220213_ KAZALO Covid, izvor, nastanek, reševanje in posledice

1. Izvor Covid virusne in celotne zdravstvene problematike

2. Nastanek Covid virusne problematike

3. Reševanje Covid virusne problematike

4. Posledice Covid virusne problematike

5. BIO tehnologija S-ALFA

6. Izvor bolezni telesa in psihe z vidika BIO tehnologije S-ALFA

7. Merilni sistem za uporabo BIO tehnologijo S-ALFA

8. BIO kibernetska analiza vsega kar proizvajamo