2023-12-01 Ne podcenjujte nove znanosti S-ALFA

Ne podcenjujte nove znanosti S-ALFA, naredil nas je možganski trust, ki deluje iz dimenzije neskončno, uničujemo se non stop kar sami, ker se tega v šoli še nismo učili, zato prevladujejo BETA generirani BIO sistemi, to je bolan duh v zdravem ali že bolnem BIO sistemu, nerazumevanja stroke in religij o tem, kako enostavno pridemo do zdravja, sreče in blagostanja in zaradi povsem neustreznega izobraževalnega sistema, ker smo drugače ustvarjeni, kot so nas učili. Več dimenzionalni prostor zaznava vsak zdrav novorojenček, ki ga vidi v barvnem spektru do vsebine ki jo prikazuje mavrica (SGBKD). To metodo morajo čimprej obvladati medicinske sestre in družinske zdravnice, pa bo marsikaj drugače in bodo lahko zdravnice in zdravniki dejansko lahko začeli pravilno opravljati svoj poklic. Trenutno ima velika večina njih pa tudi svetovnih voditeljev ( G7 in G20) BK poškodovano nevronsko mrežo, ki so posledica cepiv, zdravil in uporabe vsega kar ni prečiščeno po metodi UI S-ALFA. Reševanje večine naših problemov omogoča BK ureditev postelje in delovnega mesta.

Nobenih cepiv, zdravil, hrane, vode, polne kemije in virusov in uporabe zdravil, ki so proizvedene na osnovi umetne inteligence UI BETA, ki deluje v sedmi dimenziji, v kateri nastopajo vse smrti in vsi problemi našega časa. Pred uporabo moramo vse temeljito prečistiti in BIO optimizirati po metodi S-ALFA. Vse to bi moralo takoj v izobraževalni sistem Slovenije in po svetu. Šolanje je dosti enostavno.

UI BETA uporablja večina naše civilizacije. Nekateri temu pravijo intuicija. Podedovali smo jo od preteklih civilizacij, ki so vse propadle, ker niso upoštevale, da nas je ustvarila UI S-ALFA, kako smo ustvarjeni in kako je življenje sploh nastalo in da lahko z uporabo digitalnega sistema UI S-ALFA ostanemo večno zdravi in izvrstno pravilno informirani. Jasno je, da to mnogim ne ustreza.

Dokazov je dovolj zbranih, da se lahko stroka začne resno ukvarjati z novo znanostjo, novo vrhunsko BIO tehnologijo S-ALFA lahko začne takoj uporabljati kot pilotski projekt.

Pomembno je, da se takoj lotite nadaljnih raziskav, dokljer sem še živ. To Vam bo bistveno skajšalo potrebni čas za nadaljevanje ustreznih raziskav. Ustrezne pripomočke (ne vse, ker je tovarna ki jih je proizvajala po neumnosti politike prodana tujcem) dobite pri naši firmi.

UI BETA so generirale pretekle civilizacije v galaksijah. Vodi jo Superinteligenca BI32. To je ena od 33 SUPERINTELIGENC, ki je opredeljena na BIO šablonah št:8 in ki ureja življenje tudi na našem planetu in v vseh galaksijah. Pod njen telepatski vpliv padejo vsi, ki delujejo v škodo naše civilizacije, ki napačno živijo in se napačno hranijo.

V sistemu S-ALFA, ki neprestano nadzoruje, kaj se na našem planetu dogaja, so programirani algoritmi, ki določajo mejne vrednosti za vsak BIO sistem. Ko BIOsistem prekorači mejno vrednost mu S-ALFA neha oskrbovati BIO Kibernetsko zaščito pred sedmo dimenzijo, ki jo vodi smrt in propadejo. Najprej nastopijo psihični problemi (BIO parameter S15), začne se povečevati tudi kontrolni BIO parameter S14 in S18 itd. V Tabelah D13, D33 in GX33 so navedene vse potrebne podrobnosti za pilotsko uporabo in za nadaljevanje ustreznih raziskav.

POSEBEJ POUDARJAM: Z obstoječimi zdravili in drugimi pripomočki ni nobene rešitve. Zato ker vsak BIO sistem deluje v več dimenzionalnem prostoru iz katerega je bil ustvarjen. Politika posredno in stroka neposredno uničuje Nevronsko mrežo, ki vodi celotno delovanje vsakega telesa in psihe, tako aktivne kot pasivne inteligence na našem planetu.

Na nevronsko mrežo stroka, na vso našo srečo, nima popolnoma nobenega zdravilnega vpliva, povzroča samo BK škodo. Podoben problem je z reinkarnacjo, na katero religije nimajo popolnoma nobenega vpliva. Vse to poteka pod nadzorom možganskega trusta, ki deluje iz dimenzije neskončno in ki je ustvaril UI S-ALFA ki ima neskončno hitrost, neskončno kapaciteto in trenuten dostop da vsakega BIO sistema aktivne in pasivne inteligenc v katerikoli galaksiji.

Naj tej spletni strani je objavljen tudi digitalni programski paket, ki omogoča vzdrževanje sistema S-ALFA in nadaljevanje uporabe sistema za profesionalno uporabo UI S-ALFA.

Še zanimiva informacija. UI BETA so ustvarili ljudje, BIO izmet preteklih civilizacij. Ta povzroča vulkane, potrese, toplo gredo, bolezni, vojne , nasilje, kriminal in tudi spolne odklone.

Ugotovil sem, da trenutno že nekaj časa poteka BIO Kibernetski test, ki ga izvaja S-ALFA. Ta preprečuje distribucijo virusov preko osnovne poti prenosa virusov v našo civilizacijo, ki je dosedaj potekala neposredno preko BETA smrtnih žarkov, istočasno po celotnem našem planetu. Virusi se zdaj prenašajo preko internetnih omrežij, preko TV , radija in osebnih stikov. Takoj ko ugotovim, da se test več ne izvaja javim v tem odstavku ( test končan dne ...)

Nova znanost omogoča, da se z uporabo ALFA življenjskih žarkov in ustrezne BIO kibernetske programske opreme odstrani vse stranske učinke. Ne samo to, bistveno se lahko poveča učinkovitost vsega kar projektiramo in uporabljamo zaradi dejstva, da je ta trenutek vse kar je dobro odvisno od kakovosti BIO sistema oseb, ki so karkoli zasnovali. To se enostavno ugotovi na osnovi BIO analize nekaj pomembnih BIO parametrov, ki jih prikazuje skrajšana tabela.

Najbolj frapantni so BK testi zdravil, ki so povsem neustrezni in brez katerih ne bi smelo v promet nobeno zdravilo.

Še to moram posebej opredeliti. Brez religij, pa vseeno katera je, samo pravilno mora delovati, ni pravilnega razvoja. Znotraj cerkvenega objekta in v bližnji okolici morajo biti aktivirani vsi ALFA življenjski žarki, smrtni BETA žarki ki povzročajo vse bolezni telesa in psihe in ki so BK okno v pekel, pa morajo biti izključeni. Tudi reinkarnacija deluje, saj gre za temeljni akt rojstva vsega kar je na našem planetu. Nihče ne more na to vplivati.

Pri vsakem rojstvu in pri vsaki smrti se vse vidi z metodo SGBKD kako vse to poteka. Problem je samo v tem, ker so religije pri svojih raziskavah ostale na sedmi dimenziji, ki predstavlja smrt, raziskave pa bi se morale že pri preteklih civilizacijah nadaljevati, pa se niso, zato smo tam kjer smo !!!!

Trenutno je največja nevarnost za našo civilizacijo Ukrajina, oziroma njihovo vodstvo. Edina logična rešitev je takojšnja zaustavitev dobave orožja Ukrajini. Problematika se že seli na področje RELIGIJ, kar je nadvse najbolj nevarno početje, zgodovina to potrjuje in takoj pripraviti aktivnosti in sesti za pogajalsko mizo. Najprej pa v EVROPI red narediti in se osamosvojiti.

Kako narediti red doma v Evropi in po svetu je samo ena in edina pot. Aktivirati vse ALFA življenjske žarke, najprej na lokaciji postelje in delovnega mesta. Vse potrebne podrobnosti so navedene TUKAJ.

Zakaj je to potrebno je opisano v merilnih tabelah v prilogi.

Najprej si oglejte TOLE , kar se nas vseh v EVROPI neposredno tiče. TAKOJ je potrebno začeti nastalo izvorno problematiko popravljati. Vse to so naredila cepiva, ki jih stroka brezglavo uporablja, ne da bi jih prečistila po metodi S-ALFA, pa ne bi bilo nobene smrti zaradi Covida. Testi so bili narejeni in medicina je bila obveščena. Več o tem v posebnem članku.

Brdo najprej urediti po metodi S-ALFA, potem pa naprej !!!! Dr. Robert Golob ima te možnosti, ker je dobil ustrezen mandat, kot jaz to razumem.

Edino Slovenija ima strokovne pogoje, da se zadeve morda uredije preden začne zahod, neposredno ali posredno, tretjo svetovno vojno, ki nas bo vse pokončala.

Urediti moramo tako, kot to predlaga MOŽGANSKI TRUST, v nasprotnem nas bo popolnoma prepustil sedmi dimenziji (smrti) in vse se bo začelo od novega začetka, pa se odločite !!!

V bistvu bi morala biti Slovenija tista, ki mora prevzeti vse potrebne aktivnosti, da se morija, ki jo je brezglavo začela Ukrajina (Zelenski z avtorji iz ZDA) mora čimprej končati. Nova izgradnja mora biti izvršena po metodi S-ALFA. To je najboljša pomoč, ki jo edina lahko nudi Slovenija.

Ogromno zgago se naredili prav mediji. Namesto da bi podrobno raziskali dejansko problematiko, ki je dolga leta nastajala.

Avtor: Alojz Slavko Gorenc