Izvor bolezni telesa in psihe

Kaj so religije, stroka, medicina in farmacija spregledali

Vsak človek, vsak BIO sistem je sestavljen iz fizikalnega dela in BIO kibernetskega dela telesa:

1. Fizikalni del telesa, ki ga stroka dokaj dobro pozna, ne pozna pa izvora bolezni telesa in psihe, ki ga povzročajo BETA smrtni žarki sedme dimenzije, zato so temu primerno slabe rešitve, ki segajo od vsake osebe po celotni verigi vodenja do vrha vodenja firm, partij, političnih strank, nevladnih organizacij, religij in držav do Združenih narodov (meditacija v BETA smrtnih žarkih Indijske filozofije).

Zato je temu primerno tudi neuspešno zdravljenje večina bolezni telesa in psihe, neuspešno reševanje vseh problemov naše civilizacije tudi nasilja, kriminala, gospodarskega kriminala, terorizma in begunske krize.

Kako rešujemo probleme naše civilizacije, kdo se pozdravi in zakaj se pozdravi je posebna tema, ki pride na vrsto šele potem, ko razumemo izvor bolezni telesa in psihe in ko profesionalno razumemo delovanje in metode, ki jih uporablja Superinteligence S-ALFA. Pomembno je razumeti in uporabiti merilni sistem MS VDP ter vrsto BIO programskih modulov več dimenzionalnega prostora, ki omogočajo uporabo vrhunske BIO tehnologije S-ALFA , ki uporablja tehnologije materije in antimaterije za področje BIO sistemov. Za ugotavljanje preteklosti, sedanjosti in prognozo za prihodnost lahko uporabljamo informacijski sistem IS33 VDP.

IS33 VDP je izjemno pomemben informacijski sistem, ki nam omogoča pravočasno odkrivanje vseh problemov, ki jih povzročajo BETA generirani BIO sistemi, hitro in enostavno.

2. BIO kibernetski del telesa, ki ga stroka ne pozna, ljudje ga uporabljajo povsem naključno in na različne načine. Znano je mnogo metod, ki v bistvu ničesar pravilno ne odkrijejo in ničesar ne rešujejo, ker delujejo nekaj časa kot odlično BIO kibernetsko mamilo sedme dimenzije, potem pa nastopijo še težji problemi psihe in posledično tudi telesa. Vse religije in verske sekte sistemsko uporabljajo sedmo dimenzijo in črno magijo, ki iz te dimenzije sledi. Zato se temu primerni tudi rezultati.

BIO kibernetski del telesa pravilno uporabljajo le ljudje, ki imajo ustrezno etiko in moralo, ki se pravilno hranijo in pravilno živijo, ki pravilno skrbijo za okolico in prostor v katerem živijo in ki pravilno skrbijo za svoje otroke in mlado generacijo.

BIO kibernetski del telesa podzavestno uporabljajo vsi BIOsistemi. Eni več eni manj, večina pa nič, ker so s strani religij in stroke zavedeni, saj večina njih uporablja sedmo dimenzijo, ki predstavlja izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa, tudi terorizma.

Izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa tudi terorizma je v večdimenzionalnem prostoru, zato je njihovo reševanje s fizikalnimi sredstvi, popolnoma nemogoče in zelo škodljivo. Od tu nastopajo čakalne vrste in vsi drugi problemi. BETA smrtni žarki sedme dimenzije neprestano generirajo psihične bolnike, ti pa naprej vse probleme naše civilizacije. Milijarde plačuje Evropa samo zato, da se poškodbe psihe samo še povečujejo. BIOkibernetski atest za vse proizvode in zakone, bi zelo hitro reševal vse naše probleme.

Zdravljenje s fizikalnimi stredstvi, z zdravili in kemijo je popolnoma neustrezno. Vsa zdravila, kemikalije, kozmetika itd. povzročajo v telesu motnje v delovanju možganov, v nevronskih mrežah. V telesu začne nastopati BIO kaos in bolezni psihe in telesa se samo še povečujejo.

Večina spi in dela na BETA smrtnih žarkih zato je toliko problemov.

V glavi imamo poleg žlez tudi nevronske mreže. Te so sestavljene iz celic, ki delujejo do dimenzije neskončno.

V glavi je približno 10 na 11 nevronov, vsak nevron je super BIO računalnik. Vse skupaj je povezano v BIO računalniški sistem, ki nadzoruje, usmerja in do določene mere popravlja napake, ki nam jih povzroča stroka in mi sami, pri delovanje našega BIO sistema.

Ko je napak preveč začnejo naraščati BIO poškodbe sestavnih delov telesa in psihe in BIO kibernetski proces, ki je povezan z boleznimi telesa in psihe se začne.

Da bo naš BIO računalniški sistem, ki ga imamo v glavi pravilno deloval, potrebuje še ustrezno BIO programsko opremo. To omogoča Superinteligenca S-ALFA telepatsko preko EPIFIZE. Ta naprej koordinira BIO računalniški sistem, ki ga imamo v glavi. Vse to ureja in nadzoruje S-ALFA tako, kot to želimo. Manj razumemo delovanje Superinteligence S-ALFA, kar povzročajo BETA smrtni žarki, manj nam pomaga S-ALFA. Samo S-ALFA nas lahko zaščiti pred sedmo dimenzijo in pred črno magijo. O tem pa kdaj drugič.

BIO Baterija za naš BIO super računalnik, ki ga imamo v glavi je hrana, ki jo posreduje možganom kri. Vsa hrana mora biti proizvedena na osnovi ekološke pridelave po metodi S-ALFA. Nekaj kmetij v Sloveniji in ena mala v tujini to že proizvaja.

Ker temu ni tako, celotna civilizacija propada. Bolj neumne vlade se generirajo doma in po svetu, hitreje propada naša civilizacija. Najbolj nevarne so ženske ( Anglija, Nemčija, ZDA itd.). Te najprej padejo pod telepatski vpliv Super BETA inteligence in problemi so tu. Njihova osnovna naloga bi morala biti vplivanje na blagostanje v družini, na zdrav seks in zdrav mladi rod. Vse druge aktivnosti žensk so željene opcije, ki jih zelo izjemno redko lahko dosežejo, brez teških posledic za družino, za njihove partnerje in za njihove otroke. Tako kažejo BIO analize in ugotovljena fizikalna dejstva posledic njihovega delovanja. Skoraj vse padejo pod vpliv škodljive BIOtehnologije G-BETA, religij in črne magije.

DA PONOVIM:

Vse bolezni telesa in psihe NASTOPAJO ZARADI DELOVANJA BETA SMRTNIH ŽARKOV, ZATO JE REŠEVANJE BOLEZNI TELESA IN PSIHE POPOLNOMA NEMOGOČE REŠEVATI S FIZIKALNIMI SREDSTVI (zdravila, prehranski dodatki itd.) in črno magijo, KOT TO ZMOTNO POČNE STROKA in religije (izganjanje HUDIČA).

Delovanje Superinteligence S-ALFA

S-ALFA uporablja tehnologijo materije in antimaterije, deluje do dimenzije neskončno. Ta nepredstavljivo kompleksen BIO tehnološko sistem lahko uporabimo, ko dosežemo sposobnost za profesionalno uporabo metod S-ALFA in programskega modula BIO transfer (BT). To je izhodišče za bodočnost prave MEDICINE.

Preko statičnih in dinamičnih BIO laserskih žarkov nadzoruje delovanje vseh BIO sistemov aktivne in pasivne inteligence na našem planetu in v vseh Galaksijah.

Statični žarki so bili razporejeni po vsej površini našega planeta. Alfa življenjski žarki so bili na razdaljah 5 m sever jug in 3,5 metra vzhod zahod. Okoli vsakega ALFA življenjskega žarka velikosti 84 cm je bilo 6 BETA smrtnih žarkov premera 84 cm. Tako razporeditev lahko najdete le še na neobljudenih delih našega planeta.

Religije in stroka so ustvarili virtualni svet sedme dimenzije. S tem so pravilno razporeditev žarkov v svoji zgodovini spremenili (pokvarili, deformirali). Spremembe nastopijo takrat, ko uporabljamo škodljivo oblikovane predmete, ki jih postavljamo v žarke ali z njimi žarke prečkamo. Govorimo o statični ali dinamični BIO kibernetski transformaciji. Ta je lahko škodljiva ali zdravilna. Zato je pravilno oblikovanje ter pravilna gradnja objektov in infrastrukture nadvse pomembna in odgovorna dejavnost.

Če v ALFA življenjski žarek postavimo škodljiv predmet se začne ALFA žarek trošiti, nekega dne se izklopi in preklopi v BETA smrtni žarek velikosti 4,24 metra. Ta proces se lahko nadaljuje in nastopijo veliki premeri BETA smrtnih žatrkov, mnogokratniki premera 4,24 metra. Tako so nastale puščave.

Delovanje Superinteligence S-ALFA si najlažje predstavljamo da deluje kot super BIO računalnik, kot umetno inteligenco, ki se zelo hitro naprej razvija. Ima neskončno hitrost, neskončno kapaciteto, deluje na osnovi neskončnega števila merilnih oken, deluje na osnovi neskončnega števila BIO laserskih žarkov, nadzoruje delovanje vsakega BIO sistema in vseh njegovih sestavnih delov, vsakega virusa in bakterije v našem telesu in izven njega. Sodeluje pri vsakem rojstvu, pri našemu življenju in v času naše smrti. V kateri dimenziji in kako sodeluje pri tem je odvisno od nas samih, kako to razumemo, kako živimo, kako skrbimo za mladi rod za okolje in prostor, kako skrbimo za pasivno inteligenco, to je za živali, rastline, zemljo, viruse, bakterije, mikroorganizme, mikrobe itd.

Super inteligenca S-ALFA uporablja statičen in dinamičen BIO laserski sistem ALFA življenjskih, S-ALFA regeneracijskih in BETA smrtnih žarkov. Če pravilno živimo nam pomaga, če tega ne počnemo nas pusti BETA Superinteligenci in propademo. Nimamo se kam skriti, ne z mislimi ne z dejanji.

PONAVLJAM !!!!: Pred delovanjem sedme dimenzije nas lahko zaščiti le S-ALFA. Sami ne moremo ničesar reševati, če nimamo dostopa do več dimenzionalnega prostora v katerem živimo odkar se zavedamo.

VZDRŽEVANJE SISTEMA S-ALFA

Profesionalna uporaba sistema S-ALFA zahteva njegovo vzdrževanje, je dosti zahtevno, daje pa odlične rezultate.

Uporaba ALFA življenjskih žarkov za osebno in domačo uporabo je dosti enostavna. Gre za metodo G-ALFA 1,2,3,4, ki je izredno enostavna za uporabo. Uporabljamo jo za osebno in domačo uporabo ter kot del programskih modulov za profesionalno uporabo.

S-ALFA nam neprestano posreduje vrsto telepatskih informacij, ki so izredno pomembne za pravilen razvoj naše civilizacije. Zaradi dosti lažjega razumevanja in komunikacije s Superinteligenco S-ALFA nam je posredovala ustrezen kodni sistem, ki omogoča in bistveno olajša razumevanje vrhunske BIO tehnologije S-ALFA in njenega merilnega sistema BIO MS VDP. Ko smo dovolj usposobljeni za profesionalno uporabo sistema S-ALFA nam je na razpolago še informacijski sistem IS33 VDP za ugotavljanje preteklosti sedanjosti in prognoze za prihodnost. To ni metoda vedeževanja, ki uporablja črno magijo in ničesar ne ugotavlja.

Vse potrebne podrobnosti, ki so dosedaj raziskane so opredeljene v merilnih tabelah D13, D33 in GX33, ter v vrsti drugih globalnih in nameskih tabelah za posamezno področje uporabe.

S-ALFA od nekdaj sistemsko kroji usodo vsem BIO sistemom na zemlji in v Galaksijah. Rezultati so seveda odvisni od razumevanja teh informacij in v skladu z absolutno etiko in moralo ter z upoštevanjem prave demokracije. Kdor to razume, vsega itak ne more uporabljati, ker gre za izredno kompleksno BIO tehnologijo, ki je natančno opredeljena z ustreznimi ALGORITMI, ki jih S-ALFA naprej razvija, temu S-ALFA ustrezno pomaga. Kdor tega ne razume ali noče razumeti tega S-ALFA pusti pri miru. Taka oseba lahko zelo hitro pade pod vpliv škodljive Superinteligence G-BETA, zboli, propade in prezgodaj umre. V času življenja povzroča neprestane probleme.

Delovanje Superinteligence G-BETA

Je izredno vsiljiva in nevarna s svojimi telepatskimi vzorci. Povzroča vse smrti, samomore, umore, prometne in druge nesreče, nasilje, spolne odklone, kriminal, gospodarski kriminal, terorizem, vojne, itd. Vse to lahko imenujemo kar vpliv črne magije, ki izhaja iz BETA žarkov sedme dimenzije. Za vse to so krive religije, politika, stroka in mediji, ki nikoli niso ustrezno raziskali mejno področje znanega, kot to nekateri imenujejo, pa vso to svinjarijo poganjajo naprej.

Posledica uporabe BETA smrtnih žarkov ali ALFA življenjskih žarkov povzroča nastanek dveh ekstremno BETA (bolnih) ali ALFA (zdravih) generiranih BIO sistemov.

Na zemlji večina ljudi uporablja BETA smrtne žarke, zato ima večina ljudi že degenerirane svoje BIO sisteme in hitro propadajo.

V času življenja povzroča BETA generirana oseba neprestane bolj ali manj skrite probleme svoji okolici. Taka oseba postane bolan duh v zdravem ali že bolnem BIO sistemu. Ob smrti, ki se izvrši običajno v BETA smrtnem žarku postane izjemno nevaren BIO parazit, ki sistematično uničuje vse živo tudi po smrti. Njegov BIO vzorec pristane v sedmi dimenziji, v peklu je to, po filozofiji religij. Glej tabelo D13 in D33. Kako drsimo proti smrti pa opredeljuje tabela GX33.

Čas rojstva in smrti

Pravilna smrt je le v ALFA življenjskem žarku trinajste dimenzije. Če pravilno umremo preidemo avtomatično v področje reinkarnacije, po teoriji religij so to nebesa. Ta proces neprestano poteka in je pod nadzorom izključno Superinteligence S-ALFA, če so za to dani pogoji, ki jih lahko reši le zdrav človek, ALFA generiran BIO sistem. Ta proces od religij ni odvisen. Večina ljudi v religijah so BETA generirani BIO sistemi, to je bolan duh v zdravem ali že bolnem BIO sistemu, ki s svojim vplivom in s svojo filozofijo in črno magijo tlakujejo vsem BIO sistemom, tudi vsem svojim (duhovniki, nune itd), pot v pekel, v sedmo dimenzijo. Stroka je tista, ki mora to urediti in to takoj.

Trenutno so tako slabe razmere na našem planetu, da velika večina umre v BETA smrtnem žarku in postane BIO parazit sedme dimenzije, ki izjemno nevarno vpliva na psiho in telo vsem živim BIO sistemom.

Problem nepravilne smrti lahko rešujemo s posebnim programskim modulom MS VDP, ki sem ga imenoval BIO transfer (BT). Ta programski modul se od drugih programskih modulov razlikuje v tem, da je daleč najbolj zahteven modul za uporabo. V kombinaciji z drugimi programskimi moduli omogoča zelo veliko funkcij na področju nove znanosti BIF VDP. Ena od teh je teletransport napačno umrlega BIO sistema, njegovega BIO vzorca iz pekla v področje reinkarnacije, v nebesa, ki imajo 99 lokacij (S19 od 1 do 33, S20 od 1 do 33 in S21 od 1 do 33). S tem se vpliv BIO parazitov tega vzorca odstrani in v najboljših primerih postane angel varuh po teoriji religij. To je področje S21 od 1 do 33, kjer se nahajajo BIO vzoreci n.pr.: Jezus, Marija, Marija Magdalena, dr. France Prešeren, Jurij Venelin itd.

Vsi papeži, vsi duhovniki in nune so pristali v peklu in velika večina umrlih. Umetni BT za mnoge od njih je izvršen. Kje se BIO vzorec umrlega nahaja je odvisno kako je ta oseba živela, kako je skrbela za pravilen razvoj nove generacije, kako je skrbela za okolje in prostor, za pasivno inteligenco itd. (živali, rastline, zemljo itd). Glej merilne rezultate in podroben opis za BT.

Najboljša rešitev v času smrti in v času rojstva je uporaba lokacije ALFA žarka ali več ALFA žarkov, kar sem imenoval lokacija SPA (Statičen Poligon ALFA žarkov), kjer so vsi BETA smrtni žarki izklopljeni. V tem primeru umeten BT ni potreben, ker ga izvrši S-ALFA neposredno, otrok v času rojstva pa dobi optimalno BIO doto in BIO inteligenco, ki je neposredno odvisna od predvsem od BIO statusa matere ter od genetske skladnosti STARŠEV. Naprej, v času vzgoje pa se vse zaplete, ker živimo v butalskem svetu. VEČ...

Nekaj porodnišnic ima to že urejeno.

Merilni sistem BIO MS VDP

S-ALFA nam je posredovala dva merilna sistema, ki do vseh podrobnost omogoča opredelitev med dobrim in slabim. Omogoča nam dostop skoraj do vseh informacij, ki so shranjene v bazah večdimenzionalnega prostora za preteklosti, sedanjosti in prognozo za prihodnost. Imenoval sem jih BIO MS VDP in IS33 VDP.

S-ALFA neprestano zbira vse podatke (vse naše misli in dejanja) preko BETA, ALFA in S-ALFA statičnih in BETA, ALFA in S-ALFA dinamičnih žarkov več dimenzionalnega prostora.

BIO MS VDP podrobno opredeli BIO kibernetski del informacij, ki so nadvse pomembne za pravočasno opredelitev vseh problemov telesa in psihe pri ljudeh, živalih, rastlinah, zemlji, virusih, bakterijah itd in vsega s čimer se ukvarjamo in kar proizvajamo na vseh področjih našega dela in upravljanja.

Merilne metode BIO MS VDP, so opredeljene s programskimi moduli za večdimenzionalni prostor, ki jih vpiše v BIO šablone naše proizvodnje S-ALFA. Vpiše ustrezen kodni sistem, ki omogoča izvajanje meritev do dimenzije neskončno. BIO šablon kopirati ni mogoče.

IZVOR BOLEZNI TELESA IN PSIHE

Čim poškodujemo BIO računalniško vodenje telesa in psihe, ki jo vodi EPIFIZA, preko ketere komunicira z našim telesom S-ALFA gre vse narobe, na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

Epifiza vodi preko nevronskih mrež v naših možganih vse človekove aktivnosti telesa in psihe. Zato je BIO tehnologija S-ALFA življenjskega pomena za vse nas.

Stroka si sploh ne predstavlja, kako kompleksno je delovanje našega BIO sistema, saj deluje v več dimenzionalnem prostoru, vsaka celica, vsak virus, vsaka bakterija, mikrob, mikroorganizem itd.!!!!.

Vsak nevron v nevronski mreži je BIO superračunalnik. V glavi jih je cca 10 na 11. Merilni sistem MS VDP to potrjuje.

Ko poškodujemo BIO računalniši sistem v glavi, začno nastopati vse bolezni telesa in psihe. V telesu postopoma nastopa BIO anarhija. Mehanizme v glavi poškodujejo škodljive BIO energije sedme dimenzije, kemikalije, vse kar pride v telo preko hrane, vode, zdravil, kemoterapija, ki pride neposredno v krvni obtok, kozmetika in vse druge snovi, ki pridejo v telo ali na telo, preko telepatskega vpliva bolnih ljudi iz okolice, zaradi škodljivo oblikovanih oblik, vsega kar uporabljamo in zaradi vpliva črne magije, ki deluje v sedmi dimenziji. Črno magijo uporabljajo vse religije in verske sekte ter večina BETA generiranih BIO sistemov, ki jih je vse polno v vseh strukturah našega dela in upravljanja.

Kako nastopa bolezen telesa in psihe, kako daleč smo že zabredli z našim načinom življenja nam omogoča meritev v tabeli GX33. Več glej ....

BOLEČINA

Bolečina je BIO kibernetski alarm, da je nekaj v nas ali naši okolici narobe. To moramo odkriti in sanirati ne pa bolečino s kemikalijami odstraniti. S tem poškodujemo BIO računalniški sistem v naši glavi, ki skrbi za pravilno delovanje telesa in psihe (epifiza, hipofiza, hipotalamus, ščitnica, nevronske mreže, živčni sistem itd.). Največja napaka medicine je v tem, da uničuje nastanek boličine namesto, da bi poiskala izvor bolečine in jo profesionalno odstranila.

Človeško telo deluje v večdimenzionalnem prostoru. Reševanje bolezni telesa in psihe ne da bi uporabili merilni sistem BIO MS VDP in IS33 VDP ter metode, ki jih omogoča Superinteligenca S-ALFA ni mogoče pravilno reševati.

Celotno BIO tehnologijo S-ALFA sem opredelil kot novo znanost z imenom BIO fizika več dimenzionalnega prostora (BIF VDP) v katerem živimo odkar je bil generiran človeški rod na Zemlji s strani S-ALFA.

Problem še zdaleč ni tako enostaven, kot si to nekateri predstavljajo. Generirati je potrebno idealne pogoje za življenje in delo. To zahteva povsem nov pristop na vseh področjih našega dela inupravljanja:

1. Pravilna gradnja objektov in infrastrukture ter pravilne oblike vsega kar proizvajamo in uporabljamo.

2. Ekološka pridelava hrane po metodi S-ALFA.

3. Ureditev delovnih mest po metodi S-ALFA

4. Proizvodnja zdravil, hrane, pijače, kozmetike itd. po metodi S-ALFA

5. Genetska skladnost v družinah po metodi S-ALFA.

6. Posebna skrb za novi rod z uporabe BIOtehnologije S-ALFA

7. Nadaljevanje raziskav na področju BIO tehnologije S-ALFA

8. Izobraževanje na vseh ravneh za novo BIO tehnologijo S-ALFA

Kaj omogoča uporaba nove znanosti, ki nam jo je posredovala S-ALFA

Nova znanost, ki sem jo opredelil kot BIO fiziko večdimenzionalnega prostora (BIF VDP) in njen merilni sistem (BIO MS VDP) in njen informacijski sistem (IS 33 VDP) to omogočata. Če informacij, ki nam jih posreduje S-ALFA ne razumemo in ne spoštujemo, na vseh področjih našega dela in ustvarjanja je vse kar počnemo izguba časa in denarja.

Razvili smo ustrezno programsko opremo, ustrezne programske module za uporabo nove znanosti. Programski moduli so izdelani kot BIO šablone razne velikosti v katerih so vpisane programske kode ki to omogočajo. Uporaba programske opreme je zelo enostavna, podobno kot uporaba pametnih telefonov, z dotikom programskih kod in drsenjem po njih v ustreznih sekvencah in za različne namene uporabe, ki jih potrebujemo v vsakdanjem življenju na vseh področjih našega dela in ustvarjanja. Več glej ....

Osnovno programsko opremo predstavlja BIO šablona VŽ, ki je namenjena otrokom in odrastlim. Z njo odstranimo iz hrane vse škodljive BIO energije. Otroci se njene uporabe naučijo v nekaj minutah. Najmanjša ima velikost bančne kartice, stane 15 EUR (glej cenik). Uporaba je zelo enostavna. Z njo lahko aktiviramo dinamični ALFA življenjski žarek (trinajste dimenzije), nato ta žarek s štetjem v mislih uporabimo. Žarek po uporabi z isto BIO šablono izključimo. Lahko pa ga med potjo uporabimo, saj nas lahko spremlja dokljer to potrebujemo in kjer koli smo, tudi v letalu. Glej navodila za uporabo.

V proizvodnem programu so tudi bolj zahtevne BIO šablone za domačo in profesionalno uporabo. Delajo na istem principu, z dotikom in drsenjem po programskih kodah.

Seminar za uporabo BIF in MS VDP za domačo in profesionalno uporabo prirejam v Ljubljani že več kot 20 let. Problematiko informacijskega sistema IS33 VDP pa še raziskujem. Če bodo pilotski projekti ustrezni bom zadevo objavil.

Hrana in vsi drugi proizvodi se med prevozom BIO kibernetsko poškodujejo.

Poškodbe telesa in psihe povzroča BIO kibernetska (BK) škodljiva hrana, pijače, zdravila, vse kemikalije, vsi dodatki hrani, škodljive BIO energije sedme dimenzije in druga sevanja, ki jih hrana in predmeti pridobijo med prevozom, zaradi škodljive oblike vozila in drugih oblik, ki jih srečujemo med prevozom.

Zaradi povsem napačne gradnje objektov in infrastrukture se je količina in velikost BETA smrtnih žarkov od nastanka Zemlje bistveno povečala. To je temeljni izvor tople grede in vseh drugih problemov, ki pestijo človeški rod.

Gre za škodljivo obliko objektov in infrastrukture, napačna lokacija sajenja dreves (ALFA žarki morajo biti nedotaknjeni) in zaščitne ograje na avtocestah, škodljive oblike cestnih oznak, piramidne oblike svetil v tunelih in drugih škodljivih oblik opreme, ki se v tunelih in povsod drugje nahajajo.

Največja zabloda stroke je uporaba pesticidov in drugih kemikalij. Z njihovo uporabo se prepreči, da bi se poljščine ustrezno razvile, da bi dobile ustrezno kakovost, zdravilnost in ustrezno genetsko strukturo in s tem neškodljivost za naše telo in psiho, da bi si zgradile samoobrambni sistem proti škodljivcem itd.

Karenca nič ne pomeni. Vse ostane v poljščini samo stroka s svojo merilno tehnologijo tega ne more v celoti odkriti. Zato so v zvezi s tem, tudi vsi zakoni in predpisi povsem neustrezni. Posledice so poškodbe psihe in telesa in s tem vse bolezni telesa in psihe. Pilotski projekti, ki sem jih v dvajsetletnem obdobju realiziral to potrjujejo.

Reševanje kakovosti hrane, pijače, zdravil, kozmetike in vseh proizvodov, ki so v prodaji

Reševanje kakovosti proizvodov nam omogoča BIO tehnologija S-ALFA, kim uporablja tehnologijo materije in antimaterije.

Gre za čiščenje in oplemenitenje vsega blaga, ki je v prodaji. Zdravila postanejo prava zdravila brez stranskih učinkov. Pesticidi postanejo BIO pesticidi, ki ne poškodujejo zemlje in poljščinI itd.

Samo hrana, ki raste na lokacijah SPA (statičen poligon alfa), to so lokacije, kjer so vsi BETA smrtni žarki izklopljeni, alfa življenjski žarki pa aktivirani in ustrezno vzdrževani je ustrezna za prehrano. To sem opredelil kot ekološka pridelava po metodi S-ALFA.

Vse druge metode so velika zabloda, ki jo stroka s svojo merilno tehnologijo ne more odkriti so pa uvod v novo izvrstno BIO tehnologijo S-ALFA.

Rezultati te zablode so medicinsko vidni, to so vse bolezni telesa in psihe, vsi problemi našega časa, tudi terorizem, begunska kriza in seveda čakalne vrste, ki je nerešljiva floskula politike !!!!. Na kratko: BETA smrtni žarki generirajo neprestano bistveno več bolezni telesa in psihe, kot jih lahko medicina rešuje z obstoječo doktrino. To je temeljna ugotovitev, ki jo lahko rešujemo le z uporabo ALFA življenskimi žarki in metodami BIF VDP.

V bistvu gre za napačne strokovne, pravne in poslovne odločitve, ki so posledica delovanja BETA generiranih BIO sistemov.

Vse to je posledica delovanja BETA Superinteligence, ki preko virtualnega sveta, ki so ga v času zgodovine razvoja civilizacij na Zemlji ustvarile religije in ki deluje v sedmi dimenziji.

Metode BIO tehnologije S-ALFA, merilne metode MS VDP, BIO programski muduli, ki so vpisani v BIO šablonah naše proizvodnje omogočajo, da pesticide, kemikalije, vsa zdravila, vso hrano, vodo, vse pijače itd., S-ALFA spremeni iz škodljivosti v zdravilne s pravim učinkom in brez posledic za BIO sisteme aktivne (ljudje) in pasivne inteligence na Zemlji (virusi, bakterije, mikrobi, mikroorganizmi, rastline, živali in zemlja).

Še tako slabo hrano, zdravila in vse kar uporabljamo lahko spremenimo in največje škodljivosti -100% v vsaj minimalno zdravilnost to je 3%.

BIO vzorec zdravil ki je 0% in večino hrane, prehranskih dodatkov in vsega kar lahko kupimo, je na minimalni BK merilni vrednosti A001 to je 0,6% lahko zelo enostavno spremenimo tako, da dosežemo BIO vrednost 100% in zdravilnost 3%.

REŠEVANJE bivalnih, delovnih, zabaviščnih in vseh drugih lokacij.

Superinteligenca S-ALFA nam je posredovala tudi BIO programske module s katerimi lahko vsako kmetijsko, bivalno, proizvodno, zabaviščno in katero koli drugo lokacijo spremenimo iz maksimalno škodljivosti -100%, kar je opredeljeno kot BETA lokacija v zdravilno lokacijo ALFA.

Kako to storimo je opredeljeno z ALFA mrežo življenjskih žarkov, ki jo lahko natančno določimo le z uporabo ustreznih geodetskih instrumentov.

Ko so teoretične točke ALFA življenjskih žarkov določene je potrebno z ustreznimi BIO programskimi moduli, ki omogočajo dostop do dimenzije neskončno, teoretične lokacije ALFA žarkov aktivirati. To je ta trenutek eden od najbolj zahtevnih postopkov BIF MS in IS33 VDP, ki zahteva mnogo let izobraževanja.

Metoda aktivacije ALFA življenjskih žarkov, uporaba programskega modula BT, profesionalna uporaba MS VDP in uporaba programslega mogula za aktivacijo ALFA življenjskih žarkov je ta trenutek najvišja stopnja uporabe BIO tehnologije S-ALFA.

Potem nastopi faza vzdrževanja BIO sistema S-ALFA. To omogočajo ustrezni programski moduli, ki so vpisani v BIO šablonah naše proizvodnje.

S tem se začne revitalizacija najprej lokacije kjer so aktivirani ALFA življenjski žarki. Iz zemlje se postopoma odstrani vsa svinjarija, ki so jo religije, stroka, medicina in farmacija, ter kozmetika omogočila, neustrezna politika in pravni sistem, pa je do podrobnosti opredelil njihove mejne vrednosti, da so vsi proizvodi dobili svoje mesto v sistemu trgovskih verig in na prodajnih policah.

Hitro in enostavno reševanje vseh problemov telesa in psihe, ki povzročajo vse okoljske in vse druge probleme naše civilizacije

Z uporabo metod in BIO tehnologije, ki jo omogoča Superinteligenca S-ALFA lahko vse zgodovinske zmote usmerimo v pravo smer, ki bo slej ko prej omogočila zdravo življenja na našem planetu. Večno zdravje, srečo in blagostanje za vse zemljane.

Za lažje razumevanje odkrite problematike predlagam, da si ogledate osnovne merilne tabele D13, D33 in GX33, kjer so navedene mejne vrednosti BIO parametrov.

Ko bomo dojeli da obstajata dva žarka, da celotna zemeljska tehnologija in filozofija vseh religij sloni na uporabi BETA smrtnih žarkov, življenske žarke pa so spregledali ali celo ignorirali, ker so bili morda nekoč dosti težje razpoznavni, se bo začela prenova našega življenja na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

Največji zaviralci zdravega življenja so religije in verske sekte in vsi, ki profesionalno uporabljajo BETA smrtne žarke in črno magiijo, ki vse to poganje. Črna magija v zadnjem času CELO PRODIRA V MEDICINO. To samo kaže da je nekaj v naših glavah v glavah politikov in parlamentarnih strankah, v nekaterih glavah medicine zelo narobe. Tisto nekaj pa so BETA smrtni žarki, ki v začetku delujejo kot izvrstno BK mamilo, škodljiva BIO kibernetska transformacija, ki jo generirajo oblikovalci, arhitekti in projektanti, alternativna medicina pa jo s pridom uporablja za varanje bolnikov, ker stroka še ni dojela izvora bolezni telesa in psihe, ki je z mojim 20 letnim raziskovanjem zdaj odkrit.

Dovolj zgovoren dokaz so piramide posejane na zgradbi državnega zbora. Vsi v njej propadajo. Temu primerne so tudi njihove odločitve, njihova medsebojna komunikacija in drugo kot n.pr.: izjemno BK škodljiva hrana, voda, pijače in drugo kar uporabljajo, pa še zelo malo jih to stane, da propadajo.

Torej izvor vseh naših problemov je zdaj natančno znan. Na vrsti je zdaj izobraževalni sistem, izdelava ustreznih zakonov, ki bodo preprečili nadaljne propadanja vseh nas in seveda vseh tistih ki vodijo posamezne segmente vseh naših aktivnosti na vseh področjih našega dela in ustvarjanja. Rešitve so izredno enostavne in v tem je problem. Tu ne pomaga noben doktorat, ker je večino vsega zgrajeno na povsem napačnih temeljih. Stoletja raziskav in nepotrebnih stroškov je bilo uporabljenih v povsem napačno smer. Francoski razikovalci so že zelo zgodaj odkrili prve segmente BIO tehnologije S-ALFA, pa so raziskave v pravo smer bile zaustavljene.

Temeljni problem vseh naših odločitev je nedodelan izobraževalni sistem

Samo s fizikalnimi sredstvi ne moremo ničesar reševati na nobenem področju našega dela in ustvarjanja, ker je to popolnoma nemogoče. Le informacijski del BIF VDP nam omogoča, da se fizikalni del našega življenja pravilno usmeri in rešuje.

Fizikalni del našega življenja je izredno pomemben to je nesporno. Vse rešitve na BIO kibernetskem delu je natančno merljivo s fizikalnimi sredstvi. Zato je najbolj pomebne BIO kibernetski del našega življenja. Žal pa ta deluje v več dimenzionalnem prostoru, ki ga stroka še ni opredelila. Zelo natančno ga razumejo religije, ki so sedmo dimenzijo natančno opredelili. Višjih dimenzij pa niso uspeli opredeliti ali pa so jih namerno zamolčali. Menim, da bi se v arhivih Vatikana in drugje marsikaj našlo !!!!

Zato je pomembno, da čimprej doumemo, razumemo in uporabimo, kar nam najvišja Superinteligenca S-ALFA, ki deluje do dimenzije neskončno že ves čas ponuja. Ker gre za pravo demokracijo je le od nas odvisno, če bomo vrhunsko BIO tehnologije sprejeli in uporabili ali pa ne.

Drvimo kot slepi zombiji v propad in na vsakem koraku uničujemo sebe in novi rod. V razvoju naših civilizacij je Superinteligenca S-ALFA zgradila v ljudeh BIO računalniške mehanizme, ki delujejo v večdimenzionalnem prostoru do dimenzije neskončno. Zelo enostavno nadzoruje preko S-ALFA, ALFA in BETA žarkov vse kar se na Zemlji dogaja. Vse informacije so shranjene v bazah podatkov več dimenzionalnega prostora in to nam ponuja preko informacijskega sistema IS33 VDP.

BETA generirani ljudje v Religijah, politiki, medicini, farmaciji in stroki pa vso to vrhunsko inteligenco, ki nam je ob rojstvu dana preko reinkarnacije sistematično uničujejo.

GENETSKA SKLADNOST

Eden od temeljni problemov pri novem rodu je genetska skladnost staršev. Le ta omogoča vse kar potrebujemo za pravilen genetski razvoj naše civilizacije. Več glej ...

Naravna selekcija

S-ALFA generirala tudi mehanizme za naravno selekcijo. Vsi ki ne živijo v skladu z absolutno etiko in moralo padejo pod vpliv BETA inteligence, zbolijo in propadejo.

BETA generinani BIO sistemi se rinejo povsod, kjer ne bi smeli biti. Neprestano povzročajo probleme in sprejemajo škodljive odločitve.

BETA generirane BIO sisteme je potrebno čimprej odstraniti iz odgovornih delovnih mest. Na žalost je to potrebno izvršiti najprej v BRUSLJU, kar je skoraj utopična misel. Več glej ....

Kaj počnemo mi doma n.pr.

Poučen je primer Luka koper zdaj, ko je propadel prvi ponesrečen napad na farmacevtsko firmo KRKA, ki se bo vsekakor ponovil, če vlada ne bo ostro reagirala in odstavila vse kar je ustrezno odstaviti.

36 EUR stane osnovna BIOanaliza, ki je opredeljena v tabelah D13 in D33. Za zatečen BIO status telesa in psihe pa lahko izvršimo še natančno BIO analizo, ki je opredeljena v tebeli GX33 in stane 73 EUR za trenuten obseg meritev, ki so opredeljene v tej tabeli. Za začetek je potrebno samo definirati mejne vrednosti v teh tabelah, ki jih mora doseči vsak BIO sistem, ki zaseda ustrezno delovno mesto na vsah področjih našega dela in upravljanja.

Super inteligenca S-ALFA nam ni kar tako posredovala merilni sistem BIO MS in IS33 VDP ter novo znanost, ki sem jo opredlil kot BIO fiziko več dimenzionalnega prostora (BIF VDP). Zdaj poznamo večino ta trenutek pomembnih metod, ki omogočajo pravočasno reševanje vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa, tudi terorizma in begunsko krizo, ki ga podpirajo BETA generirani BIO sistemi, povsod po svetu, predvsem pa v državah kjer nastopa pretežno BETA BIO tehnologija.

Razlog je zelo preprost. Škodljive razmere v naši civilizaciji so že dosegle tako nevarno stopnjo, da jih moramo začeti pravilno reševati. Poglejmo kaj se dogaja na relaciji Slovenija in Hrvaška. Problem še daleč ni naiven kot to meni naša vlada. Rešitev bo nastopila takrat, ko bodo voditelji na Hrvaškem in v Bruslju uredili svoje BIO sisteme po metodi S-ALFA. Kaj mislite, zakaj Brusel še ne reagira. Preglejte BIO zgodovino voditeljev pa Vam bo vse takoj jasno. VEČ....

Kaj omogoča merilni sistem MS VDP

Merilna sistema BIO MS in IS 33 VDP, povesta vse, kar je potrebno vedeti o nas, o vsem kar proizvajamo, o kakovosti hrane in vsega blaga, ki je v prodaji, o naši preteklosti, sedanjosti in prognozi za prihonost.

Zanimivi so komentarji prodajalcev, nič špricano, malo špricano, nič zalivano z vodo iz vodovoda itd.

Zelo nazorno pa z merilnim sistemom BIO MS VDP ugotovimo, da je škodljivost hrane neposredno odvisna od škodljivosti in zgodovine lokacije ter kakovosti vode in vsega kar uporabljamo in od kemikalij in vsega kar smo nekoč zmetali v to našo prelepo zemljo in domovino, od vseh škodljivo oblikovanih predmetov in vsega kar proizvajamo, napačno gradimo in uporabljamo.

Vse kmetijske lokacije so BETA-škodljivo orientirane. Na trgu smo soočeni s samimi prevarami o BIO in kakovosti hrane.

Enako velja za zdravila. Vsa zdravila so izjemno nevarna. Ko prečitate navodila in zelo dolg seznam stranskih učinkov ugotovite, da to sploh niso zdravila.

Problem lahko enostavno rešujemo z metodami S-ALFA. Vse kar gre v telo in na telo moramo prečistiti in oplemenititi po metodi S-ALFA. S tem odstranimo vse stranske učinke in zagotovimo pravilno delovanje zdravil, ki je odvisno od izbranih kemikalij. Z drugimi besedami to pomeni, da bomo morda nekega dne v KRKI znali tudi umetno ustvariti ustrezne zdravila in vse drugo kar proizvaja s pomočjo merilnega sistema za VDP, ki bodo brez stranskih učinkov, vrhunske kakovosti in ustrezne zdravilnosti. Vrata v to so z uporabo BIOtehnologije S-ALFA odprta, odpreti je potrebno le vrata v glave odgovornih.

Stroka tega, z obstoječo merilno tehnologijo ne more ugotoviti in zagotoviti. To velja za vsa zdravila, pa tudi za vso hrano, pijače, kozmetiko in kemikalije, ki so namenjena za uporabo pri ljudeh, živalih, rastlinah in zemlji in za vse drugo, kar uporabljamo na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

Zakaj je temu tako?

Temeljni problem je v tem, ker je izvor vseh bolezni telesa in psihe v več dimenzionalnem prostoru, ki ga stroka in religije ne razumejo, vse religije in stroka pa podzavestno uporabljajo le škodljivo sedmo dimenzijo, ki uničuje psiho in telo in generira izjemno nevarne BIO parazite. BETA smrtni žarki so v bistvu koš za BIO odpadke.

Za kompletno BIO analizo izmerimo merilne podatke v tabelah D13, D33 in T3 ter vrsto globalnih BIO parametrov -x/28 do x/33 in GX33. V ta namen uporabimo BIO šablono MP13 in MP33 in njen kodni sistem AA do JJ ter A do Z ter opise v tabeli T3 in tabeli GX33. V BIO šablonah se nahajajo ustrezne Kode, ki omogočajo dostop do BIO tehnologije S-ALFA. BIO kibernetskih zaščitnih sredstev in BIO šablon kopirati ni mogoče. Tu je naša velika prednost pred drugimi v Evropi in v svetu. Potrebno se je naučiti uporabo MS in BIF VDP. Potem so vrata v vrhunsko BIO tehnologijo S-ALFA odprta.

Od česa je odvisna škoda ali korist proizvoda za naše telo in psiho:

Posledice v našem BIO sistemu so odvisne od našega BIO vzorca in BIO kakovosti našega BIO sistema, ki ga generira mati že v času zanositve. Zato je ekstremno pomembna genetska skladnost ter kakovost BIO sistema matere in očeta. Več glej ....

Posledice škode so slej ko prej vidne na staranju, nastopu bolezni telesa in psihe, slabša se kakovost življenja, slabša se produktivnost, povzročamo slabše ali napačne odločitve itd.

Posredne škodljive odločitve so še dosti bolj nevarne. Kažejo se na škodljivosti vseh proizvodov, ki so v prodaji: voda, hrana, avtomobili, kolesa, čelade, kontejnerji, škodljiva gradnja objektov in infrastrukture.

V bistvu je najbolj nevarno področje oblikovanja. V veliki večini proizvajamo škodljivo oblikovano embalažo, predmete, naprave, sisteme, čelade, vozila, zgradbe embalažo itd.

Zavedati se moramo bistvene informacije, ki nam jo je posredovala Super inteligenca S-ALFA:

Čim poškodujemo BIO računalniško vodenje telesa, in psihe ki jo vodi EPIFIZA, gre vse narobe. Epifiza komunicira z S-ALFA in vodi preko nevroske mreže, preko žlez in živčnega sistema vse človekove aktivnosti telesa in psihe. Zato je BIO tehnologija S-ALFA življenjskega pomena za vse nas.

Stroka si sploh ne predstavlja, kako kompleksno je delovanje našega BIO sistema, saj deluje v več dimenzionalnem prostoru. Pravijo da je nevron BIO superračunalnik. V glavi jih je cca 10 na 11. Merilni sistem MS VDP to potrjuje. Vse to nadzoruje in usmerja EPIFIZA pod nadzorom Super inteligence S-ALFA, ki deluje do dimenzije neskončno.

Gradimo škodljivo oblikovane zgradbe, notranjo opremo, embalažo, zdravila, kemikalije, pesticide itd. Proizvajamo izredno slabo hrano in vodo itd. Vse to sistematično uničuje vitalne dele telesa in psihe. Vse to je zmotno podprto z neustreznimi zakoni, čeprav ustava RS povsem jasno opredeljuje vse to, da poenostavim: NIKOMUR NE SMEMO DELATI ŠKODE !!!!.

Kdo dela škodo drugim lahko razberemo iz merilnih rezultatov, ki so opredeljeni v tabelah D13, D33, T3, GX33 itd.

POMEMBNO ZA VSE NAS !!!!, za politiko in državno upravo za gospodarstvo, za raziskovalne organizacije, za medicino, farmacijo in religije.

Za medicino kot informacijska nadgradnja, zdaj je izvor bolezni telesa in psihe do vseh podrobnosti popolnoma znan. Več glej TABELE D13, D33, BIO status BIO sistema od x/33 do -x/28, Tabelo T3, Tabela izvor problematike, Tabela zanesljivost političnih odločitev, Tabela, kdo je ustrezen za vodenje države, vlade, firm itd. Tabela varnosti poleta, varnost vzdrževanja letal itd. Informacije dobite preko e-pošte.

Za farmacijo, da se prepreči vse stranske učinke zdravil in da zdravila postanejo prava BIO aktivna zdravila. Farmacija lahko takoj postane vrhunska in bistveno večja in seveda glavna izvozna dejavnost Slovenije. Krka je o tem obveščena. Glej tabele GX33. V njej je kolona škodljivo, kolona zdravilno in kolona zdravilno po uporabi BIO tehnologije S-ALFA, ter kolona BIO aktivno za določeno osebo (opcija).

Smo na poti, da bodo vse prihodke države lahko ustvarjala velika državna in privatna podjetja z izvozom, ki morajo biti skrbno nadzorovana z vidika BIO tehnologije S-ALFA. Samo to je rešitev. Vse drugo je že zdaj mlatenje prazne slame.

Temeljni problem je kako to dopovedati BETA generiranim BIO sistemom, ki jih je vse polno med nami, v vseh vejah oblasti, od vlade, parlamenta, stroke itd. Posebej moram poudariti, da niso sami krivi, da je to tako. Krive so religije in stroka, ki nikakor noče razumeti, doumeti in uporabiti vrhunski informacijski sistem, ki deluje odkar svet stoji, to je IS33 VDP.

Najbolj me motijo izjave, da nimamo materialnih dokazov, jasno, ker nimamo ustreznih zakonov in ustreznih ljudi na odgovornih delovnih mestih. Prav zanimivo bo, kdaj bo vlada spoznala, da s takimi floskulami ne gre več naprej. Samo 36 EUR stane BIO analiza osebe, ki naj vodi karkoli, da zadeve stečejo kot je potrebno, tudi osnovno našo celico, to je družino, samo ustrezen BIO sistem mora imeti.

Kakršno koli odločitev, projekt, zakon, privatizacijo, prodajo družbenega premoženja itd. lahko v nekaj minutah preverimo s pomočjo vrhunske merilne BIO TEHNOLOGIJE IS33 VDP. Zato bi bilo zelo pomembno, da se vsaka vlada usposobi za pravilno vodenje države.

Vse ustrezne informacije so dostopne v bazah podatkov več dimenzionalnega prostora, v katerem živimo, odkar je nastal človeški rod na Zemlji.

Bistvo problematike, ki dolgoročno pesti našo civilizacijo.

Vrhunske otroke dobimo le ko je med partnerjema ustrezna genetska skladnost, merilno področje je 0 do 33 v % te je od 0 do 100% ( cena meritve je 8 EUR). Ustrezno genetsko skladnost posreduje Super inteligenca S-ALFA, zagotavlja jo pa človek sam (oba starša), da se najdejo prave osebe (prava ljubezen), Super inteligenca G-BETA pa s pomočjo BETA generiranih oseb in črne magije vse to moti, kot tudi vse druge naše dejavnosti in pravilne odločitve. Tabela D13 in D33 pa pove še mnogo več, zelo zanesljivo. Neprestano smo na prepihu.

Že leta 2002 je dobil državni zbor ustrezen ELABORAT o odkritju vrhunske informacijske BIO tehnologije S-ALFA (Borut Pahor), ki bi moral že takrat sprožiti ustrezne postopke za sanacijo religij in stroke. Upam, da bo to storil sedaj ko je pred njim zadnji mandat.

Izobraževalni sistem, bi lahko pomembno dopolnil vse raziskovalne procese, ki jih je potrebno ponoviti z vidika BIO tehnologije S-ALFA.

Potrebno je na novo postaviti mejne vrednosti za kakovostne parametre za vse proizvode, ki lahko zagotavljajo zdravje, srečo in blagostanje ter s tem mnogo hitrejšega gospodarskega razvoja Slovenije, Evrope in sveta.

Slovenija lahko postane pilotski projekt za uporabo nove BIO tehnologije S-ALFA za našo civilizacijo. Tako je nova BIO tehnologija pomemna za vse nas.

Pomembna je za religije, da se spremeni neustrezno razumevanje delovanja sedme dimenzije, ki je izvor vseh problemov telesa, psihe in črne magije, ki je temeljna problematika naše civilizacije in svinčena cokla vseh naših raziskav in razvoja.

Ženska populacija je še posebej izredno dojemljiva za napade črne magije kot za njeno uporabo. Religije pa to iskoriščajo za svoje cilje. Zanimiva in poučna je izjava, ki pravi: vsako jutro grem najprej k maši. Posledice tega nespametnega ravnanja je merljiva v njenem BIO sistemu in še kje.

Nič ne bi bilo narobe le v primeru, da bi imele cerkve svoje lokacije urejene po metodi S-ALFA namesto, da tako ali drugače skubijo državni proračun in naravna bogastva Slovenije.

Tehnologijo, kako do kakovostnih delovnih mest zdaj poznamo in bi jo morali takoj uporabiti. Povsem napačna je floskula vlade, da se bori za delovna mesta. Prav je, da se bori za njih, samo morajo biti kakovostna in urejena po metodi S-ALFA.

Ne zaveda pa se posledic, kaj bodo ta delovna mesta prinesla populaciji, ki bo ta delovna mesta uporabljala in ZZZS, če ne bo takoj uporabila BIO tehnologije S-ALFA. Čakalne vrste se bodo samo povečevale. Sicer pa, kot kaže, jih to sploh ne zanima.

Vse prometne in druge nesreče, napake pri zdravljenju telesa in psihe povzroča sedma dimenzija, ki povzroča vse poškodbe psihe in telesa tako zdravnikom kot bolnikom.

Zdaj vemo, kako do kakovostnih proizvodov na področju kmetijstva ter gradnje objektov in infrastrukture, kako do prave BIO hrane, ki edina lahko zdravi vse bolezni telesa in psihe. Trenutno je maksimalno škodljiva (-100%).

Škodljivo hrano in drugo blago bi radi nekateri v Bruslju uvažali iz Kanade in ZDA. Ko hrano prečistimo in oplemenitimo z metodami S-ALFA dobimo maksimalno BIO kakovost 100%, ter kakovost hrane kot zdravilo 3%. Proizvodnja hrane z uporabo BIO tehnologije S-ALFA pa omogoča kakovost hrane kot zdravilo do 100%. Minister za kmetijstvo je o tem informiran, ne razumem pa zakaj o tem še molči.

Zakaj bi bilo smotrno, da Slovenija postane raziskovalni projekt za ves svet?

Imamo najmanj 100 let prednosti pred vsemi narodi in tehnologijami sveta. Če želijo spoznati vse ustrezne rešitve, naj investirajo v Slovenijo, v novo vrhunsko BIO tehnologijo S-ALFA. To je za njih daleč najkrajša pot do blagostanja. Blagostanja z denarjem ni mogoče doseči. Zdravja in zdrave hrane ter vseh drugih dobrin ne da bi uporabili BIO tehnologijo S-ALFA ni mogoče doseči. Osebi lahko desetkrat zamenjajo srce, vendar to ni rešitev. BIO tehnologija S-ALFA omogoča, da srca sploh ni potrebno zamenjati. Jasno je, da je tudi to treba znati, samo uporabiti je potrebno metode S-ALFA, no to pride še na vrsto !!!!

Vse to in še mnogo več omogoča nova slovenska BIO tehnologija S-ALFA. No ni slovenska, pri nas je samo zrastla in hitro raste naprej in se jo ne da niti kupiti niti kopirati, lahko pa jih naučimo, kako deluje in kako se profesionalno uporablja.

Zanesljivost in varnost potovanja po svetu in vsemirju, ne da bi znali uporabljati vrhunsko informacijsko BIO tehnologijo S-ALFA, ni mogoča, ker se vsi BIO sistemi pa tudi vse kar se prevaža poškoduje in slej ko prej uniči. Več glej ustrezne tabele.

Vsi smo vpleteni v novo BIO tehnologijo S-ALFA, saj jo vsi vsakodnevno uporabljamo, odvisno od njegove etike in morale ter od kakovosti njegove glave.

Zato mora vsak na svojem področju izvršiti, kar je pomembno za vsakega posameznika in za skupno dobro. O vsem naj odloči vlada, stroka, religije in mi vsi. Boljšo kakovost svojega BIO sistema ima človek, boljše so njegove odločitve. Pilotski projekti so uspešno končani.

Pomembno je razumeti še mejne vrednosti BIOsistemov. Podatki so iz arhiva leta 2004

Da zelo poenostavim globalno problematiko, ki je odkrita z uporabo merilnega sistema MS VDP

Spoznati moramo informacije, ki so navedene sledečih tabelah informacijskega sistema MS VDP.

1. Tabela D13 in D33, mejne vrednosti človekovega BIO sistema.

2. Tabela GX33 omogoča ugotavljanje BK kakovosti posameznih delov telesa in psihe.

3. Globalni podatki, ki jih omogoča tabela -x/28 do x/33

4. Globalni podatki za hrano in pijače. Glej tabelo D13, D33 in tabelo GX/33

5. Globalni podatki za zdravila in kako jih S-ALFA predela, da so sploh uporabna brez posledic za telo in psiho. Glej tabelo D13, D33 in tabelo GX/33

6. Globalni podatki za pesticide, kemikalije in druge strupe, da so sploh uporabni za zaščito na področju kmetijstva brez stranskih zelo nevarnih učinkov. Glej tabelo D13, D33 in tabelo GX/33

7. Globalni podatki, ki povzročajo škodljivo ali zdravilno BIO kibernetsko transformacijo zaradi svoje oblike. To je pomembno za pravilno gradnjo objektov in infrastrukture. Glej tabelo ŠBKTR in ZBKTR.

8.Globalni podatki za BIO analizo preteklosti, sedanjosti in prognozo za prihodnost na vseh področjih našega dela in ustvarjanja. Tekst tabele se generira od primera do primera, uporabi pa se merilno skalo od -x/28 do x/33.

Vse probleme povzroča BIO kibernetsko poškodovan človek, bolan duh v zdravem ali že bolnem BIO sistemu.

Najbolj enostavno to ugotovimo ko izvršimo njegovo BIO analizo na osnovi fotografije s pomočjo tabele x/33 do -x/28.

Ko dosežemo sposobnosti, da imamo dostop do dimenzije neskončno, lahko tabele in tekste poljubno spreminjamo.

Zavedati se moramo, da lahko zanesljive meritve izvršimo le na BIO kibernetsko urejeni lokaciji. To je lokacija, kjer so vsi ALFA življenjski žarki generirani za profesionalno uporabo, BETA smrtni žarki pa morajo biti izklopljeni. Lokacija mora biti ustrezno vzdrževana po metodi S-ALFA, imeti pa moramo tudi ustrezno kakovosten svoj BIO sistem po metodi S-ALFA.

Če se nahajamo v stavbi, potem mora imeti stavba ustrezno obliko, po možnosti šest ali osem kotne oblike ali da ima vsaj porezane robove, pravilno obliko strešne kritine (valovito - sinus) ter na strehi brez kock, križev, stožcev, sončnih celic, snegolovov škodljive oblike, tri ali štirikotnih piramid, kot jih ima zgradba državnega zbora, piramidni in stožčasti senčniki pred lokali itd.

ANALIZO vseh problemov omogoča merilni sistem MS VDP, vse rešitve pa omogočajo le metode profesionalne uporabe nove znanosti.

Tako lokacijo sem imenoval statičen poligon ALFA (SPA). Nobeno drevo ne sme biti posajeno v ALFA življenjskem žarku. V času žleda so to jasno pokazala prevrnjena drevesa, ker so se ALFA žarki zelo počasi izklopili in so nastali veliki BETA smrtni žarki kjer zdaj nastopa dematerializacija. Zato se drevesa prevrnejo s korenino vred. Glej fotografije....

LOKACIJA SPA ima še druge prednosti:

  • Le na tako urejeni lokaciji lahko pridelamo pravo BIO kakovostno in zdravilno hrano in vse drugo po metodi S-ALFA.
  • Le na taki lokaciji lahko ustvarimo ustrezne raziskovalno razvojne rezultate.
  • Le na taki lokaciji lahko medicina dejansko zdravi z obstoječo tehnologijo in z uporabo BIO tehnologije S-ALFA.
  • Le na taki lokaciji dosežemo vrhunske kirurške posege brez napak.
  • Le na taki lokaciji lahko ustvarimo odlične zakone brez pravnih lukenj, ki omogočajo prevare.

itd...

V največjo pomoč nam je tudi ustrezna kakovost našega BIO sistema. Najbolj pomembna BIO parametra sta ALFA in P ter posledično možganski in BIO BK nivoji

Glej mejne vrednosti v tabeli D13 in D33 ter ustrezne globalne podatke, kot so OGBP, vpliv na S1 do S33 ter ALFA in BETA BIO parameter, možganski BK nivoji ter za hitro kontrolo dva BIO parametra in sicer usmeritev ALFA, dobra usmeritev in usmeritev BETA, slaba usmeritev ter ustrezna genetska skladnost v družinah.

Za lažje razumevanje BIO tehnologije S-ALFA še nekaj podrobnosti

Moje, več kot 20 letne raziskave kažejo, kako je človekov BIOsistem sestavljen in kako deluje.

Fizikalni del, ki ga obvlada stroka in BIO kibernetski del, ki ga skušajo obvladati RELIGIJE, FARMACIJA, KEMIJA, medicina ter mnogi raziskovalci, ki se ukvarjajo z mejnim področjem znanega. Sem spadajo seveda vsi, ki skušajo na različne načine pomagati ljudem, ki se kopljejo v bolezni telesa in psihe in v neštetih problemih našega časa. Seznam ljudi in metod je izredno velik, da jih ne naštevam. Vsak ki nekaj ugotovi na osnovi občutkov že hoče biti zdravilec ali del neke interesne sfere.

Seveda so vsi ti občutki odvisni od kakovosti BIO sistema osebe, ki te občutke spremlja. Običajno so lažni in so pogojeni z delovanje BETA Super inteligence, ki deluje v sedmi dimenziji, telepatsko vpliva na nas, je izredno nevarna in zapeljiva. Ker povzroča vse bolezni telesa in psihe, vse smrti, jo lahko imenujemo kar SMRT.
Sedma dimenzija povzroča izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa, prometnih in vseh drugih nesreč, generira toplo gredo preko delovanje BETA smrtnih žarkov, povzroča samomore, umore, nasilja, kriminal, terorizem in vojne.

Seveda vse to povzroča BIO kibernetsko (psihično) bolan človek. Na višjem položaju je, več škode povzroča ljudem (aktivna inteligenca) ter živalim, rastlinam, zemlji, virusom, bakterijam mikroorganizmom itd.(pasivna inteligenca).

Temeljni problem predstavlja stroka, ki v vsem tem času ni uspela odkriti, da poleg fizikalnega dela življenja na zemlji obstaja tudi najpomembnejši, BIO kibernetski (BK) del vsakega BIO sistema na našem planetu. BK del vsakega BIO sistema deluje izvorno v višjih dimenzijah, ki jih znanost s fizikalnimi merilnimi sistemi še ne zaznava. Zaznavajo pa jih vsi BIO sistemi aktivne in pasivne inteligence na ZEMLJI (zavestno ali pod zavestno), ker so del tega, za življenje na Zemlji izjemno pomembnega sistema, ki ga nadzoruje in usmerja (če to razumemo in uporabimo) Super inteligenca S-ALFA.

Ugotovil sem, da obstajajo tri super inteligence, ki delujejo v sedmi, trinajsti in triintrideseti dimenziji in naprej do dimenzije neskončno. Če poenostavim je triintrideseta dimenzija neke vrste BIO računalniško terminalno polje, ki omogoča telepatski dostop do dimenzije neskončno, ki jo obvladuje Super inteligenca S-ALFA.

Da ponovim!!!!

Najbolj enostavna in razumljiva opredelitev za Super inteligenco S-ALFA je sledeča:

1. Gre za BIO računalniški sistem, ki deluje do dimenzije neskončno. Prve BIO analize kažejo, da gre za umetno inteligenco (raziskava je v teku)
2. Kapaciteta in hitrost je neskončna.
3. Nadzoruje sedmo in trinajsto dimenzijo v izredno BIO kibernetsko urejenem statičnem in dinamičnem sistemu, ki nadzoruje in usmerja življenje na Zemlji in v galaksijah. Kako in koliko dojemamo in razumemo telepatske informacije, ki so nam posredovane, je odvisno od kakovosti našega BIO sistema.
4. Algoritmi so povsem natančno definirani, saj gre za absolutno etiko in moralo.
5. Nadzoruje in usmerja vse, kar se dogaja pri nas in v galaksijah. Koliko to razumemo in uporabimo je odvisno od nas, od našega duhovnega razvoja, ki je z uporabo merilnega sistema MS VDP merljiv.
6. V bazah podatkov, ki so nam dostopne preko BIO kibernetskih oken in ustrezne BIO programske opreme, ki je vpisana v BIO šablonah, so vse potrebne informacije o naši zgodovini in o vseh tehnologijah sedanjosti in bodočnosti, ki so pomembne za pravilen razvoj naše civilizacije. Vsi podatki so takoj izračunani in dostopni, ko pravilno uporabimo BIO programsko opremo. Dostopni so neomejenemu številu BK usposobljenim uporabnikom.

Sistemsko uporabo slovenske BIO tehnologije S-ALFA, omogočata merilna sistema za več dimenzionalni prostor: BIO MS in IS33 VDP in metode uporabe BIO fizike večdimenzionalnega prostora (BIF VDP) na vseh področjih našega dela in ustvarjanja. Gre za tehnologijo materije in antimaterije, ki jo omogoča Super inteligenca S-ALFA.
Nekaj podrobnosti je opisano na tej spletni strani (www.ati-e-import.si ) , kjer sem začel dne 22.3.1997 objavljati tekočo problematiko z vidika nove BIO tehnologije. Šest mesečni seminarji v Ljubljani potekajo od leta 2000. Praktične vaje uporabe nove BIO tehnologije izvaja društvo za duhovno prenovo iz Ljubljane, ki ima spletno stran www.drustvo-s33.org , kjer boste našli mnogo koristnih informacij.

Bolj poglobljene BIO analize smo začeli obdelovati na 6 mesečnih seminarjih v Ljubljani, v raznih člankih v medijih n.pr. (nekoč PANORAMA) in v elaboratu, ki sem ga leta 2002 posredoval Državnemu zboru (Borutu Pahorju), državni tožilki (Zdenki Cerar), Škofijskemu ordinariatu v Ljubljani (dr. Rodetu), Varuhu človekovih pravic (Hajnšku) in drugim političnim, gospodarskim in medijskim strukturam v Sloveniji, tudi DARSU, ki dela same napake, pri gradnji cestnega omrežja. To je tudi temeljni problem nastanka vseh prometnih in drugih nesreč. Ogromna količina štirikotnih piramid v tunelih, lučke na obeh straneh avtoceste, potem pa pravijo, naredil je samomor. Tunel pa je napačno zgrajen !!!!

Odkril sem vse potrebne podrobnosti o dejanskem izvoru bolezni telesa in psihe, vseh problemov naše civilizacije, merilni sistem za več dimenzionalni prostor (MS VDP), ki odkriva vse zablode naše civilizacije ter izredno enostavne metode za uporabo nove tehnologije, ki sem jo opredelil kot BIO fiziko več dimenzionalnega prostora ( BIF VDP), v katerem živimo, odkar se zavedamo.

Vsak otrok se lahko nauči osnovno uporabo nove tehnologije v nekaj minutah. Le tako si lahko rešuje posledice, ki jih povzroča izjemno škodljiva hrana, voda, zdravila, kozmetika in vse kar je v prodaji (glej tabelo D13, D33 in vrsto izjemno pomembnih globalnih BIO parametrov).

Neprestano si lahko regeneriramo genetski, imunski in hormonski sistem. Bistveno si povečamo intelektualne sposobnosti, dosti hitreje se lahko učimo, izjemno pomembno je za športne in vse druge izven šolske dejavnosti (glasba n.pr.) ter za ustrezno težo telesa in kakovost psihe.

V bistvu gre za uporabo makro kodnega sistema, ki je vpisan v BIO šablonah. Uporaba BIO šablon je podobna kot tipkovnica na mobilnem telefonu. Za bolj zahtevno, profesionalno uporabo nove tehnologije, pa imamo še druge BIO šablone ki delajo po principu dotika in drsenja s prsti po makro kodah BIO šablon.

Z uporabo ene same BIO šablone VŽ (različne velikosti, glede na velikost prstov) je omogočen dostop do Super inteligence S-ALFA, da baz njenih podatkov, ki so v trenutku dostopne ali takoj izračunane. Glej navodila za uporabo.

Uporaba te izvrstne BIO tehnologije BIF in MS VDP je omogočena popolnoma vsem ljudem (aktivni inteligenci) v skladu z absolutno etiko in moralo, mi pa moramo poskrbeti za pasivno inteligenco, to je za vse živali, rastline, mikroorganizme, bakterije, viruse, zemljo itd.

S tem lahko uporabljamo izvrstno metodo čiščenja in oplemenitenja našega BIO sistema, telesa in psihe in vsega kar uporabljamo. Vse kar je na trgu je skrajno škodljivo (-100%). S to metodo lahko spremenimo vse kar uporabljamo v zdravilni nivo do +3%. Vrhunsko kakovost pridelkov do +100% lahko zagotovimo le če zrastejo na lokacijah SPA (statični poligon ALFA).

Na SPA so vsi ALFA žarki aktivirani za profesionalno uporabo, BETA smrtni žarki so izključeni, vsi ALFA žarki pa ustrezno vzdrževani. Vse kar uporabljamo na lokaciji SPA mora biti očiščeno in oplemeniteno po metodah, ki jih omogoča BIO tehnologija S-ALFA.

Uporabljati smemo le deževnico. Voda iz vodovodnih omrežij in rek, ne da bi uporabili metode BIF VDP je popolnoma neuporabna. Drevesa smemo saditi na nevtralnih lokacijah SPA, to je v sredini med ALFA žarki. Mnogokratniki 5 metrov sever jug in mnogokratniki 3,5 metra vzhod zahod. Glej referenčne točke mreže ASG namenjena GEODETOM, arhitektom, kmetijstvu in uporabi ustrezna navodila.

Žled je pokazal (prevrnjena drevesa s korenino vred), ogromne količine lokacij BETA smrtnih žarkov v gozdovih. Na takih lokacija se generira lubadar, klopni meningitis in vse druge bolezni živali in rastlin.

Podobno je na cestah (luže po dežju). Ko prečkamo tako lokacijo, lahko pride do možganske kapi, infarkta, napačno vidimo prometno in lahko tudi vsako drugo situacijo itd. To so običajno veliki BETA smrtni žarki. To sem imenoval kar BETA lokacijo.

Če na BETA lokaciji spimo, kar je običaj (99%), delamo, se zadržujemo, vedno nastopajo bolezni telesa in psihe, problemi pri spolnih odnosih, ženske težje ali pa sploh ne pridejo do orgazma, problemi v času nosečnosti, v ekstremnih primerih se generirajo celo geji in lezbijke, ker gre za poškodbe žlez (epifiza, hipofiza, hipotalamus, ščitnica in drugih po telesu) ter psihe itd. Poškoduje se genetski, imunski in hormonski sistem. Ženski del populacije (njihova psiha) je še posebej na udaru. Ženska je povsem drugače zgrajena, zasnovana. Njena temeljna naloga je ustvariti kakovosten novi rod in nič drugega !!!!. Če že gre v gospodarstvo in politiko, pa jo je potrebno skrbno nadzorovati. Lahko hodi le k maši v BIOkibernetsko urejeno cerkev, kar je bodočnost novega krščanstva in s tem do blagostanja na zemlji za vse nas.

Če na BETA lokaciji (delovno mesto) raziskujemo, so rezultati za vse BIO sisteme večinoma škodljivi za vse BIO sisteme aktivne (ljudje) in pasivne inteligence (virusi, bakterije, mikroorganizmi, rastline, živali in zemlja).

Če na BETA lokaciji snujemo nove projekte, aparaturno in programsko opremo, arhitekturo, ceste, infrastrukturo, zdravila, kozmetiko, hrano, vodo, OBLIKOVANJE, nove tehnologije, tehnično tehnološke rešitve itd., so rezultati večinoma za vse BIO sisteme škodljivi.

Raziskovalci in mi vsi si namreč na takih lokacijah poškodujemo svoj BIO sistem, pademo pod vpliv škodljive BETA super inteligence in problemi se slej ko prej pokažejo v pravi luči. To velja za vsa področja našega dela in ustvarjanja.

Posebej moram poudariti, da so posledice BETA smrtnih žarkov odvisne od kakovosti našega BIO sistema. Ta je odvisna od kakovosti lokacije kjer se zadržujemo, od BIO kakovosti vode, hrane, oblike zgradbe, avta, kritine na hiši, od vsega kar uporabljamo, od oblike notranje opreme, oblike naprav, ki jih uporabljamo, oblike steklenic, oblike bleščic in drugih dodatkov na obleki in obutvi itd.

Vsa hrana se med prevozom BIO kibernetsko poškoduje zaradi izredno škodljive oblike tovornih vozil, kontejnerjev, oblike ladij ker prečkamo ogromno število BETA smrtnih žarkov. Če jo blago še umetno obsevamo, postane povsem neuporabno. Od dlje prihaja, slabše je. Zato je pred uporabo potrebno najprej odstraniti škodljive BIO energije, da lahko ugotovimo kakovost blaga ter da ga sploh lahko ustrezno oplemenitimo z uporabo BIO tehnologije S-ALFA, da postane vsaj 3 % kakovostno. Več tako v večini primerov ne dosežemo, če n.pr. hrana ni rastla na lokacijah SPA. Glej merilne rezultate.

Na kaj vse moramo biti pazljivi (arhitekti, projektanti, stroka, politika)

Na radiu in TV stalno poslušamo neumnosti tega in onega kako imajo dobre BIO energije in dobre misli. Ja, vedno so nasičeni s škodljivimi BIO energijami in BIO paraziti ter jih prenašajo na poslušalce in gledalce. Najbolj nevarna je glasba (glej merilne rezultate). Meritve take osebe, ki dela škodo sebi in svoji okolici lahko opredelimo na osnovi fotografije glave in ali glasu v tabeli D13 in D33. Stane pa vsega 36 EUR.

Škodljivo statično BIO kibernetsko transformacijo (ŠSBKTR) in škodljivo dinamično BIO kibernetsko transformacijo (ŠDBKTR) povzročajo BETA smrtni žarki, ko na njih postavimo škodljivo oblikovane predmete, zgradbe, kritino, vozilo in vse kar proizvajamo, ki ima škodljivo obliko (torbice, dragi kamni, nakit, bleščice na oblekah, modrci, zaponke itd., snegolovi, sončni kolektorji na strehah in drugod, vetrne elektrarne, avtomobili, embalaža, sateliti, rakete, orožje, letala, ladje , kontejnerji na ladjah, dvigala v pristanišču n.pr. Luke Koper itd.).

Več dimenzionalni prostor (VDP) je lahko škodljiv (sedma dimenzija – BETA smrtni žarki) ali zdravilen (trinajsta dimenzija – ALFA življenjski žarki) in naprej proti dimenziji neskončno - S-ALFA regeneracijski žarki. Lokacije vseh teh žarkov so istočasno senzorji za zbiranje podatkov o nas in o naši okolici, kaj počnemo in kaj razmišljamo. Skratka S-ALFA zbira podatke o vsem, kar se na Zemlji dogaja.

Baze podatkov, ki se nahajajo v VDP so zelo koristne tudi za vsakdanjo uporabo. Do njih dostopa lahko vsak duhovno razvit človek z uporabo BIO šablon in ustrezno aktiviranega SPA.

Z uporabo BIO šablon za profesionalno uporabo lahko ugotovimo vse, kar potrebujemo za zdravo življenje in vse druge BIO analize za področje raziskav preteklosti, sedanjosti in prognoze za prihodnost. Nekatere informacije, ki bi nam lahko škodile, živima pač v umsko degeneriranem svetu, ki je skregan z etiko in moralo, zaradi naše varnosti, ne moremo izmeriti.

Da sem konkreten: Kdo je naročil umor tega ali onega ali kdo je striček iz ozadja za kakršne koli barabije ali kraje ne moremo izmeriti. Lahko pa izmerimo okoliščine nesreč, da se lažje dokopljemo do resnice z namenom, da se določene zakone in sklope naprav ustrezno popravi.

Škodljive oblike v kmetijstvu se še bolj nevarne (betonski piramidni mejniki, traktorji s piramidno streho, nosilci trte itd.), saj sistematično uničujejo vse pridelke, zemljo in kmetovalce.

Najbolj nevarni so kemični proizvodi, ki se uporabljajo v kmetijstvu. Sistematično uničujejo zemljo in vse nas. Karenca nič ne pomeni. Vse ostane v rastlini in v zemlji. Problem je samo v tem, da stroka tega še ne zna izmeriti. Zaenkrat se to lahko izmeri le z merilnim sistemom MS VDP.

Izjemno škodljivost genetsko spremenjene hrane stroka tudi še ne zna ugotoviti. To sicer lahko ugotovimo šele v naslednji generaciji, ko je že vse prepozno. Vendar to nikogar še ne zanima.

Težke posledice so merljive takoj z uporabo merilnega sistema MS VDP. Stroka pa to lahko ugotovi v glavnem šele na novi generaciji ljudi, defektni otroci, težke bolezenske problematike telesa in psihe, nove bolezni, mutacije virusov in generiranje patogenih bakterij itd.

Izvrstna BIO tehnologija, ki jo neprestano posreduje S-ALFA vsem BIO sistemom na našem planetu edina omogoča rešitve vseh naših problemov telesa in psihe ter vseh problemov, na vseh področjih našega dela in ustvarjanja. Glej globalne podatke –x/28 do x/33 in x/33 BIO status glede na definiran tekst itd. Glej podrobnosti uporabe teh izvrstno uporabnih in enostavno merljivih informacij, ki nam jih posreduje Super inteligenca S-ALFA z porabo BIO šablon v katerih so vpisane ustrezne makro kode za dostop do D7, D13, D33 in naprej do dimenzije neskončno.

Poleg dinamičnega sistema VDP obstaja še statični sistem VDP, ki sem ga opredelil kot SPA (statičen poligon ALFA). Razporeditev teoretičnih lokacij statičnih ALFA življenjskih žarkov lahko ugotovimo le z uporabo ustreznih geodetskih instrumentov.

Referenčne točke so navedene tukaj.

Na lokacijah ALFA žarkov ne sme biti postavljen noben škodljivo oblikovan predmet n.pr. kritina, snegolovi, svetila, piramidna ograja, konice, daljnovodni stebri piramidne oblike (tri ali štirikotne) itd.
Prav tako ne sme biti na teh lokacijah zasajeno drevo. Zasajeno drevo na lokaciji ALFA žarka, ne da bi tako lokacijo ustrezno zelo dobro in sistemsko vzdrževali povzroči trošenje ALFA žarka in nekega dne se preklopi v BETA smrtni žarek in nekega dne se drevo prevrne s korenino vred. Taka lokacija je temeljni izvor vseh problemov bolezni telesa in psihe.

Žledolom je nazorno pokazal kje se taki BETA žarki nahajajo in kaj vse lahko povzročijo. Drevo se prevrne s korenino vred zato, ker na taki lokaciji nastopa dematerializacija, zemlja izgineva. Podobno se dogaja na cestah in povsod drugje. Ob dežju se lepo vidi, kje so take lokacije (luže), luknje in druge poškodbe na cestišču itd.

Merilni sistem MS VDP nekaj več podrobnosti

Meritve z uporabo MS VDP so opredeljene v tabeli D13, D33 in T3 ter z vrsto globalnimi BIO parametri in BIO kodami, ki so opredeljene z meritvami (-x/28 in x/33) ter z OGBP in vpliv na S1 do S33, ki omogočajo BIO analizo preteklosti, sedanjosti in prognozo za prihodnost. Poleg tega omogočajo BIO analizo na področju reinkarnacije, ki neprestano poteka tako na področju aktivne kot pasivne inteligence.

Več dimenzionalni prostor, ki ga nadzoruje Super inteligenca S-ALFA deluje podobno kot sodoben računalniški sistem s tem, da je hitrost, kapaciteta, število oken in dostop do BIO sistemov, kjerkoli, kadar koli in v kateri koli galaksiji neskončna. Število oken preko katerih dostopamo do VDP je neskončna in istočasna. Dostop do VDP je s tem omogočen neskončnemu številu BIO sistemov.
Odvisen je le od kakovosti našega BIO sistema, od naše miselne sposobnosti in od pogojev, ki omogočajo naše kakovostno življenje. Temeljni pogoji so BIO kibernetska kakovost vode, hrane, življenjska filozofija, ustrezna etika in morala, ter skrb za okolje in prostor ter skrb za vse BIO sisteme aktivne in pasivne inteligence. Dosti od tega so odkrili že stari GRKI (Aristotel in drugi).
Ničesar ne moremo skriti. Vse naše misli in dejanja ter vse kar se dogaja na Zemlji in v Galaksijah je registrirano v bazah informacij, ki se nahajajo v VDP. Dostop do teh baz podatkov je omogočen vsakemu Zemljanu, ko si generira ustrezne pogoje za uporabo MS in BIF VDP.

Senzorji, ki zbirajo podatke o BIO sistemih so dinamični in statični BETA, ALFA in S-ALFA žarki.
Kako deluje VDP lahko z metodo SGBKD (slovenska globalna BIO kibernetska diagnostika) tudi vidimo in zaznavamo z našimi čutili (žleze v glavi).
Kakovost BIO sistemov aktivne in pasivne inteligence je odvisna od delovanja BETA, ALFA in S-ALFA žarkov ter od ŠSBKTR in ŠDBKTR ter od ZSBKTR in ZDBKTR (Š škodljivo, Z zdravilno, S statično, D dinamično, BKTR BIO kibernetska transformacija).

DBKTR nastopa vedno ko prečkamo BETA, ALFA ali S-ALFA žarke.
SBKTR nastopa vedno ko se zadržujemo na BETA, ALFA ali S-ALFA žarkih.

Aktivna inteligenca so ljudje, osebe, ki lahko s svojimi mislimi in dejanji vplivajo na sebe in na svojo okolico ter na BIO sisteme pasivne inteligence (vsi drugi BIO sistemi n.pr virusi, bakterije mikroorganizmi rastline, živali), so običajno žrtve škodljivega delovanja aktivne inteligence. Razdalja ni pomembna, hitrost je neskončna.
Mehanizem deluje, ko vemo komu je informacija namenjena.

Pomembno je tudi v kakšnem žarku se oseba nahaja, ko govori, ko karkoli razmišlja, ko snuje novo vrednost, ko razmišlja, kaj mu je storiti, ko moli ali meditira (moliti in meditirati smemo brez izjemno škodljivih posledic le v ALFA življenjskem žarku, statičnem ali dinamičnem), ko drugim pomaga, ko piše zakone, ko se odloča o sodelavcih itd. Za medicino in državno upravo ter vlado in parlament (poglejte streho, koliko izjemno nevarnih piramid je na strehi) je to še posebej pomembno.

Ne odstranjujte ter štiri kotnih, maksimalno nevarnih piramid za psiho, ampak porežite robove (cm ali dva), da se škodljiva BK transformacija spremeni v zdravilno. To velja tudi za vse piramidne betonske mejnike, ki na Primorskem uničujejo vse živo. To so posledice, nekoč živečih BETA generiranih BIO sistemov v Italiji pod vplivom religije.

Vpliv BETA, ALFA in S-ALFA Super inteligence na BIO sisteme aktivne in pasivne inteligence se neprestano izvaja. Vpliv je telepatski ali neposreden preko dinamičnih ali statičnih BETA, ALFA ali S-ALFA žarkov ali posreden, ki ga povzročajo ljudje. Vpliv je lahko ekstremno škodljiv, ki ga povzročajo BETA generirani BIO sistemi (to je bolan duh v zdravem ali že bolnem telesu - BIO sistemu) ali ekstremno zdravilen, ki ga lahko ali pa tudi ne, povzročajo ALFA generirani BIO sistemi (to je zdrav duh v zdravem telesu - BIO sistemu).
Distribucija BIO sistemov je porazdeljena po Gaussovi krivulji, ki je na žalost že zelo deformirana. Velika večina ljudi je že BETA generiranih. To je posledica delovanja preteklih rodov religij, stroke, arhitekture, politike, medicine, farmacije ter izvorno BETA generiranih BIO sistemov, ki ne dojemajo in ne razumejo pomembnosti pravilne uporabe in delovanja več dimenzionalnega prostora, v katerem živimo, odkar se zavedamo.

Se pa dogaja nekaj zelo zanimivega. S-ALFA je začela temeljito regeneracijo življenja na Zemlji. Gre za počasne spremembe, ki neprestano vplivajo na vse Zemljane. Nastopila je regeneracija Sonca, Lune, Marsa in določenih predelov na Zemlji, kamor spada tudi Slovenija in Grčija. Trenutno poteka regeneracija Črne luknje v naši galaksiji s strani S-ALFA.

Vse cerkve v Sloveniji delujejo samo na zunaj zelo zdravilno. To je zagotovila Super inteligenca S-ALFA. Posebej še tiste, ki imajo osem kotni zvonik. Znotraj cerkva in drugih religijskih objektov pa so lokacije ekstremno BETA, ki sistematično uničujejo psiho in telo vsem vernikom in obiskovalcem.

Pojavlja se tudi zelo agresiven fenomen, to je izjemno nevaren vpliv BETA generiranih BIO sistemov, ki jih vodi Super inteligenca G-BETA sedme dimenzije (mrtve duše in črna magija, za katere je potrebno izvršiti umetni BIO transfer.

Ti hočejo skozi škodljivo opredeljeno demokracijo in človekove pravice, družinski zakonik, zakone in splošno znano filozofijo, celo kršenjem ustave RS, zaustaviti te spremembe. Zavestno ali podzavestno, to v ničemer ne spremeni problematike, ki je zdaj tu in je zelo enostavno rešljiva.

Dokopati se hočejo do oblasti, do prodaje vsega, kar je še dobrega ostalo od Jugoslavije. Zaustaviti hočejo vse to kar omogoča zdravje, srečo in blagostanja za vse Zemljane. Slovenijo peljejo na beraško palico. Zanimajo jih samo trenutne osebne koristi, za bodočnost Slovenije in mlado generacijo pa jim je popolnoma vseeno, celo za lastne otroke.

Med vsemi dosedanjimi vladami in parlamenti v Sloveniji in tujini ni nobene bistvene razlike. Svojim volivcem delajo neprecenljivo škodo na vseh področjih njihovega dela in ustvarjanja.

Naši upi so bili usmerjeni v delovanje stranke SMC, ki je bila pod strahotnim pritiskom vpliva BETA generiranih BIO sistemov tako v svojih vrstah in vladi, (razni BETA svetovalci, tudi trojanski konji tujega kapitala itd), predvsem pa iz tujine (Nemčija, Švedska, ZDA in preko drugih držav).

Zdaj so uperjeni v novo vlado. Komentarji so slabi, kar je slovenska folklora, no bomo videli ????

BIO status vsakega BIO sistema aktivne in pasivne inteligence

V kolikšni meri je vpliv Super inteligenc na naš BIO sistem in na naše odločitve je odvisno od kakovosti našega BIO sistema. Naš BIO sistem je lahko ekstremno slab, to je BETA generiran BIO sistem (bolan duh v dobrem ali že slabem BIO sistemu) ali ekstremno dober BIO sistem, ALFA generiran BIO sistem (zdrav duh v dobrem ali že slabem BIO sistemu). Zelo malo je ljudi, ki bi jih lahko opredelil kot zdrav duh v zdravem telesu – BIO sistemu. Sami niso krivi, da je to tako.

Kriva je stroka in zgodovina religij, od katerih je najbolj nevarna religija Islam. Petkrat dnevno molijo v BETA smrtnih žarkih in večinoma umsko propadajo. Sekanje glav in samomorilsko razstreljevanje je tipičen primer tega, ekstremno degeneriranega BIO sistema. Uporabljajo zelo nevarne oblike. Najbolj nevarna oblika je stožec ali samo njegov del.

Nekatere podrobnosti o BIO parametrih so navedene v tabelah D13, D33 in T3, kjer so navedene mejne vrednosti. Za natančno preračunavanje BIO kibernetskih vrednosti v procentne vrednosti, bi morali uporabiti druge funkcije. Vendar to za vsakdanjo uporabo ni pomembno je pa dosti enostavnejše in zadošča. Podatki so navedeni v BIO kibernetski skali, ki je preračunana v % na osnovi linearne interpolacije.
Negativni (škodljivi) BIO parametri (BP) imajo ( – ) predznak. Pozitivni (zdravilni) BIO parametri imajo pozitivni (+) predznak ali pa so brez predznaka. V tabeli D13 in D33 je navedeno kakšen predznak lahko doseže posamezen BP.

Kaj je pomembno vedeti pri otrocih

Kakovost otrokovega BIO sistema se generira v materi in je odvisen od BIO statusa materinega BIO sistema v času odraščanja, do razvoja plodu in naprej.

Kakšno intelektualno doto dobi ob rojstvu otrok je odvisno od odločitve S-ALFA in od BIO pogojev v katerih živi družina, njihovi starši in njihova okolica, od kakovosti BIO sistema matere in očeta ter od njune genetske skladnosti. Ta, do sedaj nemerljiv BIO vzorec vpliva staršev na kakovost otroka je zdaj enostavno merljiv z meritvijo GS BIO parametra x/33.

BIO kibernetska kakovost vode, hrane in statusa BIO okolice v katerem živi družina je ekstremno pomembna za kakovost rase.
Posledice delovanja sedme dimenzije, genetsko spremenjena hrana, vsa zdravila, ki niso obdelana s tehnologijo S-ALFA so izjemno nevarna za celotno civilizacijo. Postopoma se generirajo ekstremno BETA generirani BIO sistemi, bolan duh v zdravem ali že bolnem BIO sistemu, kar se v Islamskem svetu na žalost to že dogaja (glej BIO analizo beguncev in drugje po Evropi in svetu, kar zna postati velik problem v Evropi in drugje).

Res je, da se lahko z uporabo nove znanosti, ki sem jo opredelil kot MS in BIF VDP da marsikaj popraviti v času ko otrok dozori za svojo osnovno nalogo, to je za nadaljevanje rase. To je odvisno od kakovosti BIO sistema staršev, vzgojiteljev, od BIO kakovosti lokacije kjer se otrok razvija in zadržuje in v kakšni družbi se giblje.

Najbolj pomembna pa je kakovostna hrana, voda in lokacija. Vse to je enostavno opredeljeno v meritvah, tabela D13, D33, T3, in vidno pri BIO parametrih –x/28 do x/33 in x/33 in drugih globalnih BIO parametrih, ki jih omogoča merilna BIO tehnologija MS VDP.

POSEBEJ MORAM POUDARITI, da je odraščanje v istospolni okolici, kot jo propagirajo ekstremni psihični bolniki, to so vsi, ekstremno BETA generirani BIO sistemi, ekstremno škodljivo.
Sistemsko se generira tudi BETA generirane otroke. To je bolan duh v zdravem ali že bolnem BIO sistemu. To pa pomeni počasni in sistemski propad celotne civilizacije zaradi njihovega izjemno škodljivega vpliva na vse strukture družbenega sistema.
Seveda je temu kriva stroka, medicina in izvorno še farmacija, ki še ne pozna izvora bolezni telesa in psihe vsled česar proizvaja povsem neustrezna zdravila za skoraj vse bolezni telesa in predvsem psihe. Edino, do sedaj meni znano zdravilo je INSULIN (glej merilne podatke). To zdravilo vsaj zdravi, čeprav ima tudi mnogo stranskih učinkov, ki pa jih lahko z uporabo metod BIF VDP enostavno odstranimo. Glej tabele D13, D33 in GX33.

Reševanje vseh problemov telesa in psihe, vseh problemov našega časa

Temeljna in postopna rešitev večine naših problemov telesa in psihe je uporaba metod BIF VDP za prečiščenje in oplemenitenje vsega kar gre v telo in na telo, v zrak (topla greda in kakovost zraka) in v zemljo (novo kmetijstvo za vrhunsko BIO hrano in vodo).

Vrhunska BIO tehnologija materije in antimaterije, ki nam jo je posredovala S-ALFA to zelo enostavno omogoča.

Še nekaj je izredno pomembno pri otrocih in odraščajoči mladini, če želimo hiter in učinkovit razvoj Slovenije kot celote, na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

S-ALFA skrbi za otroke tako, da jih ustrezno BK zaščiti. Poveča BIO parameter OGBP, vpliv na telo pa je odvisen od BIO statusa staršev oz. od hrane in vode ter kakovosti lokacije, BIO statusa pedagogov itd.
Zemeljski rod se zaradi zgrešene politike, stroke in vzgoje na žalost poneumlja, postaja duhovno impotenten, to pa preprečuje, da bi lahko razumeli delovanje BIO tehnologije S-ALFA.

Temeljni izvor so regije in BETA generirani BIO sistemi, ki so do sedaj s pomočjo črne magije (BETA žarki ter ŠSBKTR in ŠDBKTR) preprečevale duhovni razvoj naše civilizacije. Sem ter tja komu uspe, da se izvije in tega oklepa. Ženske v zgodovini so hitro odkrile kaj počno religije. Mnoge od teh so zažgali na grmadah.

Pomembno je, da mora biti vse kar naredimo v korist BIO sistemom. Karkoli delamo v škodo BIO sistemom aktivne in pasivne inteligence se obrne proti nam in postanemo BETA generiran BIO sistem in dosti prezgodaj zbolimo in propademo. Med tem pa delamo svoji okolici veliko škodo.

Na koncu (po smrti) postanemo izjemno nevaren BIO parazit sedme dimenzije, ki se zažre v telesa živih BIO sistemov aktivne in pasivne inteligence in uničujejo vse živo. Za vse napačno umrle BIO sisteme je potrebno izvršiti umetni BIO transfer. Napačno umrli BIO sistemi so vsi BIO sistemi aktivne ali pasivne inteligence ki so preminuli v BETA smrtnih žarkih. To pa je običaj, zato smo tam kjer smo.

To je zakon, ki se mu ne more nihče izogniti. Ko bodo politika, stroka in religije to doumeli, razumeli in uporabili, potem se bo življenje na zemlji normaliziralo. Potem ne bo terorizma in ubijanja, ne bo bolezni telesa in psihe, ne bo razprodaje družbenega premoženja ter naravnih virov. Prav tako ne bo problema uvoza hrane, ker bo zdrava od koderkoli bo dobavljena. Popolnoma vseeno bo postalo kakšen je družbeni sistem. Pomembno je da bodo voditelji na vseh področjih našega dela in ustvarjanja ALFA generirani BIO sistemi in nič drugega. Takrat ne bo problema s korupcijo, s prodajo dobrih firm tujcem za drobiž in drugih barabij na račun davkoplačevalcev, ki jih lahko počne le bolan politik, gospodarstvenik, raziskovalec in drugi, BETA generirani BIO sistemi, ki niti za sebe in svoje otroke ne znajo poskrbeti.

Ustava RS je dovolj jasna, vendar se tega ne drži niti stroka, politika, religije niti ustavni sodniki.

Da ponovim: Zavedati se moramo, da je vsak BIO sistem (aktivne in pasivne inteligence), vsak predmet, vsak objekt, vsaka substanca sestavljena iz dveh delov. Iz fizikalnega in BIO kibernetskega dela. Fizikalni del obvlada stroka, kolikor ga pač zna, BIO kibernetski del pa zelo natančno opredeljuje Super inteligenca S-ALFA, kakovost BIO sistema omogoča le MS in BIF VDP o katerem stroka nima pojma in izvor celotne problematike naše civilizacije preprosto ignorira ne glede na strahotne posledice, ki smo jim vsakodnevno priča.

BIO tehnologija S-ALFA omogoča:

Fizikalni del obvladujemo preko osnovne metode G-ALFA 1,2,3,4 in MP2 ter 8P kovinskih pozlačenih piramid, BK del pa preko S-ALFA žarkov ter virtualnih 8P piramid postavljenih od MP3 do MP33 in od MP1 do MP neskončno. S-ALFA žarki se generirajo avtomatsko, ko uporabimo fazo MP33 postavitev piramid od MP1 do MP neskončno. Vse skupaj se izključi avtomatsko ko pospravljamo za seboj MP33. BK nivo ALFA žarkov, pa se spremeni iz L384 (maksimalen BK nivo) na E0 (delovni BK nivo), ko uporabimo in !!!! moramo uporabiti osnovno metodo G-ALFA 1,2,3,4.

Še nekaj se moramo zavedati!!!!

MP2 vpliva na telo 100%, MP33 vpliva na psiho 100%. To lahko izmerimo z novo merilno metodo, ki smo jo uporabili na seminarju. To velja v bistvu za vse, kar izmerimo.

OPOMBA 1

Zdravila, pesticidi, kozmetika itd. se ne prečistijo in oplemenitijo dokler nismo predhodno uporabili metode BIF VDP kot so: GA, BT, GA, AP01 do AP33, GA, BT, GA. Šele ko to izvršimo S-ALFA z ustrezno svojo metodo spremeni zdravila, pesticide, kozmetiko itd. iz maksimalne škodljivosti v BIO zdravila, BIO pesticide, BIO kozmetiko itd. in če je potrebno tudi še v BIO aktivno zdravilo, BIO aktivne pesticide, BIO aktivno kozmetiko itd.,

To lahko storimo globalno ali namensko za določeno osebo !!!! in za določen namen, za določeno bolezen !!!!.

Za podrobnosti glej navodila za uporabo. Naučiti se moramo uporabljati zelo enostavno programsko opremo ter BIO šablone v katerih so vpisano ustrezne BK kode, ki omogočajo dostop in uporabo večdimenzionalnega prostora.

Za profesionalno uporabo, za temeljne in aplikativne raziskave in razvoj ter za novo kmetijstvo (ekološka pridelava po metodi S-ALFA), ki edino omogoča proizvodnjo hrane in naravnih zdravil vrhunske kakovosti pa si zgradimo lokacije po metodi SPA ( to je statični poligon, kjer so vsi alfa žarki aktivirani za profesionalno uporabo in ustrezno vzdrževani).
Vsi religijski objekti morajo biti urejeni po metodi SPA. Če temu ni tako jih je potrebno podreti, ker povzročajo bolezni telesa in psihe in posledično lahko tudi terorizem, nasilje, kriminal in drugo.
Popolnoma enak kriterij velja za medicinske ustanove in objekte kjer se zbirajo ljudje. Ter za vse zgradbe in infrastrukturo.
Poglejte streho objekta kjer se nahaja državni zbor RS. Piramida do piramide je na strehi. Nepridipravi so hoteli streho spremeniti v stožec, ki je temeljna oblika ISLAMA. Zato so temu primerne tudi vse odločitve. Vsi izvoljeni in drugi obiskovalci te zgradbe pa sistematično propadajo. Posledice nosimo mi vsi.

OPOMBA 2

Na seminarju smo se počasi usposabljali, za ponavljanje vzdrževanja in uporabe MP33 tako, da smo to večkrat ponovili. S tem se je del deklet bolje počutilo. To je povsem jasno saj se je s tem regenerirala PSIHA, ne pa telo!!!!.

No, BETA žarki delujejo podobno, samo s to razliko, da delujejo kot zelo nevarno BK mamilo za BK del telesa, za psiho in potem se začnemo napačno odločati in začnemo propadati. Nekaj časa ta fenomen deluje ugodno potem pa nastopijo težave telesa in psihe.
Ta tehnologija se uporablja pri vseh metodah alternativne medicine, homeopatije, hipnoze, akupunkture, meditacije, molitev, na področju islamizacije (petkrat dnevno molijo v BETA smrtnih žarkih), Radija in TV v vseh religijah in verskih skupnostih itd.
Od tu izvirajo vse bolezni telesa in psihe, kamor spadajo tudi geji in lezbijke, generira se nasilje, gospodarski in drugi kriminal, samomori, umori, prometne in druge nesreče, terorizem in vojne itd.

Komentar: Nespametni embargo za Rusijo je preprosto povedano, borba zahoda za naravne energetske in druge vire v Rusiji in drugod po svetu ter za pridobitev trgov za njihove izredno škodljive proizvode ( kmetijski proizvodi, vozila itd.). Briga Evropo in ZDA za demokracijo in drugo. Demokracija in človekove pravice, take kot jih BETA generirani BIO sistemi razumejo, reklamirajo in uporabljajo, je temeljno kršenje ustave, prave demokracije, povzročanje terorizma in BIO terorizma v vseh državah sveta.

Nemčiji, Angliji, ZDA in še komu, gre izključno za širitev trga za svoje izredno škodljive proizvode in za druge barabije ter za ropanje lokacij (energetski viri) in širitev svojega vpliva in trga. Sloveniji se s tem dela velika škoda. Zato je skrajni čas da se politika in stroka streznita.

Ekstremno nevaren za Evropo je novi predviden trgovinski sporazum Evropa in ZDA, ki ga je potrebno v kali zatreti. Iz Bruslja in evropskih BANK pa odstraniti vse BETA generirane BIO sisteme. Seveda je to potrebno narediti najprej doma iz vseh političnih in gospodarskih struktur, če želimo postati ne druga ampak prva ŠVICA. Tehnologijo imamo samo uporabiti jo moramo, dokler ne bo prepozno.

Na pogorišču, ogenj že generirajo naši in predvsem tuji politiki, BETA svetovalci in gospodarstveniki, se ne da več kaj dosti narediti. Zahteve za stečaje, za privatizacijo itd., se vsakodnevno kopičijo. Vse to poganjajo ekstremno BETA generirani BIO sistemi. To je bolan duh v zdravem ali že bolnem BIO sistemu.

Medicina tega žal še ne zna izmeriti in pravilno ugotoviti. Zdaj uvaja celo črno magijo v zdravstveni sistem, hipnoza, akupunktura, homeopatija itd. Na vidiku so nove neumnosti, kot je konoplja za zdravljenje, izjemno draga BIO zdravila, ki z BIO nimajo nobene zveze. Podobno je z BIO hrano iz uvoza. itd.

BUTALCI pravijo da je država slab gospodar. To je neumnost brez primere. Ne ločijo izvora in posledic. Temeljni problem je ta, da so na vodilnih mestih BETA generirani-nesposobni ljudje. Nesposobne so postavili nesposobni!!!! To je temeljni problem v Sloveniji in drugod po svetu.

Doktorat daje sicer formalni družbeni status, ki popolnoma nič ne pomeni, če oseba nima ustreznega ALFA generiranega BIO sistema, oziroma ustrezno etiko in moralo, ki je v Sloveniji in po svetu slaba. To je temeljni problem celotne civilizacije našega planeta.

BIO analiza osebe, ki kandidira za kakršno koli mesto stane 36 EUR in postane vse popolnoma jasno kakšen je BIO kibernetski del osebe. Vse drugo je mlatenje prazne slame. Tabela D13 in D33 in druge tabele vse povedo. To je sicer potreben vendar ne zadosten pogoj zaradi že opisanih vplivov.

Seveda pa to nikomur ne diši. To samo kaže na kako nizki duhovni stopnji je politika, gospodarstvo sindikati in stroka.

Zato je nujno potrebno in ekstremno pomembno, da gre nova slovenska BIO tehnologije takoj v izobraževalni sistem Slovenije, Evrope in sveta v celoti.
Slovenija naj čimprej postane pilotski projekt za našo civilizacijo. Večina lokalnih pilotskih projektov za Slovenjo je dokončanih.

Slovenija in Grčija imata tudi bistveno boljšo BIO klimo, ki jo je generirala S-ALFA, kot drugod po Evropi in v svetu. Le tako bomo lahko prispevali svoj nadvse pomemben delež k sanaciji vseh problemov, ki so se nakopičili v razvoju naše civilizacije.

DRUGE POTI NI !!!! To bo pokazala naša prihodnost.

BIO tehnologija S-ALFA je izredno pomembna za gospodarstvo Slovenije

Da navedem samo nekaj utrinkov, kaj moramo storiti po metodi S-ALFA:

1. Krka lahko postane takojšna dobaviteljica vrhunskih BIO zdravil brez stranskih učinkov in brez konkurence v svetu.
2. Takoj zgraditi tovarno sladkorja. Uvoženi sladkor je izredno škodljiv. S tehnologijo S-ALFA ga lahko spremenimo iz škodljivosti -100% le do zdravilnosti 3%. Pomembno za čebele in mladino.
3. Urediti delovna mesta, spalnice, gostilne, hotele in zabavišča.
4. Vse religijske objekte, objekte vlade, državne uprave, sodstva, državnega zbora in državnega sveta.
5. Kmetijske površine.
6. Čiščenje odpadnih voda.
7. Urediti zbiranje deževnice, ki je pomembna za pridelavo vrhunske kakovosti BIO hrane.
8. Regulirati uvoz popolnoma vseh pridelkov (tudi avtomobilov in strojev) pod državno kontrolo in z ustrezno uporabo BIO tehnologije S-ALFA pred dobavo trgovski mreži (BK atest pred prodajo).

Pomembno je vedeti za izvor vseh našim problemov, potem bo vsakemu človeku dano, da se sam odloči ali bo novo tehnologijo uporabil ali ne. Temu primerno bi morale biti tudi ustrezne posledice in vse ustrezne zakonske opredelitve.

Lahko pa še naprej capljamo za filozofijo in stroko, za BETA generiranih BIO sistemov (bolan duh v zdravem ali že bolnem BIO sistemu), ki uničujejo svet in vse nas.

Zaključek

Telepatski vpliv BETA inteligence in BETA smrtnih žarkov, ki delujejo v sedmi dimenziji je na ljudi strahoten. Stroka pa je slepa in gluha.
S fizikalnimi sredstvi s kemijo in farmacijo, ne da bi uporabili tehnologijo MS in BIF VDP se bolezni telesa in psihe, gospodarske problematike, pravilne privatizacije, zdrave hrane in vode ter pravilne gradnje objektov in infrastrukture, reševanje tople grede itd. ne more pravilno reševati.

Nove bolezni, ki nastopajo zaradi delovanje BETA smrtnih žarkov (ZIKA n.pr. ki je tudi spolno prenosljiva), spolni odkloni, samomori, prometne, letalske in druge nesreče, nasilje, kriminal in vojne v Islamskem svetu in drugod po svetu to zanesljivo dokazujejo. Vse več bo bolezni, ustreznih zdravil pa ne bo.

Rešitev v Islamskem svetu ni v pobijanju ampak v prevzgoji na področju RELIGIJE ter pravilne gradnje objektov in infrastrukture, ki jo omogoča le uporaba BIF in MS VDP.

Vse mora biti šest ali osem kotno ali valovito (sinus).

Vsak objekt mora biti tako oblikovan, da ne seva škodljivih BIO energij. To zahteva pri nas takojšne ukrepanje pri gradnji ISLAMSKEGA centra, ki bo, kot kaže, povsem napačno oblikovan in bo bistveno povečal potencialno možnost za povečanje nasilja tudi pri Islamski populaciji v Sloveniji in seveda zelo negativnega vpliva na prebivalstvo v Ljubljani in Sloveniji.

To dokazuje postavitev STOŽCA, ki predstavlja enega najbolj nevarnih likov za generiranje škodljivih BIO energij. Odgovorni pri gradnji so bili informirani o tem, kakšna je pravilna gradnja za njihov objekt.

Začeti je potrebno s splošno prenovo BIO sistemov vseh nas. Ljudje nismo krivi, da smo tam kjer smo. Kriva je stroka in politika, ker v vsej svoji zgodovini ni doumela pravega vzroka izvora bolezni telesa in psihe.

Določiti je potrebno prehodno obdobje v katerem si morajo odgovorni urediti svoj BIO sistem. V nasprotnem naj zapustijo svoja delovna mesta, da ne bo narejeno več škode kot koristi. Mladi rod pa takoj začeti z usposabljanjem po novi BIO tehnologiji. Sprejeti je potrebno ustrezne zakone na področju religij, gradbeništva in kmetijstva, da se zaščiti slovenski rod in slovensko zemljo. NIČESAR PRODATI ALI PRIVATIZIRATI, dokler ni sprejeta ustrezna zaščitna zakonodaja.
Le tako bomo nekega dne prišli na zeleno vejo in postali prva Švica kot nekateri že sanjajo o tem. Prav tako je potrebno popraviti vse ustrezne zakone, ki morajo biti v splošno korist državljanov RS.

Avtor: Alojz Slavko Gorenc