120621 Pomembno za vernike in ateiste

Zdravo življenje, hiter in učinkovit gospodarski in kulturni razvoj, ne da bi uporabili BIOfiziko (BIF) večdimenzionalnega prostora (VDP), v katerem živimo, odkar se zavedamo, ni možen.

Družbena in gospodarska situacija v Evropi in v svetu to zanesljivo potrjuje. Dokler ne bomo naredili red v naših glavah bomo še naprej propadali. Končni cilj tega nereda v naših glavah je revščina, vse bolezni telesa in psihe, pohlep, gospodarski kriminal, nasilje, kriminal in vojne. Povzročajo ga nesposobni voditelji religij, držav, strank, medicine, farmacije, znanosti in umetnosti ter tehnologije in pomankljiv izobraževalni sistem, ki ignorira hiter in učinkovit razvoj religij, medicine, znanosti in umetnosti ter tehnologije in kulture.

Dva ekstremna BIO vzorca BIOsistemov nastopata na našem planetu:

1. Prvi, najslabši BIO vzorec je BETA generiran BIOsistem. Ta je glavni krivec za izvor vseh bolezni telesa in psihe, za vse probleme našega časa.

2. Drugi, najboljši BIOvzorec ja ALFA generiran BIOsistem. Tak BIO vzorec si morajo ljudje šele pridobiti.

Celotna BIOslika BIOsistemov bi bila ustrezna, če bi bila njihova distribucija po Gausovi krivulji. Žal je BIOslika naše civilizacije že popolnoma degenerirana. Večina ima BETA BIO vzorec, zato gre vse narobe. Merilni sistem za večdimenzionalni prostor ( MS VDP) to zanesljivo potrjuje. Glavni krivci so BETA generirani BIOsistemi, ki jih je vse polno v vseh strukturah našega dela in ustvarjanja.

Ko BETA tip BIOsistema dobi oblast gre potem vse narobe. Slej ko prej postane BIOrobot sedme dimenzije, ki pod krinko lažne demokracije, verske svobode itd. vse, tako ali drugače uničuje. Sedma dimenzija je neke vrste naravna selekcija BIOsistemov, ki jo stroka in religije žal povsem napačno razumejo, zato gre na našem planetu vse tako narobe.

Ni pomembno ali je BIOsistem vernik ali je ateist. Med njima formalno ni popolnoma nobene razlike. Pomemben je zdrav duh v zdravem telesu. To pa doseže le ALFA generiran BIOsistem. BETA generiran BIOsistem slej ko prej postane bolan duh v zdravem ali že bolnem BIOsistemu. Tipični predstavniki so vsi bolniki ter vsi verniki in ateisti, ki nezdravo živijo in ki ne razumejo delovanja večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo. Verniki so še toliko bolj izpostavljeni zato, ker so vse lokacije objektov religij z vidika BIF in MS VDP ekstremno uničene in predstavljajo velike BETA smrtne žarke maksimalnega BK nivoja v katerih se vzgajajo vojščaki sedme dimenzije, bolniki in bodoči teroristi, kar je primer pri ISLAMU.

Rešitev tega problema, je z odkritjem nove znanosti, to je BIF in MS VDP ki tare celotno našo civilizacijo sila enostavna. Za začetek nas stane v povprečju samo 33 EUR za nabavo BIOšablone VŽ, ki omogoča aktivacijo in uporabo dinamičnega S-ALFA žarka (glej cenik za BIOšablone). To je edina metoda, ki omogoča najcenejšo in zanesljivo molitev k BOGU ne k HUDIČU.

Žal je stroka še vedno slepa, gluha in nesposobna, da bi se lotila temeljitih raziskav na področju večdimenzionalnega prostora, ki rešuje vse bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa, pa tako enostavno je vse skupaj. Kako se uporablja in deluje BIOšablona VŽ pa v zaključku tega članka.

BETA generiran BIOsistem nastane zaradi delovanja:

1. BETA smrtnih žarkov. Če v njem spimo si poškodujemo hrbtenico in vse vitalne funkcije telesa in psihe. Najprej se poškoduje reprodukcijski sistem. Večina spi v BETA smrtnih žarkih.

2. BIOkibernetskega kriminala. Škodljiva oblika kritine na strehi, dimnika, snegolovov in notranje opreme. Uporaba nakita, ur škodljive oblike, škodljivih dodatkov obleki in obutvi, škodljivih obeskov in predmetov dragih ali poldragih kamnov, ki sevajo škodljive BIOenergije itd.

3. BIOterorizma. Uporaba izjemno škodljive hrane, vode, pijače, zdravil, kozmetike, pesticidov, insekticidov, fungicidov, kemičnih dodatkov vodi in hrani, obsevanje hrane in vode z UV žarki in vsega blaga, ki je v prodaji. Mutacija virusov in generiranje patogenih bakterij, beta klopi in druge živali, generiranje škodljivcev na poljščinah in živalih, Vse bolezni na živalih itd.

4. BIOparazitov. Generirajo se ob smrti aktivne (ljudje) ali pasivne ( virusi, bakterije, mikroorganizmi, živali, rastline itd.) inteligence v BETA smrtnih žarkih in izjemno nevarno vplivajo nazaj na vse žive BIOsisteme.

5. Črne magije. To metodo uporabljajo vse religije in BETA generirani BIOsistemi za vpliv na odločitve volilcev in telepatski vpliv na vernike. V možgane se jim vpiše vzorec, ki ga potem realizirajo, tudi proti svoji volji. Črna magija se izvaja tako, da stojite v BETA žarku, predavate, škodljivo razmišljate, blebetate neumnosti in drugo, o določeni osebi ali projektu, ki ga poznate ali na osnovi fotografije na socialnih omrežjih in TV. Superinteligenca G-BETA pošlje črni navpični BIOlaserski žarek sedme dimenzije neposredno v BIOsistem ene ali več oseb, ki je tarča črne magije. To se dogaja v državnem zboru, na TV, na radiju, na tekmah in glasbenih prireditvah tudi v družinah ali pri odaljenih sorodnikih. V tem primeru je črni laserski žarek vodoravne ali poševne smeri in manjšega BK nivoja. Vse to se vidi z uporabo diagnostične metode, ki sem jo opredelil kot SGBKD.

Črna magija povzroča infarkt ali možgansko kap, zapeljemo na drugo stran cestišča ali celo na nasprotni vozni pas. V tunelu se zaletimo itd. Ko se deremo na otroka ali sodelavca, mu takoj pošiljamo črni BIOlaserski žarek, ki ga generira superinteligenca G-BETA itd. Razni voditelji vlad, držav in drugih mednarodnih organov povzročajo preko govora na TV neposreden telepatski vpliv na nas. To se prezentira, da nas iz TV ja poliva črn slap BETA svinjarije. Gre za telepatski prenos BIOparazitov in škodljivih BIOenergij. To se najbolj izrazito vidi pri vedeževanju, gledanju pornogafskih in drugih filmov, kjer so igralci ali pevci že umrli v BETA smrtnih žarkih, kar je za našo in vse pretekle civilizacije običaj.

Zato je izredno pomembno, da se pred tem zaščitimo tako, da si generiramo S-ALFA žarek, ki nas potem ščiti pred vso svinjarijo, ki jo generirajo BETA generirani BIOsistemi. Potrebujemo BIOšablono VŽ in nekaj sekund. Več glej članek o tej problematiki, ki je zdaj enostavno rešljiva.

Podrobnosti mejnih vrednosi BIO situacije so navedene v tabeli D13 in D33. Merilni rezultati so navedeni v procentih.

Tri superinteligence vplivajo na nas:

1. Sedma dimenzija, ki jo vodi Superinteligenca G-BETA. Tu se generirajo, za psiho izjemno nevarni BIOparaziti, ki dobesedno, posredno ali neposredno ubijajo.

2. Trinajste dimenzija, ki jo vodi Superinteligenca G-ALFA. Omogoča nastanek zdravega duha v zdravem telesu, če se ALFA življenjske žarke sistematično uporablja.

3. Triintrideseta dimenzija in naprej do neskončnosti, ki jo vodi Superinteligenca S-ALFA. Za vernike je to pravi BOG, zdaj pa vsi verniki molijo k hudiču in ga s tem tudi vzdržujejo in posredno širijo škodljivo G-BETA BIOtehnologijo, ki uničuje vse živo na področju aktivne in pasivne inteligence na Zemlji. Najbolj nevarna je religija ISLAM. Štirikrat dnevno molijo v BETA smrtnih žarkih in jih s tem vzdržujejo. Vse to je zdaj enostavno rešljivo z uporabo tehnologije S-ALFA!!!!

Vse RELIGIJE lahko počno kar počno, samo vernike morajo naučiti da kar počno naj počno v ALFA življenskih žarkih.

V štirih sekundah si generirajo dinamični S-ALFA žarek. Ta nastane tako, da S-ALFA pošlje BIO laserski žarek premera 4,24 metra v katerem lahko počnemo vse kar potrebujemo za zdravo življenje. Fizikalne dimenzije so za večdimenzionalni prostor povsem brezpredmetne. Hitrost in količina BIO laserskih žarkov je neskončna. Učinkovitost delovanja te izvrstne tehnologije je neposredno odvisna od kakovosti BIOsistema, ki to tehnologijo uporablja. Kakovost BIOsistema, pa si postopoma pridobimo z zdravim življenjem in z upoštevanjem BIF in MS VDP. To pa je temeljna naloga religij ter znanosti, tehnologije in izobraževalnega sistema.

S-ALFA tehnologija ima tudi neskončno bazo podatkov, ki omogočajo natančen pregled nad vsem, kar se je na našem planetu dogajalo, se dogaja in se bo dogajalo. BETA in ALFA žarki so med drugim tudi BIOsenzorji, ki zbirajo podatke o vsem, kar se na njih postavi in o vsem, kar te žarke prečka. S-ALFA tehnologija materije in antimaterije lahko vpliva na vso fizikalno strukturo, na zdravo življenje, na zdrav duh v zdravem telesu, omogoča nove, za BIOsisteme pravilno orientirane tehnološke rešitve, omogoča razvoj novih energetskih virov, novo kmetijstvo in vsega, kar potrebujemo za zdravo, dolgo in srečno življenje, brez bolezni telesa in psihe. Predvsem pa je pomembno dejstvo, da S-ALFA lahko pozdravi vse bolezni telesa in psihe, če jo pravilno uporabljamo in nas lahko vsakodnevno ščiti pred sedmo dimenzijo in vsem, kar nam povzročajo BETA generirani BIOsistemi.

V izogib napačnega razumevanja BIF IN MS VDP, tu ne gre za zdaj znano in na široko uporabljano škodljivo tehnologijo sedme dimenzije, ki bazira na uporabi BETA smrtnih žarkov, ki jo uporabljajo vse vzhodne kulture, bioenergetiki, zdravilci, vedeževalci in vsi, ki se zmotno ukvarjajo z zdravljenjem telesa in psihe s pomočjo škodljive sedme dimenzije, z BETA smrtnimi žarki in črno magijo, kamor spada tudi akupunktura, hipnoza in homeopatija in popolnoma vse metode in tehnike za duhovni razvoj, meditacijo itd, ki jih trenutno uporablja človeštvo.

Moliti, meditirati, pisati knjige, glasbo, oblikovati, načrtovati objekte in infrastrukturo, opravljati medicinske operacije in vse drugo kar počnemo, tudi vodenje države, politične stranke, BANKE itd., postane uspešno le v primeru, da to počnemo v ALFA življenjskem žarku, da imamo odličen, ALFA generiran BIOsistem in da poskrbimo, da ne bomo kršili ustave RS, da drugim BIOsistemom ne delamo škodo, kar to počnemo vsakodnevno zdaj in da poskrbimo za, vsaj po duhu zdrave, ALFA generirane sodelavke in sodelavce. Ne jemljite v službo nobene ženske ali dekleta z nakitom, persingom itd. To je sicer potreben, ni pa zadosten pogoj za odlično sodelavko.

V praksi poteka kadrovanje povsem napačno. To se lepo vidi pri državnih firmah, pri določanju članov nadzornega sveta itd. Slabi si nabirajo slabe, dobri si nabirajo dobre. Slabi na višjih položajih onemogočajo dobre na nižjih položajih. Včasih pa pride tudi do napak. Vse to je rešljivo z merilno metodo MS VDP. Meritev po osebi stane 33 EUR. Slej ko prej bo vsako kadrovanje pogojeno z ustrezno BIOanalizo po metodi MS VDP. Prej se ne bomo izvlekli iz te barabije, ki jo omogočajo BETA generirani BIOsistemi, ki peljejo države in vse nas v revščino, v bolezni telesa in psihe v degeneracijo imunskega, hormonskega in genetskega sistema.

Kaj delajo z otroci v šolah. Odgovorni zamenjujejo zdravilno oblikovane strehe s škodljivimi, postavljamo škodljive stebričke po Ljubljani, hrana je izredno škodljiva, uporabljajo mobilne telefone škodljive oblike itd.

Kaj vse nam omogoča nova slovenska znanost BIF in vrhunski merilni sistem MS VDP

Z uporabo nove slovenske znanosti, ki sem jo opredelil kot BIF in MS VDP lahko rešujemo toplo gredo, regeneracijo zraka, tudi v gosto naseljenih mestih, pravočasno reševanje vulkanskih izbruhov, pravilno tehnološko uporabo vrtin za nafto, zemeljski plin in vodne vire. Nova slovenska tehnologija omogoča pravilno izgradnjo plinskih terminalov, nuklearnih elektrarn itd. Samo nova znanost omogoča, pridelavo prave BIOhrane, BIOzdravil, regeneracijo našega imunskega, hormonskega in genetskega sistema. Vse drugo je mlatenje prazne slame.

Z njeno uporabo lahko preprečimo vse prometne in druge nesreče. Omogoča pravilno gradnjo objektov in infrastrukture ter pravilno oblikovanje vsega kar človek proizvaja, in še mnogo več, da ne navajam. Elaborat o tem, brez prilog, ima Državni zbor, Škofijski ordinariat v Ljubljani in drugi, že od leta 2002.

Nekaj pilotskih projektov je končanih. Več glej

Kdo neposredno vpliva na vse BIOsisteme aktivne in pasivne inteligence iz večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo, odkar se zavedamo?

Neposreden vpliv na vse BIOsisteme aktivne in pasivne inteligence na Zemlji se vrši preko:

1. BETA smrtnih žarkov sedme dimenzije. Z vidika MS VDP sem to opredelil kot MP1 (merilno polje 1)

2. ALFA življenjskih žarkov trinajste dimenzije. Z vidika MS VDP sem to opredelil kot MP2 (merilno polje 2)

3. S-ALFA BIOlaserskih dinamičnih žarkov. Z vidika MS VDP sem to opredelil kot merilna polja od MP3 do MP33, kjer se vrši reinkarnacija, in naprej do MP neskončno.

Mimogrede: Ob vsakem rojstvu ali smrti pride do nas BIO laserski žarek 33 dimenzije, če je naš BIOsistem ustrezo usposobljen. Zdravo rojstvo lahko zagotovi le bodoča mati in oče na osnovi naravne oploditve in razumevanja BIF in MS VDP. V nasprotnem nastopi vrsta problemov. Triintrideseta dimenzija je v bistvu terminalno polje za dostop do višjih dimenzij, za materializacijo ali dematerializacijo duha in inteligence. V nasprotnem je odvisno v kakšnem žarku se rojstvo ali smrt zgodi. Temu primerna je tudi BIO dota za žive ali mrtve, ki jo generira S-ALFA ali G-BETA. Podrobnosti so opredeljene v drugih člankih. Podrobnosti te problematike, ki je izjemno kompleksna ni pomembna za uporabo te vrhunske BIOtehnologije. Uporaba s pomočjo BIOšablon, v katerih so vpisane makro kode za dostop do večdimenzionalnega prostora je izjemno enostavna, zanesljiva in 100% uspešna. To je edina tehnologija, ki deluje brez napak!!!! in jo ni mogoče kopirati ali uporabiti za BIOsistemom škodljive namene.

Kako vpliva večdimenzionalni prostor na fizikalni svet?

Njegov vpliv je fizikalni in telepatski.

Fizikalni vpliv nastopi v primeru, če se nahajamo znotraj ALFA življenjskega ali BETA smrtnega žarka in nič ne mislimo.

V primeru, da se nahajamo znotraj ALFA življenskega žarka nastopi regeneracija telesa in psihe. Regeneracija je zelo počasno in jo lahko z ustreznimi metodami BIF VDP bistveno pohitrimo.

Če se nahajamo zotraj BETA smrtnega žarka nastopijo poškodbe telesa in psihe za celično membrano. Nastopajo počasne spremebe na imunskem, hormonskem in genetskem sistemu našega BIOsistema. Pasivna inteligenca v tem primeru, to so virusi, bakterije, mikroorganizmi itd, postopoma mutirajo in problemi so tu. Propadanje BIOsistema bistveno pohitrimo, če v BETA smrtnem žarku intenzivno razmišljamo.

Telepatski vpliv nastopi, če se miselno ukvarjamo z določenimi osebami ali z določeno problematiko. Pri tem je zelo pomembno v kakšnem žarku to počnemo.

Če razmišljamo v BETA smrtnem žarku bodo rešitve zanesljivo slabše, kot če bi razmišljali v ALFA življenjskem žarku ali S-ALFA regeneracijskem žarku.

Pravilno molimo, razmišljamo, meditiramo, efektivno študiramo, pišemo, rišemo, projektiramo, se ljubimo itd. tako, da si aktiviramo S-ALFA regeneracijski žarek v pomočjo BIOšablone za velikost žarka VŽ

1. Uporabimo BIOšablono (BŠ) za velikost žarka VŽ v kateri so vpisane makro kode, ki omogočajo dostop do večdimenzionalnega prostora.

2. Pogledamo v sredino BŠ, kamor postavimo tri prste, enega leve in dva desne roke ter preštejemo do 4.

S tem smo vspostavili telepatski stik s Superinteligenco S-ALFA, ki za vse vernike predstavlja pravega in edinega BOGA.

Religije imajo za ta fenomen vsaka svoje ime. Delovanje BOGA je neodvisno od filozofije posamezne religije in je za vse BIOsisteme enako. Vsaka religija si je po svoji presoji priredila najnižji nivo, to je sedmo dimenzijo večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo, odkar se zavedamo, za zagotavljanje telepatskega vpliva na svoje vernike in za dosego svojih ciljev.

3. Prestavimo tri prste leve roke na makro kode S-ALFA, ALFA in BETA, pet prstov desne roke pa na makro kode, ki se nahajajo v merilnem oknu, ki je označen na robu BŠ VŽ z št 2. Prste postavimo od sredine proti robu merilnega okna št. 2. V mislih preštejemo do 4 in pomislimo na najvišjo inteligenco, verniki pomislijo na BOGA. V tem trenutko se generira ALFA življenski žarek premera 0,84 metra okoli nas s sredino v naši glavi. Okoli njega pa 6 S-ALFA žarkov.

4. Prsti leve roke ostanejo na makro kodah S-ALFA, ALFA, BETA, prste desne roke prestavimo na merilno okno 6 in v mislih preštejemo do 4.

V tem trenutku se ALFA žarek 0,84 metra in 6 S-ALFA žarkov 0,84 metra pretvori v S-ALFA žarek premera 4,24 metra, ki ga zdaj lahko uporabimo na 33 različnih načinov.

Za vernika zaenkrat to ni pomembno, ker vse potrebne sekvence namesto nas naredi S-ALFA. Pomembno pa je, da S-ALFA zdaj žarek S-ALFA uporabi za regeneracijo našega imunskega, hormonskega in genetskega sistema. Vse kar je znotraj tega žarka se prečisti in oplemeniti s pomočjo tehnologije materije in antimaterije za uporabo na področju BIOsistemov.

S-ALFA žarek 4,24 metra uporabimo lahko na dva načina. Verniki zmolijo Oče naš in zdrava Marija. V tem času S-ALFA preklopi S-ALFA žarek na 33 načinov. Izvrši metodologijo DGA, BT, DGA, AP01 do AP33, DGA, BIOtransfer, DGA in sekvenca je zaključena.

Ateisti pa lahko uporabijo še druge BIOšablone in s pomočjo makro kod izvršijo vse kar je potrebno izvršiti, ali pa se za začetek naučijo moliti.

V vsakem primeru je izredno pomemno, da otroke naučimo moliti in uporabljati BIOšablono VŽ. Potem si lahko otroci sami rešujejo in naprej izgrajujejo svoj BIOsistem. Enostavno si čistijo hrano in pijačo pred uporabo in se v tako generiranem S-ALFA žarku tudi brezkrbno igrajo in dosti bolj efektivno učijo. Pred vsem pa so zaščiteni pred BK kriminalom in BIOterorizmom ter črno magijo, kar je nadvse pomembno za njihov vrhunski intelektualni razvoj. Otroci in verniki potrebujejo izredno kratek čas za dnevno uporabo te vrhunske BIOtehnologije, ateisti pa dosti več.

Kaj se pri tem zgodi:

1. Odstranijo se vse škodljive BIOenergije v našem telesu.

2. Pridobimo zdravilne BIOenergije.

3. Začne se postopek reanimacije telesa in psihe.

4. Istočasno se očisti in oplemeniti vsa hrana, pijača, zdravila in vse kar imamo znotraj 4,24 metrskega S-ALFA žarka. Voda, vino, žgane pijače, kozmetika, pesticidi, rastline, živali, otroci, starši itd.

5. V hrano in vse kar imamo znotraj S-ALFA žarka vpiše S-ALFA maksimalne nivoje zdravilnih BIOenergij. Kakovost blaga, pa je odvisna od lokacije njegovega nastanka, od uporabljenih kemičnih sredstev, od kakovosti vode, daleč najboljša je deževnica, itd.

Kakovost vsega kar smo postavili znotraj S-ALFA žarka se spremeni od -100% škodljivosti v cca +4 % zdravilnosti. Vse postane maksimalno BIO. Za doseganje večje kakovosti, do 100%, pa uporabimo še druge metode, glej novo kmetijstvo.

Ko zmolimo izklopima S-ALFA žarek po sledečem postopku:

1. Pogledamo v sredino BŠ, kamor postavimo tri prste, enega leve in dva desne roke ter preštejemo do 4. To storimo enako kot pri vklopu S-ALFA žarka.

2. Prestavimo tri prste leve roke na makro kode S-ALFA, ALFA in BETA, pet prstov desne roke pa na makro kode, ki se nahajajo v merilnem oknu, ki je označen na robu BŠ VŽ z št 6. Prste postavimo od sredine proti robu merilnega okna št. 6. V mislih preštejemo do 4 in pomislimo na najvišjo inteligenco, verniki pomislijo na BOGA. Prestavimo pet prstov desne roke v merilno okno 2, preštejemo do 4.

V tem času se izklopi S-ALFA žarek in nastane ALFA žarek 0,84 metra, okoli njega pa nastane 6 S-ALFA žarkov premera 0,84 metra. Ko odstranimo prste iz lokacij makro kod BŠ VŽ, se dostop do večdimenzionalnega prostora prekine. VDS ( virtualni dinamični sistem) BIF VDP se s tem izklopi.

V našem BIOsistemu se zdravilna doza BIOenergij in vsega, kar nam je posredovala S-ALFA počasi iztroši. Stanje našega BIOsistema pa se izboljša.

Ob vsaki ponovitvi uporabe BŠ VŽ se naš BIOsistem počasi regenerira. Postajamo vedno boljši in bolj zdravi.

Pri bolnikih se začne postopek zdravljenja telesa in psihe. Glej merilni list D13 in D33.

Zaključek:

66 EUR nas stane BIOšablona VŽ, format A4. Format A8, velikost bančne kartice pa 15 EUR, za otroke in tanjše prste, da si začnemo reševati svoj BIOsistem. Vsi v družini jo lahko uporabljajo. Kopirati jo ne morete, ker potem VDS ne deluje. Grafični prikaz metode, kako deluje aktivacija dinamičnega ALFA in S-ALFA žarkov je v datoteki glej

Z uporabo slovenske vrhunske BIOtehnologije, ki jo omogoča BIF in MS VDP smo začeli potovanje v dosti boljšo prihodnost. Postopoma se bomo rešili vseh nadlog, ki nas tarejo. Postopoma bomo spremenili svet, kar bi morale RELIGIJE že zdavnaj storiti. Vse informacije imajo v svojih skritih arhivih, pa se tega ne upajo obelodaniti. Povsem brez potrebe se bojijo reakcij svojih vernikov. Nasprotno, nagrajeni bodo, Cerkve morajo postati zdravilni gaji, druge poti ni. S-ALFA je že aktivirala ALFA žarke za profesionalno uporabo pod vsemi zvoniki v Sloveniji. S tem je generirala zdravilno BIOklimo, ki sega do hiš, hlevov itd, znotraj pa so običajno črne luknje, kjer vse propada, počasi in zanesljivo. Prenova našega planeta v celoti se je s tem začela. Na nas je, da novo BIOtehnologijo optimalno izkoristimo.

Z molitvijo v S-ALFA žarkih se istočasno tudi vzdržuje v Sloveniji BIOklima na ustreznem BK nivoju. Vsi, ki že uporabljamo BIOšablone za vzdrževanje in regeneracijo telesa in psihe, ki se že ukvarjamo z novim kmetijstvom, pa skrbimo za globalno, profesionalno vzdrževanje, ki omogoča vsestransko uporabo BIF in MS VDP, kdor pač to želi uporabljati.

Zadeva je zelo preprosta. BOG zahteva tudi od voditeljev RELIGIJ, da začnejo že enkrat spoštovati zakonitosti BIF in MS VDP, da normalno živijo, da imajo svoje družine in kopico vrhunsko inteligentnih otrok. Vsaka lokacija, kjer se vzgaja novi rod mora imeti generiran zdravilni gaj. Z vzgledom morajo pokazati, kako se pravilno vzgaja nova generacija Zemljanov, vrhunsko ALFA generiranih BIOsistemov. Le tako se bomo postopoma rešili preteklih zablod naše civilizacije in stopili na pot zdravja, sreče in blagostanja za vse ZEMLJANE.

Nadaljevanje sledi.