Osebna uporaba sistema S-ALFA

 Več glej spletno stran Društva S33

Avtor: Alojz Slavko Gorenc