ATI E&I, d.o.o, Ljubljana, Republika Slovenija, Evropa

Šest mesečni seminar o uporabi in delovanju BIOfizike večdimenzionalnega prostora (BIF VDP), o merilnem sistemu za vse BIO sisteme aktivne in pasivne inteligence na Zemlji (BIO VDP) in o informacijskem sistemu za vse informacije, ki jih potrebujemo o preteklosti, sedanjosti in prognozi za prihodnost (IS33VDP). Vse to nam omogoča Superinteligenca S-ALFA, ki deluje do dimenzije neskončno.

          

1. Utemeljitev

2. Namen

3. Program

4,Terminski plan

5. Cenik, prijava za seminar, pogoji

6. Enodnevni seminarji

Na začetek WEB

LITERATURA:

1. Kaj uporaba BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora v katerem živimo omogoča

2. Obvestila in opozorila

3. Hitri pregled problematike ki jo povzročajo ALFA in BETA žarki

4. Dokazi

5. Program za kozmetiko telesa in psihe

6. Molitev, meditacija, Joga, duhovni razvoj, glasba, umetnost, motivacija, inovacije, produktivnost,

7. Merilna tehnologija za 7, 13 in 33 dimenzionalni prostor v katerem živimo

8. Opis BIOparametrov

9. Posledice uporaba BETA, ALFA in S-ALFA žarkov za telo in psiho za živali, rastline, Zemljo, za viruse in bakterije, za EKOLOGIJO.

10. Pravilna gradnja objektov in infrastrukture. kmetijskih zemljišč, hlevov, avtocest itd.

11. Merilni podatki, ki jih omogoča MS VDP za hrano, pijače, zdravila, pesticide, semen in mejni podatki za ALFA in BETA generirane BIOsisteme.

12. Metodologija uporabe BETA, ALFA in S.ALFA žarkov

13. Opis uporabe projektov AP01 do AP33 in BT ter njihova pomembnost za:

- za proizvodnjo BIO hrane, pijače, zdravil, kozmetike, BIO materiala, predmetov, naprav, sistemov, vozil, za raziskave novih energetskih virov, za vesoljsko tehnologijo in transport.

- za doseganje vrhunskega zdravja ter vrhunske psihofizične kondicije,

- za popolno reanimacijo telesa in psihe,

- za pripravo tkiv pred transplantacijo,

- za pripravo krvi pred transfuzijami,

- za pripravo pogojev pri izvajanju zahtevnih operacij  in generaciji vrhunske BIO zaščite   operaterja, da se zmanjša napake ter zaščite pacienta za bolj varno in zanesljivo preživetje operacije,

- aktivno spremljanje pacientov v šok sobah za bolj varno in zanesljivo preživetje ter bistveno hitrejšo reanimacijo telesa in psihe. Delovanje BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora se namreč vidi s fizikalnimi instrumenti (osebni občutki, pulz, pritisk, možganski tokovi, dihanje, delovanje ledvic, jeter itd). Prav tako se vidi prihod v šok sobo  BETA ali ALFA generiranega BIOsistema (zdravnik, sestra, obiskovalec), ki pacientu lahko povzroči motnje v podzavesti in celo težje komplikacije, ki v določenih primerih lahko povzročijo celo smrt.

PROGRAM seminarja. Povzetek  seminarja v šolskem letu 2018/2019

UVOD:

Seminar zagotavlja teoretične in praktične osnove za stroko, za novo smer v medicini in za farmacijo, da bodo lahko začeli proizvajati prava BIO zdravila 100% brez stranskih učinkov.

1.   Kako enostavno dosežemo večno zdravje telesa in psihe ko poleg fizikalnega dela telesa (obstoječa medicinska doktrina) uredimo tudi njegov BIOkibernetski del v okviru nove smeri medicine, ki jo je potrebno takoj organizirati. Le tako se bomo pravočasno pripravili na prihajajoče probleme, ki nas čakajo v bližnji prihodnosti.

2.   Kako upočasnimo staranje telesa in psihe. BIOanalize kažejo, da lahko staranje upočasnimo od -100% na -1,8% po BIO kibernetski skali.

3.   Kako povečujemo opravilno sposobnost do svoje smrti od minimalne vrednosti 4%, ki jo imajo danes skoraj vsi, do 100%, ko si uredimo bivalne in delovne prostore po metodi S-ALFA ter da uporabljamo hrano in vodo pridobljeno na osnovi ekološke pridelave po metodi S-ALFA, ki omogoča večno zdravje in vsebine, ki v celoti nadomeščajo nekatera zdravila ki skoraj več ne delujejo.

4.   Program je prirejen tako, da istočasno poteka za začetnike (mladino in starejše) kot tudi za dopolnilno izobraževanje vseh, ki se s to ali podobno problematiko ukvarjajo. To omogoča zdravilni gaj zgrajen po metodi S-ALFA, ki je generiran v na lokaciji seminarja.

Temeljito poznavanje merilnih rezultatov, ki jih omogoča MS in IS33 VDP, omogoča, da lahko zanesljivo ugotovljamo kakovosti hrane, pijače, zdravil, kozmetike, pesticidov, zaščitnih čelad, motorjev, vozil, letal, satelitov in vsega blaga, ki je v prodaji. Prav tako lahko le z uporabo obeh merilnih sistemov zagotavljamo kakovostne gradnje objektov in infrastrukture ter določanje pravilnih oblik vsega blaga, ki je v prodaji.

Ko s fizikalnimi, dosedaj znanimi metodami ugotovimo, da je kakovost blaga za ljudi ustrezna, smo uspešno opredelili le majhen del potrebnih informacij. Na današnjem strokovnem nivoju poznavanja delovanja telesa in psihe je žal pač tako, ker do sedaj nismo poznali izvora bolezni telesa in psihe.

BIF VDP in njen merilni sistem pa odkriva, da telo in psiha delujeta povsem drugače. Človek in vsi BIOsistemi na Zemlji (virusi, bakterije, mikroorganizmi, živali, rastline, zemlja itd.) in v vesolju delujejo v večdimenzionalnem prostoru. Glavnina pomembnih informacij o kakovosti blaga in storitev je zato ostala strokovnjakom, ki se s tem ukvarjajo skrita. Dokončno oceno o kakovosti katerega koli proizvoda dobimo šele takrat, ko združimo fizikalne in merilne podatke, ki jih omogoča MS VDP.

Zakon zdravega življenja ter visoke produktivnosti, vrhunskih intelektualnih sposobnosti, brez bolezni telesa in psihe, do naše smrti, je povsem jasen. Nič ne sme v telo in na telo, kar bi poškodovalo telepatske mehanizme, ki  se nahajajo za celično membrano v vsakem BIOsistemu aktivne in pasivne inteligence. Stroka se tega ne zaveda, zato na vsakem koraku kršimo ustavo RS, ki to že danes, jasno opredeljuje.

Moj odgovor je izjemno preprost in pravi:

Z medicino in farmacijo ter z modernimi medicinskimi instrumenti in dosedaj znano tehnologijo ne moremo reševati problematiko posledic, ki jih povzroča 7 dimenzionalni prostor, ki povzroča vse olezni telesa in psihe. Lahko pa z modernimi istrumenti zaznavamo vpliv uporabe nove izvrstne BIO tehnologije S-ALFA na naš BIO sistem, samo pravilno se moramo lotiti ustreznih analiz. To pa, ne da bi uporabili MS VDP, v nobenem primeru ni mogoče ugotoviti.

Da je temu res tako, kaže problematika zdravja telesa in psihe v Sloveniji in tujini ter spolni odkloni, umori, samomori, jemanje mamil in obstoječih zdravil, ki so izjemno nevarna za vsa živa bitja, nasilje, kriminal, gospodarski kriminal, terorizem in vojne.

Kdor želi uporabo BIF VDP in MS VDP ter metodo SGBKD izkoriščati v gospodarske namene, je zahtevnost izobraževanja dosti visoka, naporna in je povezana z vrsto problemov, ki za masovno uporabo niso poceni in enostavno rešljivi. Temeljni problem je v tem, ker se te BIO tehnologije ne da prodati, ni možna provizija. Lahko izvršimo le ustrezno izobraževanje in prodajo merilnih BIO šablon ter ustreznih navodil za osebno uporabo.

Gre za tehnologijo bodočnosti, ki je ekstremno kompleksna in zahteva dolgoletno izobraževanje. Jaz sem potreboval več kot 25 let, da sem prišel do tu kjer sem danes.

Osnovne metode, ki so zelo enostavne za uporabo in zelo učinkovite, pa so predmet mojih seminarjev, ki si jih lahko zagotovi vsak zemljan.

Nekaj je nadvse pomembno. Najprej mora BIF VDP in MS VDP v redni učni program izobraževanja od vrtca do znanstvenih ustanov. Sprejeti je potrebno ustrezne zakone, usposobiti religije za novo poslanstvo, začeti pravilno gradnjo objetov in infrastrukture, udejaniti novo kmetijstvo in še marsikaj, ter začeti z izobraževanjem v drugih državah preko vojaških in drugih misij, ki so vsekakor potrebne. Potem bomo dobili nove informacije s strani S-ALFA kako naprej.

Najprej pa mora Slovenija zacveteti kot turistična, kmetijska, religijska in intelektualna meka sodobnega sveta.

Predvsem pa mora vlada dobiti ogromna nepovratna sredstva iz BRUSLJA, da se formalno verificira rezultate mojih pilotskih projektov, da se odkrije nove metode fizikalnega merjenja, ki bodo sposobne ugotavljati posledice delovanja višjih dimenzij na BIOsisteme aktivne in pasivne inteligence. Gre za izredno zahteven in obsežen interdisciplinarni projekt v katera bodo vpleteni mnogi slovenski in tuji raziskovalci, na vseh področjih našega dela in ustvarjanja. To je nadvse pomembno za Evropo in za vso civilizacijo na našem planetu. Kdor tega ne bo dojel nima kaj početi niti v politiki niti v gospodarstvu.

Zakaj pri nas se bodo spraševali. Zato ker imamo pred vsemi ostalimi državami, po moji oceni, najmanj 100 let prednosti.

Za osebno uporabo so metode BIF VDP izredno enostavne. Večina ljudi jih obvlada v nekaj urah. Seveda ob asistenci Superinteligence S-ALFA in z uporabo BIOšablon A4, A5, A6 in A3, v katerih so vpisane programske kode za dostop do te vrhunske tehnologije. Z njimi si lahko vsaka oseba aktivira dinamični S-ALFA žarek in ga uporablja za vse aktivnosti, ki jih potrebuje v svojem življenju.

To je ena od temeljnih in nadvse pomembnih aktivnosti na vajah 6 mesečnega seminarja, ki jih prakticiramo vsak četrtek. Te vaje so pomembne za osebno usposabljanje in za morebitno kasnejšo aktivacijo profesionalnih ALFA žarkov, enkrat v prihodnosti.  

Otroci za začetek potrebujejo samo najmanjšo BIOšablono v velikosti bančne kartice s katero si aktivirajo dinamični ALFA žarek kjer koli se nahajajo v katerem se očistijo škodljivih BIO energij, BIO parazitov in obroke hrane.

Doma potrebujejo en statičen ALFA žarek ob postelji ter nekaj minut vaje, da se naučijo uporabo osnovne metode G-ALFA 1,2,3,4. Prav pa je, da se zelo počasi navadijo na uporabo BIOšablon. Slej ko prej bodo morali tudi sami skrbeti za sebe, za svoj BIOsistem in za svoj naraščaj. Prej bodo to storili, boljše se jim bo godilo.

Program je po sklopih prirejen tako, da se neprestano prepletata teoretični in praktični del. Skupinske in individualne vaje ter malo teorije opravljamo prvo uro, regeneracijo telesa in psihe, pa izvršim drugo in tretjo uro seminarja. Lokacijo vedno aktiviram, kot pravi zdravilni gaj, ki ga omogoča BIF VDP in S-ALFA.

Najbližja cerkev Sv. DUH in vse ostale slovenske in nekatere tuje cerkve, ki jih je dosedaj aktivirala S-ALFA omogočajo, da se njihovo sevanje zdravilnih BIOenergij 12. stopnje (+100%) po MS VDP združi v izvrsten  sistem, kjer nastopajo vse dimenzije do dimenzije neskončno. To omogoča izvrstno regeneracijo imunskega, hormonskega in genetskega sistema vsakega, na seminarju prisotnega BIOsistema. Istočasno se izvrši tudi odstraniten BIOparazitov iz vsakega prisotnega BIOsistema. To je BIOtransfer (teletransport) BIOparazitov iz MP1 v MP33 in naprej.

V letošnjem šolskem letu (2019/ 2020), bomo uporabili novo metodo vzdrževanja in regeneracije telesa in psihe. To je regeneracijo BIO računalniškega sistema, ki ga imamo v glavi, in ki upravlja z vsemi našimi notranjimi organi.

V času seminarja so postavljeni pogoji za osebe, ki lahko uporabljajo metodo videnja kaj se v večdimenzionalnem prostoru dogaja. To je metoda SGBKD, komur je to dano. Prav bi bilo, da neprestano opazujejo kaj se dogaja pri posameznem obiskovalcu seminarja in v sistemu S-ALFA, ker je to del vaj za čimbolj natančno in postopno uporabo te izvrstne metode, ki ima veliko uporabno vrednost.

V vsakem sklopu seminarja se postopoma prepleta teorija BIF VDP, teorija MS VDP in vaje.

Program vaj, informativno, ki si jih na lokaciji lahko vsak izbere sam:

V vsakem sklopu seminarja lahko ponavljamo več osnovnih vaj. Tu je navedenih samo nekaj n.pr.:

1. Ko pridemo v dvorano na BIOkibernetski poligon (BKP), preizkusimo ALFA žarek, ki si ga izberemo (enega od 33 ALFA žarkov, ki se nahajajo v dvorani). Ugotovimo njegovo BK jakost z občutki ali na osnovi SGBKD ali s pomočjo MS VDP.

2. Aktiviramo dinamični S-ALFA žarek in ga uporabimo. To storimo tako, da uporabimo osnovno metodo G-ALFA 1,2,3,4. To pomeni, da se njegova BK vrednost dvigne iz BK nivoja B096 ( stanje mirovanja zaradi ekstremno slabe kritine)  na BK nivo E0 ( aktivno stanje za uporabo po metodi G-ALFA 1,2,3,4, ali S-ALFA 1,2,3,4,).  Jakost ALFA življenjskega žarka se torej poveča iz 2. BK stopnje na 5. BK stopnjo. V času seminarja lahko po potrebi S-ALFA dvigne BK nivo poligona na maksimalno zdravilno stopnjo, to je L384, to je 12. stopnjo po BIOkibernetski lestvici.

3. Ponovno preizkusimo jakost ALFA žarka. To je pomembno za to, da ugotovimo spremembo jakosti ALFA žarka z njegovo aktivacijo.

4. Postopoma začnemo z uporabo metod S-ALFA, to je preklop ALFA žarka na projekte AP01 do AP33 in BIOtransfer s pomočjo BIOšablon, odvisno od stopnje znanja posamezne osebe. Teoretični del pa tako mimogrede oplazimo in vse skupaj ponavljamo in dopolnjujemo do konca seminarja.

5. Vsak obiskovalec ima možnost, da si prečisti in oplemeniti vse blago, kar prinese s seboj na vaje. To je lahko hrana, pijača, zdravila, kozmetika, pesticidi, semena itd. Ugotovi sevanje raznih oblik nakita in drugih predmetov itd. Seveda pa se o tem sproti dogovarjamo, kaj vse lahko storimo.

V letošnjem letu (2019/2020) bomo začeli seminar dosti bolj intenzivno zato, ker so splošni BIO pogoji v Sloveniji dosti boljši, kot so to bili nekoč.

Vzdrževanje in regeneracijo telesa in psihe lahko z novo metodo že dosežemo maksimalno stopnjo možnosti, ki jo nudi BIF in MS VDP. To je vzdrževanje in regeneracija telesa in psihe, regeneracija imunskega, hormonskega in genetskega sistema z uporabo BIF VDP do dimenzije neskončno. Pri tem bomo koristili poleg statičnega BK poligona še dinamični sistem, ki v cca dveh urah omogoča vsa možna opravila do dimenzije neskončno. Pomembno je, da si postopoma počasi, v nekaj mesecih prečistimo BIO računalniški sistem, ki ga imamo v glavi, ki upravlja z našimi notranjimi organi in ki skrbi za pravilno uporabo vseh funkcij v našem telesu in psihi.

Seminar bo zelo uporaben tako za začetnike, kot tudi za osebe, ki bodo nadaljevale izobraževanje.

Začetniki si bodo dosti hitreje, kot je bilo to možno na preteklih seminarjih uredili svoj BIOsistem.

Osebe, ki že znajo uporabljati vse metode BIF VDP pa bodo lahko vadili zelo pomembno metodo, to je, kako se postavi BIOtarče do svojih najbližjih za daljinsko BK zaščito in regeneracijo telesa in psihe, BK zaščito pred črno magijo, za preventivno in kurativno uporabo za vse bolezni telesa in psihe, ter daljinsko metodo kontrole statusa katerega koli BIOsistema, da se ugotovi učinkovanje daljinske metode.

Posebna opomba: Mnogim medicina in politika ni mogla pomagati, ker je izvor vseh bolezni telesa in psihe v sedmi dimenziji. Zatekajo se k šušmarjem in vedeževalkam, ki spretno uporabljajo sedmo dimezijo, in črno magijo, da trenutno zapolnijo praznino v medicinskih in psihiatričnih uslugah.

Takoj ko bodo medicina, farmacija in novo kmetijstvo (ekološka pridelava po metodi S-ALFA) obvladali novo slovensko BIO tehnologijo, ki jo omogoča BIF in MS VDP se bodo zadeve bistveno spremenile v korist vseh bolnikov in zdravih. Na vseh področjih bomo lahko prihranili ogromna finančna sredstva, ki jih zdaj trošimo za mnoge neumnosti, ki so posledica neznanja in nerazumevaja delovanja vseh BIOsistemov na našem planetu.

Teme seminarja skušam vedno prilagoditi potrebi obiskovalcev.

Zato predlagam, da mi svoje predloge in potrebe sporočite v pisni obliki preko e-pošte na naslov: slavko.gorenc@telemach.net

Globalni program po sklopih seminarja, samo v informacijo!!!!

Seminar je razdeljen na osem sklopov. Po potrebi lahko izjemoma dodam na koncu seminarja še en sklop, ki je opcija na predlog večine obiskovalcev.

Prvi sklop predavanj in vaj:

Splošni pregled BIF VDP in MS VDP, uporaba BIOšablon A4 in SGBKD.

Preizkus sposobnosti obiskovalcev za uporabo globalne BIOkibernetske diagnostike (SGBKD). To je neke vrste preizkus videnja in zaznavanja več dimenzionalnega prostora, v katerem živimo. To je specialiteta predvsem ženskega spola in nadvse pomembna sposobnost. Odvisna je od BIO kakovosti staršev, od njihove genetske skladnosti in BIO kakovosti njihovega rodu.To lahko ugotovite na osnovi podatkov, ko se izvrši BT umrlih njihove rodbinske veje.

Merilni podatki v Tabelah D13, D33 in GX33 so zelo pomembni za vse druge ocene. Dajo celotno sliko našega BIO sistema, če to izmerimo še v določenih časovnih intervalih lahko zelo natančno ugotovimo posledice:

1. Kakovost hrane, vode,

2. Vpliv zdravil, kozmetike, pesticidov, prehranskih dodatkov in drugih kemikalij.

2. Ustreznost bivalnih in delovnih pogojev.

3. Vpliv okolice na naš BIO sistem.

4. Vpliv potovanj na naš BIO sistem itd

metoda SGBKD je izredno pripravna in hitra metoda za ugotavljanje BIOkibernetskih poškod BIOsistema, kje se je začela generirati bolezenska problematika, ki jo medicina še ne vidi ali pa je že toliko napredovala, da je zaznavna z medicinsko diagnostiko.

SGBKD zelo jasno in enostavno opredeli popolno BETA generiran BIOsistem (psihokineza, hipnoza, akupunktura, homeopatija, težka bolezen psihe in telesa ter drugo). Metoda omogoča tudi  posredno odkrivanje BIOterorizma, t.j. genetsko neustrezne hrane ter škodljivost pijače, zdravil, kozmetike itd.

SGBKD omogoča enostavno in izredno ceneno metodo odkrivanja nastajanja vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa. Na predelih, kjer nastaja bolezen, se začnejo nabirati vedno bolj temne lise, do črnine.

To je pomembno za ugotavljanje raka na dojkah, problematike hrbtenice in rodil ter glave, notranjih organov in okostja. Zelo koristno je pri tem imeti fizikalno medicinsko predznanje ali ustrezne izkušnje iz medicinske tehnologije, da znamo opredeliti na katerem delu telesa je izvor.

Razmišljam o izdelavi BIOšablone z ustreznim makrokodnim sistemom, ki bo vse to, upam, dosti enostavno opredelil s pomočjo MS VDP tudi za medicinske laike.

SGBKD omogoča tudi odlično in neprekosljivo metodo zaščite in odkrivanja potencialnih izvorov  BIOkibernetskega kriminala, BIOterorizma in terorizma. To je nadvse pomembno za policiji in vojsko, za našo varnost pred terorizmom in za BK zaščito in ustrezno identifikacijo vpliva vsakršnega nasilja nad otroci.

S pomočjo SGBKD lahko vidimo, kaj se dogaja ob rojstvu in smrti. Vidimo predmete, ki so s fizikalnimi instrumenti nevidni n.pr. plastično razstrelivo, okolju in človeku nevarne kemikalije, mamila, radioaktivne predmete, škodljive izpuhe avtomobilov, strupe, škodljivo oblikovane predmete in drugo.

Problematika intuicije, poslovnih odločitev, razmišljanja, meditacije, molitve, poslušanje, glasba ter njihov skupni imenovalec z vidika SGBKD

SGBKD omogoča hitro in natančno odkrivanje vseh vrst prevar medicine, farmacije alternativne medicine in njihovih pripomočkov. Z  njo lahko enostavno ugotavljamo izvor vseh prevar in črne magije, ki se skriva v AKUPUNKTURI, HOMEOPATIJI, napačni meditaciji in molitvi, vseh metodah kitajske, indijske, afriške in druge  medicine, pri poslušanju govora, glasbe in gledanja TV. Vse to je zdaj tudi materialno dokazljivo.

Preizkus obiskovalcev seminarja za videnje in občutenje BIOenergij, ALFA in BETA žarkov in BK transformacije je zelo pomembno zato, da znamo pravilno opredeliti videnja in občutke. Večina ljudi, ki se ukvarja z »alternativno medicino«, dela pri tem velike napake. Napačno opredelijo smisel in vsebino teh zaznavanj več dimenzionalnega prostora v katerem živimo. So pa pomembni v razvojnem ciklusu BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora zato, ker so odprli vrata tej nadvse pomembni BIOtehnologiji, ki jo fizikalni instrumenti na zaznavajo in ki je bila v preteklosti izključna domena VSEH RELIGIJ.

Pravilna opredelitev teh zaznavanj je izjemno pomembna za slovensko globalno BK diagnostiko (SGBKD) v medicini, znanosti in umetnosti, tehnologiji, religijah in osebni varnosti pred magijo in črno magijo.

Magija in črna magija je temeljna aktivnost sedme dimenzije, ki jo vodi Superinteligenca G-BETA s pomočjo BETA generiranih BIOsistemov preko BETA smrtnih žarkov ter škodljive statične in dinamične BIOkibernetske transformacije. Najbolj je prisotna pri poslušanju govora, glasbe, gledanju TV, branju knjig, pisem itd. Podrobnosti so tudi predmet 6. mesečnega seminarja zato, da se naučimo, kako se proti tej nadlogi G-BETA generiranih BIOsistemov uspešno BIOkibernetsko zaščitimo.

S pravilno opredelitvijo, kje na telesu in ob telesu so barvne ali črne lise in druge kompozicije likov, lahko že mnogo prej, tudi do 10 let in več, preden je bolezen medicinsko vidna ugotovimo, da se v telesu nabirajo škodljive BIOenergije in, kje bodo nekega dne povzročile bolezen. Ta globalna metoda je za medicinsko osebje še posebej pomembna, pa tudi za vojsko in policijo. Združijo lahko ustrezna klasična znanja in nova znanja, ki jih prinaša uporaba BIF VDP in MS VDP.

Vse medicinske sestre, bi morale biti obvezno usposobljene za uporabo SGBKD. Mnoge to že dojemajo, samo odstraniti morajo ves nakit, bleščice na oblekah, vrhunsko se BK zaščititi itd. ter zahtevati od svojega  partnerja, da si uredi svoj BIOsistem, kar je itak temeljni pogoj za zagotavljanje srečne družine in vrhunsko usposobljenih otrok nove dobe, ki je tu.  

Drugi sklop predavanj:

Terminologija.

Kaj omogočajo BIOšablone A4 in merilni sistem večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo ( MS VDP)

Vpliv BIOšablon na bistveno povečanje kakovosti življenja.

Koristna BK zaščitna sredstva in metode.

Globalni pregled BIF VDP in merilnih pripomočkov.

Podroben opis uporabe zdravilnega ALFA življenjskega žarka in kako ga izredno enostavno uporabljamo.

Kakšno vodo iz vodovoda in plastenk, hrano, pijačo, zdravila, kozmetiko, pesticide, pralne praške in drugo uporabljamo. Kako se pred BIOkibernetskim kriminalom BIOterorizmom, BIOparaziti in črno magijo zaščitimo.

Opomba: stroka naj ne bo prizadeta, ker ne zna izmeriti škodljive vsebine v vsem kar je na trgu. Nihče jih ni naučil kako se to stori. Zgrešeni zakoni sicer omogočajo, da gre vse to na trg. Vendar to ne rešuje naših problemov. Medicina bo zdaj dosti lažje reagirala, ker sem odkril pravi izvor vseh bolezni telesa in psihe. Prav tako bo lahko od farmacije zahtevala, da zdravila postanejo prava zdravila. Medtem pa se bomo morali znajti kot vemo in znamo. To je eden izmed temeljnih izzivov, da že vrsto let organiziram seminarje na to temo.

Tretji sklop predavanj:

Pravilna gradnja objektov in infrastrukture. Cerkva, bivalnih, delovnih in zabaviščnih prostorov, hlevov, kmetijskih površin. Reševanje črnih lukenj v prometu in drugo.

Določitev optimalne lokacije za postavitev objekta, njegove infrastrukture, kakšne oblike naj bodo strehe, ograje in drugo.

Izbira in razporeditev notranje opreme in drugih predmetov.

Preizkušanje oblik in vsebine delov notranje opreme, nakita, zaščitnih sredstev, ki so v prodaji za »alternativno zdravljenje telesa in psihe z občutki, z videnjem s pomočjo SGBKD in z MS VDP.

Četrti sklop predavanj:

Opis merilnega lista, merilnega polja, kako je BIO sistem opredeljen z ustreznimi BIOparametri in vrsto globalnih BIOparametrov (BP) za:

1.     BIOsisteme.

2.     BIOhrano.

3.    Umetne preparate, kemijo in farmacijo.

4.   Gensko  spremenjeno, za BIOsisteme povsem neustrezno hrano in kako to pred uporabo popravimo.

5.    Ostalo blago in predmete za vsakdanjo rabo.

Peti sklop predavanj:

Kako enostavno s pomočjo BIOšablon naredimo pravo BIOhrano, zdravila in popravimo BIOsliko za vse drugo blago, ki ga nabavimo. Kaj moramo storiti pred uporabo vode iz vodovoda, da jo spremenimo iz maksimalne škodljivosti (-100%) v rahlo zdravilno (+3%) ali v celo BIO aktivno  (BIA).

Praktične vaje z uporabo MS VDP.

BIOkibernetski atest za hrano, pijačo, zdravila, kozmetiko in ostalo blago na tržišču, za prevozna sredstva itd.

Izvori uničevanja podtalnice in s tem osnovnega življenjskega vira, to je vode in kmetijskih površin, kako to odkrijemo z uporabo MS VDP in kako se temu problemu izognemo s pomočjo uporabe BIF VDP.

Šesti sklop predavanj:

Uporaba MS VDP, nadaljevanje.

Način uporabe, njena zanesljivost in delovanje.

Sedmi sklop predavanj:

Pomen gradnje BIOkibernetskih poligonov ( zdravilnih gajev) za profesionalno uporabo

Način njihove izgradnje in vzdrževanje.

Osmi sklop predavanj:

Teorija in praksa na področju MS VDP in BIF VDP, ponovitev problematike.

Opravljanje meritev raznih BIOsistemov na osnovi fotografije. Zberite ustrezne fotografije iz medijev, da bomo ugotovili, zakaj nič dobrega ne naredijo za nas, niti za sebe in za svoje otroke. Opravljanje meritev za hrano, pijače, zdravila, kozmetiko in ugotavljanje sevanje predmetov.

Meritev statične in dinamične BIOkibernetske transformacije, ponovitev.

Metode za preklop ALFA žarkov na druge projekte, čiščenje in oplemenitenje hrane, pijače, zdravil, kozmetike, obleke, predmetov in drugo, ponovitev.

Opredelitev BIOparametrov za ugotavljanje kakovosti BIOsistemov, hrane, pijače, zdravil, kozmetike, predmetov in drugo, ponovitev.

Praktične vaje pri BIOkibernetski analizi zdravil in njihovi BIOkibernetski optimizaciji.

Praktične vaje pri BIOkibernetski analizi hrane, pijače, kozmetike in drugo.

Praktične vaje pri urejanju kmetijskih zemljišč, hlevov, hrane za živali, dodatkov za povečanje mlečnosti, vitaminov, zdravil za živali itd.

Praktične vaje pri pripravi semen pred saditvijo.

Kako se pravilno sadi z vidika lokacije sadike dreves in njene priprave pred sajenjem z vidika MS VDP.

Praktične vaje za BIOanalizo pesticidov, njihovo čiščenje in oplemenitenje pred uporabo tako, da postanejo v bistvu prava zaščita kmetijskih proizvodov in neke vrste zdravilo, zaščita pred škodljivci.

Zaključek

Problematika posameznih sklopov se med seboj prepleta. Osnovni motiv tega prepletanja je ta, da dobi slušatelj v najkrajšem možnem času vso potrebno teoretično znanje in pomoč, da si lahko hitro in pravilno uredi delovni in bivalni prostor. Kaj lahko že s prostim očesom ugotovimo  pri oblikah , ki jih uporabljamo.

Štiri pomembne cilje na seminarju za domačo uporabo sledim:

  1. Pridobivanje teoretičnega znanja za opravljanje pedagoške vzgoje in interpretacije merilnih podatkov.
  2. Usposabljanje za opravljanje meritev po metodi MS VDP
  3. Usposabljanje za profesionalno uporabo BIF VDP.
  4. Usposabljanje, bolj nasveti, za uporabo metode SGBKD, komur je to, izjemno pomembno videnje dano.

Program je po sklopih prirejen tako, da se neprestano prepletata teoretični in praktični del (vaje).

Literatura za posamezni sklop seminarja bo pravočasno objavljena na tej spletni strani. Slušateljice in slušatelji jo dobijo pred začetkom posameznega sklopa preko e-pošte. Kdor nima dostopa do interneta, dobi materiale na seminarju. s seboj naj prinese USB ključ.

Vsi objavljeni opisi in materiali so posredovani društvu za duhovno prenovo v Ljubljani, ki že odlično pozna in uporablja BIF VDP.

Koristno je, da si slušatelji pravočasno nabavijo BIOšablone, ustrezna zaščitna sredstva in orodja za meritev, kogar to pač zanima.

Doma in v službi si lahko aktivirajo po en ALFA žarek preko telefona v službi in do 4 žarke ob postelji. V tem primeru ne potrebujejo nobenih geodetskih pripomočkov. Pokličejo, v nekaj sekundah ugotovim, kje naj označi sredino ALFA žarka. V nekaj dnevih ali morda že naslednji so ALFA žarki aktivirani in pripravljen za uporabo in vzdrževanje po osnovni metodi G.ALFA 1,2,3,4.

Za vzdrževanje ne potrebujejo ničesar drugega, kot znanje za uporabo osnovne metode G.ALFA 1,2,3,4. Ko ALFA žarek uporabijo, glej opis. V zadnji fazi uporabe žarek tudi prečistijo in se od njegove uporabe odjavijo.

Merilni BIOlaserji in vrhunska BK zaščita z BL GG4 je pomembna le za tiste, ki se imajo namen profesionalno ukvarjati z novo vrhunsko BIOtehnologijo G-ALFA. Vrhunska BK zaščita je izjemnega pomena za managerje, svetovalce na vseh nivojih, za varnostnike, policijo in profesionalno vojsko, pilote, mehanike zahtevnih tehnologij itd.. Tudi za osebe, ki so veliko med ljudmi, veliko na poti, ki se ukvarjajo z vzgojo mladine, z religijo in s strateškimi projekti, pomembnimi za širšo okolico in prostor.

Takoj v prvem sklopu začnemo praktične vaje za BIOtransfer, to je osebno čiščenje BIOparazitov iz našega telesa, uporabo metode G-ALFA 1,2,3,4, omogoča odstranjevanje iz telesa škodljivih BIOenergij. Postopoma se bomo do vseh podrobnosti naučili tudi uporabo metode S-ALFA, to je temeljito regeneracijo telesa in psihe, reševanje imunskega, genetskega in hormonskega sistema našega BIOsistema, kako pravilno uporabljamo meditacijo in molitev ter JOGO in druge metode osebnega duhovnega razvoja za pravi, pozitivno usmerjen duhovni razvoj.

Uporaba te nove, slovenske BIO tehnologije, ki nam jo posredovala Superinteligenca S-ALFA, je izjemnega pomena za staro in mlado, za vse napredne zemljane, predvsem pa za politike, župane, za predstavnike vlade in parlamentov, in za vse tiste, ki se profesionalno ukvarjajo z ekologijo in urejanjem prostorske problematike, s sodobnim slovenskim BIO kmetijstvom z upoštevanjem BIF VDP ter z zdravljenjem telesa in psihe, s pedagoško problematiko ter pomoč drugim doma in po svetu.

Na začetek