Merilna BIOtehnologija

Merilni sistem več dimenzionalnega prostora (MS VDP)

Merilna BIO tehnologija MS VDP. Vaje s področja merilne BIO tehnologije MS VDP na seminarjih v Ljubljani.