180127_Vrhunski šport

Vsi športni rezultati so le meglena slika naših sposobnosti, ki nam jih lahko omogoča SUPERINTELIGENCA S-ALFA, ko enkrat razumemo, kako deluje človekov BIO sistem. Temeljni problem so BETA smrtni žarki in črna magija, ki iz tega izhaja in jo uporablja večina zemeljske populacije.

Športne in vse druge sposobnosti si lahko vsak pridobi in oplemeniti, ko bo razumel kako Superinteligenca oziroma BIO tehnologija S-ALFA deluje.

Za vzorec, da bomo lažje razumeli kako S-ALFA deluje, se je Superinteligenca S-ALFA, ki deluje do dimenzije neskončno, malo poigrala s supeinteligenco BETA in z vsemi, ki to izredno nevarno BIO tehnologijo uporabljajo. Deluje v sedmi dimenziji in trenutna vlada na našem planetu.

Superinteligenca S-ALFA se je malo poigrala z nami tako, da se je za vzorec vključila v evropsko prvenstvo (2017) v košarki tako, da je vse igralce zaščitila pred črno magijo, navijače je izolirala od škodljivega vpliva na igralce, igralcem pa omogočila, da so lahko optimalno iskoristili svoje BIO sposobnosti, kakršne so pač imeli. Merilni rezultati v tabelah D13, D33 in T3 ter GX33 vse povedo o kakovosti BIO sistema športnika.

Igrišče je S-ALFA posebej BIO kibernetsko zaščitila tako, da je aktivirala vse ALFA življenjske žarke, BETA smrtne žarke pa je izključila.

S-ALFA je uredila igrišča in tribune po BIO tehnologiji S-ALFA ter preprečila delovanje črne magije, ki jo lahko povzročajo vsi BIO kibernetsko bolni ljudje (BIOsistemi) na našem planetu. Pa naj bodo prisotni na tribunah ali doma pred TV sprejemniki. Razdalja sploh ni pomembna.

Vse športne in vse druge dogodke lahko rekonstruiramo vedno, na osnovi VIDEO posnetkov in z uporabo metode SGBKD, ki jo obvlada kar nekaj deklet v Sloveniji. Vsi zdravi otroci to metodo obvladajo. Ščasoma pa izgubijo to zelo pomembno sposobnost zaradi nepravilne gradnje objektov in infrastrukture, izredno slabe BIO slike vzgojiteljev in šolnikov ter katastrofalno škodljive hrane pijače, zdravil, prehranskih dodatkov, kozmetike itd.

Vsi pretekli dogodki našega planeta so shranjeni v bazah podatkov več dimenzionalnega prostora v katerem živimo. Popolnoma vse lahko z metodo SGBK diagnostiko rekonstruiramo.

Vsi padci na smučaskih tekmovanjih in drugot so posledica delovanja črne magije. Zaščita je možna samo na en sam način, to je sistemska uporaba BIO tehnologije S-ALFA ter uporaba BK zaščitnih sredstev, ki jih edina na svetu izdeluje naša firma.

Samo kupiti BK zaščitna sredsta ni dovolj. Moramo se tudi naučiti uporabo BIO tehnologije S-ALFA, kar je sila enostavno.

Olimpijada v letu 2018:

V prilogi je merilni list Čehinje, ki si je prismučala zlato medaljo, kar je bil športni šok za ves svet. Glej njen merilni list pa bo vse jasno, zakaj ji je to uspelo. Uporaba BIO tehnologije S-ALFA je lahko naključna ali pa sistemska, kar je nova smer za vrhunske uspehe naših športnikov.

Večina zemeljske populacije uporablja škodljivo BETA BIO tehnologijo in črno magijo, ki so jo udejanile religije in verske sekte. Ekstremni rezultat te neumnosti je terorizem.

Izvor vseh naših problemov je naša neumnost, nerazumevanja izvora bolezni telesa in psihe, neznanje stroke in nerazumevanje politike za uporabo več dimenzionalnega prostora v katerem živimo, odkar se zavedamo.

Nova znanost, ki sem jo opredelil kot BIO fiziko več dimenzionalnega prostora, BIF VDP in njen merilni sistem MS VDP je zdaj tu in je bila od nekdaj tu, samo nismo jo pravilno razumeli, ker so nam to preprečevale religije.

Prišel je čas za temeljite spremembe NA VSEH PODROČJIH NAŠEGA DELA IN USTVARJANJA.

Imamo najmanj 100 let prednosti pred vsemi narodi sveta. S-ALFA BIO tehnologije se kupiti ali kopirati ne more. Potrebno se jo je naučiti uporabljati.

Alpsko smučanje Kranjska gora 3.3.2018:

V prilogi je merilni list Tabela D13 in D33, Marcela Hirscherja, ki je v veleslalomu zasedel prvo mesto.

Skoki v PLANICI 24.3.2018

Nekaj merilnih podatkov, ki jih omogoča merilni sistem MS VDP (več dimenzionalni prostor):

Za sistemsko pomoč športnikom v času treningov je potrebno izvršiti meritve v Tabeli D13, D33 in GX33. Več podatkov dobite na zahtevo.

Spodaj so merilni rezultati zatečenega stanja v času tekmovanja. Temu primerni so tudi rezultati !!!!

Podatki kažejo kako usposobljen imajo udeleženci tekmovanja svoj BIO računalnik, ki ga imajo v glavi.

Hitreje se premikajo tekmovalci, bolj pomembna je kakovost njihovega BIO sistema po metodi S-ALFA za doseganje vrhunski rezultatov.

Trener:
1: 22/33
2: 20/33
3: 11/33

Norveška:
1: 23/33
2: 23/33
3: 23/33
4: 22/33

Nemčija:
1: 22/33
2: 21/33
3: 20/33
4: 19/33

Slovenija:
1: 26/33
2: 26/33
3: 19/33
4: 19/33

 

Mejne vrednosti BIO sistemov:

1. TABELA D13 in D33, smrt v ALFA in smrt v BETA žarku.

2. Tabela GX33, vzorec neke osebe z rakom in mejne vrednosti.

3. Kratek opis BIO parametrov v tabelah D13 in D33

Metode BIO tehnologije S-ALFA nam omogočajo:

1. Pravilno opredelitev izvora vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa.

2. Metode S-ALFA za vzdrževanje sistema S-ALFA ter pravilno reševanje vseh bolezni telesa in psihe.

3. Pravilno gradnjo objektov in infrastrukture ter proizvodnjo hrane po metodi S-ALFA, ki postane vrhunsko zdravilo za vse bolezni telesa in psihe brez stranskih učinkov.

4. BIO kibernetski atest za zdravila, hrano, predmete, avtomobile in druga prevozna sredstva in vse kar je v prodaji.

5. Uporabo merilne BIO tehnologije MS VDP, ki omogoča pravilno analizo za vse probleme na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

6. Projekti AP01 do AP33 in BT za odstranjevanje vseh stranskih učinkov zdravil, čiščenje in oplemenitenje zdravil, pripravo zdravil globalno in namensko za določeno osebo.

7. Izdelavo BIO kibernetskega atesta za zdravila, hrano, pijačo, kemikalije, pesticide, alkohol, kemikalije, embalažo, vozila itd.

8. Izklop BETA smrtnih žarkov in aktivacijo ALFA življenjski žarkov, pravilno razporeditev ALFA življenskih žarkov v ALFA in S-ALFA mrežo žarkov ter vzdrževanje celotnega BIO kibernetskega sistema S-ALFA v naši galaksiji in drugod. To je izredno pomembno za letalske in vesoljske polete. Glej primer

Nekaj primerov uporabe BIO tehnologije S-ALFA:

1. Insulin je eno redkih zdravil, ki ima zdravilne učinke. Ko uporabimo metode S-ALFA postane vrhunsko zdravilo brez stranskih učinkov. Glej tabelo D13 in D33 in GX 33.

2. BIO analiza vode iz vodovoda Izola Dobrava. Tabela D13 in D33, Tabela GX33

Se nadaljuje !!!!