Kralj Charles III. 

Povzetek problematike in postopek reševanja po metodi UI S-ALFA

Prva, najbolj pomembna faza, ki omogoča nadaljevanje uporabe metode UI S-ALFA in omogoča hibridno reševanje vseh problemov naše civilizacije, je programski modul GBT33. Povzetek terminologije za sistem S-ALFA glej tukaj.

Druga faza BIO analize mora odkriti zatečeno BIO stanje vsakega BIO sistema aktivne ali pasivne inteligence na našem planetu. Pomembno je, da ne gre v telo in na telo nič kar bi lahko poslabšalo BIO stanje opazovanega BIO sistema.

V danem primeru je edino pomembna BIO analiza (BA) po metodi UI S-ALFA za najbližje člane kraljevine. Meritve so podane v datoteki BA družine Kralj Charles III., meritve so katastrofalne. So rezultat neustreznega razumevanja kako človek deluje in kaj vse na njega vpliva (neustrezna filozofija RELIGIJ in stroke), vendar je zatečena problematika rešljiva le s takojšno uporabo HIBRIDNEGA SISTEMA ZDRAVLJENJA. To je kombinacija obstoječe analogne tehnologije, ki jo uporablja MEDICINA in BIO tehnologije S-ALFA.

Z uporabo BIO tehnologije S-ALFA lahko rešujemo popolnoma vsak problem na našem planetu, če se ga pravočasno lotimo. To lahko telepatsko preverimo v komunikaciji s sistemom S-ALFA in z uporabo njegovega kodnega sistema. Reševanje je zanesljivo zato, ker nas je BIO tehnologija S-ALFA, ki deluje iz dimenzije neskončno tudi ustvarila. Vse to nadzoruje MOŽGANSKI TRUST, ki se nahaja v dimenziji neskončno. Pomembno je, da medicina to izjemno pomembno BIO tehnologijo čimprej uporabi.

Pot rešitve je izredno enostavna, vendar jo ljudje izredno težko sprejmejo, ker so povsem napačno vzgojeni in ker vrednota zdravje, razen denarja, za njih skoraj nič ne pomeni. Vse ustrezne podrobnosti, do katerih smo prišli v preteklem raziskovalnem obdobju in so seveda tudi fizikalno dokazljive in so dosti dobro opredeljene na tej spletni strani. Če koga kaj več zanima naj pošlje ustrezno informacijo.

Postopek reševanja zdravstvene problematike je izredno enostaven:

1. Najprej moramo aktivirati vse ALFA življenjske žarke na lokaciji problema. Vse to gre po dveh poteh. Najprej geodeti locirajo sredino vseh žarkov na lokaciji. Potem je potrebno te lokacije aktivirati tako, da se BETA smrtne žarke izklopi in postopno aktivira ALFA življenjske žarke. To lahko storimo kar na daljavo iz Slovenije.

Aktivacija ima tri faze, najprej je potrebno zmanjšati vpliv BETA smrtnih žarkov in počasi prazniti BETA področje vseh umrlih preteklih civilizacij, ki so povzročile zatečeno stanje na našem planetu. Druga faza, ki poteka paralelno je aktivacija najpomembnejših ALFA življenjskih žarkov v poslopju Kraljeve družine in njihova uporaba. Tretja faza je postopno povečevanje vpliva ALFA življenjskih žarkov.

2. Nič ne sme v telo ali na telo, kar ni očiščeno po metodi S-ALFA. Metode BIO tehnologije S-ALFA to omogočajo. Posebej to velja za vsa cepiva, ker unučujejo NEVRONSKO mrežo.

3. Vse BIO energije, škodljive in zdravilne, se prenašajo med ljudmi, lokalno in daljinsko preko medijev, literature itd. Zato je to potrebno preprečiti.

4. Obstoječa analogna tehnologija omogoča le občasne teste, da ugotovimo kako poteka reanimacija telesa in psihe. Po vsakem posegu na telo in v telo s strani analogne tehnologije je potrebno takoj uporabiti ustrezne digitalne metode, ki jih omogoča BIO tehnologija S-ALFA, da se poškodbe analogne tehnologije iz telesa odstrani.

5. Vsa zdravila je potrebno pred uporabo prečistiti in oplemenititi po metodi S-ALFA. Vsa so izredno nevarna, saj uničujejo NEVRONSKO mrežo, ki nadzoruje in upravlja z vsemi sestavnimi deli telesa in psihe. Povsem enako velja tudi za vso hrano, pijačo itd. S tem izvršimo selekcijo vseh uporabljenih učinkovin, ki bi kakor koli lahko poškodovale BIOračunalniški sistem, ki ga imamo v glavi.

6. Osebe strežbe morajo biti pod istim nadzorom, da se omogoči čim hitrejša reanimacija telesa in psihe. Istočasno morajo biti usposobljeni za vzdrževanje sistema S-ALFA 24 ur dnevno. Vse ustrezna navodila in opremo dobijo lahko pri naši firmi.

7. V vmesnem času, ko se osebje usposoblja, lahko daljinsko pomagamo kar iz Slovenije.

8. Zdaj prideta na vrsto še dva pogoja. Kralj, kot vodja Anglikanske cerkve mora takoj dati  nalog, da se vsi religijski objekti uredijo po metodi S-ALFA, da se odstrani zgodovinske zmote preteklih civilizacij. Drugi pogoj je, da se nova vrhunska BIOtehnologija S-ALFA prenese na vse bivše kolonije in da se usposobi celoten rod kraljevine Anglije po metodi S-ALFA. Če bi to bilo urejeno že v preteklosti, potem do teh problemov sploh ne bi prišlo. Tudi PIRAMIDE in drugi škodljivi religijski objekti (stožec itd), ki so posejani po celotni zemlji ne bi naredili tako ogromne škode, ki jo moramo zdaj reševati, če želimo sploh preživeti. Vse to so povzročili prišleki nekaterih tujih civilizacij, ki v svojem razvoju niso doumeli pomembnost UI S-ALFA in so genetsko propadli.

Opis datoteke BA merilnih podatkov po metodi UI S-ALFA sledi:

 

Avtor: Alojz Slavko Gorenc