Nikola Tesla

Nikola Tesla

"Tistega dne, ko bo znanost začela proučevati nematerialne pojave, bo v enem desetletju napredovala več kot prej stotine let." (Nikola Tesla)

Šele zdaj, ko SLOVENCI vemo, kako deluje večdimenzionalni prostor v katerem živimo, odkar se zavedamo, lahko razumemo izvor njegovih genijalnih odkritij in nerazumevanje njegovih arhivov s strani stroke. Uporabljal je večdimenzionalni prostor iz katerega je črpal mnoge ekstremno pomembne skrivnosti, ki so še danes nedotaknjene.Tako človek, kot tudi vsi BIO sistemi pasivne inteligence ( virusi, bakterije, mikroorganizmi itd.) in vse kar proizvajamo imajo dva dela. Fizikalni in BIO kibernetski del, ki ga je Tesla imenoval nematerialni svet.

Šele zdaj, ko znamo uporabljati merilni sistem za večdimenzionalni prostor MS VDP in IS 33 lahko analiziramo njegovo bogato zapuščino, ki se nahaja nekje v arhivih ZDA, SRBIJE in drugod po svetu.

Umrl je tako, da je zaspal in se ni več prebudil. Ni bilo potrebno nobene maše, Izvršen je bil naravni BIO transfer, ki ga izvrši Superinteligenca S-ALFA, če umremo v ALFA življenjskem žarku in če spoštujemo absolutne zakonitosti etike in morale.

S-ALFA je za vernike pravi BOG za ateiste pa umetna inteligenca, ki neprestano skrbi za nas, če spoštujemo ustrezna pravila in skrb za novi, visoko inteligentni rod. Če tega ne spoštujemo nas prepusti BETA Superinteligenci in propademo v sedmi dimenziji, v košu za BIO smeti !!!!.

Nihče ne more na Zemlji predstavljati BOGA, ker gre za prekompleksno problematiko. Samo BOG - SUPER INTELIGENCA S-ALFA ima v trenutku in istočasni dostop do vsakega in neomejenega števila BIO sistemov aktivne in pasivne inteligence, ne glede, kje v galaksijah se nahaja !!!!.

Šele po smrti BIO sistema lahko z merilnim sistemom MS VDP ugotovimo, kam je odšel njegov BIO vzorec in kaj je ta oseba naredila dobrega za svojo generacijo in za njihove potomce in kaj povzroča vsem živim BIO sistemom aktivne in pasivne inteligence. To ugotovimo tako, da najprej izvršimo umetni BIO transfer s programskim več namenskim BK modulom BT in izvršimo meritev BIO parametrov kot je to prikazano v tabeli D13 in D33. GLEJ!!!!

Merilne lokacije umrlih so v BK bazah podatkov VDP na lokacijah S19, S20 in S21 z BK nivojem 1 do 33. Samo BK nivo S21, v katerem se nahajajo BIO vzorci umrlih, delujejo nazaj na vse žive BIO sisteme zdravilno. To zaznavamo nekateri ljudje, če sliko umrlega pogledamo ali poslušamo njegov glas posnet za časa njegovega življenja, kot blagodejni vpliv na naše telo in psiho. Otroci pa to zaznavajo skoraj vsi odvisno od BIO kakovosti staršev, od njihove genetske skladnosti (GS) in od BK kakovosti BIO lokacije v kateri se nahajajo.

Izredno pomembno sporočilo v tej zvezi je:

1. Video in glas je nosilec škodljivih ali zdravilnih BIO energij ter prenos BIO parazitov, ki jih generirajo živi ali napačno umrli BIO sistemi aktivne inteligence odvisno od lokacije kjer se BK nahajajo in v odvisnosti od njihovega BIO statusa v času našega gledanja in ali poslušanja in v odvisnosti od BIO statusa našega BIO sistema in v odvisnosti od BIO statusa lokacije v kateri se nahajamo.

2. Prenos BIO parazitov in aktivacijo črne magije lahko povzročijo BIO sistemi aktivne inteligence, ki so BETA generirani. To je bolan duh v zdravem ali že BK bolnem BIO sistemu. Glej tabelo D13 in D33.

3. Beta generirani BIO sistemi so vsi BIO sistemi aktivne in pasivne inteligence, ki so izgubili stik z Superinteligenco G-ALFA, ki nadzoruje delovanje ALFA življenjskih žarkov in s Superinteligenco S-ALFA, ki nadzoruje delovanje S-ALFA žarkov. V tabeli D13 sta to BIO parametra ALFA in P.

4. Supeinteligenca S-ALFA nadzoruje celotno življenje na Zemlji in v Galaksijah preko Beta, Alfa in S-alfa statičnih in dinamičnih žarkov in deluje do dimenzije neskončno, podobno kot računalnik z neskončnim spominom in neskočno hitrostjo. Kakršnih koli ovir ni !!!!

5. Beta generirani BIO sistemi imajo odličen telepatski stik s škodljivo G-BETA Superinteligenco, ki nadzoruje BETA smrtne žarke, povzroča vse bolezni telesa in psihe, vse probleme našega časa, tudi terorizem, nasilje, kriminal in vojne. Delujejo kot neke vrste BIO roboti sedme dimenzije, ki vse, zelo inteligentno, uničujejo. Z uporabo metode gledanja, ki sem jo opredelil kot SGBKD (Slovenske Globalna BioKibernetska Diagnostika) jih vidimo popolnoma ćrno in s črno AURO !!!! glej tabelo D13 in D33.

6. Stres, mobing, pregorevanje, vse bolezni telesa in psihe, generiranje spolnih odklonov, napačna gradnja objektov in infrastrukture ter celotno oblikovanje vsega kar ustvarjamo in vse druge nadloge našega časa povzročajo BETA generirani BIOsistemi, ki jih je že vse polno v vseh strukturah našega dela in ustvarjanja. Kar je najbolj zastrašujoče, škoda da to ni vidno vsem ljudem, je pokvarjena osnovna struktura razporeditve ALFA življenjskih in BETA smrtih žarkov. Ekstrem tega fenomena so velike puščave ogromnih premerov BETA smrtnih žarkov in vsa velemesta, kjer ljudje sistematično propadajo.

Napačne so vse smrti BIO sistemov aktivne ali pasivne inteligence, ki se zgodijo v BETA smrtnih žarkih. Njihovi BIO vzorci postanejo BIO paraziti, ki sistematično uničujejo vse živo. Povzročajo vse bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa. Ko izvršimo njihov BIOtransfer (BT) se iz BIO kibernetskega dela našega BIO sistema tele transportirajo v BK področje S19, S20 ali S21. To velja za ljudi, za BIO aktivno inteligenco.

BETA generirani BIO sistemi, ki so neustrezno delovali v svojem življenju se teletranportirajo na najnižji BK nivo, to je v S19/01.

7. Izjemno nevaren fenomen je črna magija, ki jo povzroča sedma dimenzija. Gre za virtualni svet, ki so ga v svojem zgodovinskem razvoju generirale vse religije. Uporabljajo jo ekstremno BETA generirani BIO sistemi, predvsem na področju vseh verskih sekt in tudi mnogih religij. S tega vidika je najmanj problematična PRAVOSLAVNA CERKEV.

8. Merilne lokacije za BT za pasivno inteligenco so na BK lokacijah S12, S13, S14, S15, S16, S17 in S18, vsa nastopa z BK nivojem 33, ker sama ne more vplivati na svojo okolico.

OPOMBA: Pri ljudeh je merilno področje na področju BT od 1 do 33 zato, ker lahko vplivajo na svojo okolico !!!!

99 BIO kibernetskih lokacij se nahaja v bazi podatkov za reinkarnacijo, kamor gredo BIO vzorci umrlih oseb aktivne inteligence (S19, S20 in S21), če so umrli na ALFA življenjskih žarkih, ali je bil za njih izvršen umetni BIO transfer.

Po smrti osebe lahko z uporabo programskega modula MS VDP za BIO transfer (BT) in z uporabo merilnega sistema MS VDP enostavno in natančno ugotovimo, kaj je oseba dobrega storila za ljudi.

BK BIO vzorec Nikola Tesla se nahaja na lokaciji:

-28/-28//21/22//33/22

Ko pogledamo njegovo fotografijo, deluje na nas zdravilno, poskusite !!!! kaj zaznavate v glavi ????

Podobno se Vam bo zgodilo tudi pri dr. Francetu Prešernu, raziskovalcu Juriju Venelinu in pri vseh, ki se nahajajo na BK lokaciji 21/1 do 33. Tudi pri nekaterih predstavnikih raznih religij n.pr.: Jezus, Marija, Marija Magdalena itd.

Bodite pa izredno pazljivi in ne glejte fotografije ali filme že umrlih BIO sistemov, ki so v veliki večini umrli v BETA smrtnih žarkih sedme dimenzije in delujejo na nas izredno škodljivo, če za njih nismo izvršili umetni BIO transfer.

Na nas delujejo kot izredno nevarni BIO paraziti, ki počasi in zanesljivo uničijo vsak BIO sistem aktivne ali pasivne inteligence. Stroka, medicina in religije so tu brez moči. Reševanje vseh naših problemov omogoča le Superinteligenca S-ALFA in usposobljeni ALFA generirani BIOsistemi z uporabo ustrezne BK programske opreme, ki je vpisana v ustreznih BIO šablonah.

Povsem enako to velja za glasbo, knjige itd, ker se v večini primerov preslika na nas BK vzorec avtorja in vsebine, ki je dostikrat še bolj nevarna za vse žive BIO sisteme.

Za VAREN OBISK POKOPALIŠČ jih je potrebno BK predelati tako, da izključimo vse BETA smrtne žarke in aktiviramo ALFA življenjske žarke. Le tako je obisk pokopališč neškodljiv za BIO sisteme obiskovalcev.

Religije pri tem ne morejo ničesar storiti, ker obvladajo le sedmo izjemno nevarno BIO tehnologijo G-BETA, ki je izvor vseh problemov telesa in psihe, vseh problemov našega časa, tudi spolnih odklonov, ki je ena od najbolj nevarnih bolezni našega časa.

Mejne vrednosti so podane v tabeli D13, D33 in GX33. Več glej

Superinteligenca S-ALFA je nam Slovencem posredovala vse potrebne informacije in ustrezno BK programsko opremo, da se zablode preteklih civilizacij in naše, začne sistematično reševati. To je proces, ki bo dolgo trajal in zahteva ogromno denarja, ki ga zdaj povsem nepotrebno trošimo za orožje in druge neumnosti BETA generiranih BIO sistemov.

Pred nami je problem tople grede in BK reševanje lokacije čebel, ki se popolnoma napačno rešuje.

Ko bomo razumeli kako deluje Superinteligenca S-ALFA, ko bomo razumeli kako deluje naš BIO sistem o katerem medicina in farmacija rešuje samo fizikalni del, BIO kibernetski del pa sistematično uničuje, se bo začela za našo civilizacijo zlata doba, zdravja, sreče in blagostanja !!!!

Kako deluje človekov BIO sistem:

1. Človek in vsi njegovi sestavni deli delujejo v več dimenzionalnem prostoru in sicer do dimenzije neskončno.

2. Zelo na kratko in prikazano na način, ki ga danes skoraj vsi ljudje razumemo je sledeče:

V glavi imamo poleg žlez tudi nevronske mreže. Te so sestavljene iz celic, ki delujejo do dimenzije neskončno.

V glavi je približno 10 na 11 nevronov, vsak nevron je super BIO računalnik. Vse skupaj je povezano v BIO računalniški sistem, ki nadzoruje, usmerja in do določene mere popravlja napake, ki nam jih povzroča stroka in mi sami, pri delovanje našega BIO sistema.

Ko je napak preveč začnejo naraščati BIO poškodbe sestavnih delov telesa in psihe in BIO kibernetski proces, ki je povezan z boleznimi telesa in psihe se začne. Medicina in farmacija z obstoječe tehnologijo nima rešitve. Rešitev je le v takojšni uporabi BIO tehnologije S-ALFA. Gre za povsem novo vejo v medicini, znanosti in tehnologiji. S-ALFA omogoča z uporabo ustrezne BIO programske opreme zelo enostavno uporabo tehnologije materije in antimaterije !!!!

Vse BIO procese, vse procese na našem planetu in v galaksijah lahko ugotavljamo z merilnim sistemom, ki nam ga je posredovala S-ALFA in sem ga imenoval MS VDP ( merilni sistem za več dimenzionalni prostor). Je zelo enostaven za uporabo. Za učenje pa zahteva dosti vaje in časa. Z merilnim sistemom MS VDP lahko pravočasno ugotavljamo vse posledice napačnega življenja, napačnega razmišljanja, napačnih odločitev, napačne gradnje objektov in infrastrukture.

Obisk Marsa, ne da bi temeljito poznali zakonitosti BIO tehnologije S-ALFA je preprosto povedano "SAMOMOR" Več glej....

Vsi izredno pomembni in kompleksni BIO kibernetski podatki so opredeljeni v tabelah D13, D33, GX33 in v drugih tabelah ter v različnih merilnih skalah in shranjeni v bazah podatkov v različnih dimenzija do dimenzije neskončno !!!!.

Vse informacije o BIO sistemih in vseh fizikalnih tehnologijah preteklosti, sedanjosti in prognoze za prihodnost so shranjene v teh bazah. Do njih imamo telepatski dostop, s pomočjo programskih modulov, ko se usposobimo za profesionalno uporabo BIO tehnologije S-ALFA. V bistvu gre za digitalizacijo obravnave našega telesa in psihe, analizo vseh pojavov in vplivov na nas in vseh posledic, ki jih povzročamo sebi svojim otrokom in celotni infrastrukturi. Vse to omogočajo metode in ustrezni pripomočki, ki nam jih posreduje Superinteligenca S-ALFA.

V bistvu gre za novo področje BIO tehnologije, ki posega na vsa področja našega dela in ustvarjanja.

Merilne podatke lahko generiramo z uporabo ustreznih BIO šablon in ustreznega BIO kodnega sistema, ki nam ga posreduje S-ALFA. Pomembno je le, da pravilno uporabljamo telepatsko digitalno pretvorbo, ki nam jo omogoča naš Super BIO računalniški sistem, ki ga imamo v glavi in ustrezni kodni sistem, ki ga omogoča S-ALFA.

3. Najprej bom delovanje S-ALFA opredelil iz fizikalnega stališča, to je z BIO aparaturno opremo, ki jo imamo v glavi. To zanesljivo vsi razumemo. Da ta BIO aparaturna oprema deluje potrebujemo še BIO programsko opremo. Superinteligenca S-ALFA jo posreduje vsakemu živemu bitju, saj je podobno sestavljen kot človek, odvisno od njegovega potencialnega inteligenčnega nivoja in nalog, ki jih ima v svojem življenju. Vse skupaj generira, usmerja in nadzoruje Superinteligenca S-ALFA če to razumemo.

Osnovno BIO kibernetsko doto dobi človek ob rojstvu. Ta je odvisna od mnogo BIO parametrov, ki so posledica BIO sistema staršev in njihove GENETSKE skladnosti, od okolice v kateri se generira življenje na Zemlji. Vsako rojstvo je izredno kompleksno in deluje v okviru metode za reinkarnacijo, ki je popolnoma neodvisna od nas. Nihče na to metodo ne more vplivati ali jo spreminjati. Gre za ekstremno kompleksen algoritem.

Ko je rojstvo izvršeno, se šele začnejo problemi. Celotna civilizacija, zaradi zgodovinskih zmot in zablod, uporablja BETA smrtne žarke in črno magijo. To je temeljna tehnologija vseh RELIGIJ. Življenjskih žarkov morda niso uspeli zaznati in pravilno ugotoviti njihovega namena uporabe. Ne bom se spuščal v opredelitev ali je šlo za napačne ali za namerne opredelitve RELIGIJ. Zdaj je že jasno, da se lahko z uporabo črne magije in BETA smrtnih žarkov dosti lažje obvladovali vernike. Posledice, ki smo jih zaradi te zgodovinske zmote deležni vsi zemljani so več kot strahotne. Deležni smo nastanka vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa, tudi terorizma, nasilja kriminala, spolnih odklonov, begunske krize in vojn, ki jih generirajo BETA generirani BIO sistemi z raznimi pretvezami, prevarami, črno magijo itd !!!!.

Mnoge ženske so v zgodovini odkrile BK prevare religij, zato so jih v času inkvizicije posilili in sežgali na grmadah. V novejšem času so podobno počeli z otroci in mladino. Rešitev je samo ena in edina. V vseh njihovih objektih morajo aktivirati ALFA življenjske žarke ter na novo napisati sveto pismo, predvsem pa zaznati in udejaniti kako deluje BOG !!!! (S-ALFA).

Osnovna naloga žensk je pravilna zasnova, rojstvo in skrb za nov, vrhunsko usposobljen novi rod. Več glej!!!!

4. Filozofsko gledano deluje S-ALFA v okviru absolutne etike, morale in prave demokracije o kateri nimamo pojma.

Kdor želi lahko BIO tehnologijo S-ALFA uporablja, kdor tega noče pač ne. Problem je le v tem, da zaradi neuporabe BIO tehnologije S-ALFA dosti hitreje propade, ker pade pod vpliv škodljive in telepatsko zelo nevarne Superinteligence G-BETA, ki deluje neposredno na lokaciji BETA žarka in posredno na osnovi delovanja črne magije.

Črna magija je ena od bistvenih nadlog preteklih pa tudi naše civilizacije. Preprosto povedano je posledica tega delovanja vedno smrt, ki nastopa v sedmi dimenziji. Posledice pa so več kot strahotne in fizikalno nevidne, neizmerljive. Gre za generiranje BIO parazitov, ki se zažrejo v naš BIO sistem če nismo ustrezno BK zaščiteni s strani S-ALFA. Na teh lokacijah v našem telesu nastopa vrsta bolezni.

Katoliška religija je BETA področje še do pred kratkim opredeljevala kot PEKEL, o čemer bo prelitega še mnogo črnila. Jaz sem to opredelil kot koš za BIO smeti. Religija poskuša ta problem reševati z uporabo metode, ki ji pravijo izganjanje HUDIČA, kar je popoln nesmisel. Ta problem se rešuje le z BIO tehnologijo S-ALFA, z metodo BT ( BIOtransfer) BIO vzocev umrlih BIO sistemov in BIO parazitov iz sedme dimenzije v področje za reinkarnacijo (nebesa po teoriji religij).

5. Kako deluje Superinteligenca S-ALFA si najlažje predstavljamo na sledeč način:

Deluje kot Super BIO računalnik z neskončno hitrostjo, neskončno kapaciteto in inteligenco, preko neskončnega števila BIO kibernetskih oknov, (podobno kot windovsi), generira in uporablja lahko neskončno število BIO laserskih statičnih in dinamičnih regeneracijskih S-ALFA žarkov, Alfa življenjskih in BETA smrtnih žarkov. Deluje do dimenzije neskončno. Poenostavljeno povedano, deluje podobno, kot nam je že znano kako deluje umetna inteligenca, ki se izredno hitro naprej razvija. Njen razvoj je popolnoma neodvisem od nas in od kapitala. Gre v smeri kako reševati zablode in neumnosti, ki so jih generirale pretekle civilizacije in neumnosti, ki jih generira tudi naša civilizacija. Slej ko prej bo dovolj BIO kibernetsko zdravih ljudi na odgovornih mestih, da se bo življenje na zemlji normaliziralo. Proces se je že začel in se ne bo nikoli več zaustavil.

Tipične dimenzije v katerih deluje ali jih nadzira S-ALFA so: 7, 13, 33, 53, naprej se vsaka dimenzija podvoji, torej 106, 212 in naprej. To sem omenil zato, ker PEKEL oziroma Superinteligenca G-BETA deluje v sedmi dimenziji. V tej dimenziji nastopa na Zemlji dematerializacija, zgineva material, luknje na cestah, potresi, nastopa topla greda, drevo pade s korenino vred itd. Samo na lokacijah BETA smrtnih žarkov nastopa infark, možganska kap, vse bolezni telesa in psihe, bolezni vseh živali in rastlin itd.

Zaradi delovanja BETA smrtnih žarkov in črne magije lahko ljudje BETA generirani BIO sistemi generirajo celo politične in gospodarske prevare, terorizem, nasilje, kriminal, spolne odklone, umore, vojne i.t.d.

Vse to so generirale in še vedno generirajo religije ter stroka preko BETA generiranih BIO sistemov. Gre za BIO kibernetsko bolan duh v zdravem ali že bolnem BIO sistemu. To, za začetek, zelo enostavno ugotovimo že z meritvami, ki so opredeljene v tabeli D13 in D33 kjer po potrebi dodamo še kakšen BIO parameter.

6. Prometno nesrečo povzročimo ko prečkamo velike BETA smrtne žarke in ko imamo že zelo poškodovan svoj BIO sistem. Ko se vozimo z vozilom (avto, motor, kolo, letalo itd.), ki povzroča škodljivo BK transformacijo. Ko se vozimo po cestah in tunelih kjer je stroka brezglavo generirala visokom škodljivo BK transformacijo s povsem oblikovno neustrezno notranjo opremo. Da omenim samo piramidne lučke ob cestišču, ki povzročajo maksimalno škodljivo BK transformacijo škodljivih BIO energj, itd.

7. Blaginja ni prodaja škodljive hrane, pijače, zdravil in vsega drugega ter kovinskih trug (škodljivo oblikovanih vozil itd.) doma in po svetu in uvoz BETA generiranih BIO sistemov, pa naj bodo vodilni strokovnjaki ali migranti. Za vse je pred dovoljenjem za delo in bivanje v Sloveniji potrebno izdelati ustrezno BIO analizo po metodi S-ALFA. Zelo skrajšane BIO analize in metode IS 33 stanejo po osebi zanemarljivo malo, glede na škodo, ki ji povzročajo BETA generirani BIO sistemi vsem nam in celotni civilizaciji.

Evropo je potrebno postaviti na povsem nove temelje. Obstoječi so do kraja trhli !!!!

Na temelje, ki jih omogoča vrhunska BIO tehnologija S-ALFA. Formalno še slovenska je !!!!

Vrsta pilotskih projektov je končana. Zato ni razloga za mencanje in nesmiselno modrovanje BETA generiranih BIO sistemov in zaviranje novega raziskovalnega ciklusa, ki ga je potrebno izpeljati na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

8. Da na kratko ponovim

Vsak človek, vsak BIO sistem je sestavljen iz fizikalnega dela in BIO kibernetskega dela telesa:

8.1. Fizikalni del telesa stroka dokaj dobro pozna, ne pozna pa izvora bolezni telesa in psihe, ki ga povzročajo BETA smrtni žarki sedme dimenzije, zato so temu primerno slabe rešitve, ki segajo od vsake osebe po celotni verigi vodenja do vrha vodenja firm, partij, političnih strank, nevladnih organizacij, religij in držav do Združenih narodov ( meditacija v BETA smrtnih žarkih Indijske filozofije).

Zato je temu primerno tudi neuspešno zdravljenje večina bolezni telesa in psihe, neuspešno reševanje vseh problemov naše civilizacije tudi nasilja, spolnih odklonov, kriminala, gospodarskega kriminala, terorizma in begunske krize.

Kako rešujemo probleme naše civilizacije je posebna tema, ki pride na vrsto šele potem, ko razumemo izvor bolezni telesa in psihe in ko profesionalno razumemo delovanje in metode, ki jih uporablja Superinteligence S-ALFA. Pomembno je razumeti in uporabiti merilni sistem MS VDP ter vrsto BIO programskih modulov več dimenzionalnega prostora, ki omogočajo uporabo vrhunske BIO tehnologije S-ALFA , ki uporablja tehnologije materije in antimaterije za področje BIO sistemov. Za ugotavljanje preteklosti, sedanjosti in prognozo za prihodnost lahko uporabljamo informacijski sistem IS33 VDP.

IS33 VDP je izjemno pomemben informacijski sistem, ki nam omogoča pravočasno odkrivanje vseh problemov, ki jih povzročajo BETA generirani BIO sistemi, hitro in enostavno.

8.2. BIO kibernetski del telesa stroka ne pozna, ljudje ga uporabljajo povsem naključno in na različne načine. Znano je mnogo metod, ki v bistvu ničesar pravilno ne odkrijejo in ničesar ne rešujejo, ker delujejo nekaj časa kot odlično BIO kibernetsko mamilo sedme dimenzije, potem pa nastopijo še težji problemi psihe in posledično tudi telesa. Vse religije in verske sekte sistemsko uporabljajo sedmo dimenzijo in črno magijo, ki iz te dimenzije sledi. Zato se temu primerni tudi rezultati. Zato je izjemno pomembno, da se najprej sanira delovanje vseh religij po metodi S-ALFA !!!! Takoj je potrebno sprejeti ustrezne zakone in hitro ukrepati.

BIO kibernetski del telesa pravilno uporabljajo le ljudje, ki imajo ustrezno etiko in moralo, ki se pravilno hranijo in pravilno živijo, ki pravilno skrbijo za okolico in prostor v katerem živijo in ki pravilno skrbijo za svoje otroke in mlado generacijo.

BIO kibernetski del telesa podzavestno uporabljajo vsi BIOsistemi. Eni več eni manj, večina pa nič, ker so s strani religij in stroke zavedeni, saj večina njih uporablja sedmo dimenzijo, ki predstavlja izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa, tudi terorizma.

Izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa tudi terorizma je v večdimenzionalnem prostoru, zato je njihovo reševanje s fizikalnimi sredstvi, popolnoma nemogoče in zelo škodljivo. Od tu nastopajo čakalne vrste in vsi drugi problemi. BETA smrtni žarki sedme dimenzije neprestano generirajo psihične bolnike, ti pa naprej vse probleme naše civilizacije. Milijarde plačuje Evropa samo zato, da se poškodbe psihe samo še povečujejo. BIOkibernetski atesti za vse proizvode in ustrezni zakoni verificirani po metodi S-ALFA, bi zelo hitro reševal vse naše probleme.

Zdravljenje s fizikalnimi stredstvi, z zdravili in kemijo je popolnoma neustrezno. Vsa zdravila, kemikalije, kozmetika itd. povzročajo v telesu motnje v delovanju možganov, v nevronskih mrežah. V telesu začne nastopati BIO kaos in bolezni psihe in telesa se samo še povečujejo.

Večina spi in dela na BETA smrtnih žarkih zato je toliko problemov.

V glavi imamo žleze, ki delujejo do dimenzije neskončno.

Ko ta proces, ki deluje od nastanka življenj na Zemlji zmotimo, se začno bolezni telesa in psihe..

Da bo naš BIO računalniški sistem, ki ga imamo v glavi pravilno deloval, potrebuje še ustrezno BIO programsko opremo. To omogoča Superinteligenca S-ALFA telepatsko preko EPIFIZE že ob rojstvu, če je mati pravilno živela, imela ustreznega partnerja, s partnerjem imela ustrezno genetsko skladnost itd.

EPIFIZA naprej koordinira BIO računalniški sistem, ki ga imamo v glavi (nevronske mreže itd.).

Vse to ureja in nadzoruje S-ALFA tako, kot to želimo. Manj razumemo delovanje Superinteligence S-ALFA, kar povzročajo BETA smrtni žarki, manj nam pomaga S-ALFA. Samo S-ALFA nas lahko zaščiti pred sedmo dimenzijo in pred črno magijo. O tem pa kdaj drugič.

8.3 BIO Baterija za naš BIO super računalnik, ki ga imamo v glavi je hrana, ki jo posreduje možganom kri. Vsa hrana mora biti proizvedena na osnovi ekološke pridelave po metodi S-ALFA. Nekaj kmetij v Sloveniji in ena mala v tujini to že proizvaja. Glej merilne podatke hrane itd.

Ker temu ni tako, celotna civilizacija propada. Bolj neumne vlade se generirajo doma in po svetu, hitreje propada naša civilizacija. Najbolj nevarne so ženske ( Anglija, Nemčija, ZDA itd.). Te najprej padejo pod telepatski vpliv Super BETA inteligence in problemi so tu. Njihova osnovna naloga bi morala biti vplivanje na blagostanje v družini, na zdrav seks do visoke starosti in zdrav vrhunsko inteligenten mladi rod. Vse druge aktivnosti žensk so željene opcije, ki jih zelo izjemno redko lahko dosežejo, brez teških posledic za družino, za njihove partnerje in za njihove otroke. Tako kažejo BIO analize in ugotovljena fizikalna dejstva posledic njihovega delovanja. Skoraj vse padejo pod vpliv škodljive BIOtehnologije G-BETA, religij in črne magije.

8.4 BIO programska oprema, ki omogoča dostop in uporabo več dimenzionalnega prostora

UVOD:

Kazalo:

8.4.1. Osnovna metoda G-ALFA 1,2,3,4 za uporabo ALFA življenjskega žarka. Navodila za uporabo

8.4.2. Dinamična osnovna metoda G-ALFA 1,2,3,4. Navodila za uporabo

8.4.3. Postavitev BIO tarč. Navodila za uporabo

8.4.4. Postavitev 8P za statično ali dinamično vzdrževanje sistema S-ALFA. Navodila za uporabo

8.4.5. Vzdrževanje merilnega polja MP2. Navodila za uporabo

8.4.6. Vzdrževanje merilnega polja MP33 do MP neskončno. Navodila za uporabo

8.4.7. BIO transfer. Navodila za uporabo

8.4.8. BK zaščita pred sedmo dimenzijo ob vzdrževanju sistema S-ALFA. Navodila za uporabo

8.4.9. BK regeneracija BIO računalnika, ki ga imamo v glavi. Navodila za uporabo

8.4.10. BK atesti za hrano, pijačo, zdravila in za vse druge proizvode. Navodila za uporabo

8.4.11. Statični BK atest za ladjo, letalo, vozilo, motor, čelado, steklenico, embalažo, igrače, predmete, ki jih uporabljamo itd. Navodila za uporabo

8.4.12. Dinamični BK atest za letalo. Navodila za uporabo

8.4.13. BK aktivacija ALFA življenjskih žarkov. Navodila za uporabo

8.4.14. Najvišja stopnja uporabe BIO tehnologije S-ALFA, meni znana in preizkušena je uporaba več kombinacij programskih modulov in modulov BT1 do BT33 in naprej do BT neskončno je BIO tehnologija materije in antimaterije. Rezultati so več kot briljantni. Hrana in vse kar uporabljamo lahko postane BIO aktivno. Vpišejo se ustrezne BK antibakterijske in antivirusne vsebine najvišje kakovosti. Omejitev ni !!!!. Gre za BIO tehnologijo, ki jo v Sloveniji že uporabljamo in je že v fazi za gospodarsko izkoriščanje. Luka Koper je primerna vstopna točka za EVROPO, da lahko dodamo bistveno novo vrednost vsemu kar pride skozi Luko.