ATI E&I, d.o.o, Ljubljana, Republika Slovenija, Evropa

Seminarji, kako do vrhunske psihofizične kondicije, do pravega duhovnega razvoja, do zdrave prehrane in pijače, do pravih zdravil, zdravega delovnega in bivalnega okolja. Pravilna skrb za okolje in prostor, pravilna gradnja objektov in infrastrukture. Pravilno oblikovanje in nova arhitektura, ki ne povzroča škode vsem BIOsistemom, kar sem opredelil kot BIOkibernetski kriminal. Pridelava prave BIO hrane-novo kmetijstvo. Kako do prave prometne varnosti, do zdrave glasbe in prave kulture. Pravi izvor vseh bolezni telesa in psihe in njeno sistemsko reševanje brez uporabe izjemno nevarnih zdravil. Vse to omogoča nova znanost, in še mnogo več, ki sem jo opredelil kot BIOfiziko 7, 13 , 33, 53 dimenzionalnega prostora in naprej, v katerem živimo ( BIF VDP).

                     

1. Utemeljitev

2. Namen

3. Program

4. Terminski plan

5. Prijava za 6 mesečni seminar, cenik in pogoji

6. Enodnevni seminar

Na začetek WEB

Prijava za 6. mesečni seminar:

Podatki, potrebni  za izdajo predračuna (računa) za udeležbo na seminarju

Firma oz. Priimek in ime:

Poštna številka in pošta:

Kraj, ulica, hišna številka:

Naslov e-pošte in tel. številka:

Davčna številka za firme:

Zavezanec za DDV  (ustrezno obkroži)       DA             NE

Programski sklop, ki ga želim obiskovati: 1     2     3     4     5     6     7     8

Programski sklop, ki ga želim obiskovati           Vse

Podpis:

Glej terminski plan:

CENIK:

Cena posameznega programskega sklopa 1 do 7 je 109,80  EUR, skupaj 768,60 EUR, osmega  pa 256,20 EUR.

Cena obiskov vseh 8 sklopov je 1024,80 EUR. Vsak sklop je zaključena celota in se plača najkasneje dva dni pred pričetkom..

Ožji družinski člani imajo 25% popusta. Otroci do 15 leta v spremstvu staršev brezplačno.

Študentke, študenti in upokojenci imajo 25% popusta. Popusti se ne seštevajo.

Prijavnico pošljite na naslov : ATI E&I, d.o.o., Ljubljana, 1000, Ljubljana, Pod bresti 29. Podatke nam lahko pošljete tudi preko naslova breda.gorenc@telemach.net  

Prijava med potekom seminarja in vse ustrezne informacije:

8 dni pred pričetkom obiska posameznega sklopa seminarja.

Sporočite svoj naslov, da Vam lahko pošljemo ustrezne informacije in predračun za ustrezen sklop predavanj. Prijavo lahko pošljete na naslov ATI E&I, d.o.o., Ljubljana, SI 1000, Ljubljana, Pod bresti 29,  ali preko e-pošte: breda.gorenc@telemach.net   

Dodatne informacije so na tej spletni strani v literaturi za samouke ali preko e-pošte ali izjemoma preko tel. 083829230, v nočnih urah, če se prej dogovorimo preko e-pošte ali prek Skypa.

Kapaciteta dvorane v Ljubljani, kjer se vrši 6. mesečni seminar:

Kapaciteta lokacije je omejena na 133 oseb samo za predavanja brez vaj in drugih posegov s področja S-ALFA.

Omejitev za obisk seminarja je 32 oseb. Ti lahko istočasno uporabljajo vse metode, ki jih omogoča nova znanost, ki je izjemno enostavna za uporabo.

Okoli vsakega od teh 33 ALFA življenjskih žarkov je namreč do 6 S-ALFA žarkov. Tudi te lahko uporabimo kot ALFA življenjske žarke tako, da jih preklopimo iz 33. dimenzije v 13. dimenzijo in po uporabi nazaj. To je tudi ena od temeljnih vaj na seminarju, ki se jo hitro lahko nauči vsak obiskovalec seminarja.

Literatura je ne tej spletni strani pod naslovom literatura za samouke. Do vseh potrebnih podrobnosti je opisana celotna tehnologija, ki je pomembna za uporabnike:

1. Merilni podatki za hrano, pijačo, zdravila, kozmetiko, materiale  in opisi, ki omogočajo  razumevanje merilnega sistema in merilnih rezultatov.

2. Navodila za uporabo statično generiranih ALFA življenjskih žarkov v okviru ASG-ALFA mreže potencialnih ALFA življenjskih žarkov .

3. Pogoji za aktivacijo enega statičnega ALFA življenjskega žarka po telefonu na delovnrm mrstu in do 4 statične . ALFA življenjske žarke v spalnici

3. Navodila za uporabo dinamičnega ALFA življenjskega  žarka za čiščenje in oplemenitenje hrane, pijače, zdravil, kozmetike, pesticidov in drugega blaga po slovenski metodi G-ALFA 1,2,3,4 in metodi S-ALFA v okviru projektov AP01 do AP33 in BIOtransfer.

4. Navodila in metodologija za generiranje dinamičnega ALFA žarka na poti (kolo, vozilo, vlak, ladja, letalo itd.), njegova uporaba in vzdrževanje.

8. Podroben opis merilne tehnologije za 7 (MP1), 13 (MP2), 33 (MP3), 53 (MP4), 106 (MP5) dimenzionalni prostor in naprej do dimenzije neskončno in uporabo BAZE podatkov v merilnem polju MP1 do MP33 in naprej do MP neskončno.

9. Temeljita regeneracija telesa in psihe zaradi uporabe lokacije dvorane. V dvorani je generiranih 33 ALFA življenjskih žarkov za profesionalno uporabo. Uporaba lokacije in nove slovenske BIOtehnologije G-ALFA  je izjemno pomembna tudi za vse bolnike, za staro in mlado, kot tudi za vrhunske športnike ter za pripravo za naslednje olimpijske igre. Da ne bo tako kot letos, ko so nekateri športniki zaradi 12 EU, kolikor stanejo BK zaslonke za zaščito psihe  izgubili boljše športne rezultate.

Merilni pripomočki za uporabo MS VDP:

1. Merilni BIOlaser in BIOšablone v velikosti bančne kartice do formata A3 v katerih so vpisane ustrezne kode, ki omogočajo dostop do baz podatkov , ki se nahajajo v 7 (MP1), 13 (MP2), 33 (MP3) in 53 (MP4) dimenzionalnem prostoru  in naprej do MP33, v katerem živimo in naprej do dimenzije neskončno. Slušatelji jih lahko naročijo po ceniku za merilno tehnologijo.

2. BIOšablona VŽ, razni formati do A4, v katerih so vpisane programske kode, ki omogočajo aktivacijo dinamičnega ALFA življenjskega žarka in enostavno čiščenje škodljivih BIO energij iz vseh proizvodov, ki jih uporabljamo. Glej navodila za uporabo.

3. BIOšablone razni formati do A3 imajo vpisane razne programske module za različne namene uporabe. Glej navodila za uporabo. Z uporabo teh BIOšablon lahko izvršimo vse kar potrebujemo na podroćju BIO tehnologije S-ALFA.

Kot merilni BIOlaser uporabljamo GG4. Na terenu in v vetru izjemoma uporabljamo merilni BIOlaser. GG4 je prelahek, merilni zlati BIOlaser pa predrag.

BIOkibernetska zaščita:

Na razpolago je BIOkibernetska zaščita, to so BK zaslonke in zaščitni BIOlaserji: 

1. BIOlaser  I. stopnje - MK1, (pozlačen)

2. BIOlaser II. stopnje - BC2, (pozlačen)

3. BIOlaser III: stopnje - GG3, (zlat )

4. BIOlaser IV. stopnje - GG4, (zlat)

5. Namesto bombažne vrvice za BIOlaser lahko naročite zlato verižico T5, ki v kombinaciji z zlatim BIO laserjem GG4 ali GG3 deluje kot virtualni BIO računalnik. Ta omogoča poleg vrhunske BK zaščite glave tudi aktivno,  non stop regeneracijo imunskega,  hormonskega in genetskega sistema (počasi in zanesljivo) ljudem, ki S-ALFA BIO tehnologijo razumejo in jo tudi aktivno uporabljajo ter BK skrbijo za svoje najbližje in njihovo okolico.

6. BIOkibernetsko kontrolo lokacije postelje ( štiri lokacije ALFA  žarkov) in delovnega mesta (ena lokacija ALFA žarka) ter njihovo aktivacijo lahko izvršimo preko tel. 083829230  ali preko SKYPE. gas71333. Razdalja do mene ni omejena. Ste lahko na katerem koli delu našega planeta.