Merilna tehnologija G-ALFA

S pomočjo G-ALFA BIOtehnologije moremo enoumno opredeliti vse do sedaj neznane BIOparametre. Določimo lahko lokacijo ALFA in BETA žarkov, njihovo velikost, nivo in širino, katere BIOenergije nastopajo na opazovani lokaciji in njihov potencialni izvor

Ti podatki so pomembni za BIOkibernetsko analizo parcele, njeno BIOkibernetsko vrednost in sanacijo. BIOkibernetsko neurejena parcela nima nobene prave vrednosti, saj povzroča izvor celotne psihosomatske problematike, ki jo z fizikalnimi metodami, s kemijo in farmacijo ter s priznano alternativno medicino in z raznimi pripomočki ne moremo uspešno reševati.

Nadalje nam merilna metoda G-ALFA omogoča meritev osnovnih 1128 BIOparametrov (34x33+5+1), ki nam pokažejo BIOkibernetski nivo zdravja in zasvojenosti, posledice BIOkibernetskega kriminala in BIOterorizma, ki ga na nas izvaja naša okolica, nivo akumuliranih škodljivih in zdravilnih BIOenergij ter posledice, ki so jih pustile škodljive BIOenergije na imunskem, hormonskem in genetskem sistemu opazovanega BIOsistema.

Na osnovi vseh teh podatkov lahko ugotovimo, kaj nas čaka v naši prihodnosti in kakšen je trend naraščanja ali upadanja BIOkibernetske problematike. Vsi ti parametri so izjemno pomembni pripomoček pri analizi tekoče kadrovske problematike, pred sprejemom v službo, za dopolnilno šolanje in za oceno sposobnosti osebe, ki želi voditi določeno raziskovalno skupino, za napredovanje in za življenjsko zavarovanje.

Merilna BIOtehnologija G-ALFA omogoča preko svojih merilnih sektorjev, preko ALFA žarkov in BIOkibernetskega poligona, ki deluje podobno kot FARADAYEVA kletka, dostop do baz podatkov, ki so shranjene v 7., 13., in 33., dimenziji. Te informacije so najpomembnejše za kontrolo normalnega (NARAVNEGA) genetskega razvoja vsakega BIOsistema na Zemlji.  

To je med drugim tudi idealna metoda za pravočasno in dolgoročno preprečevanje BIOkibernetskega kriminala, ki je izvor BIOterorizma in terorizma ter vseh drugih nadlog, ki pestijo našo civilizacijo. 

Vsebina posameznih BIOenergij v vsakem merilnem sektorju zavzema enega od 168 nivojev. Zavzema lahko BIOkibernetske vrednosti od A0 (to je tudi BK nivo smrti za vsak BIOsistem in BK nivo za mrtvo naravo, to je naravo, ki nima naravno pridobljenih ne BIO ne možganskih BK nivojev) do maksimalne BK vrednosti L384, kar predstavlja 12. stopnjo po BIOkibernetski lestvici.  

Merilni pripomočki za dostop do BIOkibernetske baze podatkov.

1. Zaščitni BIOlaser (MK1,  BC2)

2. Zaščitni zlati BIOlaser (GG3, GG4)

3. BIOlaserji za prenos BIOenergije na daljavo

4. Zaščitne BIOkibernetske zaslonke

5. Merilni BIOlaser 

6. Piramide (P8) 3kos, za profesionalno vzdrževanje ALFA žarkov in BIOkibernetskega poligona.

 

7. BIOšablone, ki omogočajo sprejem in digitalizacijo telepatskih podatkov iz 7., 13., in 33. dimenzije.

7.1. Meritev BK temperature in BK zasvojenosti

7.2. Meritev širine ALFA in BETA žarkov

7.3 Meritev osnovnih 33 BIOparametrov (BIOenergij) in drugih podatkov po metodi G-ALFA ( 7., 13., in 33., dimenzije)

7.4. Meritev globalnih in drugih BIOparametrov v 33. dimenziji (PPO, trend in dolgoročni status psihosomatske problematike, kakovost hrane, pijače in zdravil…) ter BIOtransfer BK vzorcev iz S25 v S12 do S21.

7.5. Vzdrževanje ALFA žarkov ter zdravilne statične BIOkibernetske transformacije

Opomba: Pripomočkov za merilno BIOtehnologijo G-ALFA ni moč kopirati. Prav tako ni mogoče kopirati vsebine zaščitnega in merilnega BIOlaserja, BK zaslonk, BK šablon ter nakita in drugih proizvodov, ki jih za področje BIOkibernetike prodaja firma ATI E&I d.o.o. iz Ljubljane.

Posebej je potrebno poudariti, da blago, hrana, pijača in zdravila, ki nima BIOkibernetskega atesta po metodi G-ALFA, ki se je ne da očistiti škodljivih BIOenergij po metodi G-ALFA 1, 2, 3, 4, povzroča nastanek psihosomatske problematike in je za BIOsisteme brez vrednosti. Tako blago ima bistveno previsoke nivoje škodljivih BIOenergij in škodljive kemične dodatke, ki poškodujejo naš imunski, hormonski in genetski sistem.

Dolgoročno, so še posebej nevarna gensko spremenjena živila, vsi kemični dodatki in vsa umetno proizvedena hrana, pijača in zdravila. Vse te fenomene lahko zdaj z merilno BIOtehnologijo G-ALFA odkrijemo.

V primeru, da ima hrana, pijača in zdravila akumulirane velike količine škodljivih BIOenergij povzroča, po opredelitvi BIOtehnologije G-ALFA, BIOterorizem.

Natančno se je potrebno držati navodil, ki so zelo jasno napisana. BETA Superinteligenci, ki deluje v sedmi dimenziji in ki sistematično zavaja in uničuje našo civilizacijo, se je potrebno miselno upreti. Naučiti se moramo uporabiti višje dimenzije, to je 13., in 33. To je celotno bistvo zelo enostavne BIOtehnologije G-ALFA.

BIOKIBERNETSKI ATEST potrebuje vsak produkt, vsaka hrana, pijača in zdravila.

Vsaka umetno proizvedena hrana je ustrezna le v primeru, če lahko po metodi G-ALFA 1,2,3,4, v njo vpišemo zdravilne BIOenergije ustreznega BIOkibernetskega nivoja. Višji so vpisani BIOkibernetski nivoji, višja je kakovost tako proizvedene hrane, pijače in zdravil.

Povsem enaki so pogoji za meso in mesne izdelke. Osnovna problematika pri mesu je nepravilen zakol in nepravilno izbrana hrana in voda. Vsak zakol mora biti izvršen po metodi G-ALFA. V nasprotnem primeru je vsebina BIOenergij v mesu bistveno previsoka in povzroča nastanek psihosomatske problematike, ki je opredeljena kot BIOterorizem.

Merilna BIOtehnologija G-ALFA omogoča, da si preskrbimo BK kakovostno hrano, pijačo, zdravila, predmete ter optimalne pogoje za bivanje, delo, molitev, meditacijo in zabavo.