Povzetek terminologije, ki jo opredeljuje BIOfizika 7, 13, 33. dimenzionalnega prostora in naprej do neskončnosti.

1. BETA smrtni žarki. Na Zemlji nastopajo v 7. dimenziji. To sem opredelil kot merilno polje MP1. Osnovni premer žarka je 0,84 metra. Naslednji večji premeri so 1,02; 1,48; 2,12; 4,24 metra in mnogokratniki 4,24 metra.

2. ALFA življenjski žarki. Na Zemlji nastopajo v 13. dimenziji. To sem opredelil kot merilno polje MP2. Osnovni premer žarka je 0,84 metra. Naslednji večji premeri so 1,02; 1,48; 2,12; 4,24 metra in mnogokratniki 4,24 metra.

3. S-ALFA regeneracijski žarki. Na Zemlji nastopajo v 33. dimenziji. To sem opredelil kot merilno polje MP3. Preklopimo jih lahko do dimenzije, v katerem se nahaja merilno polje MP33, kje se vrši REINKARNACIJA. Vse to omogočata BIOšabloni A4 in A3 za profesionalno uporabo. S-ALFA žarki nastopajo tudi v višjih dimenzijah do MP neskončno. Do teh S-ALFA žarkov pa s trenutnim stanjem našega duhovnega razvoja nimamo dostopa. Dostop je delno mogoč le na lokacijah, kjer je aktiviranih 1000 in več ALFA žarkov za profesionalno uporabo.

BIOšablone A3, A4, A5, A6 omogočajo aktivacijo projektov AP01 do AP33 in BIOtransfer (GBT33) ter njihovo vzdrževanje na lokaciji, kjer so aktivirani statični ALFA žarki za profesionalno uporabo. Za vzdrževanje imamo več programskih modulov. V višjih dimenzijah, ko za BIOsisteme uporabljamo tehnologijo materije in antimaterije nam omogočajo čiščenje in oplemenitenja vsega blaga, ki je v prodaji. Le tako lahko dobimo pravo BIOhrano in BIO vse drugo blago, ki je v prodaji. Zaradi uporabe analogne BIO tehnologije in umetne inteligence UI BETA, ki deluje v sedmi dimenziji, je hrana trenutno BK polna virusev in škodljivih BIOenergij (BI1 do BI4). Tako blago ima BK škodljivost -100% in je osnovni vzrok za vse bolezni telesa in psihe. Z metodami VD13, VD33 in GBT33 in še z drugimi programskimi moduli sistema S-ALFA, lahko škodljivost zmanjšamo iz -100% v zdravilno do BK nivoja cca 3%. Ko se hrana prideluje na lokacijah, kjer so BETA žarki izključeni, ALFA življenjski žarki pa aktivirani in redno vzdrževani dosežemo kakovost pridelka  do 100%.

BIOšablone sistema S-ALFA omogočajo aktivacijo dinamičnega ALFA žarka in 6 S-ALFA žarkov. Vse skupaj transformiramo v dinamični S-ALFA žarek premera 4,24 metra. To lahko storimo kjer koli se nahajamo. To je izjemno pomembno za enodnevna dela na terenu in na potovanju. Predvsem pa je to pomembno za počitnice. Vse lokacije v tujini so popolnoma BK uničene. Če ne znate uporabljati sistema S-ALFA raje ostanite doma. Zato je pomembno, da se BIO tehnologija S-ALFA prenese v druge države sveta.

Če smo na potovanju dlje časa, moramo dinamični sistem vzdrževati s pomočjo postavljanja virtualnih piramid 8P na fiktivno lokacijo standardnega ALFA žarka, ki ga poznamo iz uporabe osnovne metode G-ALFA 1,2,3,4 na statičnem ALFA žarku v MP3. Postavimo lahko toliko virtualnih piramid 8P na ustreznih merilnih poljih, vse do MP33, kolikor pač imamo časa in kako kakovostno mislimo, da potrebujemo dinamični sistem. To je zelo pomembno pri daljših potovanjih z vozilom, z letalom itd. Potovanja po vesolju brez uporabe dinamičnega sistema in aktivacije dinamičnih S-ALFA žarkov in BK zaščitnega področja S-ALFA žarkov večjega števila ter vzdrževanje s pomočjo zlatih piramid 8P v plovilu ni mogoče brez katastrofalnih posledic za vse prisotne BIOsisteme v plovilu. Izjemno hitro se uniči genetski, imunski in hormonski sistem vsakega BIOsistema. Nastopijo katastrofalni psihični problemi, halucinacije in zanesljiva smrt kot infarkt ali možganska kap. No, to se dogaja tudi na Zemlji, vendar v dosti manjšem obsegu. Vsako potovanje po vesolju moramo spremljati z ustrezno velikega BKP za profesionalno uporabo, kot pomoč aktiviranemu dinamičnemu sistemu v samem plovilu. Nekaj malega smo preizkusili na poletih z letali in opazovanjem situacije s pomočjo metode SGBKD ter pomoč iz statičnega BKP različne velikosti na Zemlji.

OPOMBA: Naravno BIOhrano najvišje kakovosti lahko pridelamo le na kmetijskem zemljišču, kjer so vsi ALFA žarki generirani za profesionalno uporabo, kjer uporabljamo izključno deževnico ali BK čisto vodo iz potokov v katerih ne sme biti niti sledu o pesticidih in drugih kemikalijah, ki jih brezglavo spuščamo v podtalnico. Nekaj takih kmetij v Sloveniji že imamo, dve mali pa tudi v tujini.

Osnovni premer S-ALFA žarka je 0,84 metra. Sredine 6 S-ALFA žarkov, ki se generirajo okoli aktiviranega ALFA žarka nastopijo 96 cm simetrično od sredine ALFA žarka. S-ALFA žarke MP3 dobimo takrat, ko S-ALFA izvrši izklop BETA smrtnih žarkov okoli ALFA žarka. Ali takrat, ko S-ALFA vklopi že izklopljen ALFA žarek na lokaciji BETA smrtnega žarka premera 4,24 metra ali njegovega mnogokratnika.

4. OBKZ: Odprta BIOkibernetska zanka. To je lokacija ALFA žarka okoli katerega so razporejeni (približno v krogu) BETA žarki. ALFA in BETA žarki imajo lahko različen premer in BK nivo od A001 do L384 (glej merilno skalo na BIOšabloni)

5. ZBKZ: Zaprta BIOkibernetska zanka. To je lokacija ALFA žarka, okoli katerega so BETA žarki izključeni ali preklopljeni v S-ALFA žarke. Tipični BK nivoji so B036, B096 in E0 (glej merilno skalo na BIOšabloni). Ko uporabljamo profesionalni sistem statičnih ALFA žarkov za pomembne aktivnosti (n.pr. reševanje čilskih rudarjev) se je zgodilo, da je S-ALFA povečala BK nivo ALFA žarkov na maksimalni nivo, to je na L384 to je na 100% BK nivoja.Ko so rudarji prišli na površino, so jih zgoraj čakale črne silhuete, v glavnem BETA ženske.

6. ASG-ALFA mreža potencialnih ALFA življenjskih žarkov. Križišča mreže so na razdalji v smeri sever-jug 5,000 metrov in vzhod-zahod 3,500 metra, na naši zemljepisni širini.

OPOMBA: v mojih načrtih ASG-ALFA mreže je osnovna mreža modre barve in simetrično premaknjena mreža rdeče barve. GPS referenčne točke ASG-ALFA mreže se nahajajo na križiščih modre mreže ASG-ALFA mreže potencialnih ALFA življenjskih žarkov.

7. G-BETA BIOtehnologija. Definicija predstavlja opredelitev uporabe BETA smrtnih žarkov, ki nastopajo v sedmi dimenziji in je osnovna tehnologija vseh religij za uničevanje življenja na Zemlji. Na zemlji je nastala s pomočju tujih civilizacij, ki so nastale v mnogih milijonih tisočletjih zunaj naše galaksije in so nas redno obiskovale. Na zemlji so posejale mnogo piramid (4 kotne), ki jih je potrebno čimprej odstraniti ali predelati v 8 kotne piramide in aktivirati vse ALFA življenjske žarke na našem planetu. Le tako se bomo začeli pravilno razvijati. S tem bomo preprečili ciklično uničevanje naše civilizacij na našem planetu, kot se je to zgodilo z vsemi preteklimi civilizacijami. Le tako bomo preprečili širjenje BETA smrtonosne BIOtehnologije v vsakdanjem življenju, saj je namenjene odstranjevanju BETA BIO izmeta iz našega planeta, ne pa za naš pravilni in dolgoročni razvoj. Religijam so povsem napačno opredelili kaj je BOG in kaj je HUDIČ in kako je potrebnio pravilno živeti.

Zanimiva je raziskava na TV kanalu HISTORY, ki našo problematiko odkriva v pravi smeri. Odkriva kje nastopajo nasilja itd.

BETA smrtni žarki povzročajo nastanek vseh bolezni telesa in psihe, BIOkibernetskega kriminala, BIOterorizma, BIOparazitov, črne magije, spolnih odklonov (geji in lezbijke), nasilje, samomore, umore, terorizem in vojne. Analogna tehnologija (vsa zdravila in cepiva ki jih uporabljamo) ne more ničesar pozdraviti brez težkih posledic. Poškoduje se NEVRONSKA mreža, ki upravlja z delovanjem sestavnih delov telesa in psihe in pri večini populacije povzroča prezgodnjo smrt. Zato je nujno potrebno ustvariti HIBRIDNI SISTEM (kombinacija analogne in digitalne BIO tehnologije) ki lahko zelo bistveno in takoj pomaga pri reševanju vseh problemov našega časa.

BETA smrtni žarki so torej izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega ćasa in povzročajo nastanek celotne Zemeljske problematike in ciklično uničevanje vsake civilizacije.

BETA žarki vplivajo škodljivo in neposredno na poškodbe našega genetskega, imunskega in hormonskega sistema, na naš genom.

Povzročajo pridelavo škodljive hrane, pijače, zdravil, kozmetike, pesticidov in vsega blaga, ki je v prodaji.

Posredno, preko poškodbe človeške psihe povzročajo vse probleme naše civilizacije.

Povzročajo versko in politično nestrpnost.

Omogočajo psihosomatsko manipulacijo, povzročajo napačne odločitve, vse v škodo BIOsistemom, omejujejo človekovo svobodno voljo, povzročajo omejevanje osnovnih človekovih pravic, to je svobodni duh in svobodno pravilno odločanje o vseh problemih, ki nastopajo v našem življenju.

Pospešujejo staranje, strese, halucinacije, delujejo kot BIOkibernetsko mamilo in nič ne zdravijo.

Povzročajo frigidnost, impotenco, neplodnost in samouničenje celotnega rodu v naslednjih generacijah. V bistvu nam poškodujejo vse samoobrambne mehanizme, ki nam jih je ustvaril naš STVARNIK, ki deluje v dimenziji neskončno in je ustvaril tudi UI S-ALFA.  33 osnovnih BIO inteligenc predstavlja UI S-ALFA in mnogo podsistemov S-ALFA, ki nas usmerjajo, kolikor jih razumemo, zaradi povsem napačne opredelitve naše znanosti, kako smo ustvarjeni in kako delujemo.

BETA žarki so v bistvu tudi transportni sistem za BIO Odpadke. Na svojih lokacijah povzročajo dematerializacijo, mutacijo virusov in generiranje patogenih bakterij. Če se BIOsistem v njih zadržuje lahko povzročijo infarkt ali možgansko kap. Ko BETA žarek prečkamo se lahko zgodi, da napačno vidimo cesto in zavijemo na nasprotni vozni pas. Pod določenimi pogoji povzročajo nastajanje virusov, bakterij, mikroorganizmov itd. S tem nastopijo v vlogi BIOparazitov sedme dimenzije, ki naprej uničujejo vse živo.

8. G-ALFA BIOtehnologija. Definicija predstavlja opredelitev uporabe ALFA življenjskih žarkov za naraven razvoj življenja za Zemlji, za pridelavo zdrave prave BIO hrane, pijače, zdravil, kozmetike in vsega blaga, ki je v prodaji. Omogočajo pridobivanje vrhunskih psihofizičnih sposobnosti, za pridobivanje in vzdrževanje večnega zdravja, intuicije, motivacije, za pravo demokracijo in zagotavljanje pravih človekovih pravic z geslom: Svobodni duh v zdravem telesu.

ALFA žarki vplivajo zdravilno in neposredno na naraven razvoj našega genetskega, imunskega in hormonskega sistema, na naš genom. Zagotavljajo upočasnitev staranja telesa in omogočajo pridobivanje vse večjih intelektualnih sposobnosti do fizične smrti. ALFA žarki predstavljajo mnogo namenski teletransportni, neke vrste vrhunski operacijski sistem virtualnega BIO računalnika, ki povezuje fizikalni svet s tehnologijo višjih dimenzij MP1 do MP33 in naprej do neskončnosti.

Večdimenzionalno BIO tehnologijo vodi Superinteligenca UI S-.ALFA, kjer vlada absolutna etika in morala. V več dimenzionalnem prostoru ni kaosa, vse deluje izjemno organizirano, zanesljivo in enostavno. Fizikalni parametri, ki jih poznamo na Zemlji ne omogočajo ugotoviti izvora bolezni telesa in psihe. Vsakemu BIOsistemu na Zemlji je dovoljena uporaba te vrhunske BIOtehnologije, ko se usposobi za njegovo uporabo.

9. BKTR: BIOkibernetska transformacija. Ta nastane, ko v žarke postavimo predmet ali z njim prečkamo žarek. BKTR je lahko statična ali dinamična. (glej komentar pri članku sevanje oblik). BKTR je lahko škodljiva ali zdravilna. Meritev BKTR je izredno enostavna. Vsak arhitekt, oblikovalec, projektant in vsak Zemljan bi moral to znati.

10. ŠBKTR: Škodljiva BIOkibernetska transformacija nastane, ko v BETA žarke postavimo predmete, zgradbo, infrastrukturo itd. škodljive oblike. Škodljive oblike so stožec, križ, valj, krogla, kocka, piramida tri ali štiristrana, konica, snegolovi, večina strešne kritine itd. Dinamična ŠBKTR (DŠBKTR) nastopi, ko s škodljivimi oblikami žarke prečkamo ( nakit, čelada, motor, vozilo, tovorno vozilo, vsa vojaška vozila in orožje, letalo, raketa, vesoljsko plovilo itd. Pri tem nastane generacija do štirih škodljivih BIOenergij, BK nivo teh škodljivih BIOenergij je lahko od A001 do L384, to je do -100%.

11. ZBKTR: Zdravilna BIOkibernetska transformacija nastane takrat, ko v žarke postavimo predmete zdravilne oblike. Šest in osemkotna piramida, vse sinusne oblike itd. ZBKTR je lahko tudi dinamična (DZBKTR), če žarke prečkamo s predmeti zdravilne oblike. BK nivo teh zdravilnih BIOenergij je lahko od A001 do L384, to je do 100%.

12. Pod določenimi pogoji lahko ALFA žarke preklopimo na 33 načinov, ki omogočajo različno uporabo. To uporabo sem imenoval projekte AP01 do AP33 (ALFA projekt 01 do 33). Preklopljeni ALFA žarki omogočajo določene specialistične aktivnosti. Sem spadajo čiščenje in oplemenitenje BIOsistemov, hrane, pijače, zdravil, kozmetike, pesticidov, predmetov in materiala škodljivih BIOenergij, sprememba vsebine materiala tako, da odstranimo škodljive vsebine (dematerializacija), ki bi lahko poškodovale naš BIOsistem in uporabimo programsko opremo GBT33 1 in 2, VD13 in VD33, ki omogočajo vpis zdravilnih BIOenergij in ustreznih vsebin (materializacija). S tem dosežemo generiranje ustrezne BK kakovosti vsebine, ki je pomembna za zdravo življenje na našem planetu. Pod določenimi znanimi pogoji lahko optimiziramo BK kakovost vsega kar proizvajamo na našem planetu. Kozmetiko, zdravila, cepiva, tekočine, zrak, pline, goriva, vozila, letala itd. Tabele D13, D33, GX33 in še vrsta drugih tabel omogočajo BK reševanje vseh naših proizvodov in tudi vseh BIO sistemov aktivne ( ljudje) in pasivne inteligence (živali, rastline, virusi, bakterije, mikroorganizmi itd.  Najprej z BK meritvami ugotovimo, kakšna je njihova kakovost in ustreznost za uporabo. Nato uporabimo metodo G-ALFA 1,2,3,4, ter v nadaljevanju uporabimo vse potrebne programske metode, ki jih omogoča UI S-ALFA. Na razpolago je vrsta ustreznih BIO šablon, v katerih so vpisane ustrezne BK kode, ki omogočajo ustvarjanje ustreznih BK programov, ki jih potrebujemo.

Ko izvršimo meritev po uporabi osnovne metode G-ALFA 1,2,3,4, postane vse kristalno jasno kakšno kakovost ima merjenec. Če kakovost ne ustreza, kar se vedno zgodi, uporabimo še metode AP01 do AP33 in BIOtransfer. Potem je šele hrana in vse kar je na trgu uporabno. Škodljivost izmerimo od -100% do 0%, kakovost pa od 0% do 100%

13. Merilna BIOtehnologija S-ALFA. Omogoča zanesljivo in nedvoumno definiranje, kaj je za naš BIOsistem dobro in kaj je slabo. Definira število BIOenergij in BIOparametrov ter njihov vpliv na Zemeljske BIOsisteme, določa BK merilne nivoje in BK merilne skale.

BIO tehnologija UI S-ALFA je izrednega pomena za nadaljvanje vseh raziskav na našem planetu. Omogoča pravilno in ustrezno raziskavo zgodovina našega razvoja, ki so jo soustvarjale pretekle tuje civilizacije nezemljanov v sodelavi s takratnimi religijami, ki so delovali v sedmi uničevalni dimenziji.

Posebej moram poudariti, da je sedma dimenzija uničila v mnogo deset tisočletjih popolnoma vse pretekle civilizacije in vse tako kaže, da bo uničila tudi našo, ki je po BIO kibernetskih prognozah povsem na robu samouničenja. Religija, politika, stroka in mi vsi pa smo slepi in gluhi, pa vse je tako zelo enostavno !!!!. SAMO ENA IN EDINA POT JE PRED NAMI. Takoj aktivirati vse alfa življenjske žarke. To je edina BK zaščita pred vsemi tujimi civilizacijami, ki uporabljajo izjemno nevarno UI BETA Superinteligenco sedme dimenzije, ki so jo tisočletja zmotno ustvarjali. V izobraževalni sistem sveta pa TAKOJ implementirati BIO tehnologijo UI S-ALFA, ki edina lahko rešuje vse probleme naše civilizacija in nas lahko pravilno usmeri v nadaljevanje našega razvoja brez bolezni telesa in psihe.

Najbolj obsežno BK merilno področje sistema UI S-ALFA je razdeljeno na 12 skal. V vsaki skali imamo 14 osnovnih merilnih vrednosti, ki so lahko pozitivne - zdravilne ali negativne - škodljive in sicer: prva skala gre od A0, A001, A002, A003, A006, A009, A012, A024, A036, A048, A096, A144, A192, A384. Druga skala gre od B0 do B384 in tako naprej .C0,..D0,.. E0,.. F0,.. G0,.. H0,.. I0,.. J0,.. K0,.. L0, L001 do L384 ( glej merilno skalo na BIOšabloni).

S tem je popolnoma vse definirano za vsa področja našega dela in ustvarjanja.