190923_Izvor bolezni telesa in psihe

Kaj so religije, stroka, medicina in farmacija spregledali

Vsak človek, vsak BIO sistem je sestavljen iz fizikalnega dela in BIO kibernetskega dela telesa:

1. Fizikalni del telesa, ki ga stroka dokaj dobro pozna, ne pozna pa izvora bolezni telesa in psihe, ki ga povzročajo BETA smrtni žarki sedme dimenzije, zato so temu primerno slabe rešitve, ki segajo od vsake osebe po celotni verigi vodenja do vrha vodenja firm, partij, političnih strank, nevladnih organizacij, religij in držav do Združenih narodov ( meditacija v BETA smrtnih žarkih Indijske filozofije).

Zato je temu primerno tudi neuspešno zdravljenje večina bolezni telesa in psihe, neuspešno reševanje vseh problemov naše civilizacije tudi nasilja, kriminala, gospodarskega kriminala, terorizma in begunske krize.

Kako rešujemo probleme naše civilizacije, kdo se pozdravi in zakaj se pozdravi je posebna tema, ki pride na vrsto šele potem, ko razumemo izvor bolezni telesa in psihe in ko profesionalno razumemo delovanje in metode, ki jih uporablja Superinteligence S-ALFA. Pomembno je razumeti in uporabiti merilni sistem MS VDP ter vrsto BIO programskih modulov več dimenzionalnega prostora, ki omogočajo uporabo vrhunske BIO tehnologije S-ALFA , ki uporablja tehnologije materije in antimaterije za področje BIO sistemov. Za ugotavljanje preteklosti, sedanjosti in prognozo za prihodnost lahko uporabljamo informacijski sistem IS33 VDP.

IS33 VDP je izjemno pomemben informacijski sistem, ki nam omogoča pravočasno odkrivanje vseh problemov, ki jih povzročajo BETA generirani BIO sistemi, hitro in enostavno.

2. BIO kibernetski del telesa, ki ga stroka ne pozna, ljudje ga uporabljajo povsem naključno in na različne načine. Znano je mnogo metod, ki v bistvu ničesar pravilno ne odkrijejo in ničesar ne rešujejo, ker delujejo nekaj časa kot odlično BIO kibernetsko mamilo sedme dimenzije, potem pa nastopijo še težji problemi psihe in posledično tudi telesa. Vse religije in verske sekte sistemsko uporabljajo sedmo dimenzijo in črno magijo, ki iz te dimenzije sledi. Zato se temu primerni tudi rezultati.

BIO kibernetski del telesa pravilno uporabljajo le ljudje, ki imajo ustrezno etiko in moralo, ki se pravilno hranijo in pravilno živijo, ki pravilno skrbijo za okolico in prostor v katerem živijo in ki pravilno skrbijo za svoje otroke in mlado generacijo.

BIO kibernetski del telesa avestno uporabljajo vsi BIOsistemi. Eni več eni manj, večina pa nič, ker so s strani religij in stroke zavedeni, saj večina njih uporablja sedmo dimenzijo, ki predstavlja izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa, tudi terorizma.

Izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa tudi terorizma je v večdimenzionalnem prostoru, zato je njihovo reševanje s fizikalnimi sredstvi, popolnoma nemogoče in zelo škodljivo. Od tu nastopajo čakalne vrste in vsi drugi problemi. BETA smrtni žarki sedme dimenzije neprestano generirajo psihične bolnike, ti pa naprej vse probleme naše civilizacije. Milijarde plačuje Evropa samo zato, da se poškodbe psihe samo še povečujejo. BIOkibernetski atest za vse proizvode in zakone, bi zelo hitro reševal vse naše probleme.

Zdravljenje s fizikalnimi stredstvi, z zdravili in kemijo je popolnoma neustrezno. Vsa zdravila, kemikalije, kozmetika itd. povzročajo v telesu motnje v delovanju možganov, v nevronskih mrežah. V telesu začne nastopati BIO kaos in bolezni psihe in telesa se samo še povečujejo. To je zato, ker večina zemljanov spi in dela na BETA smrtnih žarkih.

V glavi imamo poleg žlez tudi nevronske mreže. Te so sestavljene iz celic, ki delujejo do dimenzije neskončno.

V glavi je približno 10 na 11 nevronov, vsak nevron je super BIO računalnik. Vse skupaj je povezano v BIO računalniški sistem, ki nadzoruje, usmerja in do določene mere popravlja napake, ki nam jih povzroča stroka in mi sami, pri delovanje našega BIO sistema.

Ko je napak preveč začnejo naraščati BIO poškodbe sestavnih delov telesa in psihe in BIO kibernetski proces, ki je povezan z boleznimi telesa in psihe se začne.

Da bo naš BIO računalniški sistem, ki ga imamo v glavi pravilno deloval, potrebuje še ustrezno BIO programsko opremo. To omogoča Superinteligenca S-ALFA telepatsko preko EPIFIZE. Ta naprej koordinira BIO računalniški sistem, ki ga imamo v glavi. Vse to ureja in nadzoruje S-ALFA tako, kot to želimo. Manj razumemo delovanje Superinteligence S-ALFA, kar povzročajo BETA smrtni žarki, manj nam pomaga S-ALFA. Samo S-ALFA nas lahko zaščiti pred sedmo dimenzijo in pred črno magijo. O tem pa kdaj drugič.

BIO Baterija za naš BIO super računalnik, ki ga imamo v glavi je hrana, ki jo posreduje možganom kri. Vsa hrana mora biti proizvedena na osnovi ekološke pridelave po metodi S-ALFA. Nekaj kmetij v Sloveniji in ena mala v tujini to že proizvaja.

Ker temu ni tako, celotna civilizacija propada. Bolj neumne vlade se generirajo doma in po svetu, hitreje propada naša civilizacija. Najbolj nevarne so ženske ( Anglija, Nemčija, ZDA itd.). Te najprej padejo pod telepatski vpliv Super BETA inteligence in problemi so tu. Njihova osnovna naloga bi morala biti vplivanje na blagostanje v družini, na zdrav seks in zdrav mladi rod. Vse druge aktivnosti žensk so željene opcije, ki jih zelo izjemno redko lahko dosežejo, brez teških posledic za družino, za njihove partnerje in za njihove otroke. Tako kažejo BIO analize in ugotovljena fizikalna dejstva posledic njihovega delovanja. Skoraj vse padejo pod vpliv škodljive BIOtehnologije G-BETA, religij in črne magije.

DA PONOVIM:

Vse bolezni telesa in psihe NASTOPAJO ZARADI DELOVANJA BETA SMRTNIH ŽARKOV, ZATO JE REŠEVANJE BOLEZNI TELESA IN PSIHE POPOLNOMA NEMOGOČE REŠEVATI S FIZIKALNIMI SREDSTVI (zdravila, prehranski dodatki itd.) in črno magijo, KOT TO ZMOTNO POČNE STROKA in religije (izganjanje HUDIČA)

Več informacije je navedeno v nadaljevanju tega članka na povezavi!!!! nekatere teme, ki so tam navedene so tu v nadaljevanju:

Delovanje Superinteligence S-ALFA

VZDRŽEVANJE SISTEMA S-ALFA

Delovanje Superinteligence G-BETA

Čas rojstva in smrti

Merilni sistem BIO MS VDP

IZVOR BOLEZNI TELESA IN PSIHE

BOLEČINA

Kaj omogoča uporaba nove znanosti, ki nam jo je posredovala S-ALFA

Hrana in vsi drugi proizvodi se med prevozom BIO kibernetsko poškodujejo

Reševanje kakovosti hrane, pijače, zdravil, kozmetike in vseh proizvodov, ki so v prodaji

REŠEVANJE bivalnih, delovnih, zabaviščnih in vseh drugih lokacij.

Hitro in enostavno reševanje vseh problemov telesa in psihe, ki povzročajo vse okoljske in vse druge probleme naše civilizacije

Temeljni problem vseh naših odločitev je nedodelan izobraževalni sistem

Genetska skladnost

Naravna selekcija

Kaj počnemo mi doma n.pr.

Kaj omogoča merilni sistem MS VDP:

Zakaj je temu tako?

Od česa je odvisna škoda ali korist proizvoda za naše telo in psiho:

POMEMBNO ZA VSE NAS !!!!, za politiko in državno upravo za gospodarstvo, za raziskovalne organizacije, za medicino, farmacijo in religije.

Bistvo problematike, ki dolgoročno pesti našo civilizacijo.

Zakaj bi bilo smotrno, da Slovenija postane raziskovalni projekt za ves svet.

Pomembno je razumeti še mejne vrednosti BIOsistemov. Podatki so iz arhiva leta 2004

Da zelo poenostavim globalno problematiko, ki je odkrita z uporabo merilnega sistema MS VDP

Vse probleme povzroča BIO kibernetsko poškodovan človek, bolan duh v zdravem ali že bolnem BIO sistemu.

LOKACIJA SPA ima še druge prednosti:

Za lažje razumevanje BIO tehnologije S-ALFA še nekaj podrobnosti

Da ponovim!!!!

Najbolj enostavna in razumljiva opredelitev za Super inteligenco S-ALFA je sledeča:

Na kaj vse moramo biti pazljivi (arhitekti, projektanti, stroka, politika)

Merilni sistem MS VDP nekaj več podrobnosti

BIO status vsakega BIO sistema aktivne in pasivne inteligence

Kaj je pomembno vedeti pri otrocih

Reševanje vseh problemov telesa in psihe, vseh problemov našega časa

Da ponovim: Zavedati se moramo, da je vsak BIO sistem (aktivne in pasivne inteligence), vsak predmet, vsak objekt, vsaka substanca sestavljena iz dveh delov. Iz fizikalnega in BIO kibernetskega dela. Fizikalni del obvlada stroka, kolikor ga pač zna, BIO kibernetski del pa zelo natančno opredeljuje Super inteligenca S-ALFA, kakovost BIO sistema omogoča le MS in BIF VDP o katerem stroka nima pojma in izvor celotne problematike naše civilizacije preprosto ignorira ne glede na strahotne posledice, ki smo jim vsakodnevno priča.

BIO tehnologija S-ALFA omogoča:

Še nekaj se moramo zavedati!!!!

MP2 vpliva na telo 100%, MP33 vpliva na psiho 100%. To lahko izmerimo z novo merilno metodo, ki smo jo uporabili na seminarju. To velja v bistvu za vse, kar izmerimo.

OPOMBA 1

OPOMBA 2

Komentar: Nespametni embargo za Rusijo je preprosto povedano, borba zahoda za naravne energetske in druge vire v Rusiji

BIO tehnologija S-ALFA je izredno pomembna za gospodarstvo Slovenije

Da navedem samo nekaj utrinkov, kaj moramo storiti po metodi S-ALFA:

1. Krka lahko postane takojšna dobaviteljica vrhunskih BIO zdravil brez stranskih učinkov in brez konkurence v svetu.
2. Takoj zgraditi tovarno sladkorja. Uvoženi sladkor je izredno škodljiv. S tehnologijo S-ALFA ga lahko spremenimo iz škodljivosti -100% le do zdravilnosti 3%. Pomembno za čebele in mladino.
3. Urediti delovna mesta, spalnice, gostilne, hotele in zabavišča.
4. Vse religijske objekte, objekte vlade, državne uprave, sodstva, državnega zbora in državnega sveta.
5. Kmetijske površine.
6. Čiščenje odpadnih voda.
7. Urediti zbiranje deževnice, ki je pomembna za pridelavo vrhunske kakovosti BIO hrane.
8. Regulirati uvoz popolnoma vseh pridelkov (tudi avtomobilov in strojev) pod državno kontrolo in z ustrezno uporabo BIO tehnologije S-ALFA pred dobavo trgovski mreži ( BK atest pred prodajo).

Pomembno je vedeti za izvor vseh našim problemov, potem bo vsakemu človeku dano, da se sam odloči ali bo novo tehnologijo uporabil ali ne. Temu primerno bi morale biti tudi ustrezne posledice in vse ustrezne zakonske opredelitve.

Lahko pa še naprej capljamo za filozofijo in stroko, za BETA generiranih BIO sistemov (bolan duh v zdravem ali že bolnem BIO sistemu), ki uničujejo svet in vse nas.

Zaključek

Avtor: Alojz Slavko Gorenc, Ljubljana, tel.: 083829230


Več na tej spletni strani

Na začetek članka z dne 171224_Za medicino izvor bolezni

na začetek te spletne strani

Kazalo linkov in razne revizije tekstov te spletne strani sledijo.

Merilni podatki kazalo glej