Metoda G-ALFA 1,2,3,4, navodila za uporabo

Slovensko metodo G-ALFA 1,2,3,4, uporabljamo na lokaciji statičnega ALFA življenjskega žarka (AŽŽ). Premer ALFA življenjskega žarka je 84 cm.  AŽŽ  je razdeljen na 4 dele tako, kot so strani neba: 1=zahod, 2=sever, 3=jug, 4= vzhod.

Prva dva ALFA življenjska žarka lahko določimo po telefonu št: 083829230. Daljinska aktivacija vsakega ALFA žarka stane 132 EUR. Prvega je smiselno aktivirati na lokaciji pred posteljo, drugega pa na lokaciji delovnega mesta.  Pomembno je, da je ob postelji prostora 0,84 metra. Aktivacija je končana v nekaj dneh. Aktivacijo lahko izvršim iz enega od mojih zdravilnih gajev (ZG), BIOkibernetskih poligonov (BKP), ki so aktivirani na obali, v Ljubljani in v hribih. Pri največjem je trenutno aktiviranih 1000 ALFA življenjskih žarkov za profesionalno uporabo.

Razdalja do lokacije s pomočjo katere lahko izvršim aktivacijo AŽŽ ni pomembna. Aktivacijo AŽŽ lahko izvršim na katerem koli delu našega planeta. Aktivacijo je možno izvršiti daljinsko le iz Slovenije ali lokalno kjer koli se nahajam. V Sloveniji je S-ALFA namreč pri vseh cerkvah, pod zvoniki, aktivirala ALFA ŽŽ za profesionalno uporabo. Teh je preko 2800..

Ko S-ALFA izvaja aktivacijo AŽŽ, se vklopijo vsa merilna polja do MP33, vklopijo se vse dimenzije, ki so pomembne za vse BIOsisteme aktivne in pasivne inteligence na Zemlji. V bistvu takrat S-ALFA poveča AŽŽ pod zvoniki na maksimalni BK nivo L384, to je do 100% BK nivoja. V bistvu cela Slovenija  zažari v ZLATI barvi. To je lepo  vidno s pomočjo slovenske metode za globalno BK diagnostiko, ki sem jo imenoval SGBKD.

Da se bolj natančno izrazim. Aktivacijo izvrši Superinteligenca S-ALFA, ki nadzoruje celotno življenje na Zemlji in v galaksijah. Deluje do dimenzije neskončno. Vsak dovolj usposobljen BIOsistem lahko sproži ustrezen tehnološki postopek s pomočjo nove slovenske znanosti, to je obvladanja BIOfizike večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo. 

Daljinska aktivacija AŽŽ pomeni, da smo na BETA lokaciji, to je na lokaciji, kjer so običajno sami BETA smrtni žarki sedme dimenzije sprožili ustrezen tehnološki postopek. S-ALFA potem aktivira zdravilno lokacijo 13. dimenzije premera 0,84 metra, kar sem imenoval ALFA življenjski žarek.

S tem smo dobili prvo lokacijo zdravilnega gaja v pravem pomenu besede, ki jo lahko dnevno uporabljamo po osnovni metodi G-ALFA 1,2,3,4.. To je edina prava metoda za reševanje vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa.

Za mladi rod je to izjemno pomembno. Potrebujejo samo lokacijo ALFAŽŽ in nekaj minut , da se jo naučijo uporabljati.

S to osnovno metodo v bistvu reanimiramo naš imunski, hormonski in genetski sistem. To je edina prava metoda za reševanje vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa.

Seveda pa ima tako dobljena lokacija vsestransko uporabo. Na njej lahko s pomočjo BIOšablon A4 očistimo in oplemenitimo tudi vso hrano, pijačo, zdravila, kozmetiko, pesticide in vse blago, ki je v prodaji.

S pomočjo BIOšablon A4 lahko na statičnem 0,84 metra velikem AŽŽ aktiviramo dinamični ALFA ŽŽ premera 4,24 metra. S pomočjo preklopov AŽŽ na druge projekte, imenoval sem jih AP01 do AP33 in BIOtransfer lahko iz hrane odstranimo vse škodljive snovi tako za aktivno (ljudje) kot za pasivno inteligenco ( živali, virusi, bakterije, mikroorganizmi, rastline in zemlja).

S pomočjo BIOšablon A4 lahko generirano, kjer koli smo, dinamični S-ALFA žarek premera 4,24 metra. Uporaba tako dobljenega žarka je prav tako sila preprosta. Preklapljamo ga potem po želji  v ALFA ŽŽ ali uporabimo projekte AP01 do AP33 in BIOtransfer. Glej podroben opis te briljantne metode, ki nam jo je posredovala Superinteligenca S-ALFA.

Uporaba statičnega ALFA življenjskega žarka ima 8 faz in sicer:

1. Prijavimo se v ALFA žarek

2. ALFA žarek očisti, s tem dobijo  jakosti BIOenergij v posameznem kvadrantu maksimalno možno BK vrednost.

ALFA žarek začnemo uporabljati:

1. Zahodni kvadrant  ALFA žarka (P) očisti naše telo škodljivih BIOenergij.

2. Severni kvadrant ALFA žarka (B) da našemu telesu ustrezne BIOenergije.

3. Južni kvadrant ALFA žarka (O) da našemu telesu ustrezne zdravilne BIOenergije.

4. Vzhodni kvadrant ALFA žarka (ZETA) da našemu telesu BIOkibernetski zaščitni plašč (pozitivno AURO).

Zaključna faza uporabe ALFA žarka:

1. ALFA žarek za seboj očistimo.

2. Odjavimo se od uporabe ALFA žarka, če zapustimo ZBKZ.

Posebni status uporabe ALFA žarka:

Če po uporabi ZBKZ ne zapustimo se ne odjavimo, ampak najkasneje vsaki dve uri ALFA žarek očistimo (vzdržujemo).

Ko enkrat ZBKZ zapustimo najprej očistimo ALFA žarek in se od njega odjavimo.

Lokacija rok in nog v ALFA žarku, ko ga uporabljamo.

1.   Prijava v ALFA žarek:

V ALFA žarek se prijavimo tako, da stopimo v žarek, obrnjeni smo proti zahodu, sredina žarka  (6cm premer sredine žarka) je za petami, roke so ob telesu, dlani so vodoravno, pomislimo na S-ALFA in medtem v mislih preštejemo do 4, 8, 13. 33, 96 ali 133. Odvisno od kakovosti našega BIOsistema. V nadaljevanju bom uporabil število 133.

2.   Vzdrževanje ALFA žarka:

ALFA žarek očistimo tako, da smo obrnjeni proti severu. Sredina žarka je med nogami, roke, kot pri prijavi, močno pomislimo na S-ALFA in v mislih preštejemo do 133.

Uporaba ALFA žarka po metodi G-ALFA 1,2,3,4:

Vedno stojimo tako, da imamo sredino žarka, njegov 6 cm del za petami, noge pri prstih narazen za cca 90 stopinj in gledamo v ustrezno smer po kompasu in sicer:

1. V zahodnem kvadrantu žarka (Protonski sektor)  se BK očistimo tako, da telepatsko pomislimo na S-ALFA in v mislih preštejemo do 133.

 

2.  V severnem kvadrantu žarka (BIOsektor) dobimo ustrezen BK nivo BIOenergij, telepatsko pomislimo na S-ALFA in v mislih preštejemo do 133.

3.  V južnem kvadrantu ALFA žarka dobimo ustrezne zdravilne BIOenergije, telepatsko pomislimo na S-ALFA in v mislih preštejemo do 133.

4.  V vzhodnem kvadrantu ALFA žarka dobimo zdravilni zaščitni BIOkibernetski plašč, telepatsko pomislimo na S-ALFA in v mislih preštejemo do 133. 

Zaključna faza metode G-ALFA 1,2,3,4

1. ALFA žarek za seboj očistimo: telepatsko pomislimo na S-ALFA, v mislih preštejemo do 133.

2.  Iz lokacije ALFA žarka se odjavimo: telepatsko pomislimo na S-ALFA, v mislih preštejemo do 13 in zapustimo ALFA žarek.

Posebno opozorilo:

1. Ko lokacijo AŽŽ zapustimo se najprej prijavimo, če se še nismo, ALFA žarek očistimo , se odjavimo in ga zapustimo. To velja povsod, doma, v službi, v cerkvi ali družbi.

2. Ko se pred spanjem očistimo v ALFA žarku ob BK urejeni postelji, se postavimo na lokacijo za odjavo vendar se ne odjavimo, ampak telepatsko pomislimo na S-ALFA in pomislimo: prepuščam se v vaše varstvo. S-ALFA potem vodi našo podzavest in nas ščiti v skladu z našo BIOkibernetsko kondicijo. Večjo imamo BK kondicijo večjo BK zaščito dosežemo. Višje imamo BK možganske nivoje večjo BK zaščito dosežemo.

3. Zjutraj, ko se zbudimo, lahko že kar v postelji, saj imamo običajno glavo v S-ALFA žarku 33. dimenzije, telepatsko pomislimo na S-ALFA, v mislih pomislimo: hvala za vaše varstvo, v mislih preštejemo do 133, s tem si očistimo svoje možgane škodljivih BIOenergij, ki so se kakorkoli prenesle iz drugih delov telesa v možganske celice ali je na nas vplivala Superinteligenca G-BETA ali so na nas telepatsko vplivali preko Superinteligence G-BETA ljudje, ki nam nič dobrega nočejo ali so na nas vplivali ljudje preko Superinteligence G-BETA, ki nam sicer nič slabega nočejo, ampak so v svoji zmoti bili v času, ko so pomislili na nas v BETA žarku.

4. Vstanemo (prijavljeni v ALFA žarek smo bili vso noč) očistimo najbližji ALFA žarek po že znanem postopku (telepatsko pomislimo na S-ALFA in v mislih preštejemo do 133. Takoj za tem uporabimo ALFA žarek za temeljito BK čiščenje telesa po metodi G-ALFA 1,2,3,4, in po potrebi zapustimo AŽŽ.

5. BIOtransfer je najbolj pomembna metoda za vzdrževanje odlične kondicije telesa in psihe. Pomembno je dnevno uporabljati tudi BIOšablone A4 in vse projekte BIOfizike večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo.

BIOkibernetsko čiščenje hrane, pijače in zdravil po metodi G-ALFA 1,2,3,4.

Hrano postavimo v žarek kot da bi mi stali v ALFA ŽŽ po metodi G-ALFA. Uspešnost čiščenja hrane je odvisna od našega možganskega BK nivoja in od BK nivoja žarka.

ALFA življenjski žarek ima lahko BIOkibernetski nivo B096 ali E0. Decimalno to pomeni BK nivo +2,785 ali +5,000. Njegova jakost pred uporabo je odvisna od oblike zgradbe, oblike kritine in oblike vsega kar se nahaja na strehi in znotraj zgradbe.

Pomembno je, da se BIOklima znotraj ZBKZ spremeni. Takoj, ko sprožimo postopek za zaprtje ene BIOkibernetske zanke, generira superinteligenca S-ALFA znotraj te zaprte BK zanke BIOklimo sedmih zdravilnih BIOenergij BK  nivoja B036, decimalno je to +2,571 in sicer 5+5=7 zdravilnih BIOenergij (kapa, pi, B, O, I, Alfa in P ).

Ko si organiziramo BIOkibernetski poligon, ki ima najmanj 33 zaprtih BIOkibernetskih zank (ZBKZ), se generirajo ŽŽ, ki imajo BK nivo E0 oz. decimalno 5,000. Na takem BK poligonu S-ALFA generira BIOklimo BK nivoja E0, oziroma +5,000. Vsi ŽŽ znotraj takega BK poligona pa imajo običajno BK nivo E0. Ta podatek velja le v primeru, da so ZBKZ ena poleg druge in da vmes ni odprte BK zanke.

Podrobnosti so v literaturi za samouke na tej spletni strani.

Komentar:

Ko sprožimo postopek zapiranja BETA smrtnih žarkov okoli ALFA življenjskega žarka se smrtni žarki izključijo, preklopijo v 13. ali celo v 33 dimenzijo. O tem odloča SUPERINTELIGENCA S-ALFA, ki opravi vso potrebno manipulacijo. Če pravilno optimiziramo BIOkibernetsko zanko po vseh treh dimenzijah ( 33., 13., in 7.), dodeli S-ALFA življenjskemu žarku BK nivo E0, okoli njega pa nastanejo žarki 33. dimenzije BK nivoja B096. Ti omogočajo med drugim tudi telepatsko komunikacijo z S-ALFA, ko si dovolj usposobimo svoj BIOsistem po metodi G-ALFA .

Ostali potrebni pogoji, ki jih moramo brezpogojno izpolniti, če želimo, da je BIOkibernetska metoda  G-ALFA 1,2,3,4, učinkovita:

1.   Odstranimo ves nakit in druge škodljive obeske, piramide, kocke krogle, križe, svetince (oblika pokonci postavljenega jajca) itd., in druge pripomočke, ki jih uporabljajo religije in verske sekte.

2.   Uredimo si delovne in bivalne  prostore po slovenski metodi G-ALFA.

3.   Jejmo samo domačo hrano, pijmo samo temeljito prečiščeno vodo, ki naj bo v steklenici, ki ne seva škodljivih BIOenergij. Ne pijmo nobene vode z dodatki itd.

4.   Ne uporabljajmo nobenih analgetikov, kave, alkohola, coca cole in drugih umetnih pijač. Podrobni merilni rezultati so na tej spletni strani..

5.   Ne bi smeli uporabljati nobenih zdravil in uvožene hrane, ki BIOkibernetko ni atestirana po slovenski metodi G-ALFA. BIOkibernetski ATEST izvrši lahko naša firma. Vsa zdravila, pa tudi marsikatera hrana in pijača najprej poškoduje psiho, potem pa še naše celice za celično membrano, kjer so skriti vsi potrebni mehanizmi za dolgo in zdravo življenje. Če pa že moramo uporabiti zdravila, potem takoj po zaužitju zdravil uporabimo slovensko metodo BIOkibernetskega zdravljenja G-ALFA 1,2,3,4. ter vse preklope.

6.   Kvaliteto hrane pijače in zdravil ugotovimo tako, da najprej izmerimo vseh 1129 BIOparametrov in vrsto globalnih BP, uporabimo metodo G-ALFA 1,2,3,4, BIOkibernetsko meritev 1129 BIOparametrov ponovimo in analiziramo tako dobljen rezultat.

OPOZORILA:

Ne meditirajte, molite niti ne telovadite v BETA smrtnih žarkih !!! Neodgovorno ravnanje ljudi, gurujev, BIOrobotov sedme dimenzije, ki širijo BIOkibernetski kriminal doma in po svetu je razlog, da ima preko 400.000.000 zemljanov psihične probleme, ki slej ko prej prerastejo v bolezen telesa.

Na drugem mestu  nastopa problematika  srca in ožilja, ki je posledica uporabe BIOkibernetsko izredno škodljive hrane, pijače in zdravil ter neprimerne embalaže v obliki štirikotnih piramid itd. Tudi vegetarijanstvo ničesar ne rešuje. Samo metoda BIOkibernetskega čiščenja hrane, pijače in zdravil je uspešno sredstvo proti BIOkibernetskemu kriminalu, ki si ga sami, vsakodnevno povzročamo.

Mi pa hočemo s kemijo in farmacijo reševati probleme, ki so fizikalno nerešljivi!!!. Edino zdravilo proti delovanju sedme dimenzije so višje dimenzije. To je 13. in 33. dimenzija. Vse drugo je velika UTOPIJA.

Večina zdravil je škodljivih. Dobra so samo tista zdravila, ki se dajo v življenjskem žarku BK očistiti in oplemenititi po metodi G-ALFA 1,2,3,4, o čemer sem podrobno pisal v slovenski Panorami (52 člankov je vsega skupaj od številke 21/1997do številke 30/1998). V SP sem podal meritve za nekatera zdravila, ki jih uporabljajo v psihiatriji in za bolezni srca in ožilja, pisal sem  tudi o BIOkibernetski kvaliteti vode in poljščin itd. No, danes v letu 2011 smo prišli s to tehnologije že veliko dlje. 

Poškodba psihe nastane zaradi škodljive dinamične in statične BIOkibernetske transformacije, ki jo v prvi vrsti širijo BETA generirani BIOsistemi, ki jih je vse polno v vseh strukturah našega dela in ustvarjanja. Temeljni problem za vse poškodbe psihe je sevanje, ki nastopa v sedmi dimenziji.

Povsem jasno moram napisati, da je temeljni izvor škodljive G-BETA BIOtehnologije pri religijah  in verskih sektah s svojimi objekti, simboli ( stožec, križ, krogla, kocka, kocka postavljena na konico, piramida 3 ali 4 stranična) in s svojo nedorečeno filozofijo o bogu in hudiču. Politika in stroka pa to zgodovinsko zmoto vzdržuje.

Škodljivi simboli ( križ, stožec, krogla, valj, piramida, večina nakita, rožni venec in drugi kombinirani liki škodljive oblike) povzročajo namreč duhovno impotenco.

Moram omeniti RELIGIJE zato, ker  Bog deluje do dimenzije neskončno, hudič pa v 7. dimenziji, v peklu, kjer se zbirajo umrle duše v BETA smrtnih žarkih. Škodljivo 7. dimenzijo zmotno uporabljajo religije in verske sekte, kot asociacijo za BOGA, ki z BOGOM nima nobene zveze. Sedma dimenzija deluje preko svojih BETA smrtnih žarkov in škodljive statične in dinamične BIOkibernetske transformacije uničujoče na imunski, hormonski in genetski sistem vsakega BIOsistema ( človek, žival, rastlina in zemlja, virusi, bakterije, mikroorganizmi,,,). Z mirno vestjo lahko imenujemo to asociacijo kot delo HUDIČA, kot delovanje superinteligence G-BETA..

Samo BIOkibernetske zaslonke in BIOlaser , ureditev delovnih in bivalnih prostorov po slovenski metodi G-ALFA, ter sistemska uporaba nove znanosti je rešitev za vse naše probleme.

Zato je dolžnost vseh političnih strank, da se s tem problemom seznanijo, sprejmejo ustrezen zaščitni zakon, ki bo Slovence in slovensko zemljo zaščitil pred BIOkibernetskim kriminalom, BIOterorizmom, BIOparaziti in črno magijo..

V sporazum z VATIKANOM, pa čimprej obvezno vstaviti člen, ki bo zahteval sanacijo notranjosti vseh cerkvenih objektov po slovenski metodi G-ALFA. Skoraj vsi cerkveni objekti, razen tistih, ki imajo zvonik v obliki osemkotne piramide,  so sistemsko zgrajeni po škodljivi metodi G-BETA, ki je izvor vsega zla na zemlji in preti uničiti tudi naš rod.

Vsem cerkvam na slovenskem, je S-ALFA generirala pod zvonikom ALFA življenjske žarke za profesionalno uporabo. S tem je preprečila širjenje BK kriminala na celotno njihovo okolico.

Islam je najbolj nevarna RELIGIJA zato, ker verniki sistemsko, večkrat dnevno, uporabljajo BETA smrtne žarke. S tem jim uničujejo psiho in telo. S tem se generirajo ekstremno škodljivi BIOsistemi. S tem je pot do terorizma na široko odprta.