Uvod

Zelo na kratko, gre za posledice izredno kompleksne problematike, ki so jo pretekle civilizacije pod vodstvom religij, BETA generiranih BIO sistemov, to je bolan duh v zdravem ali že bolnem BIO sistemu razvile do potankosti. Gre za neverjetne prevare, ki se jih do sedaj ni bilo mogoče materialno dokazovati.

Religije so zmotno opredelile sedmo dimenzijo v kateri se nahajajo BETA smrtni žarki, kot delovanje BOGA in zavedle vse dosedanje civilizacije.

ALFA življenjske, S-ALFA regeneracijske in S-ALFA informacijske žarke pa so spregledali.

Duhovno najbolj razviti del ženske populacija je ugotovil, da je z religijami nekaj zelo narobe. V času inkvizicije so jih enostavno posilili in umorili. S tem so za mnogo stoletij zaustavili razvoj naše civilizacije.

Izvor vseh problemov telesa in psihe, naše civilizacije je nematerialni svet, ki ga trenutne večina civilizacije nepravilno razume in uporablja, v katerem živimo odkar se zavedamo.

Z obstoječimi merilnimi sistemi ga ne moremo opredeliti, ker se nahaja v višjih dimenzijah do dimenzije neskončno, ki jih sodobna znanost še ni uspela razumeti in opredeliti z obstoječimi fizikalnimi znanji.

Celotna zemeljska problematika je že od svojega nastanka digitalno opredeljena. Šele zdaj, ko je računalniška problematika kar dobro opredeljena, je prišel čas za razumevanje BIO tehnologije S-ALFA, ki nam jo neprestano posreduje Superinteligenca S-ALFA, ki deluje do dimenzije neskončno.

V preteklh dvajsetih letih smo ugotovili, kako deluje BIO tehnologija S-ALFA. Postopoma smo razumeli kodni in makro kodni sistem, ki zelo enostavno omogoča uporabo njene sicer izjemno zapletene BIO tehnologije S-ALFA, s katero se napaja celotna zemeljska civilizacija in vse Galaksije.

Uporabo BIO tehnologije S-ALFA omogočajo BIO šablone naše proizvodnje v katerih je vpisana ustrezna programska oprema, ki omogoča njeno zelo enostavno uporabo.

BIO šablone S-ALFA

V BIOšablonah je vpisan BK kodni in makro kodni sistem, ki omogoča uporabo BIO tehnologije S-ALFA. Trenutno je v proizvodnji in prodaji 5 BIO šablon v katerih so vpisane osnovne BK kode in sicer:

1. BŠ Velikost žarkov, število kod je 98

2. BŠ VD13, število kod je 352

3. BŠ_D13_D33, število kod je 429

4. BŠ S1 do S33, število kod je 1331

5. BŠ št.: 8, MP13-Mp33- MP neskončno (∞), število kod je 2147.

Velikost BIO šablon je od velikosti bančne kartice do velikosti format A3

Vzdrževanje sistema S-ALFA omoča vseh 5 BIO šablon in ustrezna njihova kombinacijajo, ki je podrobno opredeljena v navodilih za uporabo.

Z drugimi besedami naj navedem, da je za zdravo življenje na Zemlji pomembno uporabiti vseh 5 BIO šablon v določenih sekvencah, ki so tudi časovno opredeljene.

Merilne Tabele D13, D33 in GX33

V merilnih tabelah je navedena prva verzija BIO parametrov, ki zelo dobro opredelijo BIO status našega telesa in psihe v odvisnosti od škodljive sedme dimenzije, ki je osnovna BIO tehnologija vseh religij in stroke, ki je zrasla pod tem vplivom.

Na kratko za uvod v to izvrstno in nadvse pomembno BIO tehnologijo S-ALFA še nekaj komentarjev:

Želite skrajšati čakalne vrste, imeti zdrave, vrhunsko usposobljene otroke, visoko produktivnost, hočete pravilno voditi družino, stranko, firmo, občino, državo, potem začnite uporabljati novo vrhunsko BIO tehnologijo S-ALFA. Izredno enostavna je za splošno uporabo, posebej še za otroke. V medu pesticidi, pa še maksimalno BK škodljiv kozarec je v uporabi, odrezan stožec, v maslu pesticidi, v kruhu pesticidi, pa imamo domači slovenski zajtrk, sramota !!!!, ki jo je nekoč na TV propagiral celo predsednik vlade RS.

Šole pokrivajo z najbolj BK nevarno obliko kritino, na strehe pa sistemsko postavljajo maksimalno BK nevarne oblike snegolovov. Vse to povzroča generacijo velikih BETA smrtnih žarkov sedme dimenzije, ki povzročajo bolezni telesa in psihe ter s tem slabši nivo vzgoje, slabšo hrano in pijače, med vrstniki pa narašča nasilje, jemanje mamil in drugo,

Murgle n.pr sistematično propadajo zaradi izredno nevarne kritine  DEKRA itd. Objekti zaradi tega niso nič vredni !!!!, ker stanovalci v njih sistematično propadajo. Celotna lokacija Murgel z nekaj redkimi izjemami, kjer je lokacija urejena po metodi S.ALFA, pa postaja ena velika črna luknja sedme dimenzije. To stroka ugotovi lahko zelo enostavno. Izdelajo naj BIO analizo po tabelah D13, D33 in GX33. Od leta 2002 , odkar je bila slovenska BIOTEHNOLOGIJA S-ALFA odkrita (elaborat ima državni zbor in drugi), bi bil že čas, da to storijo. Vsa merilna orodja in izobraževanje lahko dobijo pri naši firmi, če želijo Slovenijo urediti, kot je to potrebno.

Enako velja da lokacijo državnega zbora (piramide na strehi), nepridipravi so hoteli tu zgraditi še velik stožec !!!!, ki povzroča za psiho in telo najbolj nevarne BIO kibernetske poškodbe.

Enako velja za vse vladne lokacije, bolnišnice, za oba klinična centra, lokacija zunanjega ministrstva itd. Potem smo pa začudeni zakaj smo vse revnejši in bolni, pomembne firme in objekte pa prodajamo za drobiž!!!!

Popolnoma mi je nerazumljivo zakaj POLITIKA, STROKA, RELIGIJE in MEDIJI že 16 let o tem molčijo in nič ne ukrepajo, raje propadajo in mlatijo prazno slamo, škodo pa povzročajo sebi in vsem nam, posebej še otrokom.

Vsi ustrezni so elaborate o novi BIO tehnologiji S-ALFA dobili, izdani z dne 13.4.2002 z naslovom: Gradnja poslovnega objekta z vidika BIOtehnologije G-ALFA. Medtem smo raziskavo nadaljevali in smo že bistveno naprej.

Topla greda, izvor bolezni telesa in psihe in vsi drugi problemi imajo povsem drug izvor, kot ga stroka razume, pa stoletja so imeli na razpolago. Francozi so bili nekoč na pravi poti, pa so bili zaustavljeni s strani BETA generiranih BIO sistemov, ki so jih v svoji zmoti ali namerno generirale RELIGIJE, predvsem ISLAM in njihova najbolj nevarna oblika, STOŽEC, štiristrana piramida ali samo njeni robovi !!!! itd.

Dokljer ne bomo sistematično uporabili novo znanost, ki nam jo je posredovala Superinteligeca S-ALFA, ki nadzoruje vse življenje na Zemlji in v Galaksijah, bomo še naprej tavali v temi in sistematično propadali. Kdor to hoče razumeti in uporabiti je zdrav, kdor ne pač propada. S-ALFA nikogar ne prepričuje. Gre za pravo demokracijo o čemer politiki nimajo pojma !!!!

Kakovost bioračunalnika, ki ga imamo v glavi in deluje do dimenzije neskončno in od katerega je popolnoma vse odvisno, kako smo zdravi, kako živimo in kaj vse počnemo se izmeri po metodi IS33 VDP in sega od 0 kar je nivo smrti in naprej od 1 do 33, to je v procentih od 0 %, 3% do 100% merilne skale. Vse te podatke lahko enostavno prikažemo v tabelah D13, D33 in GX33.

Za začetek je pomembno, da lahko vsa zdravila prečistimo in oplemenitimo, da postanejo prava zdravila in popolnoma brez stranskih učinkov. Povsem isti problem je pri hrani, pijači, vodi, pesticidih itd. Vse to in še marsikaj se lahko naučite na seminarju. BIO tehnologija S-ALFA je življenjskega pomena za vse nas. Potem pride na vrsto proizvodnja na kmetijskih površinah po metodi S-ALFA.

Meritve, čiščenje in oplemenitenje vode, hrane, pijače, zdravil, kozmetike, pesticidov, kozmetike in oblikovanja, ki je temeljna rak rana naše civilizacije lahko zelo enostavno izvršimo z uporabo programskih modulov, po metodah, ki jih omogoča Superinteligenca S-ALFA. Skoraj vsak zna uporabljati pametni telefon, s prsti drsimo po ekranu. Popolnoma enako lahko drsimo po BIOšablonah, kjer so vpisani programski moduli za zelo enostavno uporabo sicer izjemno kompleksne BIO tehnologije S-ALFA, ki vse to zelo enostavno omogoča.

Meritev vseh naših problemov pa omogoča informacijski sistem IS33 VDP. Ta je nadvse pomemben za našo varnost za vojsko in policijo ter za izobraževalni sistem. več glej....

Gre za pravilno in zanesljivo ugotavljanje preteklosti, sedanjosti in prognozo za prihodnost za vse nas, za vsa področja našega dela in ustvarjanja. Gre za ugotavljanje resnice, ki jo omogoča poligraf uporabljen po metodi S-ALFA. Do sedaj so ga lahko prevarali BETA generirani BIOsistemi, zdaj pa to ni več mogoče. Več glej....

PRIMER UPORABE merilnega sistema IS33 VDP: Viadukt v Italiji, Genova, se je zrušil zaradi delovanaj BETA smrtnih žarkov, ker povzročajo dematerializacijo. Z metodo IS33 VDP lahko preverimo vse naše mostove in vse druge probleme, tudi ustreznost zakonov in vsega kar snujemo na področju politike, znanosti in umetnosti ter tehnologije in religij. Ugotavljamo lahko celo potencialni izvor nasilja, kriminala, gospodarskega kriminala, BIO terorizma in terorizma. Več glej....

Reševanje bolezni telesa in psihe, terorizma, nasilja, kriminala ter revščine, omogoča le BIO tehnologija S-ALFA. Z denarjem vseh teh in vseh drugih problemov naše civilizacije ni mogoče reševati zato, ker je njihov izvor v sedmi dimenziji, kjer nastopajo BETA smrtni žarki, ki jih RELIGIJE že tisočletja izvrstno uporabljajo. Rešitve so le v uporabi višjih dimenzij, ki jih stroka še ne pozna. Zato je nadvse pomembno zagnati nov raziskovalni ciklus z vidika uporabe BIO tehnologije S-ALFA. Glej poročilo o končanih pilotskih projektih v Sloveniji.

Vsako leto poteka 6 mesečni SEMINAR, vsak četrtek ob 18:15, v veliki dvorani Osnovne šole Milana Šušteršiča v Ljubljani. V njej je aktiviran prvi in edini vrhunski zdravilni GAJ. V njem se nahaja 33 ALFA življenjskih žarkov za profesionalno uporabo, namensko za seminar.

Prijave prosim pošljite na naslov: breda.gorenc@telemach.net. Na obisk seminarja se lahko vključite kadar koli želite. Zato sem pripravil kratek uvod. Vse potrebne informacije so na tej spletni strani, ki jo neprestano dopolnjujem.

Program seminarja, hiter pregled. CELOTEN PROGRAM SEMINARJA

Nova slovenska BIO tehnologija S-ALFA prinaša REVOLUCIJO na vseh področjih našega dela in ustvarjanja. Opredelil sem jo kot novo znanost z imenom BIO fizika več dimenzionalnega prostora (BIF VDP) v katerem živimo odkar se zavedamo.

Vse potrebne podrobnosti sem leta 2002 objavil v knjigi: Gradnja poslovnega objekta z vidika BIOtehnologije G-ALFA, kjer je dovolj natančno opisan izvor vseh bolezni telesa in psihe in kdo so povzročitelji vseh problemov našega časa. Knjigo sem posredoval Državnemu zboru RS Slovenije, Škofijskemu uradu RS Slovenije in drugim.

Dosedaj nobena vlada ni nič ustreznega naredila za Slovenijo, čeprav so imeli že od leta 2002 vse potrebne informacije.

S tem je bil odkrit tudi izvor nasilja, terorizma in spolnih odklonov. Prišel je skrajni čas, da se reševanje naše bodočnosti in naših otrok sistematično, zelo preudarno in takoj lotimo tudi z dejanji !!!!. BIO tehnologija S-ALFA to namreč takoj omogoča.

POSEBEJ opozarjam, da ni druge poti, zato mora nova slovenska znanost, to je BIO fizika več dimenzionalnega prostora ( BIF VDP) takoj v izobraževalni sistem Slovenije in sveta v celoti.

V stroki v medicini in farmaciji moramo takoj udejaniti novo smer, to je da poleg fizikalnega dela telesa, ki ga ne rešujemo pravilno, začnemo reševati pravi izvor bolezni telesa in psihe. Nahaja se v BIO kibernetskem delu telesa in psihe, ki deluje do dimenzije neskončno in velja za vse BIO sisteme na našem planetu in v GALAKSIJAH, ter za vse kar proizvajamo in uporabljamo.

S fizikalnimi sredstvi po obstoječi tehnologiji ni mogoče pravilno reševati nobene bolezni telesa in psihe, niti nobenega drugega problema, to je zdaj že jasno. Stranski učinki zdravil to jasno dokazujejo.

BIF VDP omogoča čiščenje in oplemenitenje vseh zdravil in vsega kar uporabljamo tako, da odstranimo vse stranske učinke. Nekatera zdravila pa postanejo celo vrhunske kakovosti, 100% brez stranskih učinkov. To izvršimo z uporabo programskih modulov sistema S-ALFA tako, da uporabimo tehnologijo materije in antimaterije, ki jo omogoča sistem S-ALFA. Gre za uporabo programskega modula BT, ki je za uporabo tehnologije materije in antimaterije izjemno zahteven in potrebujemo dosti časa za izobraževanje. Vsak akademsko izobražen človek bi moral to znati !!!! v nasprotnem nima kaj iskati na področju temeljnih raziskav.

Z denarjem ni mogoče reševati čakalnih vrst, ker je medicina in farmacija zasnovana na povsem napačnih predpostavkah in ki ne pozna izvora bolezni telesa in psihe. Ko bo stroka obvladala uporabo BIO tehnologije S-ALFA, ki omogoča uporabo tehnologije materije in antimaterije, bo to mogoče, nič prej. Več glej....

Zdravo življenje si lahko zaenkrat zagotovimo le sami, dokljer ne bo stroka razumela kako deluje človekov BIO sistem, kar je z mojim odkritjem zdaj popolnoma jasno.

Izvor vseh naših problemov je v BIO kibernetskem delu, v BETA smrtnih žarkih sedme dimenzije in črni magiji, ki je temeljna tehnologija sodobnega sveta.

Zato izkoristite edinstveno priložnost, ki nam jo ponuja Superinteligenca S-ALFA. Nova BIOtehnologija S-ALFA je nadvse pomembna za našo bodočnost. Najbolj je prizadet mladi rod, ki ga starši, politika, stroka in religije sistematično uničujejo.

Preden se odločite za obisk seminarja si oglejte nekaj prvih povezav od 1 do 5 in naprej.

Najbolj me preseneča, da nova izvrstna BIO tehnologija S-ALFA medijev, stroke, religij, politike, gospodarstva, kulture in športa sploh ne zanima. Zanima pa jih črna magija, ki jo v medijih skozi razne projekte na široko razlagajo.

Odkrite so nove metode in rešitve, ki bi jih morala stroka čimprej uporabiti. Vse potrebne podrobnosti in zelo enostavne rešitve, si jih lahko zagotovi vsak zemljan.

Dva žarka sta na našem planetu. BETA smrtni žarki, ki jih uporablja večina zemeljske populacije, posebej še vse RELIGIJE, kjer zelo izstopa ISLAM (stožec, je najbolj nevaren lik). Zdaj ga imamo tudi v Ljubljani, katastrofa. POLITIKA pa nič !!!!. Jaz sem našel še ALFA življenjske žarke, ki lahko rešujejo vse probleme naše civilizacije.

se nadaljuje !!!!