Teorija BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora

Kazalo:

1. G-ALFA in G-BETA BIOtehnologija

2. BIOkibernetski kriminal

3. Statična škodljiva BIOkibernetska transformacija

4. Dinamična škodljiva BIOkibernetska transformacija

5.  BIOterorizem

6. Utemeljitev uporabe G-ALFA BIOtehnologije proti BIOkibernetskemu kriminalu, BIOterorizmu in terorizmu.

7. Opis delovanja 1128 BIOparametrov na našo psiho in telo

8. Reševanje BIOkibernetske problematike

9. Kako zagotoviti ustrezno kakovost življenja

10. Merilna tehnologija G-ALFA

11. Terminologija, ki jo opredeljuje BIOfizika 7., 13., in 33. dimenzionalnega prostora

12. Šolanje za doseganje kakovosti življenja, za vrhunsko psihofizično kondicijo, brez bolezni, mamil, nasilja, kriminala, terorizma in vojn. 

13. Metoda G-ALFA 1,2,3,4., za pridobivanje vrhunske psihične kondicije, za večno zdravje, za BK čiščenje hrane, pijače, zdravil, predmetov ter njihovo optimizacijo in BK sanacijo. To je edina metoda na svetu, pa še naša SLOVENSKA je, ki dejansko zdravi, saj deluje preko imunskega, hormonskega in genetskega sistema vsakega BIOsistema.