Ekološka pridelava po metodi S-ALFA

Uvod

Pri Ekološki pridelavi po metodi S-ALFA nastopajo trije vidiki:

1. Zagotavljanje BIO kakovosti in BIO zdravilnosti pridelka (to sta povsem nova pojma, podprta z merilno BIO tehnologija MS VDP).

2. Ugotavljanje uspešnosti vpliva pridelka na zdravje telesa in psihe

3. Zagotavljanje BIO pravilnega transporta, pravne problematike prodaje, ter kontrolnega mehanizma za kakovost proizvoda z vidika BIO kakovosti in BIO zdravilnosti.

Ad1. Zagotavljanje BIO kakovosti in BIO zdravilnosti pridelka:

Za ugotavljanje BIO kakovosti in BIO zdravilnosti uporabimo merilni sistem za več dimenzionalni prostor (MS VDP). Merilni podatki se navedeni v osnovnih tabelah D13, D33 in GX33 ter z vrsto globalnimi BIO parametri med katerimi so za hitro kontrolo pomembni: OGBP, vpliv na S1 do S33 itd.

Do ustrezne BIO kakovosti nam zagotavljajo metode BIO fizike več dimenzionalnega prostora (BIF VDP). To so projekti AP03 ter AP01 do AP33 in BIO transfer. S temi metodami lahko dobimo maksimalno BIO kakovost katerega koli izdelka, ki je proizveden na našem planetu (100%). Moramo ločiti BIO kakovost in BIO zdravilnost.

BIO kakovost in BIO zdravilnost pridelka po vseh obsoječih tehnologijah je maksimalno škodljiva to je -100% . Ko pridelek prečistimo in oplemenitimo z metodami S-ALFA, dobimo BIO kakovost 100% , BIO zdravilnost pa do največ cca 3%.

BIO zdravilnost pridelka je odvisna od BIO kakovosti lokacije pridelave in predelave, ki se giblje od -100% do + 100%. Če je proizvod pridelan na še tako BO slabi lokaciji (-100%) nam čistilne in druge metode BIO tehnologije S-ALFA (projekti AP01 do AP33 in BIO transfer) omogočajo vsaj minimalno BIO zdravilnost 3%, generira pa se maksimalna BIO kakovost pridelka, to je 100%. Za BIO zdravljenje telesa in psihe to skoraj nič ne pomeni. Pomembno je, da se s tem bistveno ali skoraj povsem zmanjšajo škodljivi učinki vsega kar gre v telo in na telo. Tudi vseh zdravil in umetnih, kemičnih proizvodov, ki so namenjeni za prehrano, pa tudi drugih, ki povzročajo toplo gredo, goriva n.pr., razen čistega lesa, ki je v bistvu najbolj primerno gorivo.

Zatečeno stanje zdravja telesa in psihe ostane skoraj na istem BIO kibernetskem nivoju. V bistvu se slabša zelo počasi, če v telo in psiho ne dovajamo škodljivih BIO energij sedme dimenzije, ki so osnovni izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa. Škodljiv vpliv v tem primeru je cca -1,8 %. Ta podatek pomeni tudi normalno staranje pod temi pogoji, ki sem jih navedel.

Izjemno velik vpliv na izvor bolezni telesa in psihe, ter na vse druge probleme naše civilizacije ima genetska skladnost med starši. Merilna skala je od 0 do 33 oz. od 0 do 100%. Ustrezna genetska skladnost je zelo pomembna zato, da se na novi rod prenaša čim manj genetske problematike preteklih rodov naše družinske veje, ki jih je že povzročila sedma dimenzija (BETA smrtni žarki). Ta ugotovitev velja prav tako za živali, rastline, zemljo, viruse, bakterije, mikroorganizme itd.

Bistvo EKOLOŠKE pridelave po metodi S-ALFA je to, da zagotavlja BIO zdravilnost proizvoda do +100%. Vse druge metode tega ne zagotavljajo. V bistvu zagotavlja vrhunsko BIO zdravilno hrano za vse bolezni telesa in psihe, za vse probleme našega časa. Tega Farmacija in stroka ne bo mogla nikoli zagotoviti, dokler ne bo začela sistematično uporabljati novo znanost, to je BIO fiziko več dimenzionalnega prostora, v katerem živimo, odkar je bil generiran naš planet ZEMLJA, jasno s strani Super inteligence S-ALFA, ki deluje v vseh dimenzijah, do dimenzije neskončno. Za BIO sisteme so pomembne dimenzije 7, 13, 33, 53, 106 in naprej do dimenzije neskončno v kateri deluje S-ALFA.

Za EKOLOŠKO pridelave in predelave po metodi S-ALFA je potreben obisk na seminarju in seveda mnogo trdega dela in stroškov. Pripravljam navodila za samouke. Mnogo od tega je že napisano na tej spletni strani.

Vsi proizvodi se med prevozom BIO poškodujejo. Nasičijo se s škodljivimi BIO energijami sedme dimenzije. Ta vpliv na proizvod sem imenoval BETA generiran proizvod, BIO sistem itd.

Nasičijo se s škodljivimi BIO energijami neposredno ko proizvod prečka BETA smrtne žarke, ki so premera 0,84 metra, 4 metre ali mnogokratniki 4 metrov in dosegajo ogromne površine. Ko bodo ti žarki prekrili naš planet v celoti, bo naša civilizacija, to je vsa aktivna (ljudje) in pasivna inteligenca (virusi, bakterije, mikroorganizmi, živali, rastline in zemlja) v celoti izumrla.

Ad2. Ugotavljanje uspešnosti vpliva pridelka na zdravje telesa in psihe

To ugotavljamo z merilnim sistemom za večdimenzionalni prostor MS VDP z uporabo tabele GX33. Pri tem uporabljamo različne skale –x/28, x/33, škodljivost, zdravilnost, ustreznost itd. in različne tekstovne opise, ki so neposredno povezani z merilnimi BIO parametri. Opisne BIO parametre lahko poljubno in seveda smiselno spreminjamo.

Uspešnost vpliva pridelka lahko ugotavljamo na različne načine. Fizikalno to zelo dobro ugotavlja medicina z obstoječo merilno tehnologijo. Z merilno BIO tehnologijo MS VDP pa lahko zelo natančno, pravočasno in dosti hitreje ugotovimo posledice vsega kar gre v telo in na telo. Merilna skala je od 33 do -28, to je od 100% do -100%. Tekstovni BIO parametri pa so lahko zelo različni, ni nobenih omejitev razen njihovega smisla.

Pri vseh BIO sistemih lahko dnevno ugotavljamo posledice slabe lokacije, to je vpliva BETA smrtnih žarkov (škodljivih BIO energij) in škodljive transformacije, ki jih povzročajo škodljivo oblikovani objekti, strehe, snegolovi, ograje in druga infrastruktura, nakit, oblike, ki jih uporabljajo vse religije, ter vsega kar gre v telo, na telo in vpliv škodljive BK transformacije sedme dimenzije na telo, kako vplivamo z uporabo črne magije na okolico in koliko smo dojemljivi na črno magijo iz okolice in še mnogo drugega.

Globalno gledano imamo celo vrsto različnih BIO sistemov. Skrajno slabi so BETA generirani BIO sistemi, ki delalo nepopisno škodo sebi svojim najbližjim in celotni družbi, do skrajno dobrih, ALFA generiranih BIO sistemov, ki so nadvse pomembni za pravilen razvoj naše nove generacije, družine, države in civilizacije v celoti. To bi bilo smiselno uporabiti pri naslednjih volitvah v Sloveniji in v BRUSLJU, za kadrovanje vseh, ki imajo kakršen koli vpliv na UPORABO davkoplačevalskega denarja in na nove projekte na vseh področjih našega dela ustvarjanja.

Ad3. Zagotavljanje BIO pravilnega transporta, pravne problematike prodaje, ter kontrolnega mehanizma za kakovost proizvoda z vidika BIO kakovosti in BIO zdravilnosti.

Večletne raziskave (več kot 20 let) z uporabo merilnega sistema MS VDP so pokazale, da je eden od temeljnih problemov transport izdelkov. Vsak proizvod se ob transportu nasiči s škodljivimi BIO energijami sedme dimenzije, zaradi škodljivo oblikovanih oblik, ki nastopajo pri transportu (kontejnerji n.pr.) in druga transportna sredstva, zaradi prečkanja BETA smrtnih žarkov maksimalnega BK nivoja, to je po merilni skali L384 oz. -100% in zaradi škodljivo oblikovanih skladiščnih prostorov kjer nastopajo BETA smrtni žarki maksimalnega BK nivoja. Transportna problematike je z uporabo BIO tehnologije S-ALFA enostavno rešljiva.

Če bi bili izdelki proizvedeni na S-ALFA lokacijah, potem je odstranjevanje škodljivih BIO energij sila enostavno. Ker pa temu ni tako, je potrebno uporabiti vse metode BIF VDP, da dosežemo maksimalno BIO vrednost proizvoda in vsaj minimalno BIO kakovost, to je 3%.

Vsa hrana iz uvoza je za zdravje vseh uporabnikov skrajno nevarna, če ne uporabimo metod S-ALFA. Uporabniki tega v večini primerov ne zaznavajo ali zaznavajo celo kot blagodejno, ker delujejo nekatere škodljive BIO energije kot odlično mamilo. Spremenijo okus, vonj, na srečo povzročajo tudi frigidnost, impotenco, nasilje, kriminal, BIO terorizem, terorizem in vojne. To bo prav gotovo v prihodnje ugodno vplivalo za hitrejšo uporabo BIO tehnologije S-ALFA, ki vse to rešuje in še mnogo več.

Ustanove za kontrolo kakovosti hrane in drugih proizvodov bi se morale takoj usposobiti za BIO kibernetski nadzor vsega kar je na trgu.

Zaključek

Dokler se stroka in pravni sistem ne opredeli do BIO tehnologije S-ALFA se moramo kar sami pobrigati za svoje zdravje in kakovostno prehrano, če nam je kaj do tega. Osnovnošolci potrebujejo za začetek BIO šablono VŽ , ki stane 15 EUR in večino svojih osnovnih problemov v zvezi s hrano in pijačo si s tem rešujejo.

Prva faza reševanja škodljivih lokacij spanja in delovnega mesta je z metodo S-ALFA zelo enostavno rešljiva in stane 136 EUR. To se mora pobrigati vsak posameznik, če mu to kaj pomeni. Podrobnosti so opisane pri uporabi metode G-ALFA 1,2,3,4.

Vsa ostala problematika je problem politike, stroke in sodne veje oblasti, da jih reši.

Uporaba vrhunske BIO tehnologije S-ALFA za pridelavo in predelavo kakovostne BIO zdravilne hrane pa je naloga našega kmetijskega ministra in vlade v celoti.

Nekaj kmetij in vrtičkarjev v Sloveniji in ena lokacija v tujini že uporablja Ekološko pridelavo po metodi S-ALFA. Pilotski projekti so končani.

Državni zbor in vlada je bila leta 2002 z ustreznim elaboratom o tem seznanjena.

Avtor: Alojz Slavko Gorenc

JA, sem avtor, po zdaj veljavnih merilih, vendar nimam nič z avtorstvom. Sem samo razumel, kar mi je, ne samo meni, vsem zemljanom, posredovala Super inteligenca S-ALFA, ki deluje v dimenziji neskončno. To velja tudi za vse patente na tem svetu !!!!. Vse je telepatsko posredovano s strani škodljive BETA Super inteligence. Alfa Super inteligenca skrbi za naše zdravje, tistemu ki to razume, S-ALFA pa vse skupaj nadzoruje in pomaga samo tistim, ki to tehnologijo razumejo. BETA tehnologija je po mojem mnenju naravna selekcija. Iz vsega tega lahko hitro spoznamo, kako je svet neumen. Večina se grebe za popolnoma nepomembne vrednote. Cerkev je že zdavnaj to ugotovila, da gre za duhovno impotenco. Sem prepričan, da se natančno zaveda kako zahtevna je BIO tehnologija S-ALFA in se tega ni nikoli upala javno objaviti in udejaniti, ker tudi naša civilizacija še ni dovolj duhovno razvita, da bi to BIO tehnologijo bodočnosti hitro in enostavno razumela. V svojih vrstah ima preveliko opozicijo, BETA generirane BIO sisteme, tako kot povsod po svetu.