200208_Mejne vrednosti BIO parametrov izmerjene po metodah S-ALFA

1. 151015_ Mejne vrednosti BIOsistema v tabeli D13 in D33

2. 20200116_Meritve pomembnih BP v tabeli D13 in D33 za dve osebi

3. 190507_Mejne BK vrednosti BIO sistema v tabeli GX33

4. Merilne podatke v tabeli T3 dobimo z uporabo ustrezne BIO šablone v kateri so vpisano dostopne BIO kode za začetnike, ki je namenjena obiskovalcem mojih 6 mesečnih seminarjev in samoukom.

5. 141011_T3_Formular

6. 141011_T3_Granatno jabolko_ Olivnom olje_vpliv na

Reševanje celotne virusne problematike po metodi S-ALFA

Uvod: Vsa virusna in celotna problematika bolezni telesa in psihe se generira v BETA smrtnih žarkih sedme dimenzije. Njeno reševanje je možno le z uporabo višjih dimenzij, to je z uporabo BIO tehnologije S-ALFA, ki deluje do dimenzije neskončno.

KORONA VIRUS: Brez problemov in enostavno preživijo le tisti ljudje, ki imajo odličen IMUNSKI, HORMONSKI in GENETSKI BIO sistem. Podobno je bilo tudi pri kugi. Zato je nadvse pomembna GENETSKA SKLADNOST v družini, ki je zelo enostavno merljiva in stane cca 13 EUR. Le tako se lahko rodijo otroci vrhunske kakovosti, nova znanstvena in politična elita. Seveda pa morajo biti potem izpolnjeni še drugi pogoji, kot je n.pr. BIO hrana ekološko pridelana po metodi S-ALFA itd.

Stroka je imela medtem dosti časa, če bi se temeljito lotila raziskav in izobraževanja na področju nematerialnega sveta (mejnega področja znanosti), ki ga je pred mnogo leti dobro opredelil in uporabljal že Nikola Tesla, vendar tega še ni storila. Moj uvodni elaborat, ki dosti dobro opredeljuje novo znanost, imenoval sem jo "BIO fizika večdimenzionalnega prostora" v katerem živimo odkar se zavedamo, je med drugim dobil že leta 2002 DZ R Slovenije (predsednik gospod Borut Pahor).

V merilnih tabelah D13, D33 GX33 je opredeljena vrsta BIO parametrrov (BP), ki podrobno opredeljujejo BIO status vsakega BIO sistema. V tabeli T3 pa je opis BK kodnega sistema, ki začetnikom omogoča dostop do ustreznih BP in do nadaljnega izobraževanja.

V tabeli D33 so BP: S14 ki pove kolikšne so BK poškodbe telesa, BP S15 pove lolikšne so poškodbe psihe, OGBP in S1 do S33 pove kakšna je gobalna BIO slika posameznega BIO sistema (ljudje, živali, rastline, zemlja in vse drugo). Te BIO analze omogočajo BIO prognozo kako bo določen BIO sistem preživel.

Merilni sistem IS33 omogoča odkriti popolnoma vse kar potrebujemo. Izredno hitro in natančno lahko ugotovimo ustreznost in pomembnost vsega kar si izmišljujemo, raziskujemo, projektiramo in izdelujemo.

Najbolj pomembna za pravilno kadrovanje je BIO analiza po sistemu S-ALFA, ki edina omogoča ljudem, ki vodijo politiko, stroko, kulturo, religije, medije in vse drugo pravilen razvoj SLOVENIJE na vseh področjih našega dela in ustvarjanja. Vsi bi morali imeti ALFA generiran BIO sistem, ter urejene bivalne in delovne prostore ter družinske razmere. Ker temu ni tako, celotna Slovenija propada.

Korona virus je eno od mnogih opozoril, da je potrebno temeljito spremeniti odnos do zdravja in do pridelovanja zdrave hrane in vseh proizvodov, ki jih uporabljamo za življenje. Pomembno je tudi da imamo po metodi S-ALFA urejene tako bivalne kot tudi delovne razmere.

Ugotovil sem, na osnovi informacij S-ALFA, da je potrebno ALFA življenjske žarke vrniti v svojo prvotno velikost in BK nivo, kot je to bilo urejeno ob nastanku planeta ZEMLJA. To je najbolj pomemben posel za vse GEODETSKE firme, ki naj se tega takoj lotijo. To je dejansko eden od najbolj pomembnih projektov za pravilen razvoj naše civilizacije in za naše preživetje.

Glej strahotno razdejanje in škodo, ki je bila prizadejana v gozdovih ob preteklih ujmah in zaradi škodljivcev, ki so posledica delovanja BETA smrtnih žarkov.

Pretekle civilizacije so pogoje za zdravo življenje na ZEMLJI temeljito poškodovale - deformirale in se zaradi tega tudi samouničile. Vsak BETA smrtni žarek povzroča na svoji lokaciji dematerializacijo, raziskovalcem na področju BIO terorizma omogočajo enostavno generiranje virusev, mutacijo virusov, generiranje patogenih bakterij, povzročajo poškodbe imunskega, hormonskega in genetskega sistema vsakega BIO sistema, skratka generirajo popolnoma neuravnovešene ljudi, ki se jih s kemijo in farmacijo več ne more reševati !!!!. Rešujejo se lahko le tisti ljudje, ki razumejo in uporabljajo metode BIO tehnologije S-ALFA. Tudi če jih ne uporabljajo, je izredno pomembno, da razumejo delovanje Superninteligence S-ALFA.

Pred BETA smrtnimi žarki nas lahko zaščiti le SUPER inteligenca S-ALFA, ki deluje do dimenzije neskončno. Zaščiti nas tako, da nam generira dinamični ALFA življenjski žarek, ki nas spremlja kamorkoli se premikamo. Propadamo pa prav tako če ne ne spoštujemo etike in morale, če uživamo BK škodljivo hrano, pijačo, zdravila itd. To lahko ugotovimo tako, da si izmerimo nekej BIO parametrov, kot sem že navedel. To je n.pr S14, poškodba sestavnih delov telesa in S15, poškodba psihe. Izjemno nevaren je BIO parameter S15, ki povzroča da se napačno odločamo.

Zato je izjemno pomembno za novi rod, da se uporabo BIO tehnologije S-ALFA takoj vpelje v izobraževalni sistem od vrtcov do fakultetne izobrazbe. Nihče ne more izdelati doktorata, če ne razume in ne uporablja BIO tehnologije S-ALFA. To je zakon, ki se mu ne more nihče izogniti ali pa tako ali drugače propade. Mnoge BIO analize po metodi S-ALFA, ki sem jih opravil v zadnjih 25 letih to zanesljivo potrjujejo.

Žensko populacijo takoj naučiti kaj je pomembno za generiranje novega rodu zdravih državljanov in vrhunskih strokovnjakov nove dobe, ki je pred nami. Za ženske je izredno pomembno, da imajo odličen BIO sistem, saj je njihova osnovna naloga rojevanje vrhunsko zasnovanih BIO sistemov.

S-ALFA nam je posredovala tudi ustrezen informacijski sistem IS33, ki med drugim omogoča meritev GENETSKE SKLADNOSTI med partnerji. Če je prava ljubezen je običajno tudi genetska skladnost odlična. Očitno na nas v tem primeru telepatsko vpliva S-ALFA, da si to lahko zagotovimo. To bi mora biti temeljni cilj naš civilizacije. V bistvu gre za DUHOVNI RAZVOJ. Višji je boljše pogoje za življenje imamo.

Merilna vrednost za GENETSKO SKLADNOST je od 0 do 33. Pri vrednosti 0 se zanesljivo skoraj v večini primerov, kar sem jih izmeril, rodijo defektni otroci, genetske okvare itd. Stroka tega neposredno ne more v nobenem primeru popraviti. Naredijo več škode kot koristi. Le pravilna vzgoja populacije lahko to stori.

BETA smrtni žarki so povzročili in povzročajo premike celin, izginjanje ledenikov, povzročajo aktivacijo VULKANOV, TORNADOV, segrevanje klime in povzročajo vedno večje probleme naše civilizacije v celoti.

Politika in stroka je po 30 letih nam znanih informacij še vedno slepa in gluha, pa vse je tako enostavno za uporabo vrhunske BIO tehnologije S-ALFA, ki sem jo spoznaval v teh letih.

Potrebne je temeljita prenova medicinske doktrine, ki opredeljuje, kot pač jo, le materialni svet. Nadvse pomemben nematerialni svet pa ignorira. Religije so podrobno opredelile le nematerialni svet sedme dimenzije, vendar ne vemo kako daleč so prišli v raziskavah višjih dimenzij in REINKARNACIJE.

Zdaj ko vemo, kako nastane izvor bolezni telesa in psihe in kako vse te probleme rašujemo z uporabo BIO tehnologije S-ALFA podrobno vemo kako naprej in kaj nam je storiti na vseh področjih našega dela in ustvarjanja. Žal pa je naš duhovni nivo predvsem pri nekaterih politikih in strokovnjakih, ki so odgovorni za pavilno opredeljene zakone na zelo niski razvojni stopnji (kar je religija že ugotovila - dr. France RODE), saj jih ovira sedma dimenzija, da so nadaljne raziskave zaradi tega zelo upočasnjene ali gredo celo v napačno smer, ki vodi v samouničenje, kot se je to v zgodovini ZEMLJE že večkrat zgodilo.

Informacijski sistem S-ALFA omogoča vse te analize zelo enostavno in zanesljivo ugotavljati. Ugotavljam, da živimo v butalskem svetu, ki ga poganjajo BETA generirani BIO sistemu. To je bolan duh v zdravem ali že bolnem BK BIO sistemu. Niti za sebe in za svoje otroke ne znajo poskrbeti.

Z denarjem se zdravja in sposobnosti ne da kupiti, tudi skrajšati čakalne vrste ne. Potrebno se je naučiti uporabljati metode, ki jih omogoča BIO tehnologija S-ALFA.

Na raziskovalnem področju se naša civilizacija ukvarja z mnogimi projekti, ki sploh niso pomembni za zdravo življenje. Najprej morajo spoznati kako deluje človekov BIO sistem, kako je zgrajen, kako dejansko deluje genetski sistem in njegova kompleksnost, ki ga neposredno nadzira in popravlja le Superinteligenca S-ALFA.

Uporaba BIO tehnologije materije in antimaterije, ki jo neposredno nadzoruje S-ALFA omogoča uporaba programskih modulov BIO tehnologije S-ALFA za čiščenje in oplemenitenje zdravil, hrane, vode in vsega kar je na trgu. Je preizkušena in že uporabna za vsakdanjo uporabo. Glej poročila o pilotskih projektih.

Izjemno pomembna ugotovitev je, da z uporabo vrhunske BIOtehnologije S-ALFA zelo enostavno predelamo vsako zdravilo v BIO zdravilo maksimalne BIO BK vrednosti, vendar to še daleč ni dovolj. Enako to velja za pesticide in vsa zaščitna sredstva (kot jih imenuje stroka) za uporabo v kmetijstvu.

Istočasno postane tako predelano zdravilo popolnoma brez stranskih učinkov za telo in psiho. Kakovost in zdravilnost zdravila je odvisna od izbranih kemikalij.

Merilni sistem S-ALFA omogoča pravilno uporabo ustreznih kemikalij za optimalno učinkovitost zdravila za vsako bolezen. Vsi fizikalni prostopki pri reševanju bolezni telesa in psihe so milo rečeno brezpredmetni, saj ničesar BIO kibernetsko ne rešujejo. Samo Superinteligenca S-ALFA lahko, pravilno ukrepa, duhovno impotenten človek ne more ničesar koristnega narediti. Glej kako deluje človekov BIO sistem.

Človek in vsi drugi BIO sistemi so sestavljeni na osnovi ogromne količine BIO algoritmov, ki jih človeški duh še ni sposoben niti pravilno razumeti kaj šele spreminjati, ker gre zaenkrat za preveč kompleksno problematiko ( glej kako deluje Superinteligenca S-ALFA). To so ruski znanstveniki že davno ugotovili.

Uporaba BIO tehnologije S-ALFA je tudi edina prava pot za zdrav rod in zdrave kmetijske proivode. To je tudi edina prava pot za zmanjšanje čakalnih vrst in za zagotavljanje genetsko kakovostnega novega rodu Slovenije. Nobenega BETA generiranega migranta v SLOVENIJO, dovolj imamo že svojih, ki jih je potrebno BK ozdraviti.

BIO kibernetski del problema je zdaj zelo enostavno opredeljen. Na laboratorijih je zdaj naloga, da preverijo še njegov vpliv na fizikalni del problematike. Stroka se vedno izgovarja, da ustrezni dosežejo svoj cilj, da mora biti vse znanstveno dokazano. Če ne gre drugače, pa pripravijo ustrezne elaborate, ki z realnostjo nimajo nobene zveze. Z merilnim sistemom IS33 lahko to zelo enostavno in hitro ugotovimo. To velja tudi za vse zakone, stečaje, privatizacijo in vse drugo.

Vso ustrezno merilno opremo, pripomočke in izobraževanje dobite pri naši firmi.

1. Zdravilo AMOKSIKLAN predelan po metodi S-ALFA pomaga pri reševanju celotne virusne problematike

2. ČAJ 13 sestavin, ki so rastle na življenjskih žarkih. Modificiran po metodi S-ALFA pomaga pri reševanju celotne virusne problematike.

3. Olivno olje proizvedeno po metodi S-ALFA pomaga pri reševanju celotne virusne problematike in pri vseh drugih problemih telesa in psihe.

BIO analiza po metodi S-ALFA za en naključno izbrani sodni primer iz medijev:

4. BIO analiza treh oseb

OPOMBA:

Zdaj imamo BIO tehnologijo S-ALFA, ki bo temeljito spremenila razumevanje kakovosti vsega kar proizvajamo. Za vsa zdravila, hrano, kemikalije ter vse druge proizvode je potrebno pred dobavo izdelati BIO kibernetski ATEST, jih prečistiti in oplemenititi. Potem ne bo čakalnih vrst in ljudje bodo zdravi. Očitno pa politike to sploh ne zanima, niti za sebe ne znajo poskrbeti.

Bodočnost preživetja na našem planetu je le v hitri implementaciji BIO tehnologije S-ALFA v kmetijstvo in v vse strukture našega dela in ustvarjanja.

Sredstva iz področja oboroževanja je potrebno preusmeriti v reševanje BIO klime na Zemlji po metodi S-ALFA v nasprotnem bo propadla tudi naša civilizacija in vse se bo zpet začelo od začetka !!! kot se je to že večkrat zgodilo.

Za primer naj navedem zanimivo BIO analizo BIO slike po nekaterih državah in celinah sveta. Prognoza je izmerjena na dan, ki je naveden v merilnem listu. Meritev je izvršena po metodi IS33. Po tej merilni BIO tehnologiji lahko v nekaj sekundah izmerimo infekcijo z Korona virusem in še marsikaj drugega. Prav tako lahko izmerimo prognozo kaj lahko pričakujemo ko obiščemo določeno mesto kjerkoli na našem planetu.

5. 200224_Prognoza za širjenje KORONA virusa