120118_Najkrajša pot do vsega, kar potrebujemo v življenju

Zdravje, sreča in blagostanje, hiter in učinkovit znanstveni, gospodarski, kulturni in pravi sistemski razvoj na področju religij imamo z odkritjem nove slovenske znanosti na pladnju. Uporaba nove vrhunske tehnologije je skrajno enostavna. Pol ure šolanja potrebujemo, nabavimo si osnovne pripomočke in lahko takoj začnemo reševati vse probleme telesa in psihe, vse probleme našega časa. Zdrave hrane in pijače, bivalnih in delovnih prostorov ne moremo zagotoviti, ne da bi uporabili novo tehnologijo.

OPOZORILO: Pri odločanju za novo tehnologijo boste takoj naleteli na telepatske vzorce BETA inteligence, ki deluje v sedmi dimenziji, ki Vam bo skušala s pomočjo BIOparazitov, to je BIOvzorcev napačno umrlih BIOsistemov in črne magije dopovedati, da se tega ne lotite.

UVOD

Nova, vrhunska slovenska BIOtehnologija, imenoval sem jo S-ALFA, v sodelovanju z medicino in farmacijo, lahko rešuje vse bolezni telesa in psihe, popolnoma vse probleme našega časa, na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

Pilotski projekti so končani. Več glej.... Terminologija glej ....

Najprej se seznanimo z možnostmi, ki jo nudi nova izvrstna slovenska BIO tehnologija (BIF VDP) in njen merilni sistem (MS VDP).

Temeljni problem naše civilizacije je sevanje sedme dimenzije. Več glej....

Vsi problemi našega časa so posledica poškodbe psihe oseb, ki odločajo o politični, gospodarski, družbeni problematiki, na področju religij ter o našem zdravju, življenju in delu. To so ekstremno BETA generirani BIOsistemi. To je bolan duh v zdravem ali že bolnem BIOsistemu. To so ljudje, ki so nasičeni s škodljivimi BIOenergijami in BIOparaziti. Niso sami krivi za status svojega BIOsistema, kriva je stroka in izobraževalni sistem. Telepatija in večdimenzionalni prostor obstoja, pa če je to komu všeč ali ne. Vse potrebne rešitve so opisane na tej spletni strani.

Taki ljudje zelo hitro postanejo BIO roboti sedme dimenzije, ki telepatsko zelo nasilno deluje na možgane in telo vseh nas. Vse to je zdaj dokazljivo s pomočjo merilnega sistema za večdimenzionalni prostor ( MS VDP) in metode videnja, kar se v večdimenzionalnem prostoru dogaja. Metodo sem imenoval SGBKD (slovenska globalna BIOkibernetska diagnostika).

Kako lahko odkrijemo, kakšen je naš BIOsistem, kakšna je naša BIO prognoza?

Zgodnje odkrivanje vseh naših problemov ugotovimo tako, da izvršimo BIOanalizo 1129 in vrsto globalnih BIOparametrov. BIOanaliza omogoča natančno opredelitev stanja vsakega BIOsistema.

Pošljete fotografijo, kot za osebno izkaznico, in naročite meritev svoje BIOanalize. Pošljete lahko še stacionarno tel. številko (PTT), da Vas po potrebi pokličemo in ugotovimo v kakšnem žarku imate posteljo in delovno mesto. To meritev izvršimo brezplačno. BIOanaliza za eno osebo stane 36 EUR.

Brezplačno meritev kakovosti lokacije postelje in delovnega mesta izvršimo tudi takrat, ko naročite aktivacijo enega ALFA življenjskega žarka po telefonu ob postelji ali na delovnem mestu. Pokličete lahko na tel. številko 083829230, ko se prej dogovorimo preko e-pošte za datum in uro meritve lokacije. Lahko pa sporočite stacionarno (PTT) številko telefona na isto številko za osebe, ki nimajo dostopa do interneta in vas bomo poklicali, takoj ko bo to mogoče.

Aktivacija enega ALFA življenjskega žarka po telefonu stane 132 EUR, meritev kakovosti lokacije (BETA, ALFA ali nevtralna) je pri tem brezplačna, saj zahteva čas nekaj sekund. Lokacijo lahko potem, ko je ALFA žarek aktiviran (najkasneje v nekaj delovnih dneh) uporabljamo po osnovni metodi G-ALFA 1,2,3,4, ali tako, da si na tej ALFA lokaciji, z uporabo BIOšablone n.pr. VŽ, aktiviramo še dinamični ALFA žarek in ga s pomočjo drugih BIO šablon tudi uporabimo, ne da bi se bilo treba vrteti po lokaciji ALFA žarka po osnovni metodi, kot kažejo slike

Mejne vrednosti vsakega BIOsistema aktivne inteligence na našem planetu, to je ljudi, so navedena v datoteki glej....

1. Kaj se z nami dogaja lahko natančno ugotovimo iz BIOanalize, ki je opredeljena v TABELI D13 in D33 in vrsto globalnih BIO parametrov o stanju našh organov z vidika S-ALFA, ki so navedeni v tabeli GX33 Več glej

2. Vsi problemi na našem planetu imajo izvor v sevanju sedme dimenzije. Opis sevanja in moj komentar.

3. Sevanje sedme dimenzije povzroča BIOkibernetski (BK) kriminal, BIOterorizem, BIOparazite in zavestno ali podzavestno uporabo črne magije (glej vedeževanje).

Kaj odkrije BIOanaliza po metodi S-ALFA z uporabo merilnega sistema MS VDP, ki je navedena v tabelah D13, D33, GX33 in T3 ?

Predlagam, da natisnete merilni list D13 in D33 glej....Vsi podatki so predstavljeni po merilni skali MS VDP to je od A0 do L384 in zaradi enostavnega razumevanja preračunani v %. Zdravilni BP so pozitivni, škodljivi BP so negativni.

Uvodna pojasnila, ki so pomembna za razumevanje potrebe po izvršitvi BIOanalize po metodi MS VDP:

Na zemlji je pri normalnih pogojih življenja ogromno BETA smrtnih in šestkrat manj ALFA življenjskih žarkov. To je konstrukcija razporeditve žarkov na lokacijah, kjer civilizacija še ni naredila svojega uničevalnega pohoda. Lep primer je območju neobljudenega dela Sejšelov. Obljudeni del otokov, pa so prave črne luknje. Več glej....

Zaradi nerazumevanja delovanja višjih dimenzij znanost ni uspela razviti instrumente, ki bi omogočali meritev njihovega neposrednega vpliva na BIOsisteme aktivne in pasivne inteligence. Če bi bili dovolj pozorni in duhovno ustrezno razviti, bi lahko ugotovili vsaj posredno delovanje višjih dimenzij na vse BIOsisteme.

Poleg tega vseskozi teče postopek zmanjševanje BK nivoja ALFA življenjskih žarkov trinajste dimenzije, ki se v danem trenutku izklopijo in preklopijo v 4,24 metra velik BETA smrtni žarek sedme dimenzije. Ta postopek se nadaljuje tako, da se generirajo mnogokratniki BETA smrtnih žarkov premera 4,24 metra. Tako nastanejo ogromni BETA smrtni žarki velikih premerov. Ti se nahajajo na lokacijah puščav in na lokacijah vulkanov, ki se bodo slej ko prej ponovno odprli, če ne bomo pravočasno aktivirali na njihovih lokacijah ALFA življenjske žarke. S tem preprečimo nadaljno dematerializacijo lokacije in s tem tanšanje zaščitnega sloja, ki lahko prepreči erupcijo vulkana.

Posledice nerazumevanja več dimenzionalnga prostora so za vse BIOsisteme katastrofalne. V zgodovini Zemlje so zaradi tega propadle mnoge civilizacije. Sedma dimenzija namreč uniči psiho in telo in ljudje postanejo nori, bolezni telesa pa se razvijajo naprej. Sedma dimenzija uniči genetski, imunski in hormonski sistem vsakega BIO sistema

Najbolj reprezentančni-vidni so BETA smrtni žarki na lokacijah cestišč. Na cestah, pločnikih in kmetijskih površinah se BETA lokacije zaznava kot manjše ali večje udrtine ali celo luknje, ki so po dežju lepo vidne.

Na BETA lokacijah se pod zemljo zbira voda. Običajno so na takih lokacijah vrtine za vodo, nafto, plin, nastajajo topli vrelci itd. To so lokacije, ki so izredno nevarne za vse BIOsisteme. Posledice se prenašajo na ljudi, ker sprejemajo škodljive BIOenergije zaradi zadrževanja na takih lokacijah¸ preko vode, hrane, pijače itd. Glej merilne rezultate ....

Do izklopa ALFA življenjskih žarkov pride tudi na lokacijah, kjer so zgradbe, infrastruktura in oblika notranje opreme škodljive oblike. Škodljiva oblika strehe, dimnikov, strešnikov, snegolovov, obrob na strehah itd. povzroča na lokacijah BETA žarkov sevanje sedme dimenzije, ki uniči sleherno psiho in telo. Na lokacijah ALFA življenjskih žarkov povzroči, da začno ALFA žarkom BK nivo padati, nekega dne pa se izklopijo in preklopijo v BETA smrtne žarke premera 4,24 metra in naprej v njegove mnogokratnike.

Posledice našega zmotnega prepričanja, kaj je dobro in kaj je slabo lahko ugotovimo iz BIOanalize, ki je navedena v tabelah D13, D33 in GX33, ki jo omogoča merilni sistem MS VDP.

Osnovna BIO analiza je opisana v dveh merilnih listih. V merilnem listi D13 in v merilnem listu D33.

Merilni podatki navedeni v merilnem listu D13 ponazorijo status našega BIOsistema v merilnem polju MP3, to je status BIOsistema z vidika dimenzije D13.

Merilni list D 13:

1. Vpliv BETA smrtnih žarkov na naše telo pove BIOparameter P12. Merilna skala je od 0% do -100%.

2. Status našega BIOsistema določa BP P16. Pove ali BIOsistem propada ali je v fazi zdravljenja. Negativna vrednost pomeni naraščanje bolezni, pozitivna vrednost pomeni zaustavljanje bolezni telesa in psihe.

3. Kakšen je BIO vzorec našega telesa in psihe pove BP P6. Tri BIOenergije to določajo. To so B, O in I. Merilna skala je od +4% do +100%, 0% je takrat ko nastopi pravilna smrt v ALFA življenjem žarku. Nepravilna smrt v BETA smrtnem žarku naredi ta BIOparameter + 4%, ki pove, da so se generirali BIOparaziti. Več glej tabelo D13

4. Dostop našega BIOsistema do treh Superinteligenc določajo BIOparametri P9, P10 in P11. Ti BIOparametri zelo nazorno povedo, kakšni smo, kako delujemo in kaj se z nami dogaja. Več glej tabelo D13.

5. Posledice sevanja sedme dimenzije na našo psiho pove BP P13. Merilna skala je od 0% do -100%.

6. BK nivo možganskih BIO nivojev pove BP P7. Merilna skala je od +4% do +100%, 0% je takrat ko nastopi pravilna smrt v ALFA življenjem žarku. Nepravilna smrt v BETA smrtnem žarku naredi ta BIOparametre 4%, ki pove, da so se generirali BIOparaziti. Več glej tabelo D13

7. Posledice hrane, pijače zdravil, kozmetike in vsega kar gre na telo in v telo določa BP P14. Merilna skala je od -1,8 % do -100%. 0% je takrat, ko nastopi nepravilna smrt v BETA smrtnem žarku ali pravilna smrt v ALFA življenjem žarku. Več glej tabelo D13. Ta BIO parameter določa minimalno hitrost staranja telesa, ki je -1,8%. Velika večine zemeljske populacije ima ta BP velikosti -100%. Zdaj natančno vemo, kako se lahko zaustavlja staranje, kako lahko sami poskrbimo za sebe do svoje smrti, da dosežemo vrhunsko psihično kondicijo in zdrav razum vrhunske sposobnosti. Vse medicinske teorije o staranju so s tem postale brezpredmetne. S pravilnim staranjem, se intelektualne sposobnosti le povečujejo do naše smrti, ko pristanemo v merilnem polju S19, S20 ali S21. Odvismo od tega, kaj smo dobrega naredili v svojem življenju za druge BIOsisteme aktivne in pasivne inteligence. Z vidika religije so lokacije S19, S20 in S21 lokacije v nebesih. To je merilno polje MP33, kjer se nahaja baza pravilno umrlih BIOsistemov in vsa potrebna znanja za pravilen razvoj naše civilizacije. Lokacija S25 je pekel, kjer se generirajo BIOparaziti, ki povzročajo vse bolezni telesa in psihe, vse probleme našega časa.

Globalni BIOparametri, ki so navedeni v merilnem listu D13. Še enkrat so napisani v merilnem listu D33.

1. P15 pove kakšna je kakovost BIOsistema. merilno področje je od -12% do +8%. Pove kje se nahaja naš BIOsistem od rojstva do smrti, zaradi vsega kar počnemo.

2. P1, pove, kakšen je status BIOsistema, če bi nastopila smrt. Merilna skala je od -100% do +100%.

3. P2. pove, kakšen je globalni nivo za BK temperaturo. Merilna skala je od 0% do -100%

4. P3 pove, kakšen je globalni nivo za BK zasvojenost. Merilna skala je od 0% do -100%

5. P4 pove, kakšen je globalni nivo za BK zdravje. Merilna skala je od 3,6 % do 100%. 0% je takrat, ko nastopi smrt, ne glede v katerem žarku se v času smrti nahajamo..

6. P5 pove, kakšen je globalni nivo za BK kriminal, ki ga povzroča sedma dimenzija. Merilna skala je od 0% do -100%.

Pomembni so še sledeči globalni BIOparametri:

1. MP1, to je BK nivo škodljivega vpliva G-BETA superinteligence. Merilna skala je od 0% do -100%. Takoj, ko uporabimo samo osnovno metodo G-ALFA 1,2,3,4, ali dinamično metodo DGA1,2,3,4, postane ta BP 0%. To pomeni, da so iz telesa odstranjene vse škodljive BIOenergije, ki jih generira sedma dimenzija. Vse ostalo se odstrani iz telesa ko uporabimo projekte AP01 do AP33 in BIO transfer.

2. MP2 do MP33 so merilna polja, ki povedo status kakovosti BIOsistema, hrane, pijače zdravil, kozmetike in vsega blaga, ki je v prodaji. Več glej ....

3. OGBP, je BK zaščita, ki jo generira S-ALFA določenemu BIOsistemu, ne glede kakšna je njegova kakovost telesa, ki je odvisna od kakovosti hrane in vsega kar gre v telo in na telo. To z drugimi besedami pomeni. da S-ALFA lahko, po lastni presoji, BK zaščiti psiho osebi, da se lahko bolj pravilno odloča. Če to oseba res stori je odvisno od osebe same. S-ALFA samo nudi boljše pogoje za delo in odločitve glede na abosolutno etiko in moralo ali glede na okoliščine v katerih se opazovani BIOsistem nahaja ( n.pr. športna tekmovanja itd.), ali ob izbiranju kandidatov za določno vodilno funkcijo, za izbiro partnerke ali partnerja itd. To BK zaščito si lahko generiramo tudi sami, če pravilno živimo, uživamo zdravo hrano in se čimbolj bližamo filozofiji absolutne etike in morale. Mimogrede, Vsi ki narobe živijo, vsi bolniki, tajkuni, kriminalci, mamilaši, pijanci, vsi slabi ljudje, geji in lezbijke imajo ta BIOparameter -100% in imajo ekstremno BETA generiran BIOsistem.

4. Vpliv na S1 do S33, to so sistemski deli telesa in psihe, ki so opredeljeni v tabeli D33. Merilna skala je od -100% do 0% in do +100% za najboljšo kakovost BIOsistema. Tu nastopa status bolezni telesa, status bolezni psihe, status genetskega, imunskega in hormonskega sistema, trend naraščanja ali padanja statusa bolezni itd. Več glej....

Kaj je še pomembno vedeti in razumeti?

Višje dimenzije, pomembne za BIOsisteme se začno s sedmo dimenzijo, ki nastopa v merilnem polju MP1, v kateri so BETA smrtni žarki. V 13. dimenziji, MP2, so ALFA življenjski žarki. V 33. dimenziji, MP3, so S-ALFA žarki, ki se jim dimenzija lahko spreminja do dimenzije, kjer je baza za reinkarnacijo. To je dimenzija D 28.454.158.336, ki je opredeljena z merilnim poljem MP33.

S-ALFA Superinteligenca deluje naprej, do dimenzije neskončno in lahko nadzoruje vse dimenzije, če je to potrebno in skrbi za vse, kar se v Galaksijah dogaja.

Torej, nimamo se kam skriti. Vse naše misli in dejanja so povsem prozorna in seveda registrirana preko BETA , ALFA in S-ALFA žarkov, ki delujejo tudi kot senzorji za zbiranje podatkov o BIO stanju na našem planetu in o vsem kar se na Zemlji dogaja.

Z uporabo merilnega sistema MS VDP lahko dostopamo do teh BAZ podatkov. kjer so shranjene vse informacije o naši preteklosti, sedanjosti in prognozi za prihodnost. Do vsega še ne moremo dostopati. Odkriti moramo ustrezne makro kodne mehanizme, in kode, za posamezno tehnologijo.

Te informacije so na razpolago le ekstremno ALFA generiranim BIOsistemom, ki se morajo šele vzgojiti. Vzgoja gre neposredno pod nadzorom S-ALFA, BETA inteligenca pa povzroča vse motnje preko sevanja sedme dimenzije, preko BETA generiranih BIOsistemov, ki jih je vse polno, v vseh strukturah našega dela in ustvarjanja. Ti že tisočletja zavirajo hiter razvoj naše civilizacije in jo vodijo v propad.

Sedma dimenzija je v bistvu neke vrste filter, ki preprečuje razumevanje višjih dimenzij. Ta filter so generirali pretekli rodovi RELIGIJ.

Zato je zelo pomembno, da gre nova znanost čimprej v izobraževalni sistem Slovenije, Evrope in sveta.

Višje dimenzije najbolj enostavno opredelimo kar z religijo. Ena, edina je prava, ki je v bistvu opredeljena z novo znanostjo BIF VDP. Vse tako kaže, da jo v trenutni situaciji in poznavanju lahko imenujemo kar novo krščanstvo. Več glej ....

Merilni list D33:

Globalni BIOparametri so enaki za D13 in D33. Merilni list vsebuje BIOparametre BP, ki so opredeljeni z vplivom fizikalnega sveta in sevanja sedme dimenzije na BIosistem. To sem opredelil kot vpliv na S1 do S33.

S1 do S4 vsebuje status vpliva škodljivih BIOenergij. Merilno področje je od -100% do 0%.

S5 in S6 imata podobno vlogo kot P16 v D13. merilno področje je od -100% do +100%. Ko smo zdravi so pozitivni, ko smo bolni so negativni. Koliko smo zdravi ali bolni pa določajo vsi ostali BIOparametri v D13 in D33.

S7 do S10, S12 , S13, S16, S17, S19 , S20 so v bistvu vzorci BP, ki so podobni BIO in možganskim BP v D13. Merilno področje je od A001 to je cca 0,6 % do cca +100%.

Za ugotavljanje kakovosti BIOsistema so pomembni BP:

S11: Globalni vpliv škodljive BETA inteligence na naš BIOsistem. Merilno področje je od -100% do 0%.

S14: Status zdravja telesa. Merilno področje je od 0% do -100%.

S15: Status zdravja psihe. Merilno področje je od 0% do -100%.

S18: Status poškodbe možganov. Merilno področje je od 0% do -100%.

S21: Status poškodbe genetskega sistema. Merilno področje je od 0% do -100%.

S26: Status poškodbe hormonskega sistema. Merilno področje je od 0% do -100%.

S28: Status poškodbe imunskega sistema. Merilno področje je od 0% do -100%.

S29 do S31, S33, Status BIOsistema v D33. Merilno področje je od 0,6% do cca 100%. 0% je BK nivo smrti.

S32: Status vpliva Superinteligence G-BETA. Merilno področje je od 0% do -100%.

OPOMBE:

Ko so v D13 vsi BIOparametri na minimalnem BK nivoju, povedo BIOparametri v D33, kako daleč smo propadli. Če so tudi vsi ti BIOparametri na minimalnem BK nivoju, potem lahko zdravstveno stanje z medicinsko doktrino in z medicinskimi instrumenti že dokaj zanesljivo ugotavljamo.

Nastopajo tudi izjeme, če se v zdravstveno stanje opazovanega BIOsistema vplete neposredno S-ALFA. Takrat lahko vse medicinske ugotovitve o zdravju telesa in psihe v trenutku postavi na glavo. Medicini takrat ni nič jasno, kaj se v BIOsistemu opazovanega BIOsistema dogaja. S-ALFA generira S-ALFA žarek maksimalnega BK nivoja L384 to je 100% in z metodo materije in antimaterije in ustreznim BIOtransferom uredi BIOsistem po svoji presoji. V trenutku lahko sanira ali celo zamenja vse vitalne dele našega BIOsistema, seveda na nivoju vsebine osnovnih celic našega BIOsistema in še vsega tistega kar o sebi sploh ne vemo. Ta postopek lahko opazujemo z metodo SGBKD. Gre za mavrični vrtinec mnogih aktivnosti in velike hitrosti, ki se dogajajo znotraj aktiviranega S-ALFA žarka.

Takrat je najbolj modro, da medicina nič ne ukrepa. Neha naj eksperimentirati z izredno nevarnimi zdravili in s svojo doktrino ter počaka, kaj se bo z BIOsistemom zgodilo. Usposobljene osebe, prav bi bilo, da bi to bile medicinske sestre, za uporabo SGBKD bodo zelo natančno videle, kaj se v opazovanem BIOsistemu dejansko dogaja. Več glej ....

Podobnega mehanizma urejanja BIOsistema so deležni otroci, ko uporabljajo osnovno metodo G-ALFA 1,2,3,4, na statičnem ALFA življenjskem žarku. S-ALFA aktivira vse projekte AP01 do AP33 in BIOtranfer. V večini primerov S-ALFA otroke zaščiti pred starši in okolico. Za zdravo hrano, vodo in drugo pa nem je posredovala metode EKOLOŠKE PRIDELAVE hrane po metodi S-ALFA.

Ko bodo medicinske ustanove delovale v zdravilnih gajih (lokacije SPA), to je na lokacijah, ko bodo vsi ALFA žarki aktivirani za profesionalno uporabo, ko bo ženski del medicinskega osebja obvladovalo SGBKD, ko bodo zdravila in medicinske pripomočke prečistili in oplemenitili z uporabo metod BIF VDP, bo medicina dosegla najvišjo stopnjo svoje usposobljenosti. Takrat bo dovolj medicinskega osebja, dosegli bomo minimalne stroške za zagotavljanje dobrih zdravil, optimalnega zdravja telesa in psihe, medicinsko osebje pa bo upravičeno doseglo ustrezno nagrajevanje. Več glej....

Privatizacija, na katerem koli področju našega dela in ustvarjanja nikamor ne pelje, dokler ne bodo ljudje usposobljeni za uporabo BIF in MS VDP, dokljer ne bomo sprejeli ustreznih zakonov in dokljer ne bomo zagotovili ustrezne nadzorne mehanizme po metodi S-ALFA.

To je zakon in opozorilo politikom in gospodarstvenikom ter vsem nam, naj se ne igramo z našimi življenji in bodočnostjo naših otrok. V nasprotnem se bomo znašli na smetišču zgodovine, čeprav smo Slovenci prvi, ki že počasi obvladujemo najvišjo tehnologijo, brez katere ne moremo ničesar dobrega izdelati v korist BIOsistemov aktivne in pasivne inteligence na Zemlji.

Za lažje razumevanje BIOparametrov, ki jih vsebuje vsak BIOsistem aktivne (ljudje) in pasivne inteligence (virusi, bakterije, mikroorganizmi, rastline, živali itd.) dodajam grafični prikaz BIOparametrov

Na začetek članka

Na začetek WEB.