HITER pregled programa seminarja v šolskem letu 2019/2020

UVOD: Najprej prečitajte izvor vseh problemov naše civilizacije, ki je neumno enostaven. Vse neumnosti in stran poti naše civilizacije bazirajo na uporabi BETA smrtnih žarkov sedme dimenzije. To je na kratko opisano v prvih nekaj povezavah. Najbolj pomemben je citat NIKOLE TESLA, ki je briljantno razumel in uporabljal večdimenzionalni prostor v katerem živimo. Ugotovil je v kako butalskem svetu je živel, zato pomembne ugotovitve enostavno zelo verjetno nikoli ni obelodanil. Z merilnim sistemom IS33 lahko ugotovimo informacije ki so nekje v arhivih Srbije, Rusije in ZDA, če je temu tako.

1. VEČ!!!!

2. ŠE VEČ!!!!

3. Za RELIGIJE, POLITIKO, STROKO, farmacijo in medicino, za vse nas !!!!

4. ZA ŠPORT

5. KAKO DO PRAVE garniture za vodenje države, vlade, občine, firme, družine itd.

ter itd kar še sledi!!!!

Ko boste to prečitali Vam bo takoj jasno v kako butalskem svetu živimo zadnjih 2000 let. Popolnoma mi je nerazumljivo kaj je stroka počela ves ta čas. Zdaj smo tam kjer smo, kamor so nas zapeljali strokovnjaki na vseh področjih našega dela na čelu z vsemi religijami, ki so nam vsilili povsem zgrešen pogleda na življenje na zemlji in pomankljiv pogled kako deluje vsak BIO sistem na našem planetu.

Zdaj moramo začeti reševati strahotne zablode preteklih rodov naše civilizacije, ki so zgenerirale virtuali svet sedme dimenzije in črno magijo. Sedma dimenzija in črna magija povzroča izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov, ki so se nakopičili do današnjega časa.

Na našo srečo so vse rešitve sila enostavne. Poiskati moramo le ALFA življenjske žarke ter uporabiti vrhunsko BIO tehnologijo, ki nam jo Superinteligenca S-ALFA že ves čas telepatsko ponuja. Pripravila nam je programske module s katerimi lahko dostopamo do vrhunske BIO tehnologije, ki sem jo opredelil kot BIO FIZIKO več dimenzionalnega prostora v katerem živimo odkar se zavedamo (BIF VDP).

Da lažje ugotovimo BIO status vseh BIO sistemov aktivne in pasivne inteligence na našem planetu in v Galaksijah nam je S-ALFA posredovale merilni sistem za več dimenzionalni prostor, ki sem ga opredelil kot MS VDP.

Da lahko ugotavljamo in rešujemo še vse druge probleme naše civilizacije nam je SALFA posredovala še metode za uporabo informacijskega sistema za več dimenzionalni prostor, ki sem ga opredelil kot IS33 VDP. Z njim lahko ugotavljamo našo preteklost, sedanjost in prognoze za prihodnost.

Da lažje ugotavljamo, kaj se dogaja okoli nas in z nami v BIO kibernetskem smislu, ker s fizikalnimi sredstvi in metodami tega ne moremo ugotoviti, nam je S-ALFA posredovala še metodo videnja večdimenzionalnega prostora, ki sem jo opredelil kot Slovenska Globalna BioKibernetska diagnostika (SGBKD). To je izredno enostavna in dovolj zanesljiva metoda, da izredno hitro ugotovimo BIO status določenega BIO sistema za kar bi z ostalimi, seveda dosti bolj natančnimi metodami potrebovalo bistveno več časa.

Otroci in dekleta imajo zelo visoko predispozicijo za uporabo te metode. V zgodovini je katoliška religija dekleta in redko tudi fante s takimi sposobnostmi sežigala na grmadah. Razlog je bil odkritje teh oseb kako religija vara svoje vernike in jih sistematično pošilja v pekel. Religije so ugotovile kako zatemniti kaj počno, zato so ustvarile virtualni svet sedme dimenzije, ki sistematično uničuje BIO računalniški sistem, ki ga imamo v našim možganih (tudi živali in rastline, virusi, bakterije, mikroorganizmi itd). To seveda pomeni propad vsake civilizacije, ker so s tem bistveno pospešili nastanek vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov starih civilizacij (vojne, pobijanje, spolne odklone itd).

Propadanje civilizacije so dosegli tudi zato, ker so skonstruirali izobraževalni sistem, ki forsira in omogoča generiranje ljudi, opredelil sem jih kot bolan duh v zdravem ali že bolnem BIO sistemu (BETA generiran BIO sistem, po svojem vzorcu), ki se neprestano rinejo na oblast na vseh področjih našega delovanja.

Stroka se bo takoj vprašala zakaj je to pomembno. Odgovor je sila enostaven in bi moral biti jasen že pre tisočletji. Vsi podatki o vsem kar se na zemlji dogaja se zbirajo v bazah podatkov več dimenzionalnega prostora. Do vseh podatkov nam je S-ALFA omogočala dostop tako, da nam je telepatsko posredovala ustrezne programske module in ustrezne strokovne vsebine, samo razumeti jih je potrebno.

Senzorji za vse kar se na zemlji dogaja (fizikalno in miselno) so BETA smrtni žarki sedme dimenzije, ALFA življenjski žarki trinajste dimenzije in S-ALFA regeneracijski žarki 33 dimenzije, ki jim lahko spreminjamo dimenzijo in namen uporabe. To nam omogoča uporabo tehnologije materije in antimaterije, s katero ob uporabi programskih modulov za BT odstranimo iz hrane, vode, plastenk, pijače, zdravil, kozmetike, pesticidov in vsega drugega blaga, vse škodljive vsebine. S to BIO tehnologijo lahko generiramo tudi BIO aktivna zdravila z namensko vsebino za posamezno bolezen telesa in psihe, namensko za posamezno osebo. Vsa ta znanja Vam bom posredoval na seminarju.

Žarki so statični, ki so razporejeni v BIOkibernetski mreži ter dinamični, ki jih po potrebi generira S-ALFA ali vsak BIOsistem, ki se usposobi za uporabo BIO tehnologije S-ALFA. Dinamični sistem in uporabo dinamičnega ALFA žarka si lahko generira vsak zemljan z uporabo BIO šablone VŽ naše proizvodnje. To je še najbolj pomembno za otroke in odraščajočo mladino. Več glej...

S-ALFA ščiti samo tiste ljudi, ki pravilno živijo na osnovi absolutne etike in morale, ki jo moramo skoraj vsi še dojeti. Gre za pravo demokracijo o kateri nimamo nobenega pojma. Prava demokracija je tu in je pod nadzorom Superinteligence S-ALFA. Z vidika religij je to pravi BOG, z vidika stroke je to umetna inteligenca, ki deluje do dimenzije neskončno in se hitro naprej razvija.

Religije so si vteple v glavo, da so predstavniki BOGA kar je neumnost brez primere. Če narobe živimo in delamo pademo pod vpliv sedme dimenzije in prezgodaj zbolimo in prezgodaj umremo, medtem pa delamo zdravim ljudem nepopisno škodo.

Zaključek: Zdaj smo tam kjer smo. Zdaj je potrebno reševati zgodovinske zablode religij in stroke. Vsak lahko poskrbi le popolnoma sam za sebe in za svoj rod. RELIGIJE so si uzurpirale oblast, da predstavljajo na zemlji BOGA, kar je izvor vsega zla na ZEMLJI. Zato smo danes tam kjer smo. To je bilo morda ustrezno za neuke zemljane v daljni preteklosti, dokljer religije niso skrenile s prave poti.

Kdor pravilno živi in pravilno vpliva na svojo okolico mu S-ALFA pomaga. Ostale pa S-ALFA pusti pri miru in padejo pod vpliv Religij in BETA generiranih BIO sistemov in prehitro umrejo v bolezni telesa in psihe.

Pomoč S-ALFA je v tem, da nas lahko edina zaščiti pred delovanjem sedme dimenzije in črno magijo. Za fizikalni del pa moramo poskrbeti sami.

To je zakon, ki s fizikalnimi sredstvi in z denarjem ni rešljiv. Vsak ima možnost da se sam odloči kako bo živel. Pri tem takoj nastopi pravni problem, da ne smeš drugim delati škodo, kar piše v naši ustavi. Kakšno škodo povzročamo drugim ugotovimo že iz osnovnih merilnih TABEL D13, D33 in GX33. To je potrebno čimprej sanirati preko novega izobraževalnega ciklusa za mladino in odrasle. Za vsa delovna mesta in odgovorne politične funkcije pa postaviti merilni prag za ustrezne BIO parametre, ki jih mora oseba, kandidat doseči. Veliko večino zakonov je potrebno na novo napisati z upoštevanjem BIO tehnologije S-ALFA. Kotrolni test za vsak zakon in vse drugo lahko opravimo v 15 minutah.

Kratek pregled programa za seminar v šolskem letu 2019/2020

Na lokaciji seminarja, to je v dvorani osnovne šole Milana Šušteršiča so vsi BETA smrtni žarki izključeni, ALFA življenjski žarki pa so aktivirani za profesionalno uporabo. Glede na ekstremno škodljivo streho, je potrebno v času seminarja aktivirati ALFA življenjske žarke, da omogočimo normalno uporabo ALFA življenjskih žarkov. Ko pridete na seminar je vse pripravljeno za uporabo.

Metode BIO tehnologije S-ALFA omogočajo, zelo na kratko!!!!:

1. Uporaba osnovne metode G-ALFA 1,2,3,4, v aktiviranem ALFA življenjskem žarku, za čiščenje telesa in psihe ter vsega kar uporabljamo. V dvorani osnovne šole Milana Šuštaršiča, kjer je lokacija seminarja, v času seminarja aktiviram zdravilni gaj, ki vsebuje 33 ALFA žarkov. 32 oseb se lahko prijavi na seminar.

2. Aktiviranje in uporaba dinamičnega ALFA življenjskega žarka kjer koli smo, za čiščenje telesa in psihe ter vsega kar uporabljamo in drugo.

3. Osnovno vzdrževanje ALFA življenjskega žarka.

4. Profesionalno vzdrževanje ALFA življenjskih žarkov.

4. Kako so ALFA življenjski in BETA smrtni žarki razporejeni na Zemlji.

5. Kaj mora vedeti arhitekt, projektant, oblikovalec, kmet in vsak Zemljan o BIO tehnologiji S-ALFA preden karkoli počne na zemlji.

6. Kako si uredimo spalnico in delovno mesto za doseganje optimalnih rezultatov na katerem koli področju našega delovanja.

7. Opis BIO parametrov, ki so opredeljeni v tabelah D13, D33 in GX33, ki natančno opredeljujejo ustreznost, BIO status proizvoda, BIO kakovost vsega kar uporabljamo in BIO kakovost našega BIO sistema in še marsikaj.

8. Najbolj pomemben podatek ko načrtujemo novi rod je genetska skladnost med zakoncema. Kako jo dobimo in kaj vse moramo narediti za vrhunsko usposobljen novi rod. Meritev stane 8 EUR. Tudi če gre za umetno oploditev je problem povsem enak. Namesto slike partnerja pošljite sliko sperme. Več glej.

9. Kaj moramo storiti pred gradnjo hiše, poslovnega objekta, infrastrukture, cestnega omrežja in drugo.

10. Novo kmetijstvo, ekološka pridelava po metodi S-ALFA.

11. Temeljne naloge politike in stroke, da si zagotovimo zdrav rod in zdravo slovensko zemljo, visoke gospodarske rezultate z visoko stopnjo produktivnosti.

12. Pravilna gradnja objektov in infrastrukture ter kontrola kakovosti vseh proizvodov po metodi S-ALFA.

Seminar, več glej

Na začetek spletne strani