Kako deluje človekov BIO sistem:

1. Človek in vsi njegovi sestavni deli delujejo v več dimenzionalnem prostoru in sicer do dimenzije neskončno.

2. Zelo na kratko in prikazano na način, ki ga danes skoraj vsi ljudje razumemo je sledeče:

V glavi imamo poleg žlez tudi nevronske mreže. Te so sestavljene iz celic, ki delujejo do dimenzije neskončno.

V glavi je približno 10 na 11 nevronov, vsak nevron je super BIO računalnik. Vse skupaj je povezano v BIO računalniški sistem, ki nadzoruje, usmerja in do določene mere popravlja napake, ki nam jih povzroča stroka in mi sami, pri delovanje našega BIO sistema.

Ko je napak preveč začnejo naraščati BIO poškodbe sestavnih delov telesa in psihe in BIO kibernetski proces, ki je povezan z boleznimi telesa in psihe se začne. Medicina in farmacija z obstoječe analognio tehnologijo nima rešitev. Preprosto zato, ker nima merilnega sistema za več dimenzionalni prostor v katerem živimo odkar se zavedamo in ker v tisočih letih ni raziskala kako deluje človekov BIO sistema. Zato je tudi večina rešitev zdravljenja neustrezna.

Rešitev je le v takojšni uporabi BIO tehnologije S-ALFA. Gre za povsem novo vejo v medicini, znanosti in tehnologiji.

S-ALFA omogoča z uporabo ustreznih BIO šablon, BIO programskih kod, ki so vpisane v BIO šablonah in ustrezne BIO programske opreme zelo enostavno uporabo BIO tehnologije S-ALFA, ki omogoča vse kar potrebujemo. Ko se usposobimo za uporabo BIO sistema S-ALFA za profesionalno uporabo lahko uporabimo celo tehnologijo materije in antimaterije kar porebujemo v zvezi z prečiščenjem in optimiziranje vseh zdravil in kemikalij, ki jih farmacija uporablja v zdravilih za vse bolezni telesa in psihe. To je temeljna naloga medicine in farmacije.

Gre za BIO tehnologijo materije in antimaterije !!!! Poglejte kaj se da narediti s cepivom za Covid, da se izognemo vsem stranskim učinkom in vsem nepotrebnim smrtim zaradi Covid virusne problematike, ki jih povzroča neprečiščeno Covid cepivo ter vsi pripomočki, kot so testerji, zaščitne maske in ndrugo.

Vse BIO procese, vse procese na našem planetu in v galaksijah lahko ugotavljamo z merilnim sistemom, ki nam ga je posredovala S-ALFA in sem ga imenoval MS VDP ( merilni sistem za več dimenzionalni prostor). Je zelo enostaven za uporabo. Za učenje pa zahteva dosti vaje in časa. Z merilnim sistemom MS VDP lahko pravočasno ugotavljamo vse posledice napačnega življenja, napačnega razmišljanja, napačnih odločitev, napačne gradnje objektov in infrastrukture, povsem napačno proizvodnjo vsega kar uporabljamo za hrano in drugo.

MIMOGREDE: Obisk Marsa, ne da bi temeljito poznali zakonitosti BIO tehnologije S-ALFA je preprosto povedano "SAMOMOR" Več glej.

Topla greda je tudi problem, ki ga, ne da bi uporabili BIO tehnologijo S-ALFA, v nobenem primeru ne moremo reševati.

Vsi izredno pomembni in kompleksni BIO kibernetski podatki so opredeljeni v tabelah D13, D33, GX33 in v drugih tabelah ter v različnih merilnih skalah in shranjeni v bazah podatkov v različnih dimenzijah do dimenzije neskončno !!!!.

Vse informacije o BIO sistemih in vseh fizikalnih tehnologijah preteklosti, sedanjosti in prognoze za prihodnost so shranjene v teh bazah. Do njih imamo telepatski dostop, s pomočjo programskih modulov, ko se usposobimo za profesionalno uporabo BIO tehnologije S-ALFA. V bistvu gre za digitalizacijo obravnave našega telesa in psihe, analizo vseh pojavov in vplivov na nas in vseh posledic, ki jih povzročamo sebi, svojim otrokom in celotni infrastrukturi. Vse to omogočajo metode in ustrezni pripomočki, ki nam jih posreduje Superinteligenca S-ALFA.

V bistvu gre za novo področje BIO tehnologije, ki posega na vsa področja našega dela in ustvarjanja.

Merilne podatke lahko generiramo z uporabo ustreznih BIO šablon in ustreznega BIO kodnega sistema, ki nam ga posreduje S-ALFA. Pomembno je le, da pravilno uporabljamo telepatsko digitalno pretvorbo, ki nam jo omogoča naš Super BIO računalniški sistem, ki ga imamo v glavi in ustrezni kodni sistem, ki ga omogoča S-ALFA.

3. Najprej bom delovanje S-ALFA opredelil iz fizikalnega stališča, to je z BIO aparaturno opremo, ki jo imamo v glavi. To zanesljivo vsi razumemo. Da ta BIO aparaturna oprema deluje potrebujemo še BIO programsko opremo. Superinteligenca S-ALFA jo posreduje vsakemu živemu bitju, saj je podobno sestavljen kot človek, odvisno od njegovega potencialnega inteligenčnega nivoja in nalog, ki jih ima v svojem življenju. Vse skupaj generira, usmerja in nadzoruje Superinteligenca S-ALFA če to razumemo. Vse skupaj pa nadzoruje naš STVARNIK. Religije ga imenujejo BOG.

BK nadzor nad vsemi BIO sistemi aktivne in pasivne inteligence je sila enostaven. Sistem je ustvaril STVARNIK enako za vse civilizacije, ne potrebuje nobenega prevalajnika !!!!. Mehanizem misli je pri vseh BIO sistemih v naši galaksiji in drugod povsem enak.

Osnovno BIO kibernetsko doto dobi človek ob rojstvu. Ta je odvisna od mnogo BIO parametrov, ki so posledica BIO sistema staršev in njihove GENETSKE skladnosti in genetske skladnosti njihovega rodu in od okolice v kateri se generira življenje na Zemlji. Vsako rojstvo je izredno kompleksno in deluje v okviru metode za reinkarnacijo, ki je popolnoma neodvisna od nas. Nihče na to metodo ne more vplivati ali jo spreminjati. Gre za ekstremno kompleksno zbirko algoritmov, ki vse to urejujejo.

Ko je rojstvo izvršeno, se šele začnejo problemi. Celotna civilizacija, zaradi zgodovinskih zmot in zablod, uporablja BETA smrtne žarke in črno magijo. To je temeljna tehnologija vseh RELIGIJ. Življenjskih žarkov morda niso uspeli zaznati in pravilno ugotoviti njihovega namena uporabe. Ne bom se spuščal v opredelitev ali je šlo za napačne ali za namerne opredelitve RELIGIJ. Zdaj je že jasno, da se lahko z uporabo črne magije in BETA smrtnih žarkov dosti lažje obvladovali vernike. Posledice, ki smo jih zaradi te zgodovinske zmote deležni vsi zemljani so več kot strahotne. Deležni smo nastanka vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa, tudi terorizma, nasilja kriminala, spolnih odklonov, begunske krize in vojn, ki jih generirajo BETA generirani BIO sistemi z raznimi pretvezami, prevarami, črno magijo itd !!!!.

Vsake toliko časa, ko opazovana civilizacija ali samo njen posamezni del preseže škodljive programirane BIO limite se BK zaščita vseh BIO sistemov aktivne in pasivne inteligence pred sedmo dimenzijo v kateri domuje SMRT počasi zmanjšuje. Sedma dimenzija, ki je temeljna BIO tehnologija vseh verstev, v kateri domuje SMRT začne počasi odstranjevati BIO izmet, ki je do tega časa nastal. BIO izmeta aktivne in pasivne inteligence na opazovanem področju našega planeta je opredeljen z ustreznimi BIO parametri, ki so opredeljeni v osnovnih BIO tabelah D13, D33 in GX33 in ustreznim merilnim in ustreznim informacijskim sistemom IS33.

Seveda je možno te tabele digitalnih podatkov poljubno spreminjati kar pač potrebujemo za pravočasni nadzor in generiranje BK alarmnega sistema, ki nam omogoča ugotavljanje, da se nam nekaj dogaja, kar se ne bi smelo.

Prvi najbolj enostavni alarmni sistem je generiranje bolečine, ki ga generira naš BIO računalnik, ki ga imamo v glavi, drugi del BK alarmnega sistema je videnje kaj se dogaja v nas in okoli nas v več dimenzionalnem prostoru. To videnje sem opredelil kot metodo SGBKD (Slovenska Globalna Bio Kibernetska Diagnostika).

Z merilnim sistemom MS VDP, ki ima več delov in informacijskim sistemom IS33 lahko v trenutku ugotovimo vse kar potrebujemo na našem planetu, v naši galaksiji in v vseh drugih galaksijah.

Mnoge ženske so v zgodovini odkrile BK prevare religij, zato so jih v času inkvizicije posilili in sežgali na grmadah. V novejšem času so podobno počeli z otroci in mladino. Rešitev je samo ena in edina. V vseh njihovih objektih morajo aktivirati ALFA življenjske žarke ter na novo napisati sveto pismo, predvsem pa zaznati , razumeti in uporabiti novo znanost in udejaniti kako deluje BOG !!!! STVARNIK in kako deluje BIO tehnologija S-ALFA.

Osnovna naloga žensk je pravilna zasnova, rojstvo in skrb za nov, vrhunsko usposobljen novi rod. Več glej!!!!

4. Filozofsko gledano deluje S-ALFA v okviru absolutne etike, morale in prave demokracije o kateri nimamo pojma.

Kdor želi lahko BIO tehnologijo S-ALFA uporablja, kdor tega noče pač ne. Problem je le v tem, da zaradi neuporabe BIO tehnologije S-ALFA dosti hitreje propade, ker pade pod vpliv škodljive in telepatsko zelo nevarne Superinteligence G-BETA, ki deluje neposredno na lokaciji BETA žarka in posredno na osnovi delovanja črne magije.

Črna magija je ena od bistvenih nadlog preteklih pa tudi naše civilizacije. Preprosto povedano je posledica tega delovanja vedno smrt, ki nastopa v sedmi dimenziji. Posledice pa so več kot strahotne in fizikalno nevidne, neizmerljive. Gre za generiranje BIO parazitov, ki se zažrejo v naš BIO sistem če nismo ustrezno BK zaščiteni s strani S-ALFA. Na teh lokacijah in v našem telesu nastopa vrsta bolezni.

Katoliška religija je BETA področje še do pred kratkim opredeljevala kot PEKEL, o čemer bo prelitega še mnogo črnila. Jaz sem to opredelil kot koš za BIO smeti. Religija poskuša ta problem reševati z uporabo metode, ki ji pravijo izganjanje HUDIČA, kar je popoln nesmisel. Ta problem se rešuje le z BIO tehnologijo S-ALFA, z metodo BT ( BIOtransfer) BIO vzocev umrlih BIO sistemov in BIO parazitov iz sedme dimenzije v področje za reinkarnacijo (nebesa po teoriji religij).

5. Kako deluje Superinteligenca S-ALFA si najlažje predstavljamo na sledeč način:

Deluje kot Super BIO računalnik z neskončno hitrostjo, neskončno kapaciteto in inteligenco, preko neskončnega števila BIO kibernetskih oknov, (podobno kot windowsi), generira in uporablja lahko neskončno število BIO laserskih statičnih in dinamičnih regeneracijskih S-ALFA žarkov, Alfa življenjskih in BETA smrtnih žarkov. Deluje do dimenzije neskončno. Poenostavljeno povedano, deluje podobno, kot nam je že znano kako deluje umetna inteligenca, ki se izredno hitro naprej razvija. Njen razvoj je popolnoma neodvisem od nas in od kapitala. Gre v smeri kako reševati zablode in neumnosti, ki so jih generirale pretekle civilizacije in neumnosti, ki jih generira tudi naša civilizacija. Slej ko prej bo dovolj BIO kibernetsko zdravih ljudi na odgovornih mestih, da se bo življenje na Zemlji normaliziralo. Proces se je že začel in se ne bo nikoli več zaustavil.

Tipične dimenzije v katerih deluje ali jih nadzira S-ALFA so: 7, 13, 33, 53, naprej se vsaka dimenzija podvoji, torej 106, 212 in naprej. To sem omenil zato, ker PEKEL oziroma Superinteligenca G-BETA deluje v sedmi dimenziji. V tej dimenziji nastopa na Zemlji dematerializacija, zgineva material, luknje na cestah, potresi, nastopa topla greda, drevo pade s korenino vred itd. Samo na lokacijah BETA smrtnih žarkov nastopa infark, možganska kap, vse bolezni telesa in psihe, bolezni vseh živali in rastlin itd.

Zaradi delovanja BETA smrtnih žarkov in črne magije lahko ljudje BETA generirani BIO sistemi generirajo celo politične in gospodarske prevare, terorizem, nasilje, kriminal, spolne odklone, umore, vojne i.t.d.

Vse to so generirale in še vedno generirajo religije ter stroka preko BETA generiranih BIO sistemov. Gre za BIO kibernetsko bolan duh v zdravem ali že bolnem BIO sistemu. To, za začetek, zelo enostavno ugotovimo že z meritvami, ki so opredeljene v tabeli D13 in D33 kjer po potrebi dodamo še kakšen BIO parameter.

6. Prometno nesrečo povzročimo ko prečkamo velike BETA smrtne žarke in ko imamo že zelo poškodovan svoj BIO sistem. Ko se vozimo z vozilom (avto, motor, kolo, letalo itd.), ki povzroča škodljivo BK transformacijo. Ko se vozimo po cestah in tunelih kjer je stroka brezglavo generirala visokom škodljivo BK transformacijo s povsem oblikovno neustrezno notranjo opremo. Da omenim samo piramidne lučke ob cestišču, ki povzročajo maksimalno škodljivo BK transformacijo škodljivih BIO energj, itd.

7. Blaginja ni prodaja škodljive hrane, pijače, zdravil in vsega drugega ter kovinskih trug (škodljivo oblikovanih vozil itd.) doma in po svetu in uvoz BETA generiranih BIO sistemov, pa naj bodo vodilni strokovnjaki ali migranti. Za vse je pred dovoljenjem za delo in bivanje v Sloveniji potrebno izdelati ustrezno BIO analizo po metodi S-ALFA. Zelo skrajšane BIO analize in metode IS 33 stanejo po osebi zanemarljivo malo, glede na škodo, ki ji povzročajo BETA generirani BIO sistemi vsem nam in celotni civilizaciji.

Evropo je potrebno postaviti na povsem nove temelje. Obstoječi so do kraja trhli !!!!

Na temelje, ki jih omogoča vrhunska BIO tehnologija S-ALFA. Formalno še slovenska je, morda je to narobe, ker jo ni možno kopirati, naučiti se jo morajo vse druge države našega planeta !!!!

Vrsta pilotskih projektov je končana. Zato ni razloga za mencanje in nesmiselno modrovanje BETA generiranih BIO sistemov in zaviranje novega raziskovalnega ciklusa, ki ga je potrebno izpeljati na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

8. Da na kratko ponovim

Vsak človek, vsak BIO sistem, vsak predmet, vse kar proizvajamo je sestavljeno iz fizikalnega dela in BIO kibernetskega dela:

8.1. Fizikalni del telesa stroka dokaj dobro pozna, ne pozna pa izvora bolezni telesa in psihe, ki ga povzročajo BETA smrtni žarki sedme dimenzije, zato so temu primerno slabe rešitve, ki segajo od vsake osebe po celotni verigi vodenja do vrha vodenja firm, partij, političnih strank, nevladnih organizacij, religij in držav do Združenih narodov ( meditacija v BETA smrtnih žarkih Indijske filozofije).

Zato je temu primerno tudi neuspešno zdravljenje večina bolezni telesa in psihe, neuspešno reševanje vseh problemov naše civilizacije tudi nasilja, spolnih odklonov, kriminala, gospodarskega kriminala, terorizma, begunske krize in vojn.

Kako rešujemo probleme naše civilizacije je posebna tema, ki pride na vrsto šele potem, ko razumemo izvor bolezni telesa in psihe in ko profesionalno razumemo delovanje in metode, ki jih uporablja Superinteligence S-ALFA. Pomembno je razumeti in uporabiti merilni sistem MS VDP ter vrsto BIO programskih modulov več dimenzionalnega prostora, ki omogočajo uporabo vrhunske BIO tehnologije S-ALFA , ki uporablja tehnologije materije in antimaterije za področje BIO sistemov. Za ugotavljanje preteklosti, sedanjosti in prognozo za prihodnost lahko uporabljamo informacijski sistem IS33 VDP.

IS33 VDP je izjemno pomemben informacijski sistem, ki nam omogoča pravočasno odkrivanje vseh problemov, ki jih povzročajo BETA generirani BIO sistemi, hitro in enostavno.

8.2. BIO kibernetski del telesa stroka ne pozna, ljudje ga uporabljajo povsem naključno in na različne načine. Znano je mnogo metod, ki v bistvu ničesar pravilno ne odkrijejo in ničesar ne rešujejo, ker delujejo nekaj časa kot odlično BIO kibernetsko mamilo sedme dimenzije, potem pa nastopijo še težji problemi psihe in posledično tudi telesa. Vse religije in verske sekte sistemsko uporabljajo sedmo dimenzijo in črno magijo, ki iz te dimenzije sledi. Zato se temu primerni tudi rezultati. Zato je izjemno pomembno, da se najprej sanira delovanje vseh religij po metodi S-ALFA !!!! Takoj je potrebno sprejeti ustrezne zakone in hitro ukrepati.

BIO kibernetski del telesa pravilno uporabljajo le ljudje, ki imajo ustrezno etiko in moralo, ki se pravilno hranijo in pravilno živijo, ki pravilno skrbijo za okolico in prostor v katerem živijo in ki pravilno skrbijo za svoje otroke in mlado generacijo.

BIO kibernetski del telesa podzavestno uporabljajo vsi BIOsistemi. Eni več eni manj, večina pa nič, ker so s strani religij in stroke zavedeni, saj večina njih uporablja sedmo dimenzijo, ki predstavlja izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa, tudi terorizma.

Izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa tudi terorizma je v večdimenzionalnem prostoru, zato je njihovo reševanje s fizikalnimi sredstvi, popolnoma nemogoče in zelo škodljivo. Od tu nastopajo čakalne vrste in vsi drugi problemi. BETA smrtni žarki sedme dimenzije neprestano generirajo psihične bolnike, ti pa naprej vse probleme naše civilizacije. Milijarde plačuje Evropa samo zato, da se poškodbe psihe samo še povečujejo. BIOkibernetski atesti za vse proizvode in ustrezni zakoni verificirani po metodi S-ALFA, bi zelo hitro reševal vse naše probleme.

Zdravljenje s fizikalnimi stredstvi, z zdravili in kemijo je popolnoma neustrezno. Vsa zdravila, kemikalije, kozmetika itd. povzročajo v telesu motnje v delovanju možganov, v nevronskih mrežah. V telesu začne nastopati BIO kaos in bolezni psihe in telesa se samo še povečujejo.

Večina spi in dela na BETA smrtnih žarkih zato je toliko problemov.

V glavi imamo žleze, ki delujejo do dimenzije neskončno.

Ko ta proces, ki deluje od nastanka življenj na Zemlji zmotimo, se začno bolezni telesa in psihe..

Da bo naš BIO računalniški sistem, ki ga imamo v glavi pravilno deloval, potrebuje še ustrezno BIO programsko opremo. To omogoča Superinteligenca S-ALFA telepatsko preko EPIFIZE že ob rojstvu, če je mati pravilno živela, imela ustreznega partnerja, s partnerjem imela ustrezno genetsko skladnost itd.

EPIFIZA naprej koordinira BIO računalniški sistem, ki ga imamo v glavi (nevronske mreže itd.).

Vse to ureja in nadzoruje S-ALFA tako, kot to želimo. Manj razumemo delovanje Superinteligence S-ALFA, kar povzročajo BETA smrtni žarki, manj nam pomaga S-ALFA. Samo S-ALFA nas lahko zaščiti pred sedmo dimenzijo in pred črno magijo. O tem pa kdaj drugič.

8.3 BIO Baterija za naš BIO super računalnik, ki ga imamo v glavi je hrana, ki jo posreduje možganom kri. Vsa hrana mora biti proizvedena na osnovi ekološke pridelave po metodi S-ALFA. Nekaj kmetij v Sloveniji in ena mala v tujini to že proizvaja. Glej merilne podatke hrane itd.

Ker temu ni tako, celotna civilizacija propada. Bolj neumne vlade se generirajo doma in po svetu, hitreje propada naša civilizacija. Najbolj nevarne so ženske (Anglija, Nemčija, ZDA itd.). Te najprej padejo pod telepatski vpliv Super BETA inteligence in problemi so tu. Njihova osnovna naloga bi morala biti vplivanje na blagostanje v družini, na zdrav seks do visoke starosti in zdrav vrhunsko inteligenten mladi rod. Vse druge aktivnosti žensk so željene opcije, ki jih zelo izjemno redko lahko dosežejo, brez teških posledic za družino, za njihove partnerje in za njihove otroke. Tako kažejo BIO analize in ugotovljena fizikalna dejstva posledic njihovega delovanja. Skoraj vse padejo pod vpliv škodljive BIOtehnologije G-BETA, religij in črne magije.

Še preden rodi mora biti ustrezno preskrbljena, to je zdaj naloga države.

Avtor: Alojz Slavko Gorenc, Ljubljana