Mejne vrednosti BIO sistemov

1. Aktivne inteligence, ljudi

1.1. Tabela D13 in D33 in prazni formularji za meritev

1.2 Tabela GX33 in prazni formularji za meritev

1.3 Tabela T3 in prazni formularji za meritev

2. Mejne vrednosti pasivne inteligence (virusi, bakterije, mikroorganizmi, mikrobi, rastine, živali in zemlja).

3. Mejne vrednosti za mrtvo materijo.