170203 Vpliv 8P piramid na gospodarski razvoj

Glej podrobnosti...

Kaj je pomembno tu še omeniti:

1. Kaj človek koristnega za ljudi, živali, viruse, bakterije, mikrobe in rastline naredi v svojem življenju je za časa življenja zelo enostavno opredeliti na globalnem nivoju. Merilne podatke lahko dobimo s pomočjo merilnega sistema MS VDP, ki deluje do dimenzije neskončno. Merilne podatke opredeli tabela D13 in D33 ter tabela GX33.

Mejne vrednosti BIO parametrov so prikazane v tabeli D13 in D33. Kratek opis BIO parametrov pa je naveden v tej tabeli D13 in D33.

Mejne vrednosti za posamezne dele telesa in psihe so za eno naključno osebo prikazani v tabeli GX33, kjer sem dodal še mejne vrednosti za najboljši in najslabši BIO sistem.

V času življenja posameznika je zelo težko opredeliti kaj je človek koristnega opravil. Na globalnem nivoju se to ugotovi, po njegovi smrti, ko je izvršen BIO transfer.

Kdor umre v BETA smrtnem žarku gre njegov BK vzorec zanesljivo v sedmo dimenzijo, ki po teoriji vseh religij predstavlja PEKEL. Večini se to zgodi, vernikom in ateistom, njihov vzorec postane izjemno nevaren BIO parazit, ki uničuje vse živo v svoji bližnji in daljni okolici. Z uporabo metod BIF VDP lahko izvršimo umetni BIO transfer. Njegov BK vzorec, ko uporabimi to metodo Superinteligenca S-ALFA prestavi iz sedme dimenzije (D7), ki predstavlja BK nivo 1, v področje, ki je določeno za reinkarnacijo. Ta prenos se izvrši preko BIO terminalnega polja BK nivo 33 v dimenzijo D: 28454158336

Ničesar se ne naredi samo od sebe. Nobena molitev v cerkvi ta problem ne rešuje, ker je notranjost vseh cerkva en velik BETA smrtni žarek. Na žalost vse religije pošiljajo duše v sedmo dimenzijo, to je v PEKEL. Zato naša civilizacija počasi in zanesljivo propada. Najbolj blizu filozofije S-ALFA je Pravoslavna religija. Po smrti ljudi teče poseben postopek 3 leta, da se izvrši, kot pravijo, naravni BIO transfer. Pripravljam ustrezno poročilo.

Merilni sistem MS VDP omogoča dobiti podatke iz desetih merilnih polj, ki so namenjena za BIO baze na področju reinkarnacije. To so S19, S20 in S21, ki so nemenjene za bazo podatkov pravilno umrlih ljudi. V vsakem merilnem polju je 33 lokacij. Najnižji nivo je lokacija S19/01 do S19/33, naslednje merilno polje je S20/01 do S20/33 in najvišje merilno polje je S21/01 do S21/33. Podrobnosti sledijo v posebnem poročilu, ki je izredno pomembno za pravilen razvoj naše civilizacije. Za pasivno inteligenco, to so virusi, bakterije in vsi drugi mikroorganizmi, živali, rastline in drugo pa so opredeljena merilna polja S12 do S18. Merilne vrednosti so S12/33, S13/33, S14/33 itd. do S18/33.

Najbolj nevarna religija je ISLAM, ne glede na interpretacije njihovih predstavnikov. Problem je v oblikah, ki jih Islam postavlja doma in po svetu. Najbolj nevarna obika je STOŽEC, lahko je tudi odrezan vrh, kar nič ne spremeni. Ta oblika generira za našo psiho najbolj nevarne škodljive BIO energije, ki povzročajo izredno nevarne poškodbe v naših možganih. Posledica tega fenomena je BIO terorizem, terorizem, nasilje, kriminal in vojne. Naslednja najbolj nevarna oblike je tri ali štirikotna piramida. Potem pa pride na vrsto še mnogo drugih oblik, ki jih psihični bolniki (običajno oblikovalci, arhitekti, projektanti in drugi mojstri) uporabljajo pri svojem oblikovanju. Ena najbolj nevarnih oblik so škodljivo oblikovane kritine, ki non stop generirajo škodljive BIO energije in sistematično uničujejo človeški rod. Edina pravilno oblikovana kritina je sinusne oblike.

Primer v Ljubljani, Škofji Loki, Ptuju in še v mnogih slovenskih mestih so ulične svetiljke. Štirikotna piramida, na vrhu pa je postavljen še stožec. Vse to je treba odstraniti.

Naslednji fenomen so tovarniški dimniki, po Sloveniji. N.pr. V izoli. Ta uničuje vse BIO sisteme aktivne in pasivne inteligence celega mesta in okolice. Zato je na tem področju toliko nepotrebnih problemov. Transformacija škodljivih BIO energij se zaustavi šele na robu moje kmetije v DOBRAVI, jo obide in nadaljuje svojo pot proti Piranu, Portorožu in Kopru, kjer se združi z velikimi BIO transformatorji škodljivih BIO energij v Luki Koper. Koperske prebivalce delno rešuje osemkotni zvonik cerkve, ki BIO svinjarijo, ki jo generirajo piramidne oblike žerjavov delno zaustavi.

So pa tudi izjeme, n.pr. največji objekt ISLAMA v EVROPI, v Moskvi, ki je pravilno zgrajen. V svojo okolico seva zdravilne BIO energije.

ZELO POMEMBNO: Da se prepreči generiranje terorizma tudi v Sloveniji, je potrebno takoj odstraniti stožec na Islamskem centru, ki ga gradijo v Ljubljani. Vrh je potrebno čimprej zamenjati z osemkotno piramido, vse BETA smrtne žarke znotraj lokacije pa izklopiti. Trenutno že seva, daleč v svojo okolico za možgane dve izredno nevarni škodljivo BIO energiji.

Škodljive BIO energije delujejo kot izvrstno BIO kibernetsko mamilo, ljudje pa propadajo, zato jim je to zelo težko dopovedati. Stroka, religije, politika, pravni in izobraževalni sistem so zdaj na vrsti, da ljudem to dopovedo in ustrezno ukrepajo. Več kot 100 let prednosti imamo pred drugimi državami, BIO tehnologijo S-ALFA je smiselno čimprej začeti gospodarsko izkoriščati.

Fenomen črne magije je lepo viden v ZDA. V glavnem jo ženske poganjajo in demonstrirajo, namesto da bi sebe v red spravile (Madonna, Clintonova in druge). Črna magija je izredno nevarno orodje za zdravje, mir in blagostanje na svetu.

Temeljito je potrebno spremeniti zdravstveno reformo. Taka, kot je trenutno zasnovana, ni nič vredna. Ekstremno BETA generiran BIO sistem ne more reševati zdravstvene problematike, ki bo vedno večja, ne glede na število zdravnikov in njihov osebni dohodek. S farmacijo, taka kot je, se zdravja v nobenem primeru ne da reševati. Glej merilne rezultate zdravil, hrane in pijače. Ko bo farmacija razumela delovanje človekovega BIO sistema, ta deluje v več dimenzionalnem prostoru, ki ga stroka še ne razume, niti še ne uporablja merilnega sistema MS VDP, čeprav sem ga objavil že leta 2002, bo šele lahko izdelovala prava zdravila, kozmetiko in zaščitna sredstva za kmetijstvo.

Izvor bolezni telesa in psihe je zdaj povsem jasen. Ne razumem, da živimo v tako butalskem svetu, ki se mu ne da popolnoma nič dopovedati. Vse problemi se generirajo na žalost v BIO poškodovanih glavah (BETA generiranih BIO sistemih), pri enih bolj, pri drugih manj, pri zelo redkih pa nič. Pa vse skupaj je tako zelo enostavno. Že otrok potrebuje samo 5 minut, da se nauči osnovno uporabo vrhunske S-ALFA BIO tehnologije. Vse metode so temeljito preizkušene.

Glede beguncev je rešitev zelo enostavna. Policija je na zelo pravi poti. Kdor ima dober BIO sistem in ustrezno globalno genetsko skladnost, lahko pride takoj v Slovenijo, ostale takoj eksportirati. Imamo dovolj že svojih BETA generiranih BIO sistemov, ki povzročajo neverjetno škodo sebi in Sloveniji.

BIOanaliza (Tabela D13 in D33 in izjemoma še GX33) stane 36 EUR po osebi in je izredno zanesljiva. Vse se odkrije, da ne navajam podrobnosti. Policijo in politiko je potrebno takoj usposobiti za razumevanje in za uporabo BIO tehnologije S-ALFA. V Evropi pa narediti red. To lahko svetovalno naredi le Slovenija. Najdlje smo pri razumevanju in po sposobnosti uporabe BIO tehnologije S-ALFA. Glej končane pilotske projekte.

Nadaljevanje sledi.