Reševanje BIOkibernetske problematike

V opisu BIOkibernetskih podatkov smo spoznali vse potrebne podrobnosti pri opredelitvi našega BIOsistema.

Spoznali smo 15 skupin BIOparametrov v osnovnem merilnem polju, ki do najmanjše podrobnosti opredeljujejo našo zdravje, našo trenutno psihofizično kondicijo.

Spoznali smo, da lahko z merilno BIOtehnologijo G-ALFA, do najmanjše podrobnosti opredelimo vpliv okolice na vsak BIOsistem na našem planetu.

Spoznali smo, da BETA žarki ter škodljiva statična in dinamična BIOkibernetska transformacija povzroča vse naše probleme, ALFA žarki ter zdravilna statična in dinamična BIOkibernetska transformacija pa rešuje vse naše probleme.

Po metodi G-ALFA smo ugotovili, da obstajajo, globalno gledano, štiri tipične skupine ljudi:

1. Zdrav duh v zdravem telesu. CILJ ALFA

2. Zdrav duh v bolnem telesu. P7, P13 = E0; P14, P8, S14; pa L384

3. Bolan duh v zdravem telesu. P7= A001; P13, BETA, S15, S18; pa L384,

4. Bolan duh v bolnem telesu. CILJ BETA

Ostre meje med posameznimi skupinami sicer ni. Gre namreč za izjemno kompleksen algoritem, ki postaja vedno bolj jasen in fizikalno merljiv.

BIOtehnologija G-ALFA je ta trenutek še izjemno draga tehnologija. Vendar je tu, in dodobra moramo izkoristiti to njeno veliko gospodarsko in politično vrednost.

BIOkibernetska sanacija po metodi G-ALFA

1. Izdelamo BIOkibernetski poligon (zdravilni gaj), po slovenski metodi G-ALFA

1.1 Določimo kje so BETA in ALFA žarki. Znotraj ALFA žarkov sprožimo postopek, da se BETA žarki okoli ALFA žarkov izključijo in preklopijo v S-ALFA žarke 33. dimenzije.

1.2 Označimo ALFA žarke, jih vzdržujemo in uporabljamo po metodi G-ALFA 1,2,3,4.

1.3 BIOkibernetsko se zaščitimo z BIOlaserjem in BK zaslonkami.

1.4 Zdravilni gaj vzdržujemo trikrat dnevno po eno uro s tremi piramidami (8P) in ustrezno merilno opremo.

2. Po metodi G-ALFA 1,2,3,4, očistimo vso hrano, pijačo in zdravila

3. Ko začnemo uporabljati metodo G-ALFA pride včasih, do stranskih učinkov. Ti se kažejo kot nastop bolečin predvsem tam, kjer so bolečine prenehale zaradi jemanja zdravil ali naprav za alternativno zdravljenje bolečin, ki so povzročale visoko škodljivo BIOkibernetsko transformacijo.

Bolečine ne trajajo dolgo, če sistematično uporabljamo metodo G-ALFA 1,2,3,4. Ko se telo prečisti škodljivih BIOenergij prenehajo tudi bolečine.

Večinoma nastopijo bolečine in psihosomatska problematika zaradi nošenja škodljivega nakita in škodljivih obeskov, poldragih in dragih kamnov ter drugo. Ko škodljive predmete odstranimo iz telesa, običajno odstranimo tudi bolečine.

Nobena od alternativnih metod ne razpoznava ALFA in BETA žarkov. Vse je prepuščeno golemu naključju, ki je povsem odvisen od BIOkibernetskega stanja posameznega BIOsistema in njegove BK kondicije podzavesti, ki je lahko ALFA ali BETA usmerjena.

4. Zdravila, ki jih je predpisal zdravnik prečistimo po metodi G-ALFA 1,2,3,4. Če so zdravila dobra, se da v njih vpisati BIOkibernetski vzorec zdravilnih BIOenergij L384 (BIOkibernetska stopnja +12,982). Če to ne moremo storiti se posvetujmo z zdravnikom. Ko se telo prečisti škodljivih BIOenergij, bo tudi medicinska diagnoza bolj natančna.

Pravi zdravnik bo delal le v BK urejeni ambulanti in se bo izogibal predpisovanju BIOkibernetsko neatestiranih zdravil.

5. Metodo G-ALFA 1,2,3,4, uporabljamo najmanj dvakrat dnevno, za zdrave ljudi. To je zjutraj in zvečer.

Ko je bolezen že akutna uporabljamo metodo G-ALFA vsako uro. Kako se spreminjajo BIOparametri po uporabi metode G-ALFA 1,2,3,4, lahko izmerimo BIOkibernetsko ali pa s fizikalnimi instrumenti, ki jih uporablja sodobna medicina. Ti so termometer, merilec pritiska krvi, količina sladkorja v krvi, EEG, EKG itd.

S svojimi občutki lahko dosti dobro opredelimo, kako se nam psihosomatsko stanje spreminja. Občutki pri težjih bolnikih sicer odpovedo, saj so si z zdravili povsem uničili možganske BIOkibernetske nivoje. Ti se jim počasi vrnejo, ko se BIOkibernetsko zaščitijo, ko si uredijo delovni in bivalni prostor po metodi G-ALFA in ko odstranijo iz telesa velike količine škodljivih BIOenergij, zaradi katerih je nastopila bolezen.

Kaj pove BIOanaliza na osnovi 1128 BIOparametrov ?

Pravo rojstvo nam prinese predispozicijo za pridobivanje vrhunske psihofizične kondicije. Takoj dobimo maksimalno možne ALFA BIOparametre (CILJ ALFA).

Potem se začnejo naši problemi. Zaradi BIOkibernetskega kriminala, ki ga povzročajo BETA žarki ter škodljiva statična in dinamična BKTR se začnejo BIOparametri spreminjati in drsijo proti CILJU BETA. BIOterorizem nastopi takoj, ko BIOkibernetsko usposobljena mati več ne doji svojega otroka in ga začne hraniti z BIOkibernetsko škodljivo hrano in pijačo. BIOsistem dojenčka poškodujemo še z jemanjem BK izredno nevarnih zdravil in drugih preparatov, ki BK niso atestirani ali oplemeniteni po metodi G-ALFA-AP02, in G-ALFA-AP09, ki jih omogoča BIOfizika 7., 13., in 33. dimenzionalnega prostora.

Začnemo drseti proti naši smrti, ki je pogojena z genetsko problematiko ter z uporabo G-BETA in G-ALFA BIOtehnologijo.

1. Najprej začne padati P11, za njim P9, medtem pa P10 narašča.

Vpliv BETA žarkov in BK zaščita:

1. P11 začnejo naraščati. Najprej naraščajo tako, da je razmak konstanten za en merilni delec. Kasneje se začne razmak med BIOenergijami povečevati. Ko razmaki dosežejo velikost 33 delcev se začne postopek naraščanja prve BIOenergije v skupini. Končni rezultat je limit proti CILJU BETA, to je L384.

2. Zaščita proti BETA žarkom je samo BIOLASER (BL), ki ima lahko štiri stopnje BK zaščite. P11 začnejo padati do BK nivoja A0 in tu ostanejo, če imamo BL z maksimalno BK zaščito. Če imamo BL za I. stopnjo, potem telo sprejme razliko BK nivojev do katerih nas ščiti BL, do BK nivoja BETA žarka, ki ga prečkamo.

3. Sistematično uporabljamo ALFA žarke po metodi G-ALFA 1,2,3,4, da odstranimo škodljive BIOenergije, ki so prišle v telo po drugi poti.

Vpliv škodljive statične in dinamične BIOkibernetske transformacije (ŠSBKTR in ŠDBKTR)

1. P13 začno naraščati. Najprej naraščajo tako, da je razmak konstanten za en merilni delec. Kasneje se začne razmak med BIOenergijami povečevati. Ko razmaki dosežejo velikost 33 delcev se začne postopek naraščanja prve BIOenergije v skupini. Končni rezultat je limit proti CILJU BETA, to je L384.

2. Edina BK zaščita proti ŠSBKTR in ŠDBKTR je uporaba BK zaslonk. Te imajo vpisane maksimalno možne zdravilne BIOenergije BK nivoja L384. P11 začnejo padati do BK nivoja A0 in tu ostanejo, če BK zaščito nosimo 24 ur na dan in se redno čistimo po metodi G-ALFA 1,2,3,4.

3. ŠSBKTR in ŠDBKTR lahko rešujemo po metodi G-ALFA tako, da gradimo objekte BK pravilne oblike in da zahtevamo BK ateste za vse predmete in naprave, ki jih uporabljamo (tudi za vozila) ter za vso notranjo opremo.

Vpliv BIOterorizma na naše telo

1. V BIOfiziki 7., 13., in 33. dimenzionalnega prostora je BIOterorizem zelo jasno definiran. To je uživanje BIOkibernetsko škodljive hrane, pijače in zdravil. Njihova uporaba je deklarirana kot neškodljiva, kar pa še zdaleč ni res. P14 to natančno dokazujejo. BIOenergije v tem paketu najprej naraščajo tako, da je razmak konstanten za en merilni delec. Kasneje se začne razmak med BIOenergijami povečevati. Ko razmaki dosežejo velikost 33 delcev se začne postopek naraščanja prve BIOenergije v skupini. Končni rezultat je limit proti CILJU BETA, to je L384.

2. Edina BK zaščita je ta, da vso hrano, pijačo in zdravila prečistimo po metodi G-ALFA 1,2,3,4. Če to ni dovolj, uporabimo še dodatne metode. Te pa že zahtevajo profesionalno uporabo BIOtehnologije G-ALFA. To pomeni, da smo usposobljeni za preklop ALFA žarkov na druge projekte. Možnosti je 33, od AP 01 do AP 33.

3. Profesionalna uporaba BIOtehnologije G-ALFA zahteva cca 7 letno intenzivno izobraževanje po metodi G-ALFA.

4. Posledice uporabe BK škodljive hrane, pijače in zdravil je poškodba telesa in psihe. Kemikalije, ki pridejo v naše telo problematiko samo še povečujejo. Tu leži osnovni vzrok, da mora imeti vsa hrana, pijača in zdravila BK atest. S tem bomo preprečili divji in brezglavi uvoz hrane, pijače in zdravil, ki povzroča BIOterorizem. V primeru, da hrane, pijača in zdravil ne moremo očistiti po metodi G-ALFA1,2,3,4, ni ustrezna za uporabo.

Statusni BIOparametri

1. P8 prestavlja 5 statusnih BIOparametrov, ki povedo, kako daleč smo že nasičeni s škodljivimi Bioenergijami. Najprej naraščajo tako, da je razmak konstanten za en merilni delec. Kasneje se začne razmak med BIOenergijami povečevati. Ko razmaki dosežejo velikost 33 delcev se začne postopek naraščanja prve BIOenergije v skupini. Končni rezultat je limit proti CILJU BETA, to je L384.

2. Nekaj pomembnih točk je na tej poti, ko nam škodljive BIOenergije naraščajo proti mejni vrednosti L384. To so G003 ( predispozicija za problematiko reprodukcijskega sistema), G006 (predispozicija za problematika srca in ožilja), G009 ( predispozicija za problematiko raka), I096 (predispozicija za zelo zgodnji začetek problematike težjih virusnih bolezni, kot je to BSE, AIDS, tumorji itd), L384 je popolno nasičenje našega BIOsistema s škodljivimi BIOenergijami in predstavlja skrajno mejo, ko moramo resno in brezkompromisno ukrepati po metodi G-ALFA 1,2,3,4 in se tudi maksimalno možno BK zaščititi.

Kdaj postane BIOkibernetska problematika medicinsko opredeljiva?

1. P1 postane S22 ali S28

2. P2 postane 42

3. P3 postane 42

4. P4 postane 1

5. P5 postane –7 do -28

6. P6 postane A001 do A009

7. P7 postane A001 do A009

8. P8 postane G003 do L384

9. P9 postane A001

10. P10 postane G003 do L384

11. P11 postane A001

12. P12 postane G003 do L384

13. P13 postane G003 do L384

14. P14 postane G003 do L384

15. P15 postane –7 do -12

To so skrajne vrednosti, pri katerih je psihosomatska problematika zanesljivo medicinsko vidna. Običajno pa je problematika opazna dosti prej.

Vsaka bolezen se začne s psihičnimi problemi, ki jih povzročajo BETA smrtni žarki ter škodljiva statična in dinamična BIOkibernetska transformacija. Fizično telo pa počasi caplja za BIOkibernetsko problematiko.

BIOkibernetska problematika je vidna tudi do 33 let prej in več, preden medicina lahko karkoli ugotovi. Izjeme so težke genetske okvare, ki so vidne ob rojstvu.

Kako hitro se bliža BK problematika, ki je prva znanilka bolezni ali kako hitro se bolezen BK sanira in kje je njen primarni vzrok je odvisno od BK parametrov v 33. merilnih sektorjih 33. dimenzije.