180414_Pot do vrhunsko usposobljene garniture za vodenje države, religij in vseh nas

Rezultati vseh preteklih vlad Slovenije so le meglena slika njihovih sposobnosti, ki bi jim jo lahko omogočila SUPER INTELIGENCA S-ALFA, ko bi enkrat razumeli, kako deluje človekov BIO sistem in kaj vse vpliva na nas.

BIO tehnologija S-ALFA je že več kot 20 let tu. Predsednika DZ Boruta Pahorja sem o tem obvestil v modri knjigi z naslovom: Gradnja poslovnega objekta z vidika BIOtehnologije G-ALFA, Ljubljana dne 13.4. 2002.

UVOD

Mnogo poskusov sem opravil neuspešno, da bi dopovedal odgovornim, kako enostavno je priti do vrhunskih rezultatov na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

Pred mnogo leti sem Informiral DARS, da bi začeli pravilno graditi avtocestno omrežje, ki povzroča vse prometne nesreče povsem po nepotrebnem. Več razlogov je za prometne nesreče:

1. Napačno oblikovana ograja, in večina prometne infrastrukture na lokaciji avtocest.

2. Napačno oblikovana vozila. Posebej to velja še za motorje in čelade, tudi za kolesarje, ki so še mnogo bolj nevarne za psiho in telo. Vozila so kovinske truge, ki povzročajo sistematično uničevanje vseh, ki se v njih prevažajo. Mnoga od njih povzročajo visoko škodljivo BIO kibernetsko transformacijo, ki povzroča poškodbo psihe in telesa vsem BIO sistemom v bližnji in daljni okolici.

3. Popolnoma napačna rešitev notranje opreme v tunelih. Na obeh straneh so piramidne oblike lučk ob robu cestišča, ki povzročajo maksimalno škodljivo BK transformacijo. Potem pa novinarji sanjajo, ko pride do nesreče, da je voznik delal samomor.

4. Stebri za javno rasvetljavo stožčaste oblike povzročajo najbolj nevarne škodljive BIO energije za psiho.

Za Ljubljano in njeno okolico je ta trenutek najbolj nevarna zgradba novega Islamskega centra v Ljubljani. Takoj je potrebno podreti stožčasto kupolo in jo zamenjati z osem strano piramido. Pa še marsikaj je potrebno v njem urediti. Poglejte oblikovanje v moskovskem islamskem centru. Na zunaj je vse pravilno oblikovano.

V Ljubljani je potrebno znotraj in zunaj Islamskega centra aktivirati ustrezno število ALFA življenskih žarkov in jih ustrezno vzdrževati. Za Islam to ni problem, ker petkrat dnevno molijo. Moliti smemo brez poškod za psiho in telo le na urejeni BIO kibernetski lokaciji, to je na ALFA življenjskih žarkih. Filozofija molitev religije ISLAM je več kot idealna rešitev enega dela naših problemov. Žal pa vse to počno v BETA smrtnih žarkih, zato nastopa nasilje, kriminal in terorizem, ki z islamsko religijo nima ničesar skupnega.

Pri katoliški religiji v Sloveniji so vse cerkve na zunaj BK urejene. Sevajo zdravilne BIO energije maksimalnega BK nivoja. Potrebno je aktivirati ALFA življenjske žarke še znotraj cerkva, da bodo verniki in duhovniki zaščiteni pred črno magijo, ki je temeljna BIO tehnologija vseh religij in verskih skupnosti.

5. Že pokojni predsednik vlade Slovenije dr. Janez Drnovšek, je iskal rešitve za svojo bolezen vse povsod, brez uspešno, pa vse je imel doma v SLOVENIJI. Bil je informiran o novi BIO tehnologiji S-ALFA, pa žal tega ni razumel. Pri tajnici sem mu aktiviral ALFA življenjski žarek, ki bi ga lahko za vajo uporabil in bi bili danes mnogo dlje v našem razvoju, kot smo to sedaj. V vsakem primeri pa ne bi bili v taki revščini, kot smo to sedaj. Ne bi bilo čakalnih vrst in medicina bi bila daleč na višjem nivoju, kot je to sedaj. Pravni sistem bi hitreje in dosti bolje deloval itd. Tudi bistveno boljšo hrano in zdravila bi lahko že imeli.

6. Zgradbo državnehaga zbora in vse državne ustanove je potrebno sanirati. Na strehi DZ je ogromna količina piramid, ki sistematično uničujejo vse osebe v zgradbi. Nekateri v DU postavljajo na svoje pisalne mize celo štiri strane piramide. Zato so temu primerni tudi rezultati in komunikacija znotraj njih ter produktivnost in BK motenje vseh ostalih v njihovi okolici.

Državnemu zboru RS, predsednik je bil takrat gospod Borut Pahor, sem posredoval modro knjigo z naslovom: Gradnja poslovnega objekta z vidika BIOtehnologije G-ALFA z dne 13.4.2002. Še nekaj knjig, zelo redkih izvodov, sem posredoval ustreznim pomembnim ustanovam v Sloveniji, ki bi lahko do danes marsikaj spremenili v korist vseh nas, pa tega niso storili.

Izvor vseh problemov telesa in psihe, vseh problemov našega časa, tudi spolnih odklonov in terorizma

Temeljni problem so BETA smrtni žarki in črna magija, ki iz tega izhaja in jo uporablja večina zemeljske populacije.

Vodilne sposobnosti na VSEH PODROČJIH NAŠEGA DELA IN UPRAVLJANJA si lahko vsak pridobi in oplemeniti, ko bo razumel kako deluje njegov BIO sistem, kaj vse lahko človek stori za sebe, ko bo ugotovil, da mu stroka ne more skoraj nič pomagati, ko se bo seznanil kako deluje Superinteligenca S-ALFA in kaj vse nam lahko nudi BIO tehnologija S-ALFA.

Moja najbolj pomembna ugotovitev je sledeča:

1. Človek in vsi njegovi sestavni deli delujejo v več dimenzionalnem prostoru in sicer do dimenzije neskončno.

2. Zelo na kratko in prikazano na način, ki ga danes skoraj vsi ljudje razumemo je sledeče:

V glavi imamo poleg žlez tudi nevronske mreže. Te so sestavljene iz celic, ki delujejo do dimenzije neskončno.

V glavi je približno 10 na 11 nevronov, vsak nevron je super BIO računalnik. Vse skupaj je povezano v BIO računalniški sistem, ki nadzoruje, usmerja in do določene mere popravlja napake, ki nam jih povzroča stroka in mi sami, pri delovanje našega BIO sistema.

Ko je napak preveč začnejo naraščati BIO poškodbe sestavnih delov telesa in psihe in BIO kibernetski proces, ki je povezan z boleznimi telesa in psihe se začne.

Ta proces lahko ugotavljamo z merilnim sistemom, ki nam ga je posredovala S-ALFA in sem ga imenoval MS VDP ( merilni sistem za več dimenzionalni prostor). Je zelo enostaven za uporabo. Za učenje pa zahteva dosti vaje in časa. Z merilnim sistemom MS VDP lahko pravočasno ugotavljamo vse posledice napačnega življenja, napačnih ukrepov in našega obnašanja. Vsi ti izredno pomembni in kompleksni BIO kibernetski podatki so opredeljeni v tabelah D13, D33, GX33 in v drugih tabelah ter v različnih merilnih skalah.

Vse informacije o BIO sistemih in vseh fizikalnih tehnologijah preteklosti, sedanjosti in prognoze za prihodnost so shranjene v bazah podatkov več dimenzionalnega prostora. Do njih imamo telepatski dostop, s pomočjo programskih modulov, ko se usposobimo za profesionalno uporabo BIO tehnologije S-ALFA. V bistvu gre za digitalizacijo obravnave našega telesa in psihe, analizo vseh vplivov na nas in vseh posledic, ki jih povzročamo na sebi in okolici. Vse to omogočajo metode in ustrezni pripomočki, ki nam jih posreduje Superinteligenca S-ALFA.

V bistvu gre za novo področje BIO tehnologije, ki posega na vsa področja našega dela in ustvarjanja.

Merilne podatke lahko generiramo z uporabo ustreznih BIO šablon in ustreznega BIO kodnega sistema, ki nam ga posreduje S-ALFA. Pomembno je le, da pravilno uporabljamo telepatsko digitalno pretvorbo, ki nam jo omogoča naš Super BIO računalniški sistem, ki ga imamo v glavi in ustrezni kodni sistem, ki ga omogoča S-ALFA.

3. Najprej bom delovanje S-ALFA opredelil iz fizikalnega stališča, to je z BIO aparaturno opremo, ki jo imamo v glavi. To zanesljivo vsi razumemo. Da ta BIO aparaturna oprema deluje potrebujemo še BIO programsko opremo. Superinteligenca S-ALFA jo posreduje vsakemu živemu bitju, saj je podobno sestavljen kot človek, odvisno od njegovega potencialnega inteligenčnega nivoja in nalog, ki jih ima v svojem življenju. Vse skupaj generira, usmerja in nadzoruje Superinteligenca S-ALFA.

Osnovno BIO kibernetsko doto dobi človek ob rojstvu. Ta je odvisna od mnogo BIO parametrov, ki so posledica BIO sistema staršev in njihove GENETSKE skladnosti, od okolice v kateri se generira življenje na Zemlji. Vsako rojstvo je izredno kompleksno in deluje v okviru metode za reinkarnacijo, ki je popolnoma neodvisna od nas. Nihče na to metodo ne more vplivati ali jo spreminjati. Gre za ekstremno kompleksen algoritem.

Ko je rojstvo izvršeno, se šele začnejo problemi. Celotna civilizacija uporablja BETA smrtne žarke in črno magijo. To je temeljna tehnologija vseh RELIGIJ. Življenjskih žarkov morda niso uspeli zaznati in pravilno ugotoviti njihovega namena uporabe. Ne bom se spuščal v opredelitev ali je šlo za napačne ali za namerne opredelitve RELIGIJ. Zdaj je že jasno, da se lahko z uporabo črne magije in BETA smrtnih žarkov dosti lažje obvladovali vernike. Posledice, ki smo jih zaradi te zgodovinske zmote deležni vsi zemljani so več kot strahotne. Deležni smo nastanka vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa, tudi terorizma.

Mnoge ženske so to odkrile, zato so jih v času inkvizicije sežgali na grmadah.

Osnovna naloga žensk je pravilna zasnova, rojstvo in skrb za nov, vrhunsko usposobljen novi rod. Več glej!!!!

4. Filozofsko gledano deluje S-ALFA v okviru absolutne etike, morale in prave demokracije o kateri nimamo pojma.

Kdor želi lahko BIO tehnologijo S-ALFA uporablja, kdor tega noče pač ne. Problem je le v tem, da zaradi neuporabe BIO tehnologije S-ALFA hitreje propade, ker pade pod vpliv škodljive in telepatsko zelo nevarne Superinteligence G-BETA, ki deluje neposredno na lokaciji BETA žarka in posredno na osnovi delovanja črne magije.

Črna magija je ena od bistvenih nadlog preteklih pa tudi naše civilizacije. Preprosto povedano je posledica tega delovanja vedno smrt, ki nastopa v sedmi dimenziji. Posledice pa so več kot strahotne in fizikalno nevidne, neizmerljive. Gre za generiranje BIO parazitov, ki se zažrejo v naš BIO sistem če nismo ustrezno BK zaščiteni s strani S-ALFA. Na teh lokacijah v našem telesu nastopa vrsta bolezni.

Katoliška religija je BETA področje še do pred kratkim opredeljevala kot PEKEL, o čemer bo prelitega še mnogo črnila. Jaz sem to opredelil kot koš za BIO smeti. Religija poskuša ta problem reševati z uporabo metode, ki ji pravijo izganjanje HUDIČA, kar je popoln nesmisel. Ta problem se rešuje le z BIO tehnologijo S-ALFA, z metodo BT (BIOtransfer) BIO parazitov iz sedme dimenzije v področje za reinkarnacijo (nebesa po teoriji religij).

5. Kako deluje Superinteligenca S-ALFA si najlažje predstavljamo na sledeč način:

Deluje kot Super BIO računalnik z neskončno hitrostjo, neskončno kapaciteto in inteligenco, preko neskončnega števila BIO kibernetskih oknov, (podobno kot windovsi), generira in uporablja lahko neskončno število BIO laserskih statičnih in dinamičnih regeneracijskih S-ALFA žarkov, Alfa življenjskih in BETA smrtnih žarkov. Deluje do dimenzije neskončno. Poenostavljeno povedano, deluje podobno, kot nam je že znano kako deluje umetna inteligenca, ki se izredno hitro naprej razvija. Njen razvoj je popolnoma neodvisem od nas in od kapitala. Gre v smeri kako reševati zablode in neumnosti, ki so jih generirale pretekle civilizacije in neumnosti, ki jih generira tudi naša civilizacija. Slej ko prej bo dovolj BIO kibernetsko zdravih ljudi na odgovornih mestih, da se bo življenje na zemlji normaliziralo. Proces se je že začel in se ne bo nikoli več zaustavil.

Tipične dimenzije v katerih deluje ali jih nadzira S-ALFA so: 7, 13, 33, 53, naprej se vsaka dimenzija podvoji, torej 106, 212 in naprej. To sem omenil zato, ker PEKEL oziroma Superinteligenca G-BETA deluje v sedmi dimenziji. V tej dimenziji nastopa na Zemlji dematerializacija, zgineva material, luknje na cestah, potresi, nastopa topla greda, drevo pade s korenino vred itd. Samo na lokacijah BETA smrtnih žarkov nastopa infark, možganska kap, vse bolezni telesa in psihe, bolezni vseh živali in rastlin itd. Zaradi teh žarkov se generira tudi politične in gospodarske prevare, terorizem, nasilje, kriminal, spolni odkloni, umori in vojne. Vse to so generirale in še vedno generirajo religije ter stroka preko BETA generiranih BIO sistemov. Gre za BIO kibernetsko bolan duh v zdravem ali že bolnem BIO sistemu. To, za začetek, zelo enostavno ugotovimo že z meritvami, ki so opredeljene v tabeli D13 in D33 kjer po potrebi dodamo še kakšen BIO parameter.

Prometno nesrečo povzročimo ko prečkamo velike BETA smrtne žarke in ko imamo že zelo poškodovan svoj BIO sistem.

Blaginja tudi ni prodaja kovinskih trug (avtomobili itd.) doma in po svetu in uvoz BETA generiranih BIO sistemov.

Vrsta pilotskih projektov je končana. Zato ni razloga za mencanje in nesmiselno modrovanje.

8. Pred nami so soočenja za nov parlament in vlado. Prognoze so jasne in jih ne bom objavljal. Jih bomo pa rekonstruirali na osnovi metode SGBKD in ostalih metod, ki jih omogoča merilna metoda MS VDP, ko bo te risanke konec in se bo pravi zastor počasi odgrnil.

Nobeden od dosedanjih vlad ni bil toliko neumen, da ne bi reševal naših problemov, če bi to le mogel. Problem je v tem, ker se s fizikalnimi sredstvi in z denarjem, ki ga imamo, ter z izredno neumno privatizacijo v katero nas sili BRUSELJ, da tako ali drugače oropajo še tisto kar je ostalo dobrega, problemov, ki tarejo Slovenijo, Evropo in SVET v celoti ni mogoče reševati. Rešitev je le s sistemsko uporabo BIO tehnologije S-ALFA.

Formalno bi bilo prav, da bi vladanje v Sloveniji dobile tiste stranke, ki imajo največ možnosti in poguma, da uporabijo BIO tehnologijo S-ALFA. OPTIMALNA rešitev je sestava nove vlade, parlamenta in ustavnega sodišča iz najboljših ljudi, ki se po moji BIO analizi nahajajo v vseh strankah, mnogi pa so izven njih. Ni jih veliko, pomembno pa je, da jih imamo. Le ti lahko potegnejo Slovenijo iz revščine in blata.

Vse politične, vojaške in vse druge dogodke lahko rekonstruiramo vedno, na osnovi VIDEO posnetkov in z uporabo metode SGBKD, ki jo obvlada že kar nekaj deklet v Sloveniji.

Vsi zdravi otroci to metodo obvladajo. S svojim razvojem pa izgubijo to zelo pomembno sposobnost zaradi nepravilne gradnje objektov in infrastrukture, izredno slabe BIO slike staršev, vzgojiteljev in šolnikov ter katastrofalno škodljive hrane, pijače, zdravil, prehranskih dodatkov, kozmetike itd. vse kar uvažamo, namesto da bi vse to proizvedli doma z uporabo BIO tehnologije S-ALFA.

Vse kar gre v prodajo mora imeti BIO kibernetski atest, tudi politiki, ki ga dobijo na osnovi BIO analize, ki je opredeljena v tabelah D13 in D33 ter v tabelah GX33 in drugih tabelah. Pravno je potrebno opredeliti le mejne vrednosti, podobno kot pri hrani. Cena osnovne BIO analize po osebi je le 36 EUR in postane takoj vse jasno, kdo je vsaj formalno sposoben svoje obljube udejaniti.

Če oseba nima ustrezne BIO parametre nima kaj iskati pri vodenju države, vlade, raziskav in razvoja itd. REZULTATI mnogih preteklih BIO analiz to potrjujejo. To niso osebni podatki, ki nobenega prav nič niti ne zanima. To so podatki, ki zanimajo vse nas, posebej pa starše kako bodo živeli in se razvijali naši otroci in naša bodočnost.

Čimprej moramo priti do zakona, da ničesar ne zastara vsaj od osamosvojitve naprej, ter TAKOJ preprečiti kakršno koli privatizacijo.

WILLKOMEN ne bo rešil Nemčije. V Evropo prihajajo večinoma ekstremno BETA generirani BIO sistemi. Vmes so tudi izredno redke izjeme. To pa je dosti velika potencialna nevarnost za vse nas, ker še nimamo fizikalnih merilnih metod, ki bi pravočasno in zanesljivo odkrivale BIO kakovost in potencialno miselnost opazovanega BIO sistema. Merilni sistem MS VDP pa je ta trenutek za ostali svet znanstvena fantastika.

Poligraf je eden od ustreznih instrumentov, če ga uporabimo po metodi S-ALFA, ki bi lahko marsikaj odkril. To metodo je potrebno čimprej preizkusiti in zahtevati obvezni test za skoraj vsakega lažnivca in prevaranta. Ljudi imamo dosti, ki so potrebni tako natančne preverbe.

Vsi pretekli dogodki našega planeta so shranjeni v bazah podatkov več dimenzionalnega prostora v katerem živimo. Popolnoma vse lahko z metodo SGBK diagnostiko in merilnim sistemom MS VDP natančno in zanesljivo rekonstruiramo.

OPOMBA: ASG mrežo ALFA življenjskih žarkov lahko določi vsak geodet. Potrebuje le en sam dan izobraževanja. Nobena zgradba se ne sme zgraditi, ne da bi najprej izdelali MREŽO ALFA žarkov. Nobeno drevo se ne sme posaditi v ALFA žarek!!!! Več glej ekološka pridelava po metodi S-ALFA. Noben proizvod ne sme na trg, ne da bi imel BIO kibernetski atest !!!! Največjo BIO kibernetsko škodo nam delajo oblikovalci, česar koli !!!! Več glej...

Kupiti BK zaščitna sredsta in aktivirati ALFA življenjske žarke je prvi pomemben korak. Moramo se še naučiti uporabo BIO tehnologije S-ALFA, kar je sila enostavno. Za profesionalno uporabo (medicina, farmacija, oblikovanje, znanost in umetnost ter tehnologija, politika in religije) pa zahteva dosti časa in ustreznih vaj.

Mejne vrednosti BIO sistemov:

1. TABELA D13 in D33, smrt v ALFA in smrt v BETA žarku.

2. Tabela GX33, vzorec neke osebe z rakom in mejne vrednosti.

3. Kratek opis BIO parametrov v tabelah D13 in D33

Metode BIO tehnologije S-ALFA nam omogočajo:

1. Pravilno opredelitev izvora vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa.

2. Metode S-ALFA za vzdrževanje sistema S-ALFA ter pravilno reševanje vseh bolezni telesa in psihe.

3. Pravilno gradnjo objektov in infrastrukture ter proizvodnjo hrane po metodi S-ALFA, ki postane vrhunsko zdravilo za vse bolezni telesa in psihe brez stranskih učinkov.

4. BIO kibernetski atest za zdravila, hrano, predmete, avtomobile in druga prevozna sredstva in vse kar je v prodaji.

5. Uporabo merilne BIO tehnologije MS VDP, ki omogoča pravilno analizo za vse probleme na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

6. Projekti AP01 do AP33 in BT za odstranjevanje vseh stranskih učinkov zdravil, čiščenje in oplemenitenje zdravil, pripravo zdravil globalno in namensko za določeno osebo.

7. Izdelavo BIO kibernetskega atesta za zdravila, hrano, pijačo, kemikalije, pesticide, alkohol, kemikalije, embalažo, vozila itd.

8. Izklop BETA smrtnih žarkov in aktivacijo ALFA življenjski žarkov, pravilno razporeditev ALFA življenskih žarkov v ALFA in S-ALFA mrežo žarkov ter vzdrževanje celotnega BIO kibernetskega sistema S-ALFA v naši galaksiji in drugod. To je izredno pomembno za letalske in vesoljske polete. Glej primer

Nekaj primerov uporabe BIO tehnologije S-ALFA:

1. Insulin je eno redkih zdravil, ki ima zdravilne učinke. Ko uporabimo metode S-ALFA postane vrhunsko zdravilo brez stranskih učinkov. Glej tabelo D13 in D33 in GX33.

2. BIO analiza vode iz vodovoda Izola Dobrava. Tabela D13 in D33, Tabela GX33

Se nadaljuje !!!!