Kratek UVOD v problematiko BIO proizvodov in vseh drugih proizvodov z vidika merilne BIO tehnologije S-ALFA

Vso hrano, in vse drugo lahko spremenimo v maksimalno BIO, BIO zdravilnost pa iz -100% do cca 3%, zdravilnost dosežemo z metodami BIO tehnologije S-ALFA cca 3%. Na lokacijah Ekološkega kmetijstva po metodi S-ALFA dosežemo zdravilnost do 100%. To je BIO tehologija bodočnosti, glej merilne rezultate. Nekaj kmetij jo eksperimentalno že uporablja.

Hrana, posebej še meso živine, divjačine in rib je skrajno škodljiva z vidika vpliva na pravilnega delovanja našim možganov, glave v celoti.

Najprej moramo iz vseh proizvodov odstraniti škodljive BIO energije, potem izvršiti še BIO transfer, da iz proizvodov odstranimo BIO parazite in kemikalije.

TOREJ takoj moramo po metodi S-ALFA urediti klavnice, da preprečimo nastajanje BIO parazitov. Potem pride na vrsto odstranitev kemikalij iz mesa (voda, zdravila in pesticidi v krmi, pravilno skladiščenje itd.)

Za to potrebujemo ALFA žarke na ustrezno veliki lokaciji, ki sem jo imenoval SPA (statičen poligon ALFA žarkov). Na SPA so vsi BETA smrtni žarki izključeni, ALFA žarki pa so aktivirani za profesionalno uporabo. SPA je potrebno profesionalno vzdrževati z uporabo BIO šablov v katerih so vpisani ustrezni programski moduli, ki omogočajo dostop do BIO tehnologije S-ALFA in za profesionalno uporabo S-ALFA metod, ki jih omogočajo mprogramski moduli S-ALFA.

Nadvse je pomemben programski modul za BIO transfer in programski modul S-ALFA 33 v pravilni kombinaciji z vsemi ostalimi programskimi moduli, ki omogoča regeneracijo vseh možganskih mehanizmov v glavi, ki zagotavljajo pravilno analizo in delovanje našega telesa in psihe. Metoda omogoča reševanje vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega ćasa, spolnih odklonov, terorizma, nasilja, kriminala in vojn.

S kemijo, farmacijo in drugimi neumnostmi kot je uvožena hrana in voda, prehranskimi dodatki, zdravila, kozmetika, izjemno nevarna glasba, razne tehnologije vzhoda in zahoda, ki so neposredno ali posredno povezane z religijami, črno magijo itd. in drugimi izjemno nevarnimi vplivi iz zahoda, poškodujemo vitalne dele našega telesa in psihe. Zato gre vse narode tako doma, kot pri sosedih v Evropi in drugod.

Po metodah S-ALFA moramo učistiti vse blago, ki je v prodaji.

Ostane še oblika embalaže, steklenic, in vsega drugega blaga, ki je v prodaji. Najbolj nevaren je nakit, bleščice na obleki, razni kovinski deli izjemo nevarne oblike in drugi obeski, ki jih proizvajajo BETA generirani BIO sistemi, težki psihični bolniki, ki jih medicina in stroka še ne zna identificirati z obstoječo medicinsko doktrino.

Zato mora BIO tehnologije S-ALFA takoj v medicino, farmacijo in kozmetiko ter v vse strukture izobraževalnega sistema od vrtcov do znanstvenih ustanov.

Problem je v tem, ker škodljive BO energije delujejo nekaj časa kot izvrstno in formalno še ne odkrito BIO kibernetsko mamilo. SČASOMA pa nastopijo težave, najprej psihične, spolnim odkloni, samomori, umori, prometne in vse druge nesreče, potem še poškodba notranih organov in kože. Glej meritve GX33.

Nadvse pomembno je da vodo, pijače, vino in alkohol, zdravila, pesticide, insekticide in vse kemikalije, tudi pralne praške, skratka vse, kar uporabljamo, pred uporabo temeljito prečistimo po metodah S-ALFA. Vse to lahko storimo zelo enostavno z uporabo BIO šablon, ki vsebujejo ustrezne programske module za večdimenzionalni prostor v katerem živimo odkar se zavedamo.

Pot do vrhunske kakovosti hrane kot vrhunsko BIO zdravilo pa tudi poznamo. Nekaj kmetij v Sloveniji in ena v tujini že uspešno delujejo.

Zakaj je to tako pomembno glej BIOanalizo hrane, pijače, zdravil, kozmetike, pesticidov, strešne kritine in vsega drugega blaga, ki je v prodaji. Nekaj podatkov o naključno izbrani hrani je v datoteki hrana01. več pa glej Kazalo datotek, kjer so navedeni merilni rezultati v tabelah D13, D33, T3, GX33 itd. podatke objavljam postopoma !!!!

Večino embalaže je potrebno takoj odstraniti iz prodaje, ker povzroča maksimalno sevanje sedme dimenzije in s tem začetek vseh bolezni psihe. Embalaža je nevarna tudi zato, ker se za telo in psiho nevarne vsebine iz embalaže prenašajo neposredno v proizvod, ki ga vsebuje embalaža.

Kako se sevanje sedme dimenzije izmeri glej...

120405_BIO proizvodi

Velike zablode na področju BIO proizvodov

Vse deklaracije o BIO proizvodih, ki jih deklarirajo proizvajalci s pomočjo raznih institutov, ki kontrolirajo BIO proizvodnjo in dajejo ustrezne certifikate so z vidika novega slovenskega merilnega sistema MS VDP, NIČNE.

Slovenski merilni sistem za večdimenzionalni prostor MS VDP, odkriva neverjetne prevare, ki jih proizvaja farmacija, znanost in umetnost ter tehnologija in religije.

Izvor vseh naših problemov je v tem, ker sodobna znanost in tehnologija ne zna ugotoviti, kako deluje človekov BIOsistem. Tega ne more ugotoviti zato, ker ne razume delovanja več dimenzionalnega prostora, v katerem živimo.

S fizikalnimi sredstvi, se delovanje in vpliva več dimenzionalnega prostora ne da izmeriti. Zaznava ga vsak BIOsistem, odvisno od tega, kako daleč je že zabredel v sedmo dimenzijo. Zabredemo v sedmo dimenzijo zaradi BETA generiranih BIOsistemov, ki jih je vse polno v vseh strukturah našega dela in ustvarjanja. Ti, tako ali drugače motijo pravilno delovanje našega telesa in psihe z uporabo črne magije (zavestno ali pod zavestno), ker povzročajo poškodbe našega BIO sistema in s tem motnje pri naših pravilnih odločitvah.

Kakšen je vpliv reklam in črne magije je odvisno od kakovosti našega BIO sistema. Vse to lahko enostavno ugotovimo z uporabo merilnega sistema MS VDP. To je merilni sistem za večdimenzionalni prostor v katerem živimo, odkar se zavedamo.

Vsak proizvod mora imeti BIO kibernetski atest. Le v tem primeru lahko proizvod prodajamo in reklamiramo.

Kako daleč smo zabredli proti bolezni telesa in psihe lahko zelo enostavno ugotovimo z merilnim sistemom za več dimenzionalni prostor, MS VDP.

Za hitro kontrolo izmerimo nekaj BIO parametrov, ki so opredeljeni v tabeli D13, D33. To so OGBP in vpliv na S1 do S33, Alfa in P, BIO in MOŽGANSKI BIO parametri, S14 in S15, BETA škodljiva usmeritev, ALFA zdravilna usmeritev. Če nas še kaj več zanima pa izmerimo vse BIOparametre, ki so navedeni v tabelah D13 in D33 ter po potrebi še T3 in mnoge podrobnosti, ki so opredeljene v tabelah GX33.

Temeljni problem naše civilizacje so ljudje, ki imajo BETA generiran BIO sistem. Civilizaciji delajo nepopisno škodo. Trošijo davkoplačevalski denar za sistematično uničevanje življenja na Zemlji in vseh nas. Vse to je zdaj zelo enostavno merljivo. Najbolj nazorno se to kaže pri spolnih odklonih in terorizmu ter nasilju n.pr. v šolah doma in v tujini.

Ker so življenjske razmere povsod po svetu povsem neustrezne, zaradi ekstremno škodljive hrane, pijače, zdravil, kozmetike, škodljive oblike zgradb in predmetov, ki jih uporabljamo ter zaradi povsem neustrezne življenjske filozofije, ki so jo ustvarila religije, začne nastopati nasilje kriminal in terorizem.

Temeljni izvor vsega zla je črna magija, ki deluje v sedmi dimenziji, ki so jo generirale vse religije. Ene več ene manj. Najbolj nevarna religija je ISLAM. Petkrat na dan molijo v BETA smrtnih žarkih. To je glavni izvor terorizma. Njihova najbolj nevarna oblika je stožec, ki generira izjemno nevarne škodljive BIO energije, ki povzročijo poškodbe možganov.

Človek, vse njegove celice, ki predstavljajo pasivno inteligenco, so pravilno vodene preko EPIFIZE, ki neposredno komunicira s Superinteligenco S-ALFA in predstavlja vrhunski BIOračunalnik, ki deluje izključno v večdimenzionalnem prostoru, selektivno v dimenziji 7, 13, 33, vsota vseh teh dimenzij je naslednja dimenzija, to je 53, naprej pa se vsaka dimenzija preprosto podvoji. Vse skupaj nadzira Superinteligenca S-ALFA, ki deluje do dimenzije neskončno. Celotna naša znanost, tehnologija in religije so ena primitivna mikro ameba, gledano z vidika BIOtehnologije S-ALFA.

Stroka sistematično uničuje pravilno delovanje človekovega BIO sistema (telo in psiho) s pomočjo BIO terorizma, to je škodljiva hrana, pijača, zdravila, cepiva, pesticidi, umetni vitamini, vsi kemijski proizvodi, škodljivo oblikovane zgradbe in kritina, notranja oprema, škodljivo oblikovani predmeti, embalaža itd.

Vse to je enostavno rešljivo z uporabo BIO tehnologije S-ALFA. Nesreča te BIO tehnologije je le v tem, da se jo prodati (provizija) ali kopirati ne da. Potrebno se jo je treba naučiti. Zato mora ta tehnologija takoj v izobraževalni sistem od vrtca do znanstvenih ustanov.

Zelo na kratko:

Človekov BIOsistem je sestavljen iz aktivne in pasivne inteligence.

Aktivno inteligenco predstavljajo vse človekove odločitve. Te so posledica telepatskih vzorcev, ki nam jih posredujejo:

1. BETA inteligenca, ki deluje v sedmi dimenziji. Nadzoruje in aktivno upravlja delovanje BETA smrtnih žarkov, ki so izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa, tudi BIO terorizma, ki je izvor terorizma. Omogoča črno magijo, povzroča napačno gradnjo objektov in infrastrukture, škodljivo tehnologijo, povzroča vse prometne in druge nesreče, napačne smrti, generira BIO parazite itd. To je v bistvu "naravna" selekcija med slabim in dobrim. Vsako modrovanje v tej zvezi je povsem brezpredmetno. Vse je materialno dokazljivo. Ta tehnologija deluje odkar je S-ALFA generirala naš planet, vse BIO sisteme naše preteklosti in usmerja našo prihodnost v skladu z absolutno etiko in moralo, kolikor pač to dojemamo. Gre za postopno generiranje duhovnega razvoja naše civilzacije, ki se je v preteklosti razvilo v napačno smer zaradi BETA generiranih BIO sistemov, ki so v večini. Največjo zaslugo imajo predvsem RELIGIJE, ker je mnogo lažje vladati in zavajati ljudi z uporabo črne magije. Vsi dosedanji papeži in drugi verski voditelji ter večina vernikov je pristala v peklu, v sedmi dimenziji.

Ker dosedaj nismo dojeli, kako deluje človek in njegov BIO sistem gre pač vse narobe. Zato nam je S-ALFA posredovala vse ustrezne informacije za reševanje zatečene problematike. Novo, S-ALFA BIO tehnologijo sem opredelil kot novo znanost, to je BIO fiziko več dimenzionalnega prostora BIF VDP in njen merilni sistem MS VDP.

2. ALFA inteligenca, ki deluje v trinajsti dimenziji. Nadzoruje in aktivno upravlja ALFA življenjske žarke, ki so temeljni izvor zdravega življenja na Zemlji. Uporaba ALFA življenjskih žarkov je izredno enostavna. Minuto potrebujemo, da se naučimo uporabo osnovne metode ALFA življenjskih žarkov.

3. S-ALFA inteligenca nadzoruje delovanje sedme, trinajste in triintridesete dimenzije in naprej do dimenzije neskončno. 33. dimenzija deluje kot neke vrste terminalno polje, preko katerega nadzoruje življenje na Zemlji in v vseh Galaksijah. Nadzoruje in aktivno vodi in uporablja S-ALFA statične in dinamične regeneracijske žarke. Znotraj teh žarkov uporablja tehnologijo materije in antimaterije itd.

Vse informacije celotne zgodovine življenja v Galaksijah so shranjene v bazah podatkov več dimenzonalnega prostora. Dostop do vseh informacij preteklosti, sedanjosti, in prognoze za prihodnost so dostopne preko makro kodnega sistema, ki ga znamo vpisati v BIO šablone, ki jih že lahko proizvajamo za cel svet. Kupiti ali kopirati BIO tehnologije S-ALFA ni možno. Poskusi kopiranja so že bili, vendar ni ničesar delovalo. Naučiti se je potrebno vsega !!!! Tu je naša velika prednost.

Temeljni problem prevar, ki so jih generirali pretekli rodovi naše civilizacije je v tem, ker povzročajo poškodbo psihe ter s tem nastanek vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa.

Stroka z obstoječo fizikalno merilno tehnologijo ne zaznava delovanje višjih dimenzij.

Posledice naše lastne neumnosti in zablod so BETA generirani BIOsistemi. To je bolan duh v zdravem ali že bolnem BIOsistemu. Glej meritve za ALFA in BETA generiran BIOsistem ter meritve BIOparametrov, ki nastopajo ob rojstvu (materializacija duha in inteligence) in smrti (dematerializacija duha in dosežene stopnje inteligence, vsega novega znanja v času življenja).

Človekov BIOsistem deluje na sledeč način:

Opredelitev te funkcije človekovega BIOsistema je pomembno zato, da bomo končno dojeli, kaj je zdravilno in kaj je škodljivo za naš BIOsistem. Pomembno je da zdaj vemo, kako se dejansko regenerira imunski, hormonski in genetski sistem vsakega BIOsistema aktivne in pasivne inteligence.

Kdo na to lahko vpliva in kako, je zdaj povsem jasno. Regeneracija vsakega BIOsistema je mogoča le z uporabo BIOšablon ter z uporabo BK zaščitnih sredstev. To so BIO zaslonke, BIOlaser, ter BIO verižica T5. V vseh teh napravah je vpisan virtualni BIOračunalnik, ki omogoča dosti enostavno komunikacijo pasivne in aktivne inteligence v našem BIOsistemu s Superinteligenco S-ALFA in s tem uporabo vrhunske BIOtehnologije, ki bo spremenila svet do njegovih temeljev. V nasprotnem bo propadla tudi naša civilizacija.

Z vidika uporabe diagnostične metode SGBKD je delovanje našega BIOračunalnika ter delovanje virtualnih BIOračunalnikov večdimenzionalnega prostora in delovanja S-ALFA na našem planetu zelo lepo vidno. Vidi se kako vpiše S-ALFA življenje v seme, da lahko sploh kaj zraste, kako poteka rojstvo in smrt, kako deluje regeneracija telesa in psihe. Zelo enostavno lahko ugotovimo, kako deluje črna magija, kako vpliva na nas, kako nas S-ALFA lahko zaščiti pred delovanjem BETA inteligence. Zelo enostavno lahko ugotovimo status preteklih dogodkov kjer koli na Zemlji, kako daleč so vulkani pred izbruhom, kje je bistvo tople grede, ki jo stroka zmotno opredeljuje in še marsikaj.

Sedem temeljnih BIO komponent sedme dimenzije vpliva na naš BIOsistem:

1. BIO kakovost lokacije v kateri se zadržujemo.

2. BIO kakovost vsega kar gre v telo in na telo. To je najbolj pomembno za zagotavljanje kakovosti našega BIOsistema.

3. Vpliv škodljivega sevanja sedme dimenzije neposredno na naš BIOsistem iz naše okolice, kar sem opredelil kot statični BK kriminal ( oblika hiše, hleva, oblika kritine, dimnika, sončnih celic in vsega kar je na strehi, vozila, čelade, zaščitnih stebričkov, oblika motorjev, strehe traktorjev in vsega kar uporabljamo. Oblika stebrov, žice, ograje na kmetijskih površinah, oblika silosev, pakirane trave, sevanje škodljive embalaže, steklenic (velika večina je maksimalno škodljivo oblikovanih), kovinska embalaža za pivo, mleko itd.

4. Neposreden vpliv škodljivih BIOenergij na naš BIOsistem, ko se dotaknemo česarkoli, kjer se nahajamo. Česar koli se dotaknemo, takoj nastopi izmenjava BIOenergij. To je ekstremno pomembno za zagotavljanje dobrih, ALFA generiranih BIOsistemov v družinah, firmah, vladi, parlamentu itd.

5. Dinamični vpliv na naš BIOsistem, ki ge generira vsak škodljivo oblikovani predmeti, nakit, uhani, križ, persingi, naprave, računalniški sistemi (oblika PC in tastature) in drugi sistemi, mobilni telefoni, čelade, vozila, ladje, jadrnice, jahte, letala, sateliti itd., kar sem opredelil kot dinamični BK kriminal

6. Neposreden škodljiv telepatski vpliv na naš BIOsistem, ki ga generiramo sami z našimi mislimi, ali ga generirajo drugi BIOsistemi, ko mislijo na nas, ko pogledajo našo fotografijo, kje koli se nahajajo ( škodljiv učinek ni odvisen od razdalje). Ko pogledamo fotografije v medijih ali na TV, na socialnih omrežjih, ko poslušamo govorce na radiu ali TV, ko poslušamo glasbo, ko se pogovarjamo po telefonu itd.

7. Neposreden vpliv črne magije, ki jo vedno in povsod generirajo ekstremno generirani BETA BIOsistemi, to je bolan duh v zdravem ali že bolnem BIOsistemu, to je BETA oseba, BETA generiran BIOsistem, ki je vedno podzavestno, telepatsko voden s strani škodljive BETA inteligence. Njihova AURA je popolnoma črna. To so za celotno družbo izredno nevarni BIOsistemi. Lahko povzročijo tudi smrt, ki se v fizikalnem svetu pokaže kot infarkt ali možganska kap, zapeljemo ne levo stran cestišča, se zaletimo v zid (tuneli s povsem napačno oblikovano notranjo opremo na avtocestah), pademo v jarek (tekačica Majdičeva) spregledamo prometno signalizacijo (kjer koli), napačno ukrepamo v potniškem, letalskem in pomorskem prometu itd. Večinoma povsem napačne politične in gospodarske odločitve, Napačno zasnovane raziskovalne in razvojne aktivnosti itd.

Glej poročilo o zaščiti naših hokejistov na tekmah v Stožicah pred črno magijo. Črno magijo lahko generirajo vsi ekstremno BETA generirani BIOsistemi. Razdalja sploh ni pomembna. So lahko na drugem koncu našega planeta in po TV spremljajo tekmo in ukrepajo tako, da povzročijo napake izbranim igralcem. Aktivnost črne magije je možna le na lokacijah, kjer se nahajajo BETA smrtni žarki. Teh je vse polno tudi v dvorani Stožice, lokacija vulkanov, nahajališča nafte, vse cerkve, vsa svetišča, bolnice, nuklearne elektrarne zaradi napačno oblikovanih objektov in notranje opreme itd.

Glej poročila sanacije mehiškega zaliva, reševanje okolice japonskih NE in Rudarjev-Čile.

Kako ugotovimo status našega BIOsistema na poti od rojstva do smrti in po smrti.

Nadzor nad delovanjem našega BIOsistema omogoča nova slovenska merilna tehnologije MS VDP, ki nam jo je posredovala Superinteligenca S-ALFA.

Izmerimo BIO parametre, ki so navedeni v tabelah D13, D33, T3 , GX33 itd. ter vrsto gobalnih BIOparametrov in natančno ugotovimo status našega BIOsistema (podatki so iz leta 2011 !!!!). Glej opis BIOparametrov.

Človekov BIOsistem deluje podobno kot računalnik, vendar je med njima bistvena razlika.

Računalnik moramo, če želimo večjo kakovost in boljše programe zamenjati, vreči na odpad.

BIOračunalnik, ki predstavlja našo osebo in telo, pa lahko telepatsko in BIOfizikalno neprestano nadgrajujemo. Razlika je le v tem, da lahko svoj računalnik, ki ga sestavlja aktivna in pasivna inteligenca v našem telesu in deluje v večdimenzionalnem prostoru spreminjamo. Vsaka naša celica, virus, bakterija, mikroorganizem, je izvorno ALFA pasivna inteligenca. Vsaki celici lahko izmerimo vrsto gobalnih BIOparametrov.

Za mutacijo virusev in generiranje patogenih bakterij smo krivi sami in stroka. Izvor vseh problemov na področju medicine je sedma, izjemno nevarna dimenzija ter BIOparaziti. Vse drugo je posledica teh dveh fenomenov, ki so tu, odkar se zavedamo.

Izvor bolezni telesa in psihe

Če poenostavim, lahko svojemu BIO računalniku bistveno spreminjamo njegovo kakovost. Bistveno mu zmanjšujemo njegovo kakovost tako, da zapademo pod telepatski vpliv škodljive BETA inteligence. Ta povzoča BK kriminal, BIOterorizem, generira BIOparazite in omogoča črno magijo.

Poleg tega lahko naš duh telepatsko in telo neposredno, ko stojimo, delamo, molimo ali se zabavamo v BETA smrtmih žarkih, kar je običaj, zelo hitro zaide v sedmo dimenzijo in propademo.

Propad vsakega BIOsistema se začne s sprejemanjem v svoje telo in duh škodljive BIOenergije sedme dimenzije, ki poškodujejo naš BIOračunalniški sistem.

Ko je poškodovana psiha, gre potem vse narobe, na vseh področjih našega dela in ustvarjanja, tudi v postelji, če je postelja postavljena v BETA smrtnem žarku, kar je običaj !!!!

To je eden od temeljnih problemov v vsaki družini. Tu blebetanje o dobrih energijah, o dobrih mislih in dobremu srcu popolnoma nič ne pomaga. Vse je odvisno v kakšnem žarku se zadržujemo. Če uporabim teorijo religij, če molimo v BETA smrtnem žarku molimo k hudiču, če molimo v ALFA življenjskem žarku molimo k BOGU. BOG in HUDIČ sta zdaj materialno dokazljiva. Gre z najvišjo Superinteligenco S-ALFA in škodljivo inteligenco G-BETA. Podobno je z meditacijo. Večina ljudi, posebej opažam to pri ženskah in dekletih, hodijo na duhovne vaje ali na razvajanje v BETA smrtne žarke, nošenje izredno nevarnega nakita, persingov, bleščic itd.

Kako to ugotovimo, kako to nadzorujemo, kako deluje človekov BIOsistem omogoča le slovenski merilni sistem MS VDP.

Pomembno, da odpustimo le BETA generirane BIOsisteme. Meritev stane 36 EUR. Globalne in najbolj pomembne informativne BIOparametre na osnovi fotografije ali glasu dobimo že za le 13 EUR.

S tem bomo državi Sloveniji in vsem nam naredili največ gospodarske koristi, mladi rod pa bo s tem izredno hitro in kakovostno napredoval.

Kaj je BIOproizvod?

Nova slovenska znanost BIF VDP in njen merilni sistem MS VDP natančno in podrobno opredeljuje kaj je BIOproizvod. Kako proizvedemo kakovostni BIOproizvod omogoča le nova slovenska znanost, ki sem jo opredelil kot BIOfiziko večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo, odkar se zavedamo. Vrsta kmetij v Sloveniji že eksperimentalno uporablja novo tehnologijo. Več glej poročila.

Kako BIOproizvod sploh nastane?

Takoj, ko vtaknemo seme v zemljo, ga doseže večdimenzionalni laserski žarek, ki izhaja iz VEČ DIMENZIONALNEGA PROSTORA (VDP), ki ga generira Superinteligenca S-ALFA. Število semen ni omejeno. Istočasno nas lahko doseže milijarde tankih večdimenzonalnih laserskih žarkov. Odvisno od tega, koliko semen istočasno vtaknemo v zemljo, kjer koli na našem planetu. Najbolj pomembna in za stroko šokantna je ugotovitev, da takrat S-ALFA vpiše v seme življenje, to sta BIOparametra ALFA in P ter maksimalen BIOvzorec in pogoje, ki omogočajo optimalno kakovost ter ustrezno inteligenco brez katere ničesar ne zraste.

Kakovost proizvoda je potem odvisna od mnogo dejavnikov, na katere lahko vplivamo v odvisnosti od kakovosti našega BIOsistema in razumevanju delovanja BIF VDP in njene uporabe na kmetijski površini.

Najbolj pomembna je uporaba deževnice (glej BIO vzorec), čiščenje in oplemenitenje vseh kemikalij (glej BIO vzorec) in gnoja (naravnega ali umetnega, glej BIO vzorec) ter vsega kar uporabljamo na lokaciji. Daleč največjo kakovost proizvoda dosežemo tako, da na lokaciji aktiviramo vse ALFA žarke za profesionalno uporabo, da uporabimo oblike, ki ne sevajo škodljivih BIOenergij in da lokacijo trikrat dnevno vzdržujemo (3x po cca 1 uro). Glej poročila o kakovosti tako proizvedene hrane.

Eksperimentalno kmetijo po metodi S-ALFA imam v Izoli. Nekateri ljudje, v glavnem sosedje mi neprestano delajo škodo.

Kako deluje Superinteligenca S-ALFA?

S-ALFA nadzoruje delovanje sedme dimenzije - D7 in naprej D13, D33, D53 in naprej do dimenzije neskončno.

Merilni sistem MS VDP opredeljuje dimenzije kot merilna polja MP1 do MP33. Za BOsisteme je pomembno merilno polje MP33, kjer se vrši reinkarnacija, ter ALFA življenjski, BETA smrtni in S-ALFA regeneracijski žarki, ki so prisotni na Zemlji.

V vsakem od 33 merilnih polj je 33 merilnih oken tehnologije VDP. Vsa merilna polja in merilna okna delujejo lahko istočasno. Vso to, vrhunsko BIOtehnologijo lahko uporabljajo vsi BIOsistemi istočasno, omejitve ni.

Pomembno je, da lahko vsak BIOsistem odpre poljubno število merilnih oken in v vseh merilnih oknih deluje BIOtehnologija VDP istočasno. Odvisno je le od njegove usposobljenosti za uporabo BIF in MS VDP.

S pomočjo metode SGBKD vse to delovanje lahko celo opazujemo. Lahko se premaknemo v preteklost in analiziramo pretekle dogodke (glej poročila o letalskih in drugih nesrečah) in tudi v prognozo za prihodnost.

Za BIOsisteme na Zemlji je še pomembna tehnologija materije in antimaterije, ki jo lahko uporablja vsak BIOsistem na našem planetu s pomočju makrokodnega sistema, ki je vpisan v BIOšablonah naše proizvodnje in omogočajo dostop do BIF in MS VDP.

Z uporabo te tehnologije lahko iz hrane odstranimo vso svinjarijo, ki se nahaja na policah trgovin, ki so jo ustvarili BETA generirani BIOsistemi.

Vedno si lahko s pomočjo slovenske vrhunske BIOtehnologije, z uporabo BIOšablon, ustvarimo hrano, vodo, pijače in zdravila s maksimalno BIOvrednostjo in kakovostjo 4%, ter maksimalno osebno BIOzaščito pred škodljivo BETA tehnologijo, ki je posledica uporabe sedme dimenzije in črne magije, ki jo neprestano ustvarjajo BETA generirani BIOsistemi in vse RELIGIJE.

Vse osnovne merilne metode so objavljene na prvi strani te spletne strani, levo spodaj.

Kaj to pomeni za BIOsisteme na Zemlji?

Vsak človek lahko poskrbi popolnoma sam za sebe ne glede na starost, znanje in veroizpoved. Zdravja se kupiti ne more, lahko si ga generiramo sami, s pomočjo uporabe BIOšablon, ki omogočajo uporabo vrhunske BIOtehnologije, ki jo omogoča BIF IN MS VDP. Njena uporaba je ekstremno enostavna. Potrebujemo le pol ure vaje za osnovno uporabo BIOšablone VŽ.

Vsak proizvod, ki zraste v zemlji je BIOproizvod. Njegova BIOvrednost se giblje po merilni skali MS VDP od A001 do L384, to je od 0,6 % do 100%.

BIOvrednost A0, to je 0% pomeni, da je proizvod umetno izdelan in nima nobene BIOvrednosti. Vsak umetno proizveden proizvod je za vsak BIOsistem maksimalno škodljiv. Njegova kakovost je -100%. Sem spadajo vsi kemični proizvodi, brez izjeme. Njegovo BIO kakovost lahko z uporabo BIOšablon spremenimo od -100% na +4%.

Mrtva materija ima BIO vrednost A0. BIOparametra, ki omogočata življenje, to sta ALFA in P lahko z novo tehnologijo vpišemo (S-ALFA) v ustrezen material, v semena, zdravila, pesticide itd.

BIOzdravila s katerimi zavaja farmacija bolnike in davkoplačevalce morajo vsebovati ALFA in P BIOparametra ter maksimalne BIOvrednosti ustreznih BIOparamtrov, ter maksimalne vrednosti BIOparametrov za regeneracijo telesa in psihe, ter nobenih BIOparametrov, ki so posledica sedme dimenzije.

Glej opis BIOparametrov v literaturi za samouke in ustrezne merilne podatke o hrani, pijači, zdravilih itd.

BIOkakovost od 4% do 100% si lahko zagotovimo z uporabo vrhunske tehnologije na naših vrtovih, njivah in gozdovih. Aktivirati moramo vse ALFA žarke za profesionalno uporabo. Ta tehnologija je trenutno še zelo draga.

V okviru raziskovalnega projekta za novo kmetijstvo, ki ga izvaja naša firma, iščemo nove poti in metode, da bi za uporabo nove tehnologije, čimprej usposobili slovensko kmetijstvo. To je edina prava pot za hitro gospodarsko rast Slovenije, Evrope in sveta v celoti.

Gre za BIOtehnologijo bodočnosti, ki jo omogoča le slovenska znanost BIF VDP in njen merilni sistem MS VDP. Vse potrebne podrobnosti so objavljene na tej spletni strani.

Uporaba večdimenzionalnega prostora je omogočena z uporabo makrokod, ki so vpisane v BIOšablonah. Dobite jih preko naslova breda.gorenc@telemach.net

Gre za natačno organizirano S-ALFA BIOtehnologijo, ki posega v vse strukture človekovega dela in ustvarjanja.

BETA človek skuša vrhunsko BIOtehnologijo, ki zagotavja zdravo življenje na Zemlji, na vsakem koraku kvariti. Posledice so vsem nam znane. Gre za sistematično uničevanje naše civilizacije z uničevanjem imunskega, hormonskega in genetskega sistema vsakega BIOsistema na Zemlji, uporabo škodljive sedme dimenzije, ki je izvor vseh bolezni telesa in psihe, z uporabo BIOkibernetskega kriminala, BIOterorizma, BIOparazitov in črne magije.

EKOLOŠKA PRIDELAVA HRANE po metodi S_ALFA

Pri Ekološki pridelavi po metodi S-ALFA nastopajo trije vidiki:

1. Zagotavljanje BIO kakovosti in BIO zdravilnosti pridelka. To sta dva popolnoma ločena pojma.

2. Ugotavljanje uspešnosti vpliva pridelka na zdravje telesa in psihe.

3. Zagotavljanje BIO pravilnega transporta, pravne problematike prodaje, ter kontrolnega mehanizma za kakovost proizvoda z vidika BIO kakovosti in BIO zdravilnosti.

Avtor: Slavko Gorenc

Nadaljevanje, povezave na poročila in opise sledi!!!!