120123_Nekaj komentarjev v zvezi najkrajše poti do vsega, kar potrebujemo v življenju

Nekaj komentarjev:

Če potrebujete pomoč, predlagam, da se včlanite v DRUŠTVO za duhovno prenovo S33 iz Ljubljane (www.drustvo-s33.org), so že izvrstno usposobljeni za uporabo nove tehnologije.

Nova BIO tehnologija, ki jo omogoča BIF in MS VDP edina omogoča zdravo življenje, visoko stopnjo produktivnosti, večno zdravje, pravilno skrb za okolje in prostor, pravilno gradnjo objektov, infrastrukture, naprav, sistemov, vozil , embalaže in vsega blaga, ki je v prodaji, pravilno sanacijo in uporabo kmetijskih zemljišč, pravilno izkoriščanje naravnih virov, vode, vetra, sonca, vrhunsko usposobljen mladi rod ter, kot pravijo nekatere, božanski sex. Ženske pamet v glavo!!!!

Predlagam, da se čimprej vključite v projekt prenove Slovenije, Evrope in naše civilizacije v celoti. Časa ni na pretek, na vseh področjih propadamo. Sistematično, uničujemo sebe in mladi rod tako, da povzročamo poškodbe imunskega, hormonskega in genetskega sistema. Bruselj se neprestanu trudi, da bi to dosegel.

Temeljni problem je odstranjevanje sevanja sedme dimenzije, ki povzroča izvor vseh bolezni telesa in psihe, spolne odklone, BIO kibernetski kriminal, BIO terorizen, BIO parazite, črno magijo, samomore, umore, nasilje, kriminal, gospodarski kriminal in vojne.

V društvu za duhovno prenovo iz Ljubljane, so usposobljeni za:

1. Aktivacijo osebne BK zaščite, to je aktivacijo 4,24 metrskega S-ALFA žarka, ki nas spremlja, kjer koli se nahajamo (kolo, traktor, vozilo, ladja, vlak, letalo, vesoljsko plovilo itd). S pomočjo makro kodnega sistema, ki je vpisan v BIOšablonah imamo znotraj aktiviranega S-ALFA žarka dostop do vrhunske uporabe tehnologije materije in antimaterije, s pomočjo katere lahko očistimo in oplemenitimo katerokoli blago, ki je v prodaji. Iz telesa lahko postopoma odstranimo vse, kar povzroča nastanek bolezni telesa in psihe, produktivnost, inovacije in intuicijo pa lahko postopoma povečujemo iz zdajšnjih 4% do 100%.

2. Uporabo merilnega sistema BIF VDP. Z njim lahko izmerimo vse, kar potrebujemo v življenju. Ugotavljamo preteklost, sedanjost in BIO prognozo za prihodnost. Nekega dne pa bomo lahko ugotavljali tudi katero koli prognozo za prihodnost. Nekaj tehnologije za ugotavljanje prognoze za prihodnost je že tu. Če to takoj uporabim, je prognoza za Slovenijo odvisna od BIO kakovosti ljudi, ki o našem življenju odločajo. Glede na mizerno stanje njihovih BIOsistemov, in stanja BIOsistemov, ki se nahajajo v njihovi neposredni okolici, je prognoza zelo slaba, pa se še kar naprej rinejo na oblast ob podpori BETA generiranih BIOsistemov in črne magije, ki jo, tako ali drugače, uporabljajo. Več glej....

3. Ugotavljanje sevanja oblik, kar je nadvse pomembno opravilo, saj je sevanje, ki se na Zemlji generira iz sedme dimenzije temeljni izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa. Večino embalaže in kritine hiš ter snegolovov je potrebno predelati iz zdajšnje škodljivosti -100% v zdravilno ali vsaj nevtralno, to je 0% (glej meritve). Zanesljiva zdravilna oblika je 6 ali 8 kotna oblika in kritina sinusne oblike. Kako ugotovimo sevanje oblik glej...

4. Odstranjevanje BIOparazitov iz telesa in psihe je izredno pomembno opravilo, ki se ga mora naučiti sleherni Zemljan. Več glej....

5. Meritev statusa umrlega BIOsistema aktivne (ljudje) ali pasivne inteligence (živali, rastline, zemlja, virusi, bakterije, mikroorganizmi itd). To je nadvse pomembno opravilo. Omogoča ugotovitev nastanka BIOparazitov in njihovega odstranjevanja iz sedme dimenzije, to je iz merilnega polja MP1 v MP33. Več glej....

6. BIO diagnostiko z metodo videnja, kaj je dogaja v BIOsistemu in kako deluje nanj zunanji vpliv, hrana , pijača, zdravila, sevanje, črna magija, vpliv drugih BIOsistemov itd. na opazovani BIOsistem že odlično obvlada nekaj oseb.

To metodo sem imenoval SGBKD. Metoda omogoča takojšno ugotavljanje (v nekaj sekundah) nastanka in vpliva črne magije na BIOsisteme aktivne in pasivne inteligence, kje v telesu je izvor bolezni, kako vplivajo na telo škodljivo oblikovani predmeti, ki jih uporabljamo, kako izjemno nevarno vpliva na telo nakit, škodljiva hrana, pijača, zdravila, kozmetika, lepotni posegi v telo, silikonski vložki za dojke itd.

Metoda SGBKD omogoča verifikacijo slehernega projekta, sleherne knjige, poročila, pisanega dokumenta itd. Pisani material primemo v roke in ugotovimo njegov barvni spekter. S tem ugotovimo, če je vsebina uporabna ali ne in če je njegova realizacija smiselna ali ne.

Vsi silikonski vložki in vsi drugi lepotni posegi v telo so izjemno nevarni za kakovost BIOsistema in njegovo zdravje, ne glede na proizvajalca. Silikonski vložki v dojkah se vidijo kot dve črni krogli, ki sistematično uničujejo BIOsistem.

Problem je zelo enostavno rešljiv tako, da najprej odstranimo nakit in razne obeske na obleki, perilu, torbicah, čevljih itd. Uporabimo BIOšablone A4, generiramo dinamični S-ALFA žarek ter telo in psiho očistimo škodljivih BIOenergij in BIOparazitov. Potem uporabimo še kodni sistem, ki je vpisan v BIOšablonah in uporabimo S-ALFA žarek na 33 načinov in problem tujka v telesu je rešen. Z vidika metode SGBKD vidimo dve zlati krogli. V opisih sem to imenoval projekte AP01 do AP33 in BIOtransfer. Vse to lahko storimo že na osnovi pisanih navodil na tej spletni strani. Vse to lahko storite samostojno, brez moje sodelave. V primeru potrebe po pomoči sporočite to na slavko.gorenc@telemach.net.

Preizkuse sem opravil pri mnogih direktorjih. Samostojno so lahko v nekaj sekundah uporabili BIOšablono za generiranje dinamičnega ALFA žarka, in ga uporabili. Tudi ekstremno BETA generirani BIOsistemi so bili med njimi.

Takoj ko se BETA oseba dotakne druge osebe ali pomisli na njo, pogleda njeno fotografijo ali na fotografijo, ki je objavljena na socialnih omrežjih, na TV itd, se že prenaša črnina na njo. Gre za prenos škodljivih BIOenergij in BIOparazitov. Pred to svinjarijo, ki jo širijo BETA generirani BIOsistemi z asistenco Superinteligence G-BETA se zaščitimo tako, da si generiramo BK zaščito, uporabimo BIOšablono za širino žarka in občasno izvršimo BIOtransfer. Več glej ...

Pomislite na Jezusa ali druge svetnike zadnje večerje, za katere je bil izvršen BIOtransfer, pa nastopi povsem prava zadeva. Obsije nas zlati dinamični žarek, ki ga generira S-ALFA in telo obsijejo zdravilne BIOenergije. Takoj se začne proces odstranjevanje škodljivih BIOenergij in BIOparazitov iz opazovnega BIOsistema.

OPOZORILO!!!!. To se dogaja tako vernikom kot ateistom. Za S-ALFA smo vsi enaki. razlika je le v tem da se ne ukvarja z ljudmi, ki jim je zdravo življenje, etika in morala, pravilna skrb za okolje in prostor, zdrava hrana, pijača in zdravila, pravilna skrb za ljudi in posebej še za mladi rod, deveta briga. Taki ljudje padejo pod vpliv Superinteligence G-BETA, ki upravlja s sedmo dimenzijo, dosti hitreje zbolijo in propadejo. Ko umrejo gre njihov vzorec BIOsistema v merilno okno S25, kar sem opredelil kot PEKEL, in postanejo BIOparaziti. To je za vse žive BIOsisteme aktivne in pasivne inteligence največja nadloga. Zato je temeljna naloga naše civilizacije, da zagotovi vsem Zemljanom rojstvo in smrt v ALFA življenjskem žarku, ter pravo religijo, ki sem jo opredelil kot novo krščanstvo. Več glej ...

To se zagotovi tako, da se v vseh porodnišnicah in pri vseh cerkvah ter verskih objektih, ne glede na tip religije, pri grobiščih, krematorijih, na lokacijah kjer ljudje umrejo, aktivira zdravilne gaje. To je aktivacijo ALFA življenjskih žarkov za profesionalno uporabo.

Lahko pokličete na brezplačno številko, da preverim kakovost lokacije.

Nekaj porodnišnic je že urejenih, delno ali v celoti. Tam se že rojeva novi rod Slovencev, ki bo temeljito spremenil vse, kar je potrebno spremeniti v razumevanju življenja na Zemlji.

Podobno je pri glasbi in drugih kulturnih dobrinah. Dejanski živimo v butalskem svetu in bomo v njem živeli toliko časa, dokler ne bomo dojeli izvora bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa. To je sevanje sedme dimenzije in vseh posledic za BIOsisteme.

Društvo je neprofitna organizacija in ima enkrat mesečno ali po potrebi vaje za uporabo nove tehnologije.

Predlagam, da se jim čimprej pridružite in se naučite izredno enostavne uporabe nove tehnologije, ki je potrebuje sleherni človek.

Dobili boste ustrezno pomoč pri uporabi nove izvrstne BIOtehnologije, ki bo spremenila svet do njegovih temeljev. Poleg tega nekateri člani društva (kmetje) že pridelujejo kmetijske pridelke po novi BIOtehnologiji, ki je izvrstno nadaljevanje ekološke pridelave hrane, ki z uporabo nove tehnologije postane prava BIO hrana, edino pravo BIO zdravilo za vse bolezni telesa in psihe. S tem se zelo bistveno poveča kakovost hrane, glej...

Novo kmetijstvo

Prvi smo na svetu, ki obvladamo novo tehnologijo na področju kmetijstva, ki že kroji kakovostno pridelavo hrane v Sloveniji in bo zanesljivo krojila življenje na Zemlji v vseh naslednji tisočletjih. S tem smo naredili nepredstavljivo velik skok na področju pridelave kakovostne hrane in vsega blaga, ki je v prodaji.

Nadzor nad kakovostjo hrane in blaga, ki je v prodaji

Stroka mora takoj uporabiti novo merilno tehnologijo. Fizikalne meritve šele zadnje čase marsikaj odkrijejo, vendar to še zdaleč ni dovolj za kakovostno življenje, za bistveno povečanje produktivnosti, za hitro doseganje blagostanja, hitrega in učinkovitega razvoja gospodarstva, za nove inovacije, ki jih, ne da bi uporabili novo tehnologijo ni mogoče doseči. Zavedati se moramo, da ne smemo ničesar zgraditi, proizvajati ali snovati, kar bi škodovalo zdravju BIOsistemom aktivne in pasivne inteligence. To je zakon, če ga prekršimo, bistveno hitreje propademo. To neprestano počno pregrete glave, polne škodljivih BIOenergij in BIOparazitov., ki se nahajajo v vseh strukturah našega dela in ustvarjanja, predvsem v politiki.

Prišel je čas, da bodo morali pripadniki političnih strank čimprej zamenjati večine vodstva njihovih strank. To kar zdaj počno ne pelje več nikamor.

Da vzamem v precep samo stranko upokojencev. Upokojencem je potrebno zagotoviti povsem druge dobrine, ne pa obljubljati denar zato, da se butalska smetana stranke drži na oblasti in pomaga uničevati celotno upokojensko strukturo, ko natančno ve, da denarja ni in ga še dolgo ne bo. Več glej ...

Nadvse je pomembno, da ostanejo domači veliki in mali trgovci in proizvajalci hrane v naših rokah. Tujci imajo namen, vse kar je dobrega, uničiti, da se jim odpre trg za njihove izredno škodljive izdelke, ki jih obstoječi zakoni in tehnologija omogoča, Slovenijo pa izropati. To je neposredni napad BETA inteligence, ki uporablja ekstremno BETA generirane BIOsisteme, kot je n.pr. lastnik AGROKORJA ali Pivovarne Laško, in njemu podobni v Sloveniji ter v BRUSLJU, ki to svinjarijo podpirajo, da civilizacija slej ko prej propade. Več glej ....

Obstaja še druga možnost. Prodati vse in tam ničesar več kupovati. Na novo generirati vse prodajne strukture v slovenski lasti, kar zahteva temeljito prevzgojo celotne populacije Slovenije.

Ekonomija je slepa in gluha in bo še toliko časa, dokler ne bodo obvladali novo vrhunsko tehnologijo, ki temeljito posega v vse strukture človekovega dela in ustvarjanja, tudi v politiko. Ta pa je butasta do skrajnosti, kot je to pokazala seansa izbiranja novega predsednika vlade in parlamenta v januarju 2012. Političnih veljakov ne zanima blaginja ljudi ter hitra in učinkovita gospodarska rast. Njihovi programi, brez izjeme, ničesar dobrega ne prinašajo, so prazne floskule, ki nimajo nobenega realne sistemske možnosti za realizacijo zdravega življenja ter hitre rasti gospodarstva. Dokler ne bodo dojeli bistvo izvora vseh naših problemov, bo šlo vse samo navzdol. Obnašajo se kot popolni analfabeti.

Drugače tudi ne more biti. BIOanalize politikov in gospodarstvenikov in mnogih drugih, domačih in tujih oseb v Sloveniji, Evropi in po svetu so pokazale, da je temu tako.

Vse to zahteva temeljito spremembo ustrezne zakonodaje, da bomo uničevanje Evrope, Slovenije, slovenskega življa in zdravega življenja v kali preprečili. Mi pa bi spreminjali ustavo zaradi povsem nepomembnih problemov, pri tem ko vsakodnevno kršimo ustavo. Ničesar ne smemo početi, kar dela drugim škodo.

Nova slovenska tehnologija omogoča, da postane Slovenija tehnološka velesila. Nihče na svetu, ta trenutek, ne zna izdelati nobenega kakovostnega proizvoda, ki ne bi škodil ljudem, živalim, rastlinam in zemlji, skratka, celotni aktivni (ljudje) in pasivni inteligenci na našem planetu (živali, rastline zemlja, virusi, bakterije in mikroorganizmi).

Nič ne koristi izdelati še tako kakovosten avto, ladjo, vesoljsko plovilo, če povzroča BIO škodo vsaki osebi, ki se v njega usede. Vse to je zdaj z novo tehnologijo enostavno merljivo in tudi rešljivo. Temeljni problem je duhovna impotenca, kot se je pred časom slikovito izrazil kardinal dr. Franc Rode, o čemer bo, slej ko prej, tekla beseda tudi v VATIKANU, saj druge poti NI !!!!

Dovolj imajo vrhunskih strokovnjakov za mejno področje znanega, samo poslušati je potrebno prave osebe in ponovno pregledati tajne arhive, do katerih ne morem priti, da bi lahko verificiral, kaj sem sploh novega odkril, kar ni bilo že zdavnaj znano, pa ni bilo ustreznih pogojev za realizacijo.

Zanimajo me tudi razlogi, zakaj so bile v zgodovini RELIGIJ storjene tako velike napake v razumevanju bistva življenja na Zmelji in povsem jasna tehnologija smrti in rojstva, kar je v bistvu reinkarnacija.

PRAVA Religija, če je to komu všeč ali pa tudi ne, je temeljna dobrina, ki jo omogoča Superinteligenca S-ALFA. Samo norci tega ne bi sprejeli. Na dlani so vse dobrine, ki jih potrebuje Zemeljska civilizacija. Te pa omogoča le Superinteligenca S-ALFA. Zato je potrebna temeljita duhovna prenova in nov izobraževalni ciklus, ki bo vseboval tehnologijo BIF in MS VDP. Ni pomembno hoditi v cerkev, dokler ne bodo cerkve postale pravi zdravilni gaji. Pomembno je zdravo živeti in razumeti delovanje BIF in MS VDP.

Še nekaj besed v zvezi z metodo SGBKD, ki jo izredno hitro obvladajo predvsem ženske, kar je nadvse pomembno za medicinske sestre. Večina ženske populacije večdimenzionalni prostor zelo hitro zaznava z občutki in ko zaprejo oči, tudi vidijo barvni spekter različne konstrukcije in različne barvne strukture.

Inkvizicija je pomorila veliko sposobnih žensk in deklet, ki so, ne da bi vedele, pravilno obvladale metodo SGBKD. To je povzročilo ogromen zaostanek pri razvoju naše civilizacije. Seveda pa so prav za ženske skrite v sedmi dimenziji nevarne pasti, ki lahko iz njih lahko naredijo svoje zelo nevarne vojščakinje za uničevanju moške populacije in otrok.

Takoj, ko uporabijo nakit in druge izjemno škodljive predmete, ljudje hitro izgubijo sposobnost videnja ali zaznavanja večdimenzionalnega prostora. Škodljivo oblikovani predmeti, bleščice na obleki, razni reklamni obeski in druga navlaka, škodljivo oblikovani modrci, spodnje perilo itd, povzročajo BK kriminal, to je sevanje sedme dimenzije, ki ima svoj izvor v BETA smrtnih žarkih, ki jih je vse polno na vsakem koraku na naši Zemlji.

Takoj začno nastopati psihične motnje, ki uničijo življenje marsikateri ženski in nato tudi moškemu. Končna postaja je norišnica, prometna nesreča, ko zapelje na drugo stran cestišča, umor ali samomor. Nastopajo vse bolezni telesa in psihe, frigidnost in impotenca, spolni odkloni, generirajo se geji in lezbijke. To ni dano od BOGA, kot se je politično izrazila neka dama neke politične stranke za pridobivanje glasov.

Vse to je zdaj rešljivo in zahteva temeljito preobrazbo našega duhovnega razvoja.

Ogromno preizkusov smo izvršili in ugotovili, kako neumna je celotna Zemeljska civilizacija, saj uničuje sama sebe, pa tako je vse skupaj enostavno za razumeti in uporabiti.

BETA generirani BIOsistemi večinoma zasedajo visoke delovne položaje v vseh strukturah našega dela in ustvarjanja. Ne znajo poskrbeti niti za sebe niti za svoje otroke in svoje najbližje. Kako bodo znali poskrbeti za vse nas, ki smo jim, tako ali drugače, dali mandat.

Takoj moram zelo natančno še enkrat ponoviti, da so in smo ujetniki sevanja sedme dimenzije in delovanja BIOparazitov. Znanost in tehnologija še ne zna opredeliti izvora vseh problemov našega časa, ki jih povzroča nepravilna uporaba večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo, odkar se zavedamo.

Strahotnih posledic, pa smo, slej ko prej deležni vsi Zemljani. To zanesljivo dokazuje naš čas.

KAKO se izvlečemo iz tega močvirja, ki so ga nam pripravili pretekli rodovi naše civilizacije?

Najprej moramo urediti svoj BIOsistem, da do bolezni telesa in psihe sploh ne pride. V kakšnem stanju je naš BIOsistem lahko ugotovimo le na osnovi BIOanalize, ki jo omogoča nova merilna tehnologija.

Za zgodnje odkrivanje izvora bolezni telesa in psihe je obstoječa medicinska diagnostika povsem neuporabna. Popolnoma ničesar pravočasno ne odkrije zato, ker je izvor vseh problemov telesa in psihe, vseh problemov našega časa neposredno odvisen od delovanja višjih dimenzij, ki jih medicina, razen sedme dimenzije, še ne zna uporabiti.

Celoten izvor je torej v sevanju sedme dimenzije, ki ga sodobna znanost in tehnologija še ne zna odkriti. Glej merilno metodo. Žal moram napisati, da sedmo dimenzijo neprestano uporablja znanost, umetnost, tehnologija, medicina in farmacija, vse religije in vsi mi. Posledice so več kot strahotne. Zato smo tu, kjer smo, in vse bolj rinemo v blato, ki nam ga generira recesija in njihovi BETA generirani voditelji, ki smo jih tako ali drugače sami izvolili.

Ljudi na vodilnih položajih in vseh nas ne moremo enostavno zamenjati, ker drugih morda niti nimamo. Lahko pa zahtevamo, da si uredijo svoj BIOsistem.

Kako poteka reanimacija telesa in psihe, lahko zelo enostavno nadziramo s pomočjo občasne daljinske BIOanalize 1129 BIOparametrov in ustreznih zakonov, ki bodo morali slej ko prej urejati tudi to, najbolj zahtevno področje našega življenja. Naša civilizacija sistemsko propada zaradi delovanja BIOkibernetskega kriminala, BIOterorizma, BIOparazitov in črne magije. Prišel je čas, da moramo začeti to propadanje zaustaviti. V Sloveniji se je ta proces že začel.