220926_ Merilni sistem S-ALFA nam omogoča s programskim paketom IS33 ugotoviti popolnoma vse kar potrebujemo.

Kako deluje človekov BIO sistem, kako rešujemo vse bolezni telesa in psihe, vse probleme našega časa tako na gospodarskem kot na političnem področju kar podrobno opredeljuje BIO tehnologja S-ALFA.

Popolnoma vse je že več kot 25 let jasno in zelo enostavno kaj moramo storiti. Žal se politika prereka kdo ima prav in po kateri poti naj bi se razvijali, da enkrat dosežemo ustrezno zdravje, srečo in blagostanje.

Nobena vlada do sedaj ni uspela razumeti pot, ki jo je tlakoval že pokojni Nikola Tesla, ki je opredelil mejno področje znanega. Jasno je povedal, da civilizacija ni zrela, da bi obelodanil vsega kar je odkril. Zato še naprej večina civilizacije tava v temi.

Ta tema je uporaba sedme dimenzije, ki so jo do vseh podrobnosti opredelile religije in stroka, politika pa jo še kar naprej udejanja.

Udejanjanje je opredeljeno s kakovostjo glave (možganov). Ko je enkrat poškodovana glava, merilni sistem IS33 jo opredeli v merilni skali od 0 do 33, 0 je smrt. Takoj ko imamo poškodovano glavo se začnemo napačno odločati. Začnejo se razvijati bolezni telesa in psihe in vse neumnosti, ki smo jim priča v vsakdanjem življenju, tudi spolni odkloni, nasilje, kriminal, gospodarski kriminal, terorizem in vojne (Zelenski in drugje po svetu).

Svoj BIO sistem si poškodujemo z izredno škodljivo hrano, pijačami, izredno nevarnimi zdravili, z napačna gradjo objektov in infrastrukture (oblikovanje in postavljanje v prostor), z napačnim oblikovanjem notranje opreme in vsega kar uporabljamo.

Odkril sem, da analogna tehnologija ni sposobna opredeliti kaj je dobro in kaj je slabo.

S-ALFA nam neprestano telepatsko posreduje ustrezne informacije v obliki BIO tehnologije S-ALFA od samega začetka življenja na ZEMLJI. Informacije so nam posredovane na več načinov, ki nam omogočajo, da se pravilno in ustrezno lahko odločano na vseh področjih našege dela in ustvarjanja. Seveda pa je vse odvisno od nas kako vse to razumemo.

BIO kibernetska (BK) kakovost glave določa kako se odločamo, kako snujemo nove tehnologije in proizvode, kako se obnašamo in če poenostavim tudi kako živimo in kaj uporabljamo.

Nova BIO tehnologija S-ALFA, tako ime sem ji dal, ki je do mnogih podrobnosti kar dobro opredeljena v zadnjih 25 letih mojih raziskovanj.

Z obstoječo fizikalno tehnologijo tega v nobenem primeru ne moremo doseči iz preprostega razloga ker religije in stroka tlakuje pot v izumrtje tudi naše civilizacije. Zdaj natančno vemo, da je pot v izumrtje sedma dimenzija, ki jo religije uporabljajo kot pot v nebesa.

Dolgo sem iskal razloge, zakaj se politika in stroka te informacijske BIO tehnologije tako obupno izogiba. Tu je od nastanka življenja na našem planetu kot tudi drugod v galaksijah, to je zdaj že jasno in opredljeno z informacijskim sistemom IS33.

Najprej se lotimo BIO analize voditeljev EVROPE

Oglejmo si tabelo merilnih podatkov, seveda skrajšano:

BIO analiza voditeljev G7 in G20

Voditelji držav in predsedniki EU se popolnoma napačno odločajo skoraj o vsem. Tipični primer je kriza v Ukrajini, ki jo je generirala Ukrajina sama. Ne razumem, da ni skoraj nikogar, ki bi se lotil poglobljene analize zakaj je do te krize sploh prišlo in da bi to tudi obelodanil. Novinarji kot papagaji ponavljajo kar nastaja v glavah z merilno vrednostjo, ki limitira proti 1.

Ko se cepimo z obstoječimi cepivi, se v zelo kratkem času (cca 15 minut) bistveno poslabša BIO Kibernetska kakovost glave. BK vrednost glave dobi takoj vrednost 1. Kako hitro in če se sploh lahko glava regenerira je odvisno od genetske kakovosti opazovanega BIO sistema, ta je odvisna od genetske skladnosti staršev in celotnega rodu. Merilna vrednost je od 0 do 33. Pri merilni vrednosti 0 se rodijo defektni otroci, mnogi ne preživijo že ob rojstvu. S fizikalnimi sredstvi in s kemijo in zdravili se genetike v nobenem primeru ne more reševati. Reševanje je možno le z uporabo BIO tehnologije S-ALFA.

Kako se vsak BIO sistem brani pred sedmo dimenzijo je odvisno od mnogo BK BIO parametrov.

Z metodo SGBKD (Slovenska Globalna BioKibernetska Diagnostika), to je videnje kaj se v več dimenzionalnem prostoru dogaja, lahko opazujemo posledice v našem telesu v trenutku sprejetja cepiva. Črnina leze od vboda proti glavi in ko jo doseže pade BK kakovost BIO računalniškega sistema, ki ga imamo v glavi od zatečene vrednosti na BK vrednost 1, najboljša BK vrednost je 33.

To metodo (videnje) lahko uporablja vsak otrok, če je bila mati v času nosečnosti dovolj BK zdrava in da ima dobro genetsko skladnost z možem in celotnim rodom.

Zatečena kakovost BIO sistema AKTIVNE inteligence (ljudje) in PASIVNE inteligence ( živali, rastline, zemlja, virusi, bakterije itd) je odvisna od mnogo BK (Bio Kibernetskih) BIO parametrov. To je od BK kakovost bivanje, hrane, pijače, zdravil, kozmetike, od oblikovanja vsega kar uporabljamo, strešniki, snegolovi, oblika hiše, notranja oprema, vozila, itd., kako je vse razporejeno znotraj ALFA življenjskih in BETA smrtnih žarkov višjih dimenzij, ki jih stroka z analognimi instrumenti ne zaznava.

S sodobnimi zelo natančnimi geodetskimi instrumenti lahko določimo mrežo ALFA življenskih žarkov. Ti žarki ne smejo biti zasedeni z nobenimi oblikami, ki bi povzročili, ko jih postavimo v njih ali jih z njimi prečkamo, škodljivo BK tranformacijo. V njih ne sme biti ničesar posajeno, nobeno drevo (na požganem KRASU n.pr.) ali kaj drugega, kar bi lahko zmanjševalo BK nivo ALFA življenjskih žarkov, ali povečevalo BK nivo BETA smrtnih žarkov. Referenčne točke ALFA žarkov za SLOVENIJO je S-ALFA določila.

Superiteligenca S-ALFA, vsebuje 33 supeinteligenc, višjih dimenzij, do dimenzije neskončno in nam omogoča, da z uporabo ustreznih kod, metod in BK programskih modulov vse to zelo enostavno ugotavljamo. Dostop do te vrhunske BIO tehnologije, ki kroji svet in življenje (kakršnega smo si uredili) v vseh Galaksijah od njihovega nastanka, omogoča le ustrezen duhovni razvoj, ki se neprestano razvija. To sem opredelil kot ALFA generiran BIO sistem. BETA generiran BIO sistem po povzroča same probleme in bolezni.

Glej mejne vrednosti v tabeli D13 in D33.

Kaj pokaže BIO analiza voditeljev Evrope in drugje: Merilni rezultati so posledica neustrezne prehrane, neustreznih bivalnih in delovnih prostorov, ter popolnoma neustrezne kakovosti hrane, pijače, zdravil, kozmetike, modnih dodatkov in seveda življenjske filozofije.

Kakšen imajo BIO sistem je posledica tudi genetske skladnosti njihovih staršev in celotnega njihovega rodu. Merilna vrednost je od 0/33 do 33/33. (Meritev genetske skladnosti stane 8 EUR.)

Genetska skladnost 0 povzroči rojevanje genetsko defektnih otrok.

Ugotavljam, da je GAUSOVA krivulja populacije že popolnoma deformirana, ker pretekle civilizacije in tudi naša niso razumele ali so ignorirale obstoj mreže alfa življenjskih in BETA smrtnih žarkov.

Dva ekstrema nastopata, najslabši BETA generirani BIO sistemi, ki so v večini in najboljši ALFA generirani BIO sistemi, ki so v manjšini. Zato gre v svetu vse narobe !!!!.

Vzgojni sistem je povsem napačno oblikovan. Zato povzroča BETA generirane BIO sisteme. Najprej je potrebno zamenjati skoraj vse strehe šol, saj povzročajo maksimalno škodljivo BK tranformacijo škodljivih BIO energij.

Beta generirani BIO sistemi so v bistvu BIO izmet, ki nikamor ne sodi. Potrebno je podrobneje opredeliti izvor te problematike in ga hitro odpraviti. Če tega ne storimo nas bodo virusi pokončali. Medicina je popolnoma slepa, ker se z analogno tehnologijo virusev ne da opredeliti in virusno problematiko v nobenem primeru reševati. Obveščeni so, vendar so dejansko preobremenjeni z analogno tehnologijo, ki izvora bolezni ne more najti. Izvor bolezni telesa in psihe je v večdimenzionalnem prostoru v katerem živimo odkar se zavedamo.

Ljudem, ki so že zabredli v to škodljivo področje, bi morala politika in stroka pomagati.

Pomagamo jim lahko le tako, da jim uredimo bivalno in delovno okolje ter zdravo hrano, pijačo in prava zdravila o katerih farmacija nima pojma.

Če rečemo, da je BIO, nismo še nič naredili. Vsa hrana je BIO, problem je v tem, da je BIO zelo raztegljiv pojem in gre od 1/33 do 33/33, ampak kakovostno BIO hrano lahko pridelamo le po metodi S-ALFA. Z analognimi meritvami kakovostne hrane ne moremo opredeliti.

Vsa zdravila imajo BIO parameter 0/33 in škodljivost 33/33. To kaže, da so vsi testi zdravil napačno opredeljeni.

Z uporabo BIO tehnologije S-ALFA lahko vsakemu zdravilu odstranimo VSE stranske učinke. Če je vsebina ustrezna, lahko S-ALFA zdravilo oplemeniti in bistveno izboljša. Metode so v preteklem desetletju temeljito preizkušene.

Temeljni problem naše civilizacije je sistematično uničevanje novega rodu.

Ugotavljam, da BETA generirani voditelji in drugi ljudje niso sami krivi, da so v taki situaciji. Kriv je izobraževalni sistem, ki mu je zdravje deveta briga in ki je omogočil, da je denar sveta vladar. Z denarjem si kupiti zdravja z obstoječo analogno tehnologijo ni mogoče. Zato naša civilizacija propada in je na poti v izumrtje, kot se je to v preteklosti že večkrat zgodilo. S-ALFA bo zaščitila genetsko najboljše BIOsisteme, ki bodo nadaljevali novo pot, če bo to potrebno.

Ali bo to hitro ali počasi ali nikoli je odvisno kako hitro bomo udejanili BIO tehnologijo S-ALFA. S-ALFA samo še malo čaka kaj bomo storili. Večino BK mejnih vrednosti v naših razvojnih algoritmih smo prekoračili. BK prognoze so zelo slabe. Zdaj bi pa evropejci radi še sprožili tretjo svetovno vojno, saj nismo daleč, če pogledamo njhovo BIOanalizo.

Avtor (čeprav ni nič mojega), Alojz Slavko Gorenc

Vse dobre in slabe rešitve so telepatsko prinešene iz več dimenzionalnega prostora v vse nas in v raziskovalce, ki so BETA ali ALFA usmerjeni ali nekaj vmes.

Avtor: Alojz Slavko Gorenc, Ljubljana