170323 Kaj morajo starši vedeti, preden se odločijo za otroke

Uvod

Za zagotovitev zdravih in sposobnih otrok se moramo najprej zavedati kako deluje človekov BIO sistem, kaj vse slabo in dobro vpliva na nas, kako vpliva na nas lokacija v kateri se nahajamo, kako vplivajo na nas drugi BIO sistemi, vpliv religije, stroke, medicine, farmacije, glasbe, kulture, hrane, pijače, zdravil in vsega kar gre na telo in v telo. Če vse to, kar sem navedel deluje pravilno in BIO kakovostno, potem ni nobenega razloga, da ženska ne bi rodila vrhunsko sposobnih otrok.

Temu pa ni tako zato, ker medicina ni ugotovila izvora bolezni telesa in psihe, ker farmacija proizvaja izredno nevarna zdravila, ki sistematično uničujejo človekov BIO računalniški sistem, stroka zagotavlja izredno BIO nevarno hrano in vse drugo kar proizvaja.

Religije se ukvarjajo s črno magijo s katero lažje obvladujejo predvsem ženski del populacije, stroka pa ni uspela raziskati delovanje več dimenzionalnega prostora, v katerem živimo, odkar se zavedamo. Temeljna napaka je v tem, da so ukinili filozofijo reinkarnacije in prikrili pomembna odkritja preteklih rodov naše civilizacije na tem področju.

Prepričan sem, da vedo kako deluje Superinteligenca S-ALFA, vendar se zavedajo, da je duhovni razvoj naše civilizacije in njih samih na prenizkem nivoju, da bi to obelodanili. Poleg tega pa lahko s črno magijo lažje pridobivajo materialne koristi, ki jih potrebujejo za svoje delovanje in pridobivanje vse več in več materialnih koristi. Podobno kot mnoge multinacionalke.

Njihovo delovanje bi morala v bistvu podpreti stroka ali pa sama prevzeti profesionalno uporabo in vzdrževanje za zdravo življenje najpomembnejšo BIO tehnologijo S-ALFA, ki deluje do dimenzije neskončno.

Največjo nevarnost so videli v dejstvu, ker bi lahko prišlo do večjih pretresov v vseh religijah in bi se začela podirati do sedaj zmotno pridobljena filozofija o BOGU in HUDIČU in o tem, kot pravijo, kako deluje posmrtno življenje in da pridemo v nebesa kar enostavno po eni maši, kar je popoln absurd.

V bistvu gre za reinkarnacijo, ki jo je katoliška cerkev v svoji zmoti že davno miselno ukinila (okrog leta 400), je pa tu, deluje in bo delovala toliko časa, dokler naša civilizacija ne bo propadla. Ne stroka ne religija ne kapital nima pri reinkarnaciji popolnoma nič. Naša dolžnost je le v tem, da zagotovimo, da se vsaka smrt izvrši na ALFA življenjskem žarku. S tem se izvrši naravni BIO transfer. Po teoriji religij je to pot v NEBESA. S tem preprečimo, da bi umrli BIO sistem aktivne (ljudje) ali pasivne inteligence (živali rastline, mikrobi, mikroorganizmi, virusi, bakterije itd. postali izjemno nevarni BIO paraziti sedme dimenzije, ki počasi uničujejo vse živo preko bolezni telesa, psihe in drugo.

Lahko pa stroka in religije bistveno pomagajo, da se življenje na Zemlji normalizira. Vsa potrebna orodja in metode nam je S-ALFA posredovala, samo uporabiti jih moramo in seveda naprej razvijati. To je temeljna naloga strokovnjakov na področju temeljnih raziskav na vseh področjih našega dela in ustvarjanja in seveda prave religije.

Zaradi nepravilnih smrti (smrt v BETA smrtnih žarkih, ki so na Zemlji že v večini, povzročajo generiranje izjemno nevarnih BIO parazitov sedme dimenzije), se problemi neprestano kopičijo tako daleč, da prihaja do vseh bolezni telesa in psihe, do spolnih odklonov, ki je ena od najtežjih psihičnih bolezni, do samomorov, umorov, prometnih in drugih nesreč, nasilja, BIO terorizma, terorizma, kriminala in vojn.

Počasi nastajajo nove bolezni telesa in psihe, nekatera pomembna zdravila več ne delujejo in to vse zaradi delovanja BETA smrtnih žarkov sedme dimenzije in črne magije, ki jih je vedno več zaradi naše lastne neumnosti in napačnega prepričanja, ki jo povzroča neustrezen izobraževalni sistem.

Vse to izvajajo BETA generirani BIO sistemi. To je bolan duh v zdravem ali že bolnem BIO sistemu, ki jih je vse polno že v vseh strukturah našega dela in ustvarjanja.

V bistvu mučijo filozofijo naše civilizacije tri temeljne napake, ki jih do sedaj nismo uspeli rešiti. To je zagotavljanje pravilnega rojstva, zdravega življenja in pravilne smrti. Dokljer to religija in stroka ne razreši, bomo propadali povsem po nepotrebne in trošili davkoplačevaski denar za naše neumnosti.

DRUŽBENI SISTEM JE POVSEM BREZPREDMETNA ZADEVA. Vse je odvisno od kakovosti BIO sistema človeka, ki vodi določeno strokovno in politično področje, od njegove etike in morale, kako razume BIO tehnologijo S-ALFA, kako skrbi za okolje in prostor ter za BIO sisteme aktivne (ljudi) in pasivne inteligence na Zemlji, to so virusi, bakterije, mikroorganizmi, gljivice itd. ter za živali, rastline in zemljo, ki jo stroka sistematično uničuje.

Vse REŠITVE zagotavlja Super inteligenca S-ALFA z uporabo BIO fizike več dimenzionalnega prostora (BIF VDP) in z merilnim sistemom MS VDP.

Religije so v svoji zgodovini uničevale vsak napredek na tem področju, stroka po jih je pri tem podpirala. Uničeni so bili celi narodi, tako ali drugače.

To samo kaže, kako močno orodje je črna magija in kako strahotne so njene posledice nerazumevanje delovanja življenja v vsej naši zgodovini. Tipični primer je TERORIZEM.

Zdaj je jasno kako pomembno je slovensko odkritje BIO tehnologije S-ALFA, vseh metod in mehanizmov, ki so raziskani in odlično uporabni v vsakdanjem življenju na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

Temu primerna je zdaj naša naloga, da z delovanjem BIO tehnologije S-ALFA seznanimo ljudi in začnemo ustvarjati povsem novi rod, vrhunsko usposobljenih ljudi. Kdor to želi naj to BIO tehnologijo uporabi, kdor tega noče pa naj ne dela škode drugim. To je sicer že zapisano v naši ustavi, vendar tega stroka ne spoštuje, niti ustavni sodniki.

Vse to je elegantno in zanesljivo merljivo z merilno tehnologijo BIO MS in IS33 VDP. Potrebno je le zakonsko določiti mejne BIO vrednosti ustreznih BIO parametrov in jih postopno zviševati v skladu z duhovnim razvojem ustrezne populacije.

Povsem jasno je, da je potrebno vse BETA generirane BIO sisteme takoj ali postopno odstraniti od odgovornih delovni mest, tako doma kot v BRUSLU in po svetu. Odvisno kaj zmoremo. V nasprotnem se nam zelo slabo piše vsem nam, Evropi in celem svetu.

Volitve so pred vrati. Prišel je čas da to storimo.

Temeljne osnove za ustvarjanje novega rodu:

1. Oba starša morata imeti dober BIO sistem po metodi S-ALFA že dosti prej, preden se odločita za načrtovanje otrok. Zelo pomembna je genetska skladnost (GS). Merilno področje je od 0 do 33, v % je to od 0 do 100%. Genetska skladnost zagotavlja minimalno možnost dedovanja genetskih poškodb preteklih rodov obeh rodbinskih vej, ki bi se prenesle na otrokov BIO sistem.

Če imamo dober BIO sistem, potem imamo tudi dobre BIOparametre, ki to omogočajo. Ti so, telepatski dostop do Super inteligence ALFA, ki vodi delovanje ALFA življenjskih žarkov 13. dimenzije, telepatski dostop do Superinteligence S-ALFA nam omogoča BIO parameter P, ki nam diskretno svetuje pri naših vsakodnevnih odločitvah, če hočemo to razumeti in uporabiti, deluje do dimenzije neskončno. Telepatski vpliv škodljive BETA Super inteligence pa mora biti na najmanjšem možnem BK nivoju, to je A0 (0%). Ta mehanizem je v bistvu, kot sem to jaz razumel, naravna selekcija. Kar ni ustrezno propade, medtem pa civilizaciji naredi dosti škode, ker tega ne razumemo, problemi se samo kopičijo, stroka pa mlati prazno slamo za ljubi kruhek, pa še ta je ekstremno škodljiv, posledice pa občutimo mi vsi.

2. Največjo odgovornost nosi ženska. Kakovost in pravilen razvoj plodu je odvisen od kakovosti njenega BIO sistema. Podrobnosti so navedene v Tabelah D13, D33 in GX33. Devet mesecev se generira otrok v njenem telesu. Temu primerno mora poskrbeti za svoj osebni razvoj in vse v tej zvezi. Če nima odličnega BIO sistema po metodi S-ALFA, ne more zagotoviti ustrezne kakovosti otroka. Tu ni kaj dodati.

3. Otrok mora priti na svet v BIO urejenem okolju. Nekaj porodnišnic v Sloveniji ima to že v celoti ali delno urejeno. Ko prerežemo popkovino, se S-ALFA žarek, ki ga na lokaciji poroda generira S-ALFA razdeli na dva dela. En del gre v telo plodu, po katerem dobi ustrezno BIO kibernetsko doto ob rojstvu, drugi del BIO laserskega žarka po se vrne v dimenzijo neskončno in porod je s tem zaključen.

Če je mati pravilno živela, potem ni nobenih problemov ne takoj ne kasneje. Po rojstvu nastopa za mati glavni problem druge faze razvoja otroka in njegova vzgoja. Uspešna je lahko le v primeru, če sistemsko uporablja metode BIO tehnologije S-ALFA.

Po vsakem rojstvu katerega koli BIO sistema aktivne ali pasivne inteligence, Super inteligenca S-ALFA pomaga. To ugotovimo tako, da izmerimo kako se spreminjata dva globalna BIO parametra, to je OGBP in vpliv na S1 do S33. S-ALFA poveča BIOparameter OGBP in s tem ščiti psiho otroka. BIOparameter S1 do S33, pa je odvisen od sposobnosti matere za razumevanje in uporabo metod BIO tehnologije S-ALFA in pomeni kako kakovostno hrano dobi mati in preko dojenja tudi otrok in v kako kakovostnem okolju živi. Materino mleko je nenadomestljivo. Ne po merilih stroke in reklam v medijih, ki nimajo pojma, kaj je kakovostna BIO hrana in zdravilna BIO hrana. S fizikalnimi metodami tega stroka še ne more ugotoviti, smo v bistvu popolnoma slepi.

4. Skrb za otroke se nadaljuje v skladu z merili družbe. Boljša je družba, bolj duhovno je razvita, boljša je nova generacija. Prirojen je samo kakovosten BIO sistem in inteligenca, ki jo v okviru BIO kibernetske dote, ki je posledica duhovnega razvoja staršev in družbe v celoti ob rojstvu sprejme otrok. Dolžnost predvsem matere je v tem da duhovni razvoj otroka neguje in razvija naprej.

V tretji fazi razvoja otroka pa je pomemben vpliv, ki ga na otroka povzroča njegova okolica, kjer se otrok giblje, hrani, izobražuje in zabava.

Mati lahko še dolgo skrbi za svoje otroke, če ima za to interes. Z uporabo merilnega sistema BIO MS VDP in z vzdrževanjem BIO klime po metodi S-ALFA ali z metodo videnja, to je BIO kibernetska metoda SGBK diagnostika, lahko vsak trenutek daljinsko ugotovi, kaj se z otrokom dogaja. Merni sistem IS33 VDP vse pove, vsak trenutek, kjer koli se otrok nahaja.

Gre za izredno zahtevno odgovornost matere za novi rod. Povsem jasno je, da bi morala biti ustrezno zaščitena in preskrbljena.

Metoda SGBKD pomeni, Slovenska Globalna BioKibernetska Diagnostika. To je posledica evojucijskega razvoja človekove sposobnost, da ko zapre oči vidi barvni spekter, ki ga posreduje Superinteligenca S-ALFA ali pa kot motnjo tega videnja sedma dimenzija, da vidimo, kako deluje več dimenzionalni prostor, v katerem živimo odkar se zavedamo.

V času inkvizicije je religija večino takih žensk sežgala na grmadah. Zato se je razvoj te tehnologije zelo zaustavil, zato imamo danes toliko problemov v RELIGIJAH samih, kot tudi povsod drugje.

Pomen te vizualne metode je v tem, da takoj ugotovimo kdo dela slabo in kdo dela dobro, če poenostavim in še to, kar je zelo pomembno, kdo je poln škodljivh BIO energij in BIO parazitov (črna aura).

Z merilno BIO tehnologijo za več dimenzionalni prostor in z uporabo BIO kibernetskih zaščitnih sredstev, kar proizvaja naša firma, to zelo enostavno izmerimo tako, da uporabimo enostavno programsko opremo in enostavne metode merjenja, ki nam jih omogočajo BIO šablone v katerih so vpisani razni programski moduli merilnega sistema BIO MS VDP.

V bistvu gre za telepatski sprejem BIO informacij, ki nam jih posreduje Superinteligenca S-ALFA, ki so shranjene v bazah podatkov več dimenzionalnega prostora. Naš BIO računalniški sistem, ki je ob rojstvu vgrajen v naš BIO sistem, kot del BIO kibernetske dote pa omogoča, da z metodo telepatsko digitalne pretvorbe in z uporabo BIO šablon, v katerih je vgrajena BIO kibernetska programska oprema izvršimo ustrezno meritev.

Neprestano smo torpedirani z sedmo dimenzijo in črno magijo, ki jo vodi Superinteligenca BETA s pomočjo religij in stroke, BETA generiranih BIO sistemov, ker niso dojeli, kako deluje človekov BIO sistem in s tem izvor bolezni telesa in psihe. To sem imenoval kar naravna selekcija med dobrim in zlom.

To je temeljni problem naše civilizacije.

V naši medicini so trenutno glavni problem čakalne vrste, ki jih s fizikalnimi sredstvi v nobenem primeru ni mogoče zaustaviti.

Se nadaljuje...

Hrana, zdravila, cepiva in drugo: