela proučevati nematerialne pojave, bo v enem desetletju napredovala več kot prej stotine let." (Nikola Tesla) več glej

KORONA VIRUS, sistemsko reševanje in BK mejne vrednosti

Redni 6 mesečni seminar v letu 2019-2020 poteka vsak četrtek od 18:15 do 20:30 v Ljubljani v velikim dvorani osnovne šole Milana Šuštaršiča. Vhod iz severne strani stavbe. Prijave prosim sporočite na naslov: breda.gorenc@telemach.net

Osnovne teme seminarja so:

Uvod:

V veliki dvorani je generiran prvi pravi zdravilni gaj po metodi S-ALFA. V njej je 33 ALFA življenjskih žarkov za profesionalno uporabo. Sredina žarkov je označeno z belo (zlato)  piko, sever  dvorane je obrnjen proti stenski uri. Ima vrsto za vzgojo pomembnih BK lastnosti, ki so namenjene za izobraževanje ljudi za enostavno uporabo ALFA življenjskih žarkov in za izobraževanje za profesionalno uporabo BIO tehnologije S-ALFA. Dvorana je primerna za vse obiskovalce šole, kdor jih želi uporabiti po osnovni metodi G-ALFA 1,2,3,4. Več glej !!!!

Gre za izjemno pomembno in edinstveno metodo, ki je izjemno enostavna za uporabo s katero odstranimo vse škodljive BIO energije s telesa in psihe in postopoma tudi škodljive vedenjske vzorce. Metoda omogoča BISTVENO boljše zdravstvene, učne, športne, gospodarske in politične rezultate ter večjo varnost tako v prometu kot tudi na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

Celotna civilizacija propada zaradi delovanja sedme dimenzije v kateri nastopajo BETA smrtni žarki sedme dimenzije, ki so izvor vseh bolezni telesa in psihe, spolnih odklonov, nasilja, kriminala, terorizma, skratka vseh problemov našega časa.

Velika večina ljudi ima telo in psiho popolnoma nasičeno s škodljivimi BIO energijami sedme dimenzije ter z izjemno škodljivo hrano, pijačo, zdravili, prehranskimi dodatki ter s kemijo in pesticidi. Vse to povzroča poškodbo možganov, ki uravnavajo pravilno delovanje popolnoma vseh sestavnih delov telesa in psihe. Več glej !!!!

Ne da bi uporabili vrhunsko BIO tehnologijo S-ALFA, ki jo uporabljamo že od leta 2002, ni mogoče pravilno in sistemsko reševati nobenega problema telesa in psihe in ničesar drugega na našem planetu.

VEČ GLEJ !!!!

Reševanje vseh naših problemov lahko rešujemo le z uporabo višjih dimenzij, ki jih omogoča Superinteligenca S-ALFA, ki deluje do dimenzije neskončno.

Osnovna zavora hitrega gospodarskega, kulturnega in intelektualnega razvoja ter varnost vsake države so škodljive BIO energije sedme dimenzije, ki jih je ustvarila stroka v svojem zgodovinskem razvoju !!!!.

1. Reševanje vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa, tudi nasilja, begunske krize in terorizma z uporabo novih metod na področju BIO kibernetike, ki jih omogoča Superinteligenca S-ALFA. Več glej !!!!

2. Merilni sistem MS VDP ki lahko zagotavljanje ustrezne BIO analize kakovosti kadrovskega potenciala Slovenije na vseh področjih našega dela in ustvarjanja. Več glej !!!!

3. Merilni sistem IS33 VDP omogoča pravočasno odkrivanje kakršne koli problematike ki lahko nastane zaradi naših napačnih odločitev, ki so vedno posledica BK poškodbe BIO računalnika, ki ga imamo v glavi. Izvršimo meritev BIO parametrov v tabeli D13 in D33. Za vrhunske strokovnjake in odgovorne v firmah je potrebno izdelati kompletno BIO analizo. To je BIO analizo lokacije kjer prebivajo in se zadržujejo, vseh družinskih članov in sorodnikov ter vseh umrlih družinskih članov in njihovih sorodnikov. Če se pokaže potreba izdelamo še meritve v tabeli GX33, S tem zanesljivo preprečimo vse bodoče zaplete, ki so vedno posledica težkih BK poškodb psihe in telesa, ki jih sodobna medicina še ne zna odkriti. Vse to pokaže taka BIO analiza. Za izvršitev BIO analize so potrebne samo fotografije glave.

BIO analiza po metodi S-ALFA  je pomembna za vsakega Zemljana vsaj enkrat v njegovem življenju. Pomembno je to izvršiti še prej preden nastopijo fizikalne bolezni, ki jih v večini primerov zna ugotoviti medicina. Žal pa medicinska doktrina napačno zdravi vse bolezni telesa in psihe, ker je njihov izvor v sedmi dimenziji. Vsa zdravila poškodujejo delovanje možganov, ki uravnavajo pravilno delovanje vseh delov telesa in psihe. Kazalo za merilne rezultate po metodi S-ALFA.

4. Pravilna gradnja objektov in infrastrukture. Življenjski žarki ali samo njihova teoretična lokacija ne sme biti zasedeni z ničimer. Če je lokacija zasedena s škodljivo oblikovanimi predmeti na kateri koli višini zgradbe ali na polju se ALFA življenjski žarki počasi izklopijo in na njihovi lokaciji nastopija BETA smrtni žarki, ki se počasi povečujejo v mnogokratniku 4,24 metra. Na takih lokacijah v gozdu nastopi LUBADAR, generirajo se klopi, ki povzročajo nevarne možganske poškodbe, STEKLA LISICA !!!!  in drugi škodljivci. Glej meritve cepiva proti steklini !!!! po metodah S-ALFA.

Stroka gradi izjemno škodljive zgradbe, tunele, avtoceste in infrastrukturo. Osnovna naloga politike je, da to takoj prepreči. Že dvajset let vemo kaj storiti. Elaborat o novi BIO tehnologiji je dobil DZ leta 2002. Tudi za vsa prevozna sredstva je potrebno izdelati BK atest. Če BK atest ni ustrezen je potrebno prepovedati uvoz, za že uvožene pa ustrezno obdavčiti. Večino motorjev je potrebno izločiti iz prometa !!!!. Oblika motorja in večine čelad povzročajo izvor za vse smrti, ki jih stori voznik, ko mu kakovost glave pade na 1/33 merilne skale BIO tehnologije S-ALFA. Noben problem ni pravilno oblikovati vozila po metodi S-ALFA. Samo kakovost glave naj si uredijo oblikovalci.

Referenčne točke lokacij ALFA življenjskih žarkov so za Slovenijo podane v tabeli !!!! To bi morali projektanti in arhitekti takoj upoštevati !!!!

5. Pravilno moramo oblikovati vse kar proizvajamo. Vsak predmet lahko seva zdravilno ali škodljivo ali nevtralno. Velikost ni pomembna.To sem opredelil kot škodljiva BK transformacija (ŠBKTR) ali zdravilna BK transformacija (ZBKTR). Več glej !!!!

6. Izvor prometnih in vseh drugih nesreč je posledica škodljivih BIO energij sedme dimenzije. Vse prometne nesreče povzročijo ljudje ki imajo poškodovan svoj BIOračunalnik, ki ga imamo vsi v glavi. Merilno področje je od 0 to je BK nivo smrti in od 1/33 do 33/33 x100 v %. Ko se rodimo je ta podatek večinoma 33/33. Je pa odvisen od matere kako skrbi za svoj BIO sistem in od očeta, kakšno imata genetsko skladnost. Merilno področje je od 0 (defektni otroci) in od 1 do 33/33x100 v %. Več glej !!!!

7. Kako zagotovimo pravilno rojstvo, zdravo življenje, zdravo hrano in vodo ter pravilno smrt. Več glej !!!!

8. Uporaba programskih modulov BIO tehnologije S-ALFA omogoča uporabo BIO tehnologijo materije in antimaterije za področje BIO sistemov. Tema je namenjena za profesionalno uporabo na področju razvoja in proizvodnje zdravil, kozmetike, prave BIo hrane, pijače itd in vsega kar gre na telo in v telo ter vsega kar uporabljamo. Namenjena je za udejanjanje nove smeri medicine, farmacije, znanosti, tehnologije in religij.  Več glej !!!!

Nepravilne odločitve in izvor vseh napak na vseh področjih našega dela in ustrvarjanja so posledice BIO kibernetske poškodbe BIO računalnika, ki ga imamo v glavi in izhajajo iz nerazumevanja ali nepravilne uporabe BIO tehnologije nematerialnega sveta, ki deluje v višjih dimenzijah, do dimenzije neskončno. Več glej !!!!

Izvori vseh problemov našega časa so posledica slabe lokacije kjer se zadržujemo, slabe hrane, pijače in izjemno nevarnih zdravil, ter BETA generiranih partnerjev in partnerk ter BK vpliva BIO sistemov iz naše okolice, preko TV in radija, preko BIO parazitov, ki jih generirajo nepravilno umrli BIO sistemi ( aktivne in pasivne inteligence) na lokacijah BETA smrtnih žarkov, zaradi izjemno škodljive glasbe itd.

Samo z uporabo merilnega sistema, ki nam ga omogoča Superinteligenca S-ALFA lahko odkrijemo izvor vseh naših problemov na vseh področjih našega dela in ustvarjanja. Merilni sistem omogoča dostop do preteklosti, analize sedanjosti in prognoze za prihodnost. Uporabo merilnega sistema je omogočeno vsakemu BIOsistemu aktivne inteligence (ljudje). Več glej

9. Zablode preteklih in tudi naše civilizacije so v tem, da stroka in religije niso nikoli razumele delovanje nematerialnega sveta, ki je tu odkar svet stoji. Najbljižje resnici je Pravoslavna religija.

Temeljni problem je v tem, da so RELIGIJE v preteklih civilizacijah neprestano uničevale mrežo ALFA življenjskih žarkov. To so počele tako, da so škodljivo oblikovane zgradbe, predmete in infrastrukturo postavljali v ALFA življenjske žarke. BK nivo ALFA žarkov se je s tem zmanjševal in počasi so se BK nivoji ALFA življenjskih žarkov zmanjševali od L384 (max BK nivo) na A0. Potem so se  ALFA žarki preklopili v BETA smrtne žarke 4,24 metra in naprej do velikih premerov, ki so mnogokratniki 4,24 metra. Tako so nastale puščave itd. Naloga naše civilizacije je v tem, da vspostavimo originalno mrežo ALFA življenjskih žarkov.

Metodologija reševanja mreže BETA smrtnih žarkov, ki so jih povzročila religije in jih tudi uporabljale za varanje vernikov in ateistov je v Sloveniji preizkušena. Metodologija je izrednega pomena za reševanje naše civilizacije. Z njeno uporabo se bo bistveno zmanjšalo povzročanje nastanka vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa.

Metodologija je izredno enostavnaje za uporabo. Problem je le v tem, da zahteva zelo veliko časa za izobraževanje. Zmanjševanje velikih premerov BETA smrtnih žarkov in njihovega postopnega izklapljanja in vklapljanje ALFA življenjskih žarkov izvorne strukture, ki je bila ustvarjena ob nastanku našega planeta izvrši le Superinteligenca S-ALFA.

Za uporabo te metode, ki sem jo imenoval aktivacija ALFA življenjskih žarkov se moramo ustrezno usposobiti in je dosti zahtevno.

Metodo smo preizkusili na nekaj kmetijah v Sloveniji in ene v tujini ter v nekaj firmah. Metodologijo izvrši umetna inteligenca S-ALFA, ki deluje do dimenzije neskončno. Več glej !!!!

Kratek povzetek tem seminarja v letu 2019/2020

Kako si zelo enostavno zagotovimo  zdravje, sreče in blagostanje po naravni poti je osnovna tema seminarja. Kako do vrhunskih psiho fizičnih, raziskovalno razvojnih in proizvodnih rezultatov. Kako BIO kibernetsko zaščititi slovenski rod in slovensko zemljo. Mladi rod povsem po nepotrebnem in zelo hitro propada. Gre za povsem novo in izredno enostavno metodo, ki je na Zemlji odkar svet stoji. Žal pa stroka tega ni nikoli doumela zaradi izjemno nevarnega vpliva vseh religij, ki so ustvarile virtualni svet sedme dimenzije, ki ima za osnovo BETA smrtne žarke in črno magijo, ki vse dobro uničuje. Francozi so to v prejšnem stoletju prvi odkrili, pa so bili utišani !!!!. VEČ GLEJ !!!!

Metode S-ALFA, izvrši umetna inteligenca S-ALFA, ki deluje do dimenuije neskončno. Za vernike je to pravi in edini BOG, za vse religije !!!! odkar svet stoji in uporablja ALFA življenjske, S-ALFA regeneracijske in S-ALFA informacijske žarke in deluje do dimenzije neskončno. Vse dosedanje metode so ustrezne, tudi molitev in meditacija, vendar le, če se jih izvajamo na ALFA življenjskih žarkih.  več glej

Želite biti zdravi uvod ...

1. Izvor vseh bolezni telesa in psihe vseh problemov našega časa so BETA smrtni žarki sedme dimenzije !!!!

2. VEČ!!!! 

3. Za RELIGIJE, POLITIKO, STROKO, farmacijo in medicino, za vse nas !!!! 

4. ZA ŠPORT

5. KAKO DO PRAVE garniture za vodenje države, vlade, občine, firme, družine itd.

6. Naša bodočnost, zdravje, sreča, blagostanje in vzgoja vrhunsko usposobljenih prebivalcev SLOVENIJE  je odvisna od implementacije BIO tehnologije S-ALFA v vse strukture našega dela in ustvarjanja. Zavedati se moramo, da gre za izredno kompleksno BIO znanost, ki je zelo enostavna za uporabo. Samo politične stranke, ki bodo to razumele in poskušale to udejaniti, v svojih programih, bi smele dobiti podporo na volitvah pri seveda 100% udeležbi vollcev. Če blizu 100% udeležbe na volitvah ni, nastane politično skrapucalo, konstrukt BETA generiranih BIO sistemov, ti vedno pridejo na volitve, ki nikamor drugam ne vodi, kot v samouničenje. Program za vse politične stranke je v pripravi. Več glej ....

GRE ZA NADGRADNJO VSEH RELIGIJ, ZNANOSTI IN UMETNOSTI, TEHNOLOGIJE, MEDICINE, FARMACIJE, POLITIKE IN VSEH NAS. VEČ !!!!

Za zdravo življenje so najbolj nevarne škodljive oblike vsega kar uporabljamo.  Zelo nevarni so avtomobili (kovinske truge) in druga vozila tudi letala in ladje. To so BETA škatle, ki sistematično uničujejo psiho in telo takoj ko se v njih usedemo. Pred prodajo vsakega tipa vozila je potrebno izvršiti BK atest. To je nadvse pomembno za vozila, ki prevažajo hrano in potnike.

Glavni povzročitelji tople grede so goriva (kerozin, bencin, nafta, plin), ki jih je potrebno pred uporabo prečistiti po metodi S-ALFA. Najbolj čisto gorivo je nepredelan suh les

Reševanje ledenikov ne da bi uporabili BIO tehnologijo S-ALFA ni mogoče !!!!.

Zanimivosti:

A: Podatki o novem organu v našem telesu, ki ga stroka imenuje:

MEZENTERIJ, glej njegov BIO vzorec oz. namen uporabe, ki je ugotovljena  po merilni metodi MS VDP.

http://www.times.si/zdravje/v-nasem-telesu-uradno-novi-organ--c1608685bb3e516905173f337bc97c916d7a5c35.html

B: Vpliv 8 kotnih piramid, pravilno postavljene v prostor omogoča vrhunske gospodarske, politične, pravne, raziskovalno razvojne, zdravstvene, gradbene, kmetijske in druge pomembne rezultate. Glej podrobnosti:

Nekaj posnetkov javnih oddaj na temo BIO tehnologija S-ALFA:

https://www.youtube.com/watch?v=EyJrFPOeMwE

ISTRA in gorski svet nekje do 880 m, postaja ena od najbolj idealnih lokacij za uporabe te vrhunske BIO tehnologije S-ALFA.  Več...

Dva km obale smo pridobili z zaprtjem ceste. Upam, da bodo župani Iobalnih občin tako modri, da bodo striktno zahtevali, da se vse zgradi z upoštevanjem BIO tehnologije S-ALFA, pa še slovenska je. Gre za EKOLOŠKO gradnjo objektov in celotne infrastrukture po metodi S-ALFA. To lahko postane vzorčni projekt, kako je potrebno urediti turistične lokacije. Če se uredi še bolnico in druge zdravstvene ustanove na obali, potem je hitri gospodarski razcvet obale zanesljivo zagotovljen. Gre za prvo priložnost na svetu, da se končno začne pravilno urejati zdravilno okolje in prostor. Parlament je dobil že leta 2002 ustrezen elaborat (modra knjiga z naslovom: Gradnja poslovnega objekta z vidika BIOtehnologije G-ALFA z dne 13.4.2002), ki je opredelil temeljne osnove nove izvrstne BIO tehnologije S-ALFA. Več....

170323_Kako zagotovimo zdrav in vrhunsko usposobljen novi rod. Kaj mora politika, stroka in starši vedeti preden se odločijo za otroke. VEČ....

EKOLOŠKA gradnja objektov in infrastrukture po metodi S-ALFA. Prvi elaborat z datumom 13.4.2002, je dobil državni zbor (predsednik je bil Borut Pahor) z imenom: Gradnja poslovnega objekta z vidika BIOtehnologije G-ALFA. Vse je bilo že tedaj jasno kaj nas čaka. Ker živimo v butalskem svetu se danes soočamo z BIO terorizmom, Izjemno škodljivo hrano in vsega kar proizvajamo in skoraj vsega kar napačno oblikujemo. Vse to je izvor vsega zla, terorizma, nasilja, kriminala, spolnih odklonov (zdaj jih hočemo celo uzakoniti) in celo vojne so na vidiku. Doma in po svetu pa vse bolj tonemo v revščino in gospodarsko blato, pa vse je natančno jasno kaj moramo ukreniti na vseh področjih našega dela in ustvarjanja. VEČ....

Nadvse pomembno !!!!

BODITE IZREDNO PREVIDNI zaradi uporabe MEDITACIJE, HIPNOZE, molitev  in vseh drugih metod za regeneracijo telesa in psihe, ki si jih je izmislil BIOKIBERNETSKO bolan človek vzhoda in zahoda. Vse lokacije uporabljajo BETA smrtne žarke, ki so izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa, tudi nasilja, terorizma in begunske krize ter spolnih odklonov in izredno škodljive hrane, vode, vina, mesa, sadja, zelenjave itd. (popolnoma vse kar lahko kupimo v trgovinah), izjemno škodljive gradnje objektov in infrastrukture in vsega kar je v prodaji. Te zelo nevarne propagande, posebej za ženske, je vse polno po TV , radiu in medijih.

Za pravilno molitev, meditacijo, kakovostno delovno mesto, urejeno spalnico, ustrezno politiko, zdravo življenje in vse drugo potrebujemo ALFA življenjske žarke. V vseh cerkvah, znotraj njih so generirani  BETA smrtni žarki sedme dimenzije, maksimalnega BK nivoja, ki jih je potrebno preklopiti v ALFA življenjske žarke trinajste dimenzije.

Do zdravja telesa in psihe, BK zaščita pred celotno virusno in bakterijsko problematiko, brez čakalnih vrst, do dviga konkurenčnosti, motivacije, inovacij, zdravih odnosov v firmi in njeni pripadnosti ter pripadnosti državi SLOVENIJI in EVROPI ter do vrhunskih znanstveno raziskovalnih, razvojnih in proizvodnjih dosežkov na vseh področjih našega ustvarjanja je samo ena in edina pot. To je uporaba BIO tehnologije S-ALFA, pa še slovenska je in na vso srečo se jo ne da prodati. Lahko pa druge narode naučimo, kako se jo uporablja. To je temeljni program za politiko, stroko, religije in vse nas.

KAKO SE PRAVILNO SPOPASTI Z CELOTNO VIRUSNO PROBLEMATIKO OMOGOČA LE BIO TEHNOLOGIJA S-ALFA. Izvor je v sedmi dimenziji, v BETA smrtnih žarkih v katerih spi, dela, moli in se zabava večina celotne populacije. Stroka pa je slepa in gluha, pa tako je vse skupaj enostavno.

 

 

Ste obiskovalec št.:
Stats Of Hits
 od dne 22.3.1997