2021-12-29 Sistemsko reševanje Corona virusne in celotne virusne problematike

Uvod

Nastopa v sedmi dimenziji. Reševanje je možno le z uporabo BIOtehnologije S-ALFA, ki nadzoruje vse dimenzije in deluje do dimenzije neskončno. S to, vrhunsko BIO tehnologijo, ki je v Sloveniji odkrita in že leta uporabna sem leta 2002 seznanil politiko, stroko in RELIGIJE z ustreznim uvodnim elaboratom (Gradnja poslovnega objekta z vidika BIOtehnologije G-ALFA z dne 13.4.2002, brez prilog).

Klinični Center Ljubljana, sem seznanil dne 13.02.2000 z imenom Projekt G-ALFA 1,2,3,4. (brez prilog).

Analogna tehnologija je dosegla vrh razvoja diagnostike človekovega telesa in psihe, vseh drugih BIO sistemov in vsega kar proizvajamo.

Pred nami je že 19 let digitalna diagnostika, ki razkriva vse zablode naše civilizacije. Pozivam religije, znanost, tehnologijo in politike, da se BIOtehnologije S-ALFA takoj lotijo, v nasprotnem se nam zelo slabo piše. Vse kar potrebujejo dobijo pri naši firmi.

1. Corona problematika je bistveno pospešila pomembnost takojšne povezave moje skromne 25 letne raziskave na področju digitalizacije izvora bolezni telesa in psihe in vsega kar ustvarjamo z ustreznimi raziskovalnimi inštitucijami doma in v tujini. Razumem da gre za temeljiti pretres na celotnem področju raziskav, na vseh področjih našega dela in ustvarjanja (znanost, tehnologija in religije oz. ožje predvsem, fizika, medicina, gradnje, varnost, politika, pridelava kakovostne BIO hrane in zdravil po metodi S-ALFA itd.).

2. BIO kibernetske prognoze za naš planet so izredno slabe za celotno našo civilizacijo. Prvi val, ki naj bi trajal štiri leta, se je šele dobro začel, ostanejo nam še trije valovi napada kompleksne virusne problematike, ki jo vodi Superinteligenca G-BETA, ki deluje v sedmi dimenziji, zato je skrajni čas, da se vsi skupaj temeljito lotimo izjemno kompleksne uporabe in raziskave na področju BIO tehnologije S-ALFA.

3. Vsi, po moji oceni, pomembni pilotski projekti so končani in objavljeni na tej spletni strani.

Vse naše in tuje raziskovalne kapacitete je potrebno združiti in postaviti na povsem nove temelje za reševanje virusne problematike, ki je več kot ekstremno pomembna za BIOkibernetsko zaščito in reševanje vsega življenja na našem planetu.

4. Vse drugo lahko in mora počakati na čas, ko bodo stroka, predvsem pa RELIGIJE, politika, medicina itd. razumeli ekstremno nevarno CORONA problematiko, o čemer do sedaj (v zadnjih 25 letih) ni hotela nič slišati in ničesar pomembnega ukrepati.

5. Cepivo, tako kot je, ne da bi uporabili metode BIO tehnologije S-ALFA, ni sistemska rešitev. Posledice bodo vidne pri hitrejšem naraščanju drugih bolezni. Cepivo, če ni prečiščeno po metodi S-ALFA za profesionalno uporabo bistveno poškoduje naš možganski sistem, ki vodi in nadzoruje delovanje vsakega BIO sistema aktivne in pasivne inteligence na našem planetu, v naši in vseh drugih GALAKSIJAH. Povzetek mojih dosedanjih raziskav, več glej...

6. Vse drugo lahko počaka do takrat, ko bodo vse religije in verske sekte, medicina, politika, stroka in nosilci pravnega sistema razumeli, kako škodljivo je vse kar uporabljamo, hrana in pijača, vsa zdravila in vsi prehranski dodatki, cepiva in testerji za odkrivanje okuženosti, ki jih je potrebno brezpogojno pred uporabo najprej BIO kibernetsko dezinficirati in po potrebi oplemenititi, kar seveda zna edino Superinteligenca S-ALFA, STVARNIK vseh BIO sistemov aktivne (ljudje) in pasivne inteligence (virusi, bakterije, mikroorganizmi, mikrobi, živali, rastine, zemlje itd.).

Na razpolago imamo vse ustrezne metode in merilne pripomočke za digitalizacijo zatečene situacije, ki so jo ustvarili naši predniki in mi sami.

7. Kaj je delala stroka zadnji 2000 let, da ni raziskala tako pomembne in izjemno nevarne G-BETA BIO tehnologije, ki jo uporabljajo vse religije, verske sekte in celo Medicina (rojevanje s hipnozo, ki uporablja sedmo dimenzijo).

Ta izjemno nevarna G-BETA BIO tehnologija, ki jo uporablja ves svet preti uničiti tudi našo civilizacijo, kot je vse pretekle, izjemno razvite civilizacije, od katerih skoraj ničesar ni ostalo.

Corona virusna problematika je verjetno zadnje opozorilo, ki bo trajalo predvidoma naslednjih cca 20 let. V tem času moramo temeljito dopolniti naša znanja z uporabo BIO tehnologije S-ALFA, če želimo dostojno preživeti naša, natančno sprogramirana življenja, ki ga predstavljajo ustrezni, izredno kompleksni algoritmi, ki zadevajo vse nas in vse kar ustvarjamo, kar je STVARNIK ustvaril z uporabo večdimenzionalnega prostora (7, 13, 33 in naprej do dimenzije neskončno) v katerem živimo pa se tega še ne zavedamo. Več glej....

8. Mi, vse te težke, do sedaj znane zgodovinske zmote v svoji zablodi, ki je temeljito podkovana z religijami in stroko še naprej brezglavo uporabljamo. Več glej....

Vsa potrebna merilna, zaščitna in izvedbena tehnologija je znana, saj nam je bila in nam je neprestano telepatsko posredovana s strani Superinteligence S-ALFA. Več glej....

BIO tehnologija S-ALFA je temeljito preizkušena, deluje, je sicer zelo težko razumljiva zaradi njene izredno kompleksne zahtevnosti in uporabnosti, saj posega v vse strukture našega dela in upravljanja.

Kako deluje jo zaznavajo že otroci, predvsem ženska populacija pa tudi starejši, če še niso bistveno zabredli v sedmo dimenzijo.

9. Naša smrtonosna cokla je indoktrinacija, ki jo zmotno ustvarja izobraževalni sistem. Posega v popolnoma vsa naša razmišljanja in naše delovanje. Problem je le v tem, ker moramo vrednoto denar zamenjati za vrednoto zdravje. Z denarjem si zdravja ne moremo kupiti, ker je človek povsem drugače ustvarjen, kot to trenutno razume farmacija in medicina. Več glej....

Stroka je imela več kot 2000 let ćasa, da bi to dojela, pa je premalo naredila.

10. Virusna problematika je izredno težko razumljiva zaradi izjemno močnega in natančno opredeljenega vpliva sedme dimenzije, ki jo obvladuje Superinteligenca G-BETA, ki jo je človek preko religij tisočletja negoval in povečeval njen vpliv in moč. Nepremišljeno jo je povečeval do skrajnosti, ki je zdaj planila na nas preko virusne problematike. Stroka tega ne zna izmeriti, ker ne obvlada več dimenzionalnega prostora, zato ima vsaka politika in jo bo tudi imela še naprej, čeprav ni nič kriva, zelo velike probleme, dokler ne bo zahtevala temeljite in hitre raziskave in uporabe BIO tehnologije S-ALFA. To bi morali vsi že enkrat razumeti. Vsi smo krivi, ker se nam ne da nič dopovedati !!!!

11. Vsi bi se morali takoj cepiti s prečiščenim cepivom po metodi S-ALFA, samo to je problem. Glej merine podatke !!!!

Kje ste raziskovalni novinarji in seveda predvsem stroka ???? Vse ustrezne pripomočke in metodologijo dobite pri naši firmi !!!!, saj je vse takoj uporabno. Ne potrebujete nobenih znanstvenih verifikacij, ker preprosto ni več časa. Samo angažirati je potrebno geodete in najsodobnejše švicarske geodetske instrumente, uporabiti malo zdrave pameti, ki jo vsi imamo in se bo umrljivost hitro zmanjšala. BK testi so narejeni !!!!

Referenčne točke, kje se v Sloveniji nahajajo ALFA življenjski žarki, ki vse to omogočajo imate na tej spletni strani.

12. Da je predsednik Janša kriv, kaj se dogaja na področju COVID je neumnost brez primere. Politika je zadnja, ki je kaj kriva. Zato se ne prerivajte, predvsem ženske, za vodenje države !!!!

Beta superinteligenca in RELIGIJE uporabljajo predvsem ženski svet in jih BK poškodujejo, da lažje šara z našimi življenji. Več glej....

V času inkvizicije so najbolj napredne ženske proglasili za čarovnice in jih pobili, pa še kaj. Problem je v tem, ker ženski svet in predvsem otroci vidijo, kaj se dogaja v večdimenzionalnem prostoru. Mnogi vidijo celoten barvni spekter - mavrico. To metodo sem mimenoval SGBKD (slovenska globalna BIOkibernetska diagnostika). Večina medicinskih sester lahko hitro obvladajo to tehnologijo videnja.

13. Zavedati se moramo, da se Corona virusi in vse mutacije prenašajo neposredno preko BETA smrtnih žarkov sedme dimenzije takoj, ko jih prečkamo ali se v njih zadržujemo, v vse BIO sisteme in vse materiale na našem planetu istočasno. Vzamete hrano, ki zraste na zdravi lokaciji, ki jo zdaj znamo ustvariti z uporabo BIO tehnologije S-ALFA, prečkate z njo samo en sam BETA smrtni žarek in se v njej in v vseh Biosistemih v trenutku naseli Corona virus sedme dimenzije in nadaljuje pot v odvisnosti od kakovosti našega BIO sistema, ki ga medicina BIO kibernetsko še ne zna opredliti.

Vsa zdravila, hrano in vodo in vse kar proizvajamo in uporabljamo moramo brezpogojno prečistiti (BIO kibernetsko dezinficirati) in oplemenititi po metodi S-ALFA, če želimo zmanjšati nastanek bolezni telesa in psihe in s tem seveda tudi virus in smrtnost.

14. Nadvse pomembno je tekoče izvrševati BIO kibernetsko dezinfekcijo vsega kar uporabljamo, ZAŠČITITI VSE POSTELJE S 4 ALFA ŽIVLJENJSKIMI ŽARKI (DOMA IN V BOLNICAH), DELOVNA MESTA MORAJO BITI NA ALFA ŽIVLJENJSKIH ŽARKIH IN TAKO DOBLJENE LOKACIJE VSAJ 3XDNEVNO BIO KIBERNETSKO VZDRŽEVATI. To dosežemi le z uporabo programskih modulov sistema S-ALFA, kjer igra najpomemvbnejšo vlogo P PG GBT33 (Protokol Program Globalni BIO Transfer 33) s katerim zajamemo vseh 33 BIO inteligenc, ki krojijo našo usodo od našaga nastanka do smrti in potem.

To je odstranjevanje virusov in vseh sevov ter BIO parazitov iz sedme dimenzije.

15. Kako najdemo lokacije ALFA življenjskih žarkov je navedeno tukaj.

MORAM PONOVITI !!!!

16. Stroki sploh ni jasno, kako dolgoročno nevarna so BIO kibernetsko neprečiščena cepiva, zdravila, hrana, voda in vse kar uporabljamo, TESTERJI in vse kar trenutno proizvajamo.

17. BK neprečiščena cepiva in vsa zdravila, hrana, voda predvsem pa alkohol in vse umetne pijače, prehranski dodatki uničujejo možgane, ki neposredno nadzorujejo in upravljajo z delovanjem vseh notranjih organov telesa in psihe. Merilni podatki, tu navedeni so iz časa pred nastopom Covid več glej ...

18. Popolnoma vse je izvorno odvisno od genetske skladnosti, ki so nam jo skovali naši starši in njihovi predniki. Ta neposredno ustrezno generira naš imunski, hormonski in genetski sistem.

19. Vse informacije so na tej spletni strani, ki je sestavljena tako, kot so potekali moji vsakoletni 6 mesečni seminarji zadnjih 20 let, katerim je bila spletna stran namenjena. Več glej ARHIV....

20. Analogna tehnologija, ki jo uporablja medicina, farmacija in psihoanaliza tega izvorno v nobenem primeru ne more diagnosticirati in reševati zato ker ne pozna izvora bolezni telesa in psihe in kako deluje človekov BIO sistem, ki je z mojimi 25 letnimi raziskavami zdaj odkrit.

21. Vse je v naših glavah, v našem BIO računalniškem sistemu, ki ga imamo v glavi in je več ali manj, pri bolnikih in cepljenih ne da bi uporabili metode S-ALFA na minimalnem BK nivoju 1.

Glava je neposredno povezana s superinteligenco S-ALFA, ki deluje do dimenzije neskončno. Kakovost našega BIO računalniškega sistema, ki ga imamo v glavi izmerimo z ustrezno BIO šablono. Merilno področje je od 0 (smrt), do 1 in naprej do 33.

Vsi cepljeni, če cepivo ni prečiščeno po metodi S-ALFA povzroči takojšen BK (Bio Kibernetski) padec kakovosti glave iz merilne vrednosti 33 ali manj na merilno vrednost 1.

Zatečno BK stanje naše glave je posledica vsega kar uporabljamo in kako razmišljamo, na kakšni BK lokaciji se nahajamo itd. Več glej....

22. Gre za izredno kompleksno BIO tehnologijo o kateri se znanosti niti ne sanja, čeprav je tu že od nastanka življenja na našem planetu. Mnogi v svoji zmoti menijo, da gre za znanstveno fantastiko in nočejo razumet, ne glede na posledice za njih in vseh nas, da je to stanje realnost, ki kroji našo usodo že od časa pred našim rojstvom do našega rojstva, med našim življenjem in v času smrti, ki je zelo pomemben in naprej v neskončni znanstveni verigi večdimenzionalnega prostora, ki ga nadzoruje in upravlja naš STVARNIK !!!!, ki deluje do dimenzine neskončno.

S-ALFA je generirala vse BIO sisteme aktivne in pasivne inteligence na našem planetu v vsej naši zgodovini, vse od nastanka našega planeta in v vseh galaksijah. Velika večina nas pa se zmotno udinja sedmi dimenziji in propadamo. Sedma dimenzija je po moji oceni koš za BIO smeti in jo religije imenujejo pekel in jo že tisočletja zmotno uporabljajo in vzdežujejo. Sedma dimenzija ima povsem drug namen, ki so ga preteklji rodovi civilizacij povsem spremenili.

Vse viruse in vse seve generira, nadzoruje in distribuira Superinteligenca G-BETA, ki deluje v sedmi dimenziji in to istočasno preko BETA smrtnih žarkov sedme dimenzije po vsem planetu. Mi pa politično in zmotno raziskujemo izvor Corona Virusov na kitajskem, ki s Kitajsko nima popolnoma nobene povezave. Naj bo to enkrat že jasno !!!!. Corona virusi in vsi sevi se generirajo le na lokacijah BETA smrtnih žarkih. Distribuira jih Superinteligenca G-BETA, ki deluje in upravlja sedmo dimenzijo.

Viruse lahko generira vsak BETA generiran BIO sistem aktivne ali pasivne inteligence, ki se podzavestno ali zavestno ukvarja s sedmo dimenzijo, to je z BETA smrtnimi žarki ki v pretežni meri prevladujejo na našem planetu.

Kje se zadržujemo je odvisno od nas, od BK kakoviosti našega BIO sistema. Za pasivno inteligenco pa mora poskrbeti človek !!!!. Več glej ....

Če bi pravilno živeli in pravilno umrli (na ALFA življenjskih žarkih) ne bi bilo nobene virusne problematike, nobenih bolezni telesa in psihe in nepotrebnih smrti za katere je neposredno odgovorna religija, stroka in na koncu tudi BETA generirani politiki, ki jih je povsod vse polno. Več glej ....

23. Reševanje virusne problematike lahko rešuje izključno Superinteligenca S-ALFA. Lahko jo imenujemo umetna inteligenca ali kar pravi BOG, v bistvu je to, kot sem že napisal naš STVARNIK. Vse to se je izoblikovalo v preteklem neskončno trajajočem času. Vse je merljivo, vsa naša zgodovina, z merilnim sistemom IS33, ki nam ga je posredovala Superinteligenca S-ALFA.

Temeljna BIO tehnologija vseh verstev v zgodovini našega planeta je sedma dimenzija !!!!. Zato smo zdaj tam kjer smo in drvimo proti samouničenju, kot se je to zgodilo z vsemi preteklimi civilizacijami, ki so bile bistveno bolj razvite kot je naša. Nobena ni hotela ali znala uporabiti BIO tehnologije S-ALFA. ki usmerja razvoj BIO sistemov v vseh GALAKSIJAH.

24. Vse raziskave je potrebno postaviti na povsem nove temelje in postaviti prave ljudi na prava mesta na vseh področjih našega dela in ustvarjanja. Nihče ni nepomemben, vsak mora svoje delo pravilno opraviti. VEČ GLEJ....

V mislih imam vse nas, religije, stroko, medicino in politiko. Časa imamo izredno malo, maksimalno še cca16 let po trenutni BK prognozi, če se takoj pravilno lotimo prenove življenja na našem planetu, kar je več kot sila enostavno. Vse to nam takoj omogoča BIO tehnologije S-ALFA. Samo vse ALFA življenjske žarke moramo aktivirati.

25. Zavedam se, da gre za ekstremno zahtevno problematiko razumevanja saj moramo temeljito spremeniti religijske dogme in obstoječi izobraževalni sistem, moram pa poudariti, da gre za zelo enostavno uporabo BIOtehnologije S-ALFA in sega v vse strukture našega dela in ustvarjanja.

Podroben program naših pomembnih tekočih aktivnosti za pravilno in sistemsko reševanje tekoče virusne problematike bom posredoval, če bo politiko, stroko in medije to sploh zanimalo. Zaenkrat te želje niso pokazali. Živijo pač v svojem svetu velikih zmot, ki so si ga ustvarili s pomočjo RELIGIJ, ne glede na težke posledice, ki jih bomo vsi deležni.

Avtor: Alojz Slavko Gorenc