Samo ena pot vodi do kakovosti življenja 

Celotna Evropa se sistematično ukvarja s problemom kakovosti življenja in išče ustrezne rešitve, ki bi nam omogočile dostojno življenje. BIOtehnologija G-ALFA je zato velik izziv, ki daje vse odgovore na ta prizadevanja. 

V naslednjem diagramu je prikazan vpliv ALFA in BETA žarkov na naše zdravje, na kakovost življenja, ki je neposredno odvisna od vpliva BIOkibernetskega kriminala in BIOterorizma. BIOkibernetski kriminal povzroča neurejeno delovno in bivalno okolje, BIOterorizem pa BIOkibernetsko neustrezna hrana , pijača in zdravila. 

Rumena pika je idealno rojstvo, kje dobi naš BIOsistem maksimalne BIOkibernetske parametre.

Črna pika levo je rojstvo z minimalnimi BK parametri. 

Takoj po rojstvu se začne vpliv na otrokov BIOsistem s strani ALFA in BETA žarkov. Odvisno od lokacije telesa. Dokler je otrok dojen še ni problemov z BIOterorizmom. Mati, če je BIOkibernetsko vzgojena po metodi G-ALFA, proizvaja mleko, ki vsebuje maksimalno zdravilne BIOenergije. To omogoča hiter, učinkovit in kakovosten otrokov razvoj. Predvsem je to pomembno za razvoj imunskega, hormonskega in genetskega sistema, ki bi mu lahko zagotovil večno zdravje. 

Problemi se začno takoj, ko začnemo otroka umetno hraniti in mu dajati razna cepiva in druga zdravila, ki so večinoma BIOkibernetsko neustrezna, če niso prečiščena po metodi G-ALFA 1,2,3,4. 

Tu se takoj postavlja vprašanje, zakaj ni več bolezni, če so hrana, pijača in zdravila tako škodljiva. 

To problematiko v naravi rešujejo ALFA žarki. Karkoli zaužijemo se v telesu prečisti, če se nahajamo na lokaciji ALFA žarka. 

Hrana, pijača in zdravila so bistveno boljša, če so pakirana v ustrezni embalaži, če so proizvedena v ALFA žarku in če so shranjena v BK urejenih prostorih po metodi G-ALFA.

Opis diagrama in komentar:

1. Kakovost življenja lahko opredelimo s premico, na kateri se vodoravno premika modra pika, ki predstavlja fizično smrt. V tem trenutku odide naš BIOkibernetski vzorec, naša duša v D33 ali v D7.

2. Vsa problematika se začne mnogo pred našim rojstvom in je odvisna od genetske problematike naših staršev in njihovih prednikov. Gre za dinamičen proces, ki je odvisen od zelo velikega števila spremenljivk, ki so zdaj znane.

3. Zelo pomembno je, da nosečnice sistematično uporabljajo metodo G-ALFA še pred zanositvijo. Nikoli ni prepozno za uporabo metode G-ALFA 1,2,3,4. Rezultat je viden ob našem rojstvu, ko izmerimo 1128 BIOparametrov otroka, materinega mleka, matere in očeta. To so štirje pomembni segmenti BIOparametrov, ki povedo vse o zgodovini našega obnašanja pred porodom in o možnostih, ki jih daje Superinteligenca S-ALFA novorojenčku za njegov uspešen razvoj.

4. Če se pravilno rodimo, to je v BIOklimi sedmih zdravilnih BIOenergij in v ALFA življenjskem žarku, potem dobimo ob rojstvu neprecenljivo BIOkibernetsko doto, ki se kaže v naših 1128 BIOparametrih. Ta fenomen je poleg genetske dote naših staršev pomemben pogoj za otrokov pravilen in hiter intelektualen razvoj. Na diagramu je to rumena pika, ki kaže maksimalen možen BK nivo zdravja, ki je 33. Kaj se bo v resnici zgodilo, je odvisno od BIOkibernetskega stanja v družini, od otrokove okolice v kateri se giblje, od BK stanja pedagogov in vseh, ki v času otrokovega razvoja pridejo kakorkoli v neposreden intelektualen in fizični stik z njim. Če otrok gleda in posluša TV osebo (enako velja za glas pri risanki), ki ima težke BIOkibernetske poškodbe svojega telesa in psihe se že začnejo BIOkibernetske poškodbe otroka, ki delujejo na telepatski bazi. Proces je sicer počasen vendar je že merljiv po metodi G-ALFA (glej opis 1128 BIOparametrov).

5. Popolna zrelost osebe se generira nekje do 33. leta starosti, to je do 1/3 življenja. V tem času si vsaka oseba lahko po metodi G-ALFA 1,2,3,4, pridobi vrhunske psihofizične sposobnosti. Ta meja se seveda znižuje, če imamo boljšo predispozicijo že ob rojstvu, če skrbimo, da uživamo BK zdravo hrano, pijačo in zdravila, če živimo v BIOklimi sedmih zdravilnih BIOenergij in če smo vseskozi BK zaščiteni po metodi G-ALFA.

6. Otroci mamilašev, alkoholikov in oseb, ki imajo BK poškodbe svojega BIOsistema po metodi G-BETA, ki imajo običajno predispozicijo tudi za genetske poškodbe, ki so jih podedovali od svojih prednikov, se rodijo z minimalnimi BIOparametri. Ta točka je na diagramu prestavljena s črno piko in je na BK nivoju zdravja 1. Taki otroci povzročajo v svojem razvojnem obdobju in morda tudi kasneje, večne probleme svoji okolici.

Ob sistematični uporabi G-ALFA BIOtehnologije se da marsikaj tudi pri takih otrocih nadoknaditi, če živijo in se vzgajajo v BIOkibernetsko ustrezni okolici.

7. Bistven vpliv na generiranje otrokove osebnosti ima vsekakor mati. Zato je izjemno pomembno, da se predvsem matere čimprej BIOkibernetsko usposobijo. 

Žal pa začne po otrokovem rojstvu BIOkibernetska problematika zelo hitro naraščati. Glavni problemi so sledeči: 

1. BETA žarki.

2. Škodljiva statična in dinamična BIOkibernetska transformacija.

3. BIOkibernetsko škodljiva hrana, pijača in zdravila.

4. Neustrezen vzgojni sistem, ki ga povzroča medicina, znanost in umetnost ter tehnologija zaradi zablod preteklih rodov naše civilizacije, ki so udejanili škodljivo G-BETA BIOtehnologijo.

Izvor celotne zemeljske problematike je BIOkibernetski kriminal, ki so ga udejanili pretekli rodovi. Ta se kaže kot sistematična uporaba škodljivih BETA žarkov ter škodljive statične in dinamične BIOkibernetske transformacije. 

BIOkibernetski kriminal je izvor BIOterorizma, ki se slej ko prej lahko razvije v terorizem. Terorizem v najhujši obliki je samomorilski terorizem in je sad dolgoletnih BIOkibernetskih poškodb psihe in telesa po metodi G-BETA. 

Glavni predstavnik te vrste terorizma je ta trenutek vsekakor področje ISLAM-a. To so področja, kjer so puščave, ki so posledica že izklopljenih ALFA življenjskih žarkov in BETA žarkov maksimalnih BK nivojev L384. V teh krajih so BETA žarki tudi ogromnih velikosti. V teh krajih so njihovi prebivalci sistematično podvrženi samouničevanju, ki se prenaša iz roda v rod in na ves ostali svet. Sistematično samouničevanje vzdržujejo religije na razne načine s svojimi vsakodnevnimi rituali, ki povzročajo sistematično akumulacijo škodljivih BIOenergij.

Na fotografiji je prikazan tak vsakodnevni ritual. Kompozicija teles onemogoča, da se BETA smrtnim žarkom, ki uničujejo naš genetski, imunski in hormonski sistem umaknemo. Če v BETA žarkih molimo, meditiramo, opravljamo intelektualne storitve se BK nivo BETA žarkov samo še dviguje, ALFA žarkom po znižuje in seveda obratno. Zato je izredno pomembno, da začnemo reševati ALFA življenjske žarke in jih tudi pravilno uporabljamo po metodi G-ALFA 1,2,3,4. 

Superinteligenca S-ALFA omogoča, da postopoma BETA žarke izklapljamo in si generiramo BIOklimo sedmih zdravilnih BIOenergij znotraj vsake zaprte BIOkibernetske zanke. To je tudi edina uspešna metoda boja proti BIOkibernetskem kriminalu, BIOterorizmu in terorizmu. 

S tem, ko sprožimo postopek izklopa BETA žarkov, zaustavimo izvor BIOkibernetskega kriminala, ki so ga povzročali ti BETA žarki znotraj te BIOkibernetske zanke. Taka lokacija potem ni več nevarna za meditacijo, kot je ta, ki je prikazana na fotografiji.

Namen fotografije je prikazati zmoto Islama, ki sistematično uporablja BETA smrtne žarke za povzročanje psihosomatskih poškodba svojih vernikov, za psihosometsko manipulacijo in za generacijo terorizma. Kaj piše v Koranu sploh ni pomembno. Pomembno je, zakaj to počno in kdo je ta BIOkibernetski kriminal utemeljil.

Rešitev odkrite problematike: 

Medicina, znanost in umetnosti ter tehnologija mora spoznati, da s fizikalnimi sredstvi in metodami ter s kemijo in farmacijo ne more reševati BIOkibernetsko problematiko, ki nastaja zaradi zmotne uporabe 7., 13., in 33. dimenzionalnega prostora v katerem živimo. 

Samo sistematična uporaba G-ALFA BIOtehnologije je rešitev za celotno zemeljsko civilizacijo in za vse naše probleme. Vsi naši problemi namreč nastajajo zaradi vpliva ALFA in BETA žarkov na vse zemeljske BIOsisteme, na ljudi, živali, rastline, zemljo ter na vse materiale in pline.