2022-04 Povzetek mojih dosedanjih raziskav na področju nematerialnega sveta - IZVOR Covid problematike

UVOD

Pri mojih raziskavah me je predvsem spodbudila teza pokojnega svetovno znanega raziskovalca gospoda NIKOLA TESLA, ki je ugotovil naslednje:

"Tistega dne, ko bo znanost začela proučevati nematerialne pojave, bo v enem desetletju napredovala več kot prej stotine let."

Že v zgodnjem otroštvu so se mi pojavljale razne misli, dobre in slabe, pa še vojna je bila. Odkar se spomnim sem bil zelo radoveden.

Kasneje, po prometni nesreči, kjer smo za las ušli smrti, sem ob enoletni bolniški ob rehabilitaciji hrbtenice začel ob zaprtih očeh videti barvni spekter in razne situacije.

V času mojega strokovnega razvoja na področju avtomatizacije proizvodnih procesov in branjem Tesline zapuščine, ter grških filozofov, sem počasi vse bolj zaplaval v problematiko mejnega področja znanega. V prvi knjigi nekega bioenergetika sem z uporabo priloženih biošablon začel eksperimentirati z raznimi meritvami. Kupil sem tako opevano piramido P4 in jo še isti dan s komolcem porinil na tla, da se je razbila. No, kasneje sem ugotovil zakaj!!!!

Piramide, stožci ali samo deli teh likov in drugi škodljivo oblkovani predmeti so za posredno uničevanje vsega, kar je na tem svetu. Kasneje sem ugotovil, da je tudi stožec ali samo njegovi deli (ure n.pr.) izjemno nevarel lik, ki posredno tudi uničuje vse živo. Ugotovil sem, da škodljivo oblikovani predmeti, naprave, vozila, hiše itd. tudi povzročajo škodljivo BIO kibernetsko transformacijo, ki uničuje našo psiho in telo. To deluje zelo počasi, zato je povsem naravno, da stroka tega edinega in pomembnega materialno dokazljivega fenomena ni zaznala.

Stroka je mislila in še misli, da lahko s kemikalijami rešuje zdravstveno problematiko telesa in psihe, s poskusi na ljudeh je to res lahko, sicer zmotno ugotovila. Ni pa ugotovila, kako lahko daljnosežno škodljive posledice taki poizkusi povzročajo. Povzroča neprecenljivo škodo celotni zemeljski populaciji. Kemikalije, ki jih uporablja Farmacija so izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa. V prav nobenem primeru pa ničesar ne pozdravijo ne da bi uporabili metodo S-ALFA.

Izvor vseh naših problemov telesa in psihe je v sedem dimenzionalnem prostoru v katerem živimo odkar se zavedamo. Stroka ga ne pozna, poznajo ga samo vse religije in verske sekte, zato gre vse popolnoma narobe. Z analogno tehnologijo, ki je temeljna tehnologija našega sveta tega ne more ugotoviti. Zato so vse deklaracije o kakovosti vsega kar proizvajamo popolnoma zgrešene. Z nastopom Corona virusov se problematike našega življenja še bolj povečuje. Povsem po nepotrebnem povzroča vse smrti.

Nekoč mi je neka dama pripovedovala, da se je njen mož v desetih letih popolnoma spremenil, da sploh ne razume kako se je to lahko zgodilo. Vse je naredila, da bi ga zadržala, nobenih materialnih problemov nista imela, pa ji to na njeno veliko žalost ni uspelo. Ugotovil sem, da sta spala, delala in se zabavala na BETA smrtnih žarkih, kot se to dogaja veliki večini zemeljske populacije. Stanovanje je bilo na pogled vrhunsko urejeno, vendar je bilo z vidika BIO tehnologije S-ALFA vse narobe izvedeno. Bivala sta v velikem BETA smrtnem žarku, kar se to dogaja večini zemljanov. Ker je imela bistveno boljši genetski, imunski in hormonski sistem, in dobro genetsko skladnost (GS (genetske skladnost), GSS (genetska skladnost staršev) in GSR (genetska skladnost rodu), merilno področje je od 0 do 33), se je bistveno lažje reševala, pa se tega sploh ni zavedala. Merilni sistem IS33 je razrešil izvor njene problematike. Zelo je bilo pomembno, da ni nosila nobenega nakita, dragocenih prstanov in uhanov, ker je že sama ugotovila, da ji to ne ugaja in jih je imela vse lepo spravljeno.

Za vse razdore v zakonih je odgovorna stroka, da se rojevajo genetsko defektni otroci prav tako, če je GS=0. Odgovorna je za vse probleme naše civilizacije, tudi za nasilje, terorizem, kriminal, spolne odklone, prometne in vse druge nesreče in vojne.

Takoj ko s kemikalijami poškodujemo možgane se ljudje začno napačno odločati, počasi začno nastopati vse bolezni telesa in psihe, predpisujejo jim vedno več zdravil, ljudje pa drvijo, povsem nepotrebno, v objem smrti, ki jo povzroča sedma dimenzija, BETA Superinteligenca (SMRT). Kemikalije so povsod, v vodi s pipe, v plastenkah, v vinu, v zemlji kjer rastejo poljščine v obleki, obutvi, v avtu, v vseh predmetih, v zdravilih , v dodatkih za hrano, v zgradbah, v notranji opremi itd., itd. Vse to lahko odstranimo le z metodami S-ALFA. Vse to poškoduje naše možgane, ki urejajo delovanje vseh organov telesa in psihe vseh BIO sistemov aktivne in pasivne inteligence na našem planetu in povsod drugje.

Vse to bo trajalo toliko časa dokljer bo denar igral glavno vlogo. Glavno vlogo mora igrati zdravje, z denarjem se zdravja, v današnjem času, v nobenem primeru ne da kupiti. Zdravje lahko zagotovimo le z uporabo vrhunske BIO tehnologije S-ALFA, ki je ustvarila vse nas. Ko bo stroka to doumela in sprejela, ko bo medicina hotela sprejeti izvor bolezni telesa in psihe, ki sem ga odkril, se bo življenje na Zemlji normaliziralo. Mislim , da ni potrebno posebej poudariri, da za BIO tehnologiojo S-ALFA stoji naš STVARNIK.

Kako sem prišel do uporabe BIO tehnologije S-ALFA

Počasi sem začel realizirati telepatske informacije, ki sem jih sprejemal (vsi jih sprejemamo !!!!, dobre ali slabe, škodljive ali koristne) in počasi prišel do tega kar zdaj objavljam in uporabljam. To sem opredelil kot BIO tehnologijo S-ALFA.

Počasi se je oblikovala zanimiva uporabniška tehnologija za vse nas in njen izjemno pomemben pa tudi nadvse kompleksen merilni sistem za mejno področje znanega, za celoten materialni in nematerialni svet.

Ko sem ugotovil kako vse to briljantno deluje in kako je to izjemno pomembno za hiter razvoj naše civilizacije v pravo smer, sem vse skupaj opredelil kot novo znanstveno področje z imenom: BIO fizika 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora, v katerem živimo odkar se zavedamo. Začel sem tudi s šetmesečnimi seminarji enkrat tedensko v Ljubljani, v osnovni šoli Milana Šuštaršiča. Na tej lokaciji smo izvršili prve teste za pravilno cepljenje brez stranskih učinkov z uporabo BIO tehnologije S-ALFA. Več informacij je na spletni strani društva za duhovno prenovo.

Ugotavljam, da je velika verjetnost, da je ta vrhunska BIO tehnologija krojila, kroji in bo krojila življenje na našem planetu. Vsak se lahko sam odloči ali jo bo uporabil ali pa bo zbolel in prekmalu umrl, poleg tega bo povzročal mnogo problemov svoji najbližji okolici in vsem s katerimi pride v stik. Na višjem nivoji družbene lestvice se nahaja, več škode lahko povzročil. Tako je prišlo v naši zgodovini do vojn, terorizma in vseh svinjarij v katerih se nahajamo in s katerimi se ukvarjamo. Tako to deluje. Gre v bistvu za zgrešeno demokracijo kjer lahko počne vsak kar mu pride na pamet. Problem je le v tem kdo generira naše misli, To zdaj vemo in SUPERINTELIGENCA S-ALFA s svojim informacijskim sistemom nam to odkriva. Vsak lahko to odkrije, samo naučiti se mora uporabo merilnega sistema S-ALFA.

Posledica uporabe škodljiev BETA BIO tehnologije, ki ima za osnovo BETA smrtne žarke so vsi problemi naše civilizacije. Temeljna izredno nevarna motivacija zahoda pa je demokracija po vzoru AMERIKE (ZDA) katere osnovni cilj je prisvajanje naravnih virov tako ali drugače, prisvajanje tržišč za BIO kibernetsko škodljive proizvode, ki uničujejo psiho in telo.

Pravo demokracijo AMERIKA še ne pozna, želi pa krojiti usodo mnogim pa še svoje ne zna. Temeljni njihov cilj je pridobiti naravna bogastva za svoj zgrešeni obstoj preko demokracije, podkupovanja, izsiljevanja, nasilja,izredno škodljive hrane pijače, prehranskih dodatkov in zdravil in morda celo vojn. Kdo je kdo zelo enostavno ugotovimo z merilnim sistemom IS33 !!!! VEČ GLEJ....

Leta 2000 sem o mojih izsledkih obvestil Klinični center v Ljubljani. Leta 2002 sem z elaboratom: Gradnja poslovnega objekta in infrastrukture z vidika BIO tehnologije G-ALFA obvestil državni zbor (Borut Pahor), državno tožilko gospo Cerarjevo, Varuha človekovih pravic in Dr. Franceta Rodeta, takrat kot predstavnika Rimokatoliške cerkve v Sloveniji. Njega zato, ker je izvor vseh problemov na našem planetu v RELIGIJAH in preteklih civilizacijah, ki so bile uničene na podoben načih kot zna biti naša, če bomo nadaljevali pot po kateri gremo. Vse je uničil VIRUS, kar tudi zdaj doživljamo, STROKA IN POLITIKA PA JE SLEPA IN GLUHA.

Uničenje je bilo preko delovanja virusne problematike, ki občasno nastaja ker so naše vrednote neustrezne. Temeljni problem je denar ki je sveta vladar, zdravje pa nikogar ne zanima. Z denarjem se zdravja ne da kupiti !!!!, ker stroka noče razumeti kar sem že davno odkril. To je dejanski izvor bolezni telesa in psihe.

V nadaljevanju bom podrobno opredelil predvsem izjemno nevarno COVID 19 virusno problematiko, ki preti uničiti tudi našo civilizacijo, kot se je to zgodilo z vsemi preteklimi civilizacijami na našem planetu in morda tudi drugot.

Temeljni razlog uničenja starih civilizacij je po mojem mnenju ugotovitev, da niso hoteli doumeti, razumeti in uporabiti BIO tehnologijo S-ALFA v celoti. Pretekle civilizacije so uporabile samo en del te BIOtehnologije, to je škodljivo BETA BIO tehnologijo, ki deluje nekaj časa kot BK mamilo, ki seje temeljito zasidrala v vseh religijah, zdravilno ALFA BIO tehnologijo pa so spregledali ali pa jim ni bila ustrezna glede na njihovo življenjsko filozofijo.

To lahko ugotovimo na vsakem koraku na katerem koli delu našega planeta. Vse je v večini primerov povsem napačno zgrajeno in seveda uzakonjeno tako, da tudi naša celotna civilizacija sistematično propada. Naš propad je sistematično uzakonjen in negovan skozi premalo premišljen vzgojni sistem in s podporo vseh religij in stroke.

Naša naloga je, da začnemo hitro prenavljati in odstranjevati vse tisto kar nam preti. To je zalogaj za naslednjih 1000 let, če bomo preživeli v ustrezni obliki in znanju, ki ga moramo temeljito oplemenititi z odkritjem kako smo ustvarjeni in kako delujemo. Ni razloga za kakršno koli bolezen, če bi pravilno živeli. To omogoča BIO tehnologija S-ALFA.

Rešitev je zelo enostavna. Aktivirati moramo vse ALFA življenjske žarke, tudi v puščavah !!!!. To zdaj omogoča celotna satelitska navigacja in natančni geodetski švicarski instrumenti. Vse ostalo je v naših glavah, ki morajo doseči vsaj BK nivo cca 24/33 pri osebah, ki bodo sposobne ta svet pripeljati v normalne življenjske okvire za dostojno življenje. Pri vrhunskih znanstevnikih pa je pomembno da je BK nivo glave 33/33. Vse to lahko dosežemo zelo enostavno s pomočjo Superinteligence S-ALFA. Vsi moramo sodelovati, vse religije, vse politične stranke in vsi zemljani.

Superinteligenca S-ALFA, ki popolnoma nadzoruje vse naše misli in ugotavlja naša dejanja v okviru absolutne etike in morale. Ukrepa pa samo tam, kje ugotovi, da ljudje razumejo kako zdravo živeti. Posredovala nam je vse potrebne merilne metode, ki to omogočajo. Prehajamo v digitalno dobo in ta nam zdaj omogoča, da s pridom uporabimo vse tisto kar potrebujemo. Potrebujemo samo še ustrezen duhovni razvoj, ki nam ga omogoča Superinteligenca S-ALFA. Problem je dojeti, razumeti in uporabiti.

Temeljni problem je kako zamenjati vrednoto denar za vrednoto zdravje. Če tega nismo sposobni, potem je povsem jasno kaj nam sledi. Zgodovina zemeljskih civilizacij je to že večkrat dokazala.

Izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa

Kaj so religije, stroka, medicina in farmacija spregledali

Vsak človek, vsak BIO sistem je sestavljen iz fizikalnega dela in BIO kibernetskega dela telesa:

1. Fizikalni del telesa, ki ga stroka dokaj dobro pozna, ne pozna pa izvora bolezni telesa in psihe, ki ga povzročajo BETA smrtni žarki sedme dimenzije, zato so temu primerno slabe rešitve, ki segajo od vsake osebe po celotni verigi vodenja do vrha vodenja firm, partij, političnih strank, nevladnih organizacij, religij in držav do Združenih narodov ( meditacija v BETA smrtnih žarkih Indijske filozofije).

Zato je temu primerno tudi neuspešno odločanje o naši sedanjosti in naši bodočnosti in tudi zdravljenje večine bolezni telesa in psihe, neuspešno reševanje vseh problemov naše civilizacije tudi nasilja, kriminala, gospodarskega kriminala, terorizma, prometnih nesreč, begunske krize, spolnih odklonov in vojn.

Kako rešujemo probleme naše civilizacije, kdo se pozdravi in zakaj se pozdravi je posebna tema, ki pride na vrsto šele potem, ko razumemo izvor bolezni telesa in psihe in ko profesionalno razumemo delovanje in metode, ki jih uporablja Superinteligence S-ALFA in nam jih neprestano telepatsko tudi posreduje.

Pomembno je razumeti in uporabiti merilni sistem MS VDP ter vrsto BIO programskih modulov več dimenzionalnega prostora, ki omogočajo uporabo vrhunske BIO tehnologije S-ALFA , ki uporablja tehnologije materije in antimaterije za področje BIO sistemov. Za ugotavljanje preteklosti, sedanjosti in prognozo za prihodnost lahko uporabljamo informacijski sistem IS33 VDP.

IS33 VDP je izjemno pomemben informacijski sistem, ki nam omogoča pravočasno odkrivanje vseh problemov, ki jih povzročajo BETA generirani BIO sistemi, hitro in enostavno. Ne da bi uporabili merini sistem IS33 ne moremo uspešno reševati popolnoma ničesar na našem planetu, tudi tople grede ne.

2. BIO kibernetski del telesa, ki ga stroka ne pozna, ljudje ga uporabljajo povsem naključno in na različne načine. Znano je mnogo metod, ki v bistvu ničesar pravilno ne odkrijejo in ničesar ne rešujejo, ker delujejo nekaj časa kot odlično BIO kibernetsko mamilo sedme dimenzije, potem pa nastopijo še težji problemi psihe in posledično tudi telesa. Vse religije in verske sekte, pa tudi mnogi posamezniki, sistemsko uporabljajo sedmo dimenzijo in črno magijo, ki iz te dimenzije sledi. Zato so temu primerne tudi posledice katerim smo priča.

BIO kibernetski del telesa pravilno uporabljajo le ljudje, ki imajo ustrezno etiko in moralo, ki se pravilno hranijo in pravilno živijo, ki pravilno skrbijo za okolico in prostor v katerem živijo in ki pravilno skrbijo za svoje otroke in mlado generacijo. Za novi rod so pomembni BIO parametri GS (genetska skladnost), GSS (genetska skladnost staršev), in GSR (genetska skladnost rodu). Merilni sistem je od 0 do 33.

BIO kibernetski del telesa podzavestno uporabljajo vsi BIOsistemi. Eni več eni manj, večina pa nič, ker so s strani religij in stroke zavedeni, saj večina njih uporablja sedmo dimenzijo, ki predstavlja izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa, tudi spolnih odklonov, prometnih in vseh drugih nesreč in terorizma.

Izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa tudi spolnih odklonov in terorizma je v večdimenzionalnem prostoru, v sedmi dimenziji, zato je njihovo reševanje s fizikalnimi sredstvi, kot to počnemo sedaj popolnoma nemogoče in celo zelo škodljivo za pravilno nadaljevanje razvoja življenja na našem planetu.

BETA smrtni žarki sedme dimenzije neprestano generirajo psihične bolnike, ti pa naprej vse probleme naše civilizacije. Milijarde plačuje Evropa samo zato, da se poškodbe psihe in bolezni samo še povečujejo.

BIOkibernetski atesti za vse proizvode in zakone, bi zelo hitro reševali vse naše probleme.

Zdravljenje s fizikalnimi sredstvi, z zdravili in kemijo je popolnoma neustrezno. Vsa zdravila, kemikalije, kozmetika itd. povzročajo v telesu motnje v delovanju možganov, v nevronskih mrežah. V telesu začne nastopati BIO kaos in bolezni psihe in telesa se samo še povečujejo.

Večina spi, dela in se zabava na BETA smrtnih žarkih zato je toliko problemov.

V glavi imamo poleg žlez tudi nevronske mreže. Te so sestavljene iz celic, ki delujejo do dimenzije neskončno.

V glavi je približno 10 na 11 nevronov, pravi stroka, vsak nevron je super BIO računalnik sem ugotovil. Vse skupaj je povezano v BIO računalniški sistem, ki ga imamo v glavi in ki nadzoruje, usmerja in do določene mere popravlja napake, ki nam jih povzroča stroka in mi sami, pri delovanje našega BIO sistema.

Ko je napak preveč začnejo naraščati BIO poškodbe sestavnih delov telesa in psihe in BIO kibernetski proces, ki je neposredno povezan z boleznimi telesa in psihe se začne.

Ko preidemo mejne vrednosti, ki jih določajo razvojni algoritmi naše civilizacije, za vsakega od nas za vse biosisteme aktivne in pasivne inteligence, (ki jih je določil naš STVARNIK) začne nastopati VIRUSNA PROBLEMATIKA. IN TA JE ZDAJ TU !!!!

Da bo naš BIO računalniški sistem, ki ga imamo v glavi pravilno deloval, potrebuje še ustrezno BIO programsko opremo. To omogoča Superinteligenca S-ALFA telepatsko preko EPIFIZE ob našem rojstvu in naprej. Ta naprej koordinira BIO računalniški sistem, ki ga imamo v glavi. Vse to ureja in nadzoruje S-ALFA tako, kot to želimo. Manj razumemo delovanje Superinteligence S-ALFA, kar povzročajo BETA smrtni žarki, manj nam pomaga S-ALFA. Samo S-ALFA nas lahko zaščiti pred sedmo dimenzijo in pred črno magijo in pred virusi in našim propadom. Stroka je popolnoma brez moči. Pri tem nobeno cepivo, če ni prečiščeno po metodi S-ALFA nič ne koristi našemu BIO sistemu. BK teste smo naredili. VEČ GLEJ !!!! Tudi nobeno zdravilo ni ustrezno če ni prečiščeno po metodi S-ALFA.

BIO Baterija za naš BIO super računalnik, ki ga imamo v glavi je hrana, ki jo posreduje možganom kri.

Vsa hrana mora biti proizvedena na osnovi ekološke pridelave po metodi S-ALFA. Nekaj kmetij v Sloveniji in ena mala v tujini to že proizvaja. To nam je omogočilo, da smo izvršili vse ustrezne BIOkibernetske teste, tudi teste, kako moramo BIO kibernetsko predelati cepiva, da nimajo nobenih stranskih učinkov in da pravilno sploh delujejo. Povsem enako to velja za hrano, pijače, zdravila, CEPIVA, VEČ GLEJ !!!! in vse druge proizvode.

Ker živimo v velikih zmotah glede kakovosti vsega kar proizvajamo in uporabljamo, celotna civilizacija propada. Bolj neumne vlade se generirajo doma in po svetu, hitreje propada naša civilizacija. Najbolj nevarne so ženske (Anglija, Nemčija, ZDA itd.). Te najprej padejo pod telepatski vpliv Super BETA inteligence in problemi so tu. Njihova osnovna naloga bi morala biti vplivanje na blagostanje v družini, na zdrav seks in zdrav mladi, vrhunsko inteligenten rod (VEČ GLEJ...). Vse druge aktivnosti žensk so željene opcije, ki jih izjemno redko lahko dosežejo brez teških posledic za družino, za njihove partnerje in za njihove otroke. Tako kažejo BIO analize in ugotovljena fizikalna dejstva posledic njihovega delovanja. Skoraj vse padejo pod vpliv škodljive BIOtehnologije G-BETA, religij in črne magije. Kar poglejte kaj vse nosijo na sebi in s čim vse se v pretežni meri ukvarjajo. So tudi izjeme, o tem pa kasneje !!!!.

Tabele za mejne vrednosti BIO parametrov naše civilizacije. VEČ GLEJ!!!!

Če se vrnemo v zgodovino so pretežno vlogo pri našem razvoju vseh zablod odigrale vse religije, ki so tako ali drugače prevzele do takrat znana znanja in metode in podrobno začrtale naš nadaljni razvoj. Opredelile so kaj je pekel, kaj so nebesa, kaj je hudič in kaj je BOG in kako naš nematerialni svet deluje. Zdaj je že povsem jasno, da gre za velike zablode, ki uničujejo tudi našo civilizcijo in so izjemno nevarne za nadaljni razvoj naše civilizacije, saj nas peljejo v prezgodnjo smrt ali morda celo v propad, Covid 19 n.pr. je že rezultat te zgrešene življenjske filozofije in je resno opozorilo pred novo morijo, če ne bomo hitro ukrepali po metodi S-ALFA.

Delovanje Superinteligence S-ALFA

S-ALFA uporablja tehnologijo materije in antimaterije, deluje do dimenzije neskončno. Ta nepredstavljivo kompleksen BIO tehnološko sistem lahko uporabimo, ko dosežemo sposobnost za profesionalno uporabo metod S-ALFA in programskega modula BIO transfer (vse verzije, zadnja je P PG GBT33_ poenostavljeno kar BT). To je tudi temeljno izhodišče za bodočnost prave MEDICINE. Nihče se ne more ukvarjati z zdravljenjem telesa in psihe in vsega kar proizvajamo, če ne pozna izvora bolezni telesa in psihe, če ne razume kako deluje naš BIO sistem in kaj vse ogroža naš BIO sistem.

Preko statičnih in dinamičnih BIO laserskih žarkov sedme, trinajste in 33. dimenzije nadzoruje delovanje vseh BIO sistemov aktivne in pasivne inteligence na našem planetu in v vseh Galaksijah.

Statični žarki so bili razporejeni po vsej površini našega planeta. Alfa življenjski žarki so bili na razdaljah 5 m sever jug in 3,5 metra vzhod zahod. Okoli vsakega ALFA življenjskega žarka velikosti 84 cm je bilo 6 BETA smrtnih žarkov premera 84 cm. Tako razporeditev lahko najdete le še na neobljudenih delih našega planeta.

Religije in stroka so ustvarili virtualni svet sedme dimenzije. S tem so pravilno razporeditev žarkov v svoji zgodovini spremenili (pokvarili, deformirali). Spremembe nastopijo takrat, ko uporabljamo škodljivo oblikovane predmete, ki jih postavljamo v žarke ali z njimi žarke prečkamo. Govorimo o statični ali dinamični BIO kibernetski transformaciji. Ta je lahko škodljiva ali zdravilna. Zato je pravilno oblikovanje ter pravilna gradnja objektov in infrastrukture najbolj pomembna, zahtevna in odgovorna dejavnost.

Če v ALFA življenjski žarek postavimo škodljiv predmet se začne ALFA žarek trošiti, nekega dne se izklopi in preklopi v BETA smrtni žarek velikosti 4,24 metra. Ta proces se lahko nadaljuje in nastopijo veliki premeri BETA smrtnih žatrkov, mnogokratniki premera 4,24 metra. Tako so nastale puščave.

Delovanje Superinteligence S-ALFA si najlažje predstavljamo da deluje kot super BIO računalnik, kot umetno inteligenco, ki se zelo hitro naprej razvija. Ima neskončno hitrost, neskončno kapaciteto, deluje na osnovi neskončnega števila merilnih oken, deluje na osnovi neskončnega števila BIO laserskih žarkov, nadzoruje delovanje vsakega BIO sistema in vseh njegovih sestavnih delov, vsakega virusa in bakterije v našem telesu in izven njega. Sodeluje pri vsakem rojstvu, pri našemu življenju, v času naše smrti ter po smrti.

V kateri dimenziji in kako sodeluje pri tem je odvisno od nas samih, kako to razumemo, kako živimo, kako skrbimo za mladi rod za okolje in prostor, kako skrbimo za pasivno inteligenco, to je za živali, rastline, zemljo, viruse, bakterije, mikroorganizme, mikrobe, kakšna je naša etika in morala itd.

Super inteligenca S-ALFA uporablja statični in dinamični BIO laserski sistem ALFA življenjskih, S-ALFA regeneracijskih in BETA smrtnih žarkov. Če pravilno živimo nam pomaga, če tega ne počnemo nas pusti BETA Superinteligenci in propademo. Nimamo se kam skriti, ne z mislimi ne z dejanji.

PONAVLJAM !!!!: Pred delovanjem sedme dimenzije nas lahko zaščiti le S-ALFA. Sami ne moremo ničesar reševati, če nimamo dostopa do več dimenzionalnega prostora v katerem živimo odkar se zavedamo.

DA PONOVIM:

Za hitro BIOanalizo Covid problematike je zelo pomembna BK metoda, ki sem jo opredlil kot metodo SGBKD (Slovenska Globalna BioKibernetska Diagnostika) kar je nadvse pomembna in enostavna metoda in je skoraj vsem otrokom že ob rojstvu dana !!!!

V času inkvizicije so vsa dekleta in zelo redke može, ki so z zaprtimi očmi videli barvni spekter proglasili za čarovnice in čarovnike in jih zažgali na grmadah.

Ti ljudje so zelo verjetno ugotovili kdo je slab in kdo je dober človek, kaj kdo počne in kako naprej.

To se dogaja še danes, samo v drugačni obliki. Moja raziskava je pokazala, da zdravi otroci vidijo večdimenzionalni prostor v barvah in tudi ločijo dobre in slabe ljudi, bolne in zdrave ljudi. Mnogo njih zaznava in loči ALFA življenjske in BETA smrtne žarke.

Dojenčke je nekoč Superinteligenca S-ALFA telepatsko premaknila iz slabe lokacije preč tako, da je mamica našla zjutraj dojenčka povsem drugje, kot ga je dala spat. S-ALFA je skušala mamicam dopovedati, da je lokacija za dojenčka neustrezna, pa žal takrat tega še niso razumele. Še danes gre to zelo težko.

Vse bolezni, vsi naši problemi s katerimi se ukvarja naša civilizacija je posledica nerazumevanja kako je svet nastal, kako so nastali vsi BIOsistemi aktivne inteligence (ljudje) in pasivne inteligence (živali, rastline, virusi, bakterje mikrobi itd) in kaj vse na to vpliva.

V bistvu gre za zgodovinske zmote pri opredelitvi nastanka življenja na našem planetu, ki so jih povzročile pretekle civilizacija, naša pa je te zmote prevzela in jih nadaljuje.

Ne bom se spuščal v raziskavo kdo je naš STVARNIK, to naj ugotavljajo drugi, ko bodo bolje duhovno razviti in seveda, če bomo seveda preživeli !!!! merilni sistem IS33, to omogoča.

Meni zadošča kaj vse lahko naredimo z uporabo BIOtehnologije S-ALFA, ki je tu in je takoj uporabna. Ne potrebujemo nobenih elaboratov in materialnih dokazov, ker jih niti ne znajo pravilno opredliti niti probleme pravilno izmeriti. Vsi problemi in materialni dokazi nastajajo v večdimenzionalnem prostoru, ki ga stroka še ne razume niti ne zna izmeriti niti ga ne zna pravilno uporabiti ( rojevanje s hipnozo, izganjanje hudiče itd.). Z analogno tehnologijo in fizikalnimi meritvami se življenja na našem planetu v nobenem primeru ne da pravilno opredeliti. Nikola Tesla je marsikaj odkril, kar se danes ponuja samo po sebi. Ugotovil je da civilizacija takrat še ni bila zrela, da bi tako zahtevno BIO tehnologijo razumela in uporabila. Morda je kaj o tem napisal, vendar brez uporabe BIO tehnologije S-ALFA ostane naprej skrito.

Temeljni razlog za nastanek COVID VIRUSNE problematike je ta, da smo presegli mejne vrednosti, ki so postavljene za naš nadaljni razvoj.

Analogna merilna tehnologija, taka kot ta trenutek je, lahko ugotovi le posledice našega delovanja in je seveda zelo pomembna ni pa zadostna, da bi lahko z njeno uporabo reševali izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa zato, ker smo ujetniki sedme dimenzije.

Vse moramo ponovno BIO kibernetsko opredeliti. Vse kar gre na trg, vse kar se gradi, proizvaja in prodaja mora imeti pred prodajo BIOKIBERNETSKI ATEST. To je edina prava pot za sistemsko reševanje naše civilizacije, da jo ne bodo virusi zdesetkali ali celo popolnoma uničili, če se ne bomo prej sami. Časa imamo res zelo malo.

Pred nami so ogromni stroški. Večino zgradb je potrebno predelati ali celo zrušiti, saj nimajo nobene BIO kibernetske vrednosti. Najprej pa odstraniti vse škodljive snegolove in kritino, ki mora biti glatke sinusne oblike. Na kmetijskih površinah moramo obvezno aktivirati vse ALFA življenjske žarke in začeti s kmetijstvom po metodi S-ALFA, če želimo ustrezno preživeti.

Pred nami je zaton farmacevtske in kozmetične industrije, take kot je sedaj, saj ničemur ne koristi, kot uničevanju vseh bio sistemov aktivne in pasivne inteligenca na našem planetu.

BIO tehnologija S-ALFA lahko uporabljamo za:

A. Osebno uporabo, VEČ GLEJ...

B. Domačo uporabo, VEČ GLEJ...

C. Profesionalno uporabo za posamezna področja našega delovanja, predvsem je pomembno za:

1. Religija

2. Medicina

3. Nadvse pomembna je pridelava BIO kibernetsko čiste hrane, pijače in zdravil.

4. Gospodarstvo

5. Turizem

6. Politika, znanost in tehnologija

VEČ GLEJ....