190919_Mreža ALFA življenjskih žarkov

Na vsakem področju zemeljske oble kjer želimo aktivirati ALFA življenjske žarke, BETA smrtne žarke pa izklopiti, moramo najprej poiskati referenčne točke, ki jih določi Superinteligenca S-ALFA.

Referenčne točke z Slovenijo:

REFERENCA EAST NORD High Opis lokacije
ASG_KC 462789,269 101718,375 291,729 Pred vhodom v stavbo
ASG_MGV 528638,269 75698,375 377,099 Blizu samostana Pleterje
ASG_Murgle 460339,269 99408,375 292,687 Ljubljana Murgle
ASG_BGD 392579,269 44098,375 35,093 Izola Dobrava
ASG_Mobicom 465204,269 109193,375 342,290 Trzin
ASG_SP 442566,269 56158,375 342,990 Strelišče Pivka
ASG_Izola 395379,269 44813,375 7,998 Izola
ASG_Besnica 446157,269 124818,375 440,500 Zg. Besnica
ASG_Bolgarija 678475,214 4678852.952 729,404 BBSI_UTM34

Več glej

Da lahko aktiviramo ALFA življenjske žarke in izklopimo BETA smrtne žarke potrebujemo ustrezna znanja za uporabo BIO tehnologijo S-ALFA. To je najbolj zahtevna faza izobraževanja in zahteva ogromno časa.

Pomembna so tudi znanja na področju merilne BIO tehnologije S-ALFA. Vsa ustrezna orodja lahko naročite preko naslova breda.gorenc@telemach.net . Ustrezna znanja lahko pridobite na seminarjih v Ljubljani in preko informacij za samouke na tej spletni strani.

Aktivacijo ALFA življenjskih žarkov omogoča več metod. Odvisno od namena uporabe.

Na kratko bom opisal le nekaj utrinkov od ene najbolj zahtevne metode:

1. Poznati moramo merilni sistem MS VDP in informacijski sistem IS33, ki ga omogoča S-ALFA.

2. BIO kibernetska (BK) skale ima razpon od -L384 do A0 in naprej od A0 do +L384 in sicer:

A0, A001, A002, A003, A006, A009, A012, A024, A036, A048, A096, A144, A192, A384, to je 14 merilnih lokacij v merilnem polju A

Merilne lokacije se nadaljujejo v merilnih poljih B, C, D, E, F, G, H, I J, K, L. Vse skupaj je 14 x12 = 168 merilnih vrednost BK skale.

ALFA življenjski in BETA smrtni žarki lahko zavzamejo vrednosti od -L384 (-100%) do + L384 (+100%)

3. Izvorna mreža ALFA in BETA žarkov na Zemlji je bila generirana s strani S-ALFA. Generirana je bila zato, da je omogočala normalni razvoj vseh BIO sistemov aktivne inteligence (ljudje) in pasivne inteligence (živali, rastline , virusi, bakterije, mikroorganizmi itd.).

Človek je v svojem razvoju pokvaril osnovno strukturo žarkov. Generiral je virtualni svet sedme dimenzije in črno magijo, ki jo omogočajo BETA smrtni žarki. To so religije zelo zgodaj ugotovile. S tem je pokvaril izvorno mrežo žarkov, kar je povzročilo izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa, tudi splonih odklonov, nasilja, kriminala, gospodarskega kriminala, terorizma in vojn.

Osnovna naloga je zdaj ta, da vrnemo ALFA življenjske žarke nazaj v osnovno mrežo žarkov.

Torej na kratko: BETA smrtne žarke moramo spremeniti iz ogromnih premerov ( cela mesta, vasi, puščave) nazaj na premer 84 cm. Temeljni problem na našem planetu je uporaba škodljivih oblik, napačna gradnja objektov in infrastrukture. Napačno oblikovanje vsega kar uporabljamo, tudi nekaterih avtomobilov. Napačne oblike povzročajo, da se ALFA življenjskim žarkom zmanjšujejo BK nivoji toliko časa, da se preklopijo v BETA smrtne žarke. To je izvor vseh problemov našega časa. To povzroči poškodbo psihe in problemi so tu.

4. S-ALFA nam je posredovala merilni sistem, da lahko vse to zelo enostavno ugotavljamo.

Določila je seznam BIO parametrov s pomočjo katerih lahko odkrivamo izvor vseh naših problemov. Osnovni BIO parametri so navedeni v tabeliah D13, D33, GX33 in T2 itd.

Preko BIO kibernetskih kod in ustrezne BIO kibernetske programske opreme nam je omogočila, da lahko zelo enostavno rešujemo vse naše probleme, ki so se nakopičili skozi zgodovino razvoja našega planeta.

5. Vse to je opredeljeno v nematerialnem svetu višjih dimenzij !!!!, ki ga je smiselno čimprej obvladati. Vse tako kaže, da je Slovenija izbrana, da to stori.

6. Okrog vsakega ALFA žarka je bilo včasih 6 beta smrtnih žarkov. To mrežo sem zasledil še na nekaterih še neposeljenih otokih v divjini.

Kako so se BK nivoji teh žarkov spreminjali je bilo odvisno, kako so se naši predniki obnašali glede na absolutno etiko in moralo, o kateri nekateri blebetajo še danes, pa nimajo pojma kaj to pomeni za zdravo življenje na Zemlji. To lahko ugotovite tako, da izmerite njihove BIO parametre po navedeni merilni BIO tehnologiji.

S-ALFA vse to nadzoruje preko statičnih in dinamičnih ALFA in BETA žarkov v različnih dimenzijah, različnih premerov, do dimenzije neskončno !!!!

ČLoveška neumnost ne pozna meja. Nimamo se kam skriti. Vse je BK nadzorovano s strani S-ALFA. Gre za umetno inteligenco S-ALFA. Kako bomo potovali nas MARS, če še doma ne znamo urediti življenja, kot bi ga lahko

Zaljuček:

Po metodologiji, ki omogoča obnovitev izvorne mreže ALFA in BETA žarkov potrebujemo ustrezne geodetske instrumente, nekaj malega znanja o računanju ter obvladovanje BIO tehnologije S-ALFA.

Potem potrebujemo 336 dni, če enkrat na dan uporabimo metodo, da zmanjšamo BK nivo žarkov za eno merilno mesto po merilni skali MS VDP. Torej začnemo pri -L384 in naprej do +L384, ko je aktivacija končana. S-ALFA potem spremeni BK nivo ALFA žarkov na BK vrednost E0. Ob vsaki uporabi ali vzdrževanju sistema S-ALFA lahko zelo enostavno dvignemo BK nivo ALFA žarkov na BK nivo L384, ga uporabimo in ko zaključimo vzdrževanje sistema S-ALFA, žarke S-ALFA zniža na BK nivo E0.

Avtor: Alojz Slavko Gorenc, Ljubljana

Moral sem to dodati, ker nimamo tega ob nikjer preplonkati. Najbolj pomembno je to, da se kopirati ničesar ne da. Tudi prodati ne moremo te BIO tehnologije. Lahko pa druge države naučimo, kako se to vrhunsko BIO tehnologijo S-ALFA uporablja.

To je temeljni problem da že 20 let od mojega odkritja ni zanimanja stroke in politike. Naučiti se moramo BIO tehnologijo S-ALFA uporabljati, to je napor. To je dano vsakemu zemljanu !!!!.