Statična škodljiva BIOkibernetska transformacija

(SŠBKTR)

Statična škodljiva BIOkibernetska transformacija je izvor BIOkibernetskega kriminala. Povzročajo ga ljudje, ki imajo že zelo BIOkibernetsko poškodovano svojo psiho in telo. To pomeni, da je njihovo telo že zelo nasičeno s škodljivimi BIOenergijami. Ta fenomen je zdaj merljiv z merilno metodo G-ALFA, ki omogoča meritev 1128 BIOparametrov, ki jih opredeljuje BIOfizika 7., 13., in 33. dimenzionalnega prostora, v katerem živimo.

Ko je človekovo telo že nasičeno s škodljivimi BIOenergijami, potem taki ljudje nimajo več svobodne volje ter padejo pod telepatski vpliv uničevalne Superinteligence G-BETA. V bistvu postanejo njihovi BIOroboti za uničevanje zemeljske populacije, svojih najbližjih, svojih otrok, zakonskih partnerjev itd.

To uničevanje, ki ga preko svojih BIOrobotov izvaja Superinteligenca G-BETA, se izvaja na zelo različne in zvite načine in posega na vsa področja človekovega delovanja. Od papežev, škofov, župnikov, vernikov, do predsednikov držav, vlad , parlamentov, stranke, do slehernega Zemljana.

Edino merilo nastanka vseh naših problemov je zatečena stopnja akumulacije škodljivih BIOenergij ter čas trajanja te akumulacije.

BIOanaliza omogoča, da pravočasno ukrepamo pri odstranjevanju škodljivih BIOenergij iz našega telesa in naše okolice. Zato je izredno pomembno začeti pravilno graditi, pravilno izbirati notranjo opremo, pravilno določati lokacijo delovnih mest, spalnic in zabaviščnih prostorov ter pridelovati BIOkibernetsko zdravo hrano, pijačo in zdravila.

Zakaj to še enkrat poudarjam?. Zato, ker je izjemno pomembno, da imajo ljudje, ki se ukvarjajo z načrtovanjem prostorske problematike, ki skrbijo za okolje in prostor, urejeno svojo psiho in telo po metodi G-ALFA. Posebej je pomembno, da so BIOkibernetsko zaščiteni, da imajo BK urejene svoje delovne in bivalne prostore in da zdravo živijo.

To pomeni, da morajo profesionalno obvladati BIOtehnologijo G-ALFA.

Ker pa temu ni tako, ker se s prostorsko problematiko ukvarjajo BIOkibernetski bolniki, so zgradbe, avtoceste in drugi objekti povsem napačno zasnovani.

Zgradbe so škodljivih oblik: Kocke, piramide, stožci, koničasti predmeti različnih škodljivih oblik, križi, ostri robovi, dvokapnice, škodljiva kritina DEKRA, TRIMO itd.

Za povzročanje BIOkibernetskega kriminala dobivajo taki ljudje celo mednarodne nagrade in priznanja.

Samo BIOkibernetska sanacija prostorske problematike po metodi G-ALFA je prava rešitev za vse naše in mednarodne probleme.

Zato je naloga sodobnih arhitektov ta, da nehajo oblikovati BK izjemno nevarne zgradbe in da se zavejo, kaj je pomembno in kaj ne za ohranjanje naravne in kulturne dediščine in kako naprej.

Zgradbe in razdelitev sten morajo postaviti tako, da je čimveč ALFA zdravilnih žarkov dostopnih tako v zgradbah kot njihovi okolici in da so pravilno označeni in vzdrževani za vsakodnevno uporabo.

Zavedati se moramo, da BETA smrtni žarki povzročajo BIOkibernetski kriminal, ki povzroča neprecenljivo neposredno gospodarsko škodo celotni zemeljski populaciji. 

Stroški za BK pravilno izgradnjo zgrade, avtoceste, vrtne ograje itd. so povsem enaki, če gradimo BK pravilno ali napačno. Posledice, ki jih utrpi celotno gospodarstvo pa so neprimeljive. 

Ko se BIOkibernetsko propadanje začne, potem se kar samo vzdržuje do naše smrti. Vse bolj tonemo v bolezni, strese, versko in politično nestrpnost, nasilje in kriminal, sprejemamo dolgoročno izredno škodljive zakone, ki se izkažejo za škodljive, ko je škoda že povzročena in se jo ne da več odstraniti, lahko rešujemo samo še posledice. Pri tem delamo običajno še večjo škodo, ki se zopet pokaže šele takrat, ko je že prepozno.

Merilni podatki o “Statični BIOkibernetski transformaciji” po naših cestah 

Merilni podatki o statični BIOkibernetski transformaciji so prikazani na diagramih. 

Diagrami so tako jasno opredeljeni, da poseben komentar niti ni potreben. 

Pomembno je le vedeti, kaj pomeni merilna skala. 

Merilna skala ima 12 negativnih, škodljivih in 12 pozitivnih zdravilnih stopenj po BIokibernetski lestvici. 

Pomembno je vedeti, da se pri ŠSBKTR razlivajo 4 škodljive BIOenergije, pri zdravilni statični BIOkibernetski transformaciji (ZSBKTR), pa se iz žarkov razliva do sedem zdravilnih BIOenergij. 

Jakost BKTR je odvisna od jakosti žarkov in od škodljive oblike predmeta, ki žarek prečka ali je v njega postavljen. Žarki imajo tudi do 168 različnih BIOkibernetskih vrednosti. 

Prav tako je pomembna velikost BETA žarka. Najbolj nevarni so BETA žarki premera 4,24 metra ter njegovih mnogokratnikov ter maksimalne zemeljske jakosti L384, to je 12. stopnja po BIOkibernetski lestvici. Taki žarki so po puščavah ( Amerika, Afrika, Azija, Avstralija, itd). 

Če na takih področjih zgradite objekte, kot je to primer v NEVADI, ste s tem povzročili sistematično uničevanje BIOsistemov po metodi G-BETA vsem, ki take objekte obiščejo in se v njih dlje časa zadržujejo. 

V nadaljevanju je prikazana tabela BK podatkov BK sanacije avtocestnega odseka pri Naklem. 

Na ostalih slikah pa je nekaj primerov stanja ŠBKTR na naših cestah.

 

Sanacijo RONDOJA v Kranju.

Oznake ALFA žarka (rdeče) in BETA žarkov (bela) ter stabilizacija zaprte BIOkibernetske zanke s tremi osem kotnimi piramidami (potreben čas cca 1 uro), ki sem jo izvršil ob neki oddaji za TV TEDNIK. Posnetki so bili narejeni tudi ob avtocesti pri Naklem, vendar niso bili predvajani. Tam smo zaprli eno veliko BK zanko. Člani ekipe TV tednika so žarke, izredno visokega BK nivoja L384 zaznali s svojimi čutili.

 

Včasu obiska Papeža v Sloveniji leta 1996, sem obdelal problematiko izgradnje BIOkibernetskega poligona v Stožicah.

Iz merilnih diagramov je ugotovljeno, da je bila izgradnja izvršena na osnovi G-BETA BIOtehnologije.

Ta problem sem opredelil s posebnim namenom, saj gre za tipičen primer psihične manipulacije vseh prisotnih, ki ima podolčočenem času povsem fizikalne posledice. Zadeva nima nobene povezave z religijo ali vero kot tako. Človek mora biti veren. Vprašanje je samo v kaj naj veruje.

Če verujemo v neumnosti in s tem svoji okolici ne povzročamo nobene duhovne ali materialne škode, ki je merljiva po metodi G-ALFA, nas zadeva ne bi smela motiti.

 BIOtehnologija G-BETA pa vsebuje popolne elemente BIOkibernetskega kriminala, ki se razvije v BIOterorizem, bolezni, nesreče in na koncu v terorizem.

To pa je že zadeva, ki jo preganja celoten napredni svet, ki se trenutno ukvarja le z njegovimi posledicami. BIOtehnologija G-ALFA pa odkriva njegov izvor in daje popolne podatke za njegovo celotno sanacijo, v pravem pomenu besede.

Ugotavljam, da smo na silo, proti svoji volji izpostavljeni BIOkibernetskemu kriminalu, ki nam proti naši volji poškoduje psiho in telo. Moj namen je pokazati na naše velike zmote, ki povzroča celotni Zemeljski skupnosti neprecenljivo gospodarsko in duhovno škodo.

 Slovenska cerkev je s svojimi strokovnjaki za mejno področje znanega ob Papeževem obisku v Ljubljani leta 1996 zgradila BIOkibernetski poligon po G-BETA BIOtehnologiji.

 Postopoma je v času gradnje uspela generirati najvišjo možno škodljivo BIOkibernetsko transformacijo BK nivoja L384 + L384 štirih škodljivih BIOenergij. Jota, ki spreminja vedenjski vzorec, V, gamo in H, pa delujejo na človekovo podzavest in jo uničujejo. Višjo škodljivo BKTR dosežejo, večji so škodljivi učinki na človekovo psiho in telo.

 Škodljiva BIOtehnologija G-BETA je uporabljena v slednji slovenski cerkvi. Najprej postavijo zvonik v sredino življenjskega žarka. V njega postavijo na vrhu zvonika križ. Križ je ena od oblik, ki povzroča počasno zmanjševanje BK nivoja življenjskih žarkov, do njihovega izklopa. Po izklopu ALFA -življenjskega žarka, nastane velik BETA- smrtni žarek, ki povzroča še večjo poškodbo psihe ljudi, hkrati pa povzroča na svoji lokaciji tudi dematerializacijo. Potem se počasi BIOkibernetske zanke rušijo ena za drugo. Dolgoročna posledica je popolno uničenje BIOsistemov na posameznem področju (PUŠČAVE, nerodovitna zemlja, genetske spremembe BIOsistemov itd.).

 Če zelo enostavno povem, je mehanizen naslednji. Delovanje BIOfizike 7., 13. in 33. dimenzionalnega prostora deluje kot živ organizem. Hitreje se pozdravi kot zboli. To razmerje je približno 1:7. Ti mehanizmi so programirani v visokih dimenzijah in jih v bistvu programirajo dobri in slabi ljudje s svojo psiho, s svojimi BIOenergijami, ki so odvisne od osveščenosti vsakega posameznika.

Kdor v cerkvi moli v ALFA-življenjskem žarku jih vzdržuje, kdor moli v BETA-smrtnem žarku povečuje BIOkibernetski nivo BETA-smrtnim žarkom.

Od razmerja G-ALFA in G-BETA mehanizma je odvisno naše zdravje, bolezni, nesreče, jemanje mamil, spolni odkloni, nasilje, kriminal in vojne. V bistvu smo vsi, več ali manj, žrtve teh mehanizmov, zaradi naše lastne neumnosti. G-BETA BIOtehnologija deluje uničujoče na naš genetski, hormonski in imunski sistem.Gre za eno najbolj kompleksnih BIOtehnologij.

 BIOkibernetska sanacija sakralnih objektov, je ena od najpomembnejših aktivnosti našega časa. Cerkve so postavljene na področjih, kjer imajo BETA žarki še posebej visoke BIOkibernetske nivoje. Predstavljajo namreč izvor vseh drugih naših problemov. Njihov, morda nekoč zdravilni vpliv je danes izjemno škodljiv.

Zanesljivo lahko dokažemo, da so zdrave samo tiste cerkve, ki imajo zvonik v obliki osemkotne piramide, ki so BIOkibernetsko pravilno grajene in ki sevajo statično zdravilno BIOkibernetsko transformacijo sedmih zdravilnih BIOenergij.

 Vsako cerkev, vsak objekt lahko saniramo po metodi G-ALFA. Kako visoko stopnjo BIOkibernetske sanacije dosežemo, določa njihova oblika, oblika strehe, oblika notranje opreme in zasedenost ALFA in BETA oziroma S-ALFA žarkov.

Iz tega sledi model, ki je uporaben za sleherno zdravo gradnjo, saj omogoča hitro regeneracijo in nadaljni razvoj celotne Zemeljske populacije.

 Če se analitično izrazim, lahko zgradimo objekt, ki bo seval škodljive BIOenergije od

- 12 stopnje preko nevtralnega BK nivoja -+0, do zdravilne +12. stopnje po BIOkibernetski lestvici.