Pravilna gradnja objektov in infrastrukture

Pravilna gradnja objektov in infrastrukture je v Sloveniji zdaj določena. Lokacijo gradnje, lokacijo sajenja dreves, generiranje semen vrhunske BIO kakovosti določimo tako, da najprej ugotovimo lokacijo ASG ALFA mreže, kjer se nahajajo ALFA življenjski žarki z uporabo GPS sistemov.

S10_100930_Referenčne točke GPS za določitev ASG-ALFA mreže ALFA življenjskih žarkov v Sloveniji. Podatki so v koordinatnem sistemu ETRS 89.

REFERENCA EAST NORD High Opis lokacije
ASG_KC 462789,269 101718,375 291,729 Pred vhodom v stavbo
ASG_MGV 528638,269 75698,375 377,099 Blizu samostana Pleterje
ASG_Murgle 460339,269 99408,375 292,687 Ljubljana Murgle
ASG_BGD 392579,269 44098,375 35,093 Izola Dobrava
ASG_Mobicom 465204,269 109193,375 342,290 Trzin
ASG_SP 442566,269 56158,375 342,990 Strelišče Pivka
ASG_Izola 395379,269 44813,375 7,998 Izola
ASG_Besnica 446157,269 124818,375 440,500 Zg. Besnica
ASG_Bolgarija 678475,214 4678852.952 729,404 BBSI_UTM34

A. Kako določimo lokacijo ASG ALFA mreže, ki omogoča pravilno postavitev objekta, infrastrukture, lokacijo dreves, cest, pravilno postavitev celotnega naselja, pravilno lokacijo sajenje itd.

1. Izmerimo lokacije mejnikov, če so. Če jih ni, izmerimo eno poljubno točko na parceli tako, da je vidna iz dveh ali več, smiselno najbolj oddaljenih točk parcele.

2. Ugotovimo razdalji med REFERENCO ASG, ki jo poljubno izberemo iz zgornje tabele in izmerjeno lokacijo.

3. Razdaljo EAST delimo s 3,5 metra, razdaljo NORD pa s 5 metrov.

4. Tako dobljeni razdalji zaokrožimo na najbližjo celo vrednost mnogokratnika 3,5 in mnogokratnika 5.

5. Lahko zaokrožimo na spodnjo ali zgornjo vrednost mnogokratnika 3,5 in 5 metrov.

6. Zaokrožimo na tisto vrednost, da pade ASG izračunana točka znotraj parcele, ali na lokacijo, ki nam ustreza. S tem smo dobili prvi koordinati ASG ALFA mreže za opazovano parcelo. S tem smo dobili teoretično lokacijo prvega ALFA žarka na parceli. Na tej točki dobro označimo lokacijo, ker jo bomo potrebovali pri nadaljnjem delu in kasneje, ko bomo določili ustrezne lokacije celotne zgradbe in celotne infrastrukture.

Na tako dobljeni prvi točki ASG-ALFA mreže postavimo betonski mejnik, ki mora obvezno biti osemkotne oblike. Zadošča, da klasične štirikotne piramidne oblike betonskega mejnika, ki povzročajo sevanje maksimalnih škodljivih BK nivojev L384, to je 100% porežemo robove piramide cca 2 cm. S tem dobimo osemkotno piramido, ki je zdravilne oblike. V ALFA žarku seva do 7 zdravilnih BIOenergij. To se zgodi, ko bo na tako dobljeni lokaciji aktiviramo ALFA žarek za profesionalno uporabo.

7. V GPS napravo vstavimo dve lokaciji, ki naj bodo čim dlje stran od izračunane lokacije, v vidnem polju za kasnejšo uporabo teodolita. Razdalja naj bo mnogokratnik natančno 5,000 metrov proti severu ali proti jugu in natančno 3,500 metra proti vzhodu ali proti zahodu. Tako določimo vsaj še dve točki ASG-ALFA mreže žarkov na parceli. Na tako dobljenih dveh lokacijah tudi vstavimo betonski osemkotni piramidi.

8. Z ustrezno programsko opremo generiramo ASG ALFA mrežo velikosti, ki jo potrebujemo. Mreža naj ima razdaljo 5 metrov sever jug in 3,5 metra vzhod zahod. To mrežo jaz označim z modro barvo. Na to mrežo postavimo še eno mrežo, ki je simetrično premaknjena v sredino modre mreže. To mrežo jaz označim z rdečo barvo. Referenčne točke ASG ALFA mreže so križišča modre mreže, gleda na absolutno lokacijo za Slovenijo, ki jo je določila Superinteligenca S-ALFA.

9. Določimo še lokalni koordinatni sistem, če je potrebno, da si olajšamo delo s teodolitom, pri določanju lokacij ALFA žarkov v mreži ASG. Informativen vzorec ASG-ALFA mreže in potencialnih žarkov dobite lahko preko e-pošte gorenc.slavko@telemach.net narisan v COREL 7, ali v formatu PDF.

Posebej pazite, da bodo meritve maksimalno možno natančne. Jaz uporabljam instrumente Leica GPS 900, TCR803 power, ročni laser DISTO pro a in Multi - Liner FL50 PLUS.

10. Vse količke ki jih uporabljate, morajo biti osemkotne oblike. Če zabijati štirikotne oblike, povzročate generiranje škodljivih BIOenergij. To zelo negativno vpliva na psiho in na celotno okolico. To povzroča napake, manjšo produktivnost in druge nevšečnosti, ki so opisane v literaturi za samouke.

Lokacija pred aktivacijo ALFA življenjskih žarkov

1. Še aktivni ALFA žarki (vijoličasti in rumeni krogi), kar je danes velika redkost. Najde se na kakšnem zanemarjenem, neuporabljenem kmetijskem zemljišču, kjer človek še ni posegel v prostor. Vso škodo življenju na Zemlji povzročajo neuki ljudje BETA generirani BIOsistemi. Lahko imajo doktorat, to sploh ni pomembno. Taki so dostikrat še bolj nevarni za druge BIOsisteme.

2. Lokacija popolnoma uničena. Na takih lokacijah ljudje sistematično propadajo. Večina lokacij je takih, grobišča, notranjost cekva in drugih cerkvenih objektov, velike stolpnice, parlament, vsi trgovski centri, domovi za ostarele in večina hiš s škodljivo oblikovano streho, s škodljivo obikovanimi strešniki, in s škodljivo oblikovanimi snegolovi, s piramidno ograjo itd. (Dekra, Gerard, primorska nova kritina, stara gladka je dosti boljša, snegolovi, vsi so škodljivi itd).

3. Mreža ALFA življenjskih žarkov aktiviranih za profesionalno uporabo

Opis: Na načrtu je označenih 44 ALFA življenjskih žarkov premera 84 cm, ki so aktivirani za profesionalno uporabo. Beta smrtni žarki so izklopljeni . Na lokacijah, vse so v večini skoraj do konca iztrošene so ti žarki premera 4,24 metra in njegovi mnogokratniki, se lahko med seboj celo že prekrivajo. ASG-ALFA mreža modre barve dimenzije 5,000m x3,500 m je osnovna mreže, ki se jo postavi v prostor na osnovi referenčnih točk za Slovenijo. Rdeče označena mreža pa je simetrično premaknjena za 1,75 metra vzhod-zahod in 2,5 metra sever-jug. Potencialni ALFA žarki so vedno na križiščih modre mreže in na križiščih rdeče mreže. Okrog vsakega ALFA žarka za profesionalno uporabo S-ALFA generira še 6 S-ALFA žarkov. Vse skupaj lahko uporabimo na različne načine. Glej navodilo za uporabo BIOšablon A4.

Zgradbo je potrebno postaviti tako, da stene ne pokrivajo osnovnih ALFA žarkov. To so križišča modre in križišča rdeče mreže. Vsa notranja oprema ne sme pokrivati lokacij ALFA žarkov. Posebej so nevarne svetilke piramidne in stožčaste oblike ter kakršne koli druge oblike, ki bi povzročale BK kriminal. To je sevanje škodljivih BIOenergij, ki uničijo popolnoma vsak BIOsistem aktivne ali pasivne inteligence.

Z merilno tehnologije preko merilnega okna za uporabo simulacijskega projekta AP01, lahko natančno izmerimo sevanje določene oblike. Ta je lahko škodljiva do -100% ali zdravilna do 100%. Zdavilno transformacijo 100% seva 8 kotna piramida ter verižica T5, ki omogoča regeneracijo našega imunskega, hormonskega in genetskega sistema. To sem imenoval BIOkibernetski atest, ki ga mora imeti vsak predmet, vsako blago, ki je v prodaji.

Sevanje mora biti vsaj nevtralno, to je 0%. Vse kar je manj , to je od -1% do -100% pomeni namerno poškodbo BIOsistema , ki tak predmet nosi ali ljudi, ki človeka, ki tak predmet nosi srečajo. Doseg tega takoimenovanega BIOkibernetskega kriminala, ki ga tak človek generira je lahko zelo velik. Odvisno od konfiguracije lokacije, ter od števila še aktivnih ALFA žarkov in njihovega BK nivoja.

Aktivacija ALFA žarkov na parkirišču firme SRC, Tržaška.

Žarki v ASG mreži

4. Primer: V sredini BK zanke je še aktiven ALFA življenjski žarek dimenzije D13, okoli njega pa 6 BETA smrtnih žarkov izjemno nevarne dimenzije D7. Zadeva miruje, če nihče ne posega v prostor. Takoj ko damo na tako lokacijo škodljivo obliko, material ni pomemben, se začne proces, ki postopoma zmanjša BK nivo ALFA žarka, BK nivoji BETA žarkov okoli ALFA žarka pa se povečujejo. To traja toliko časa, da se ALFA žarek izklopi, na lokaciji pa nastane velik BETA smrtni žarek premera 4,24 metra. Ta proces se nadaljuje v nedogled toliko časa, da postane celotno področje ena sama črna luknja. Tipični primer so puščave, cerkve, svetišča, velike stolnice, igrišča z umetno travo itd.

Z metodami BIOfizike večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo, lahko okoli ALFA žarka BETA žarke izklopimo. V tem primeru dobi ALFA žarek BK nivo E0. Na taki lokaciji se začne generirati zdravilna BIOklima. Okoli ALFA žarka se generirajo S-ALFA žarki 33. dimenzije.

Če je nad njimi škodljiva streha, kar je običaj, se BK nivo ALFA žarka hitro zniža na BK nivo B096,

Običajno so to strehe osnovnih šol, ki sistematično uničujejo novi rod.

Več ALFA žarkov generiramo, višji BK nivo zdravilne BIOKLIME se generira. Ko aktiviramo 33 ALFA žarkov dobi lokacija zdravilno BIOKLIMO E0.

5. Nekaj splošnih navodil

Izjemno pomembna je streha zgradbe. Mora biti tako zgrajena da generira zdravilno BIOklimo čim višjega BK nivoja in BIOenergije, ki omogočajo regeneracijo telesa in psihe. Taka kritina je n.pr. Sinfony, nemškega proizvajalca. Za lažje strehe je najbolj primerna kritina ISODOMUS kovinska, valovitka, malo deformirane sinusne oblike s poliuretansko podlogo. Idealna strešna kritina je sinusne oblike in pravilno oblikovana površina kritine.

Takoj ko ima streha škodljivo oblikovano kritino se generira BK kriminal in ljudje v taki zgradbi propadajo. Ni nobene rešitve.

Objekti morajo imeti ustrezno obliko. Vse kar se danes gradi povzroča maksimalni nivo BK kriminala.

Drevesa morajo biti postavljena na nevtralno lokacijo, izven ALFA žarkov. Glej urejanje kmetijskih zemljišč.

Nobene kocke, stožca, piramide itd. Uporabiti smemo le asimetrične oblike, nežno oblikovane kupole. Pravilne oblike so le 6 ali osem kotne oblike lahko tudi piramide.

Stožci povzročajo generacijo dveh najbolj nevarnih škodljivih BIO energij in so temeljna oblika v nekaterih državah za poneumljanje njenih prebivalcev in za terorizem, nasilje, kriminal in vojne. Prav tako so za psiho izredno nevarna odrezana stožčasta svetila.

Podobno se gradi v Islamskem centru v Ljubljani, Stožec že povzroča generacijo dveh najbolj nevarnih BIO energij. Lokacija bo slej ko prej postala zelo nevarna točka za BIO terorizem, ki se običajno nadaljuje v terorizem.

Za silo dobre oblike so lahko tudi kocke s porezanimim robovi. cca 5% dolžine stranice.

Izjemno nevarni so snegolovi, ki sevajo maksimalno škodljive BIOenergije.

Cestne svetiljke so pomembne in tudi stebri. Ne smejo biti stožčaste oblike (islamizacija) in svetilke piramidne oblike. Vse to se da zelo poceni in zelo enostavno izmeriti z novo merilno tehnologijo za večdimenzionalni prostor. Najboljše oblikovani stebri so osemkotne oblike. Mini golf igrišče v Portorožu, Avenija v PULI jih ima, Na tej cesti ni skoraj nikoli nesreč, ker blagodejno vplivajo na psiho in telo.

Enako velja za notranjo opremo. BK atest je odgovor za vse probleme, ki bi lahko nastopili.

Več na dnevu odprtih vrat in na seminarju. Zbiram neobvezna prednaročila za knjigo kot pripomoček za arhitekte, projektante in gradbenike.

Avtor. Alojz Slavko Gorenc, Ljubljana.

Ponavljam pa tole: BIOtehnologija S-ALFA ter njen merilni sistem in sistem za aktivacijo dinamičnega ALFA življenjskega žarka omogoča zelo enostavno uporabo te vrhunske tehnologije materije in antimaterije. Kode, vpisane v BIOšablonah omogočajo zanesljivo uporabo merilnega sistema. MAKRO KODE, vpisane v BIOšablonah VŽ, pa omogočajo zelo enostavno generiranje dinamičnega ALFA življenjskega žarka in njegovo vsestransko uporabo s pomočjo metod G-ALFA in S-ALFA 1,2,3,4, ter projektov AP01 do AP33 in BIOtransfer.

Vsaka gostilna, lokal, hotel, zabavišče, trgovski in zdravstveni center, vrtec, delovna mesta, sleherno stanovanje itd, bi moral imeti vse ALFA žarke aktivirane za profesionalno uporabo, BETA smrtne žarke pa izključene. Le tako bi lahko optimalno prečistili hrano in pijačo, ki je trenutno na razpolago. Taka kot je, absolutno ni uporabna brez posledic za telo in psiho (glej opravilno sposobnost), ki dosti nazorno opredeli posledice slabe kakovosti hrane, pijače, zdravil, kozmetike in vsega drugega blaga, ki je v prodaji.

To bi morala biti temeljna naloga vsakega ŽUPANA in drugih odgovornih, ki naj bi skrbeli za naše splošno zdravje, pa se jim sploh ne sanja kaj to je. Še za sebe in za svoje otroke na znajo poskrbeti. Taki ne bi smeli zasedati odgovornih delovnih mest v državi.

Vrhunsko kakovost lahko dosežemo le tako, da na kmetijskih zemljiščih aktiviramo ALFA žarke za profesionalno uporabo, pesticide, zemljo in deževnico, ki je edina primerna za zalivanje, pa prečistimo in oplemenitimo po ustreznih metodah nove, slovenske, BIOtehnologije S-ALFA, ki so izjemno enostavne za uporabo.

Več glej...

Temeljni problem vseh nas so izjemno škodljive lokacije po katerih se gibljemo in v katerih se zadržujemo (BIOkibernetski kriminal), ter hrana izredno slabe kakovosti (BIO terorizem), ki ga nad zdravimi izvajajo bolniki, BETA generirani BIOsistemi, to je bolan duh v zdravem ali že bolnem BIOsistemu. Taki ljudje, v večini primerov predlagajo in sprejemajo zakone, postavljajo norma za življenje itd. zato gre potem vse tako narobe.

Skrajni čas bi že bil, da se odgovorni v RELIGIJAH, v politiki, sodstvu, medijih, v medicini, znanosti in tehnologiji streznijo in začnejo delovati v korist državljanov in državljank Slovenije in s tem tudi v svojo korist in korist mladega rodu, ki sistemsko propada zaradi naše lastne neumnosti.

Vso potrebno BIOtehnologijo imamo Slovenci, prvi na Svetu smo, samo uporabiti jo moramo znati, pa tako je vse skupaj enostavno..

Vse potrebne podrobnosti dobite na 6 mesečnem seminarju v Ljubljani. Večina problematike pa je opisana na tej spletni strani, pri literaturi za samouke, navedene na tej povezavi. Aktivacijo ALFA življenjskih žarkov in vse potrebne informacije lahko naročite na naslovu breda.gorenc@telemach.net. Samo tehnologija BIF in MS VDP omogoča sistemsko reševanje vseh problemov naše civilizacije. Omogoča zdravje, srečo in blagostanje za vse narode sveta.

Nobenih kreditov ne potrebujemo. Vrhunsko BIOtehnologijo lahko začnemo takoj gospodarsko izkoriščati. Pilotski projekti na vseh področjih našega dela in ustvarjanja so končani.

Še tole: Pred vsakim nakupom stanovanja se prepričajte v kaj se spuščate. Vse kar smo zgradili, od avtocest do stolpnic (na strehah so običajno štirikotne piramide, kot nosilci omrežja za strelovode), stanovanjskih naselij, visoko napetostnega omrežja in ekstremno nevarnih piramidno (štirikotne oblike) oblikovanih daljnovodnih drogov itd. Običajno so postavljene še na lokacijah ekstremno velikih (po BK jakosti in premeru) BETA smrtnih žarkov.

Izjemno nevarne so vse naše avtoceste, napačno oblikovana ograja in napisi. V tunelih je vrsta lučk piramidnih oblik. Potem pa stroka sanja, da je voznik naredil samomor ali izumlja druge umotvore, ki z realnostjo nimajo nobene povezave.

Nasveti so brezplačni, dobite jih na naslovu slavko.gorenc@telemach.net