Teme pomoči od naše firme

Naučite se uporabljati osnovno metodo G-ALFA 1,2,3,4 ter uporabo BIO šablon, v katerih je vpisana programska oprema, ki omogoča dostop do uporabe BIO tehnologije S-ALFA in merilnega sistema MS VDP. Uporaba BIO šablon je zelo enostavna. Dotikate se kod in drsite po kodah, podobno kot je uporaba pametnih telefonov.

Otroci in ženske so najbolj izpostavljeni telepatskih napadon škodljive BETA inteligence, ki deluje v sedmi dimenziji. Stroka in politika pa je slepa in gluha in popolnoma nič ne naredi za njih, pa tako je vse skupaj enostavno.

Ne nasedajte na nobeno reklamo. Odstranite vse predmete za katere Vam pravijo da kaj rešujejo. Nič ne rešujejo, samo povečajo škodljive BIO energije sedme dimenzije.

Zdravja ne morete reševati z nobenim obstoječim zdravilom ali prehranskim dodatkom brez zelo velikih škodljivih posledic za telo in psiho zato, ker stroka še ni ugotovila kako deluje naše telo in psiha in ker ni ugotovila, kaj vse škodljivo vpliva na naše življenje in ustvarjanje.

Tudi ničesar ne morete reševati z uporabo alternativne medicine, ker deluje na osnovi sedme škodljive dimenzije in z uporabo črne magije.

Posledice so več kot strahotne, kamor spada tudi stres in mobing kot izhodišče za vse naše probleme.

Zavedati se moramo, da je vsako bitje sestavljeno iz dveh delov. Iz fizikalnega in BIO kibernetskega dela. Fizikalni del kolikor toliko poznamo, BIO kibernetski del pa je zdaj kolikor toliko natančno odkrit.

Vse kar gre na telo in v telo mora imeti BIO kibernetski atest. Enako velja za hrano, vodo, pijače, zdravila, vozila in za popolnoma vse proizvode, ki so v prodaji.

Merilni sistem MS VDP nam omogoča, da hitro in enostavno izmerimo, BIO analiziramo vse izvorne probleme naš civilizacije, ki jih z fizikalnimi meritvami ni mogoče ugotavljati.

Naučiti se moramo, kako se uporabljajo nove metode, ki jih omogoča Superinteligenca S-ALFA. Uporaba je izjemno enostavna. Gre za ekološko pridelavo hrane po metodi S-ALFA, ter za BIo kibernetsko čiščenje vsega kar uporabljamo.

Iz zdravil lahko odstranimo vse škodljive vsebine. S tem postanejo vsa zdravila BIO zdravila in popolnoma brez stranskih učinkov, kot jih to navaja farmacija, glej cenik.

Pri hrani in vseh proizvodih je za začetek najbolj pomembno, da odstranimo vse škodljive BIO energije in BIO parazite. Vsi ljudje in vsa živa bitja so že zelo nasičena s škodljivimi BIO energijami sedme dimenzije zaradi povsem napačnega oblikovana skoraj vsega kar uporabljamo.

Če imajo zdravila ustrezno vsebino, potem lahko S-ALFA spremeni ali dopolni vsebino z metodo dematerializacije in materializacije. Po tem postopku postane vsebina maksimalna BIO, to je L384 oz preračunano 100%, zdravilnost pa od 3% do 100%. Glejte merilne podatke raznih zdravil v tabelah D13, D33 in GX33.

Zdaj je naloga na proizvajalcih zdravil ali na trgovcih, da novo metodo čimprej uporabijo. Do takrat pa so bolniki prepuščeni sami sebi in ljudem ki to že zmorejo. Ti ljudje morajo imeti BK atest o usposobljenosti za uporabo BIO tehnologije S-ALFA. Tega lahko pridobijo na 6 mesečnih seminarjih v Ljubljani.

Vsaka oseba lahko z uporabo BIO šablone VŽ odstrani škodljive bioenergije iz hrane, pijače, kozmetike, zdravil in kemikalij v nekaj minutah glej navodila za uporabo. Za uporabo tehnologijo materije in antimaterije pa potrebuje 5 BIO šablon in nekaj let trdega dela za usposabljanje. Ustrezne metode lahko naročite preko e-pošte. Povzetki teh metod in navodila za uporabo so opisana na tej spletni strani.

Posebno opozorilo: Večina otrok, ALFA generirani BIOsistemi, potrebujejo samo BIO šablono VŽ, ostalo naredi Superinteligenca S-ALFA. Z odraščanjem pa se lahko, ko to potrebujejo, postopoma naučijo uporabo vseh BIOšablon.

Najbolj pomembno je ureditev postelje, delovnega mesta, lokacij v učilnicah itd., po metodi S-ALFA.

To lahko uredimo tako, da nas pokličete po telefonu. Z meritvijo v nekaj sekundah ugotovimo, če je to mogoče izvršiti na daljavo (razdalja ni pomembna) . Potem pa v nekaj dneh izvršimo aktivacijo ALFA življenjskega žarka.

Nekaj takih žarkov Vam lahko aktiviramo tudi na kmetijskem zemljišču Vaše parcele.

OPOZORILO: Nobena postelja sama od sebe ničesar ne rešuje, ne nasedajte na reklame. Lahko pa povečuje škodljive BIO energije, ki delujejo kot izvrstno BIO kibernetsko mamilo, ki problematiko zdravja telesa in psihe hitro povečuje. Postelja, hrana, pijača, vsak predmet, vsako vozilo v vsakem primeru potrebuje BIO kibernetski atest preden gre v prodajo.

Okoli postelje je potrebno aktivirati do 4 ALFA življenjske žarke. To je najboljši začetek reševanje izvora bolezni telesa in psihe. Torej za začetek je potrebno urediti spalnico in vsaj en žarek v sredini jedilne mize, da lahko očistite škodljivih BIO energij vsega kar gre v telo in na telo. VEČ!!!

Največ kar lahko storite je aktivacija vseh ALFA življenjskih žarkov na vaši parceli. Teoretično mrežo ALFA žarkov lahko določi vsak geodet Glej navodila za izdelavo ALFA mreže žarkov.

Ko je mreža alfa žarkov določena in na lokaciji zakoličena se lahko dogovorimo, da ustrezno število ALFA žarkov postopoma aktiviramo.

Lahko Vam izračunamo mrežo žarkov in pošljemo načrt v merilu A3 ter tabelo lokacije ALFA žarkov za geodeta, če pošljete GPS lokacijo vaših mejnikov na parceli, kjer stoji hiša ali blok v koordinatnem sistemu ETRS 89 TM. Lokacija vogalov hiše naj bodo določeni.

Če ne dre drugače, pa Vam lahko delno ali vse skupaj izvršimo kar v naši firmi.

Podrobnosti dobite na naslovu slavko.gorenc@telemach.net