OPIS delovanja 1128 BIOparametrov na našo psiho in telo

Ko izmerimo 1128 BIOparametrov, dobimo celotno sliko o stanju BIOsistema, kakovosti hrane, pijače in zdravil ter predmetov za vsakdanjo uporabo.

BIOkibernetski podatki od vseh zemeljskih BIOsistemov so zbrani v treh bazah podatkov. Vsaka baza podatkov se nahaja v svoji dimenziji. Samo višje dimenzije imajo dostop do baze podatkov nižjih dimenzij.

Vsak BIOsistem ima dostop do vseh treh baz podatkov v odvisnosti od svoje BIOkibernetske psihofizične kondicije, ki se kaže kot BIOkibernetski nivo njegovih možganskih BIOenergij. Bolj smo BIOkibernetsko usposobljeni, do več in bolj natančnih podatkov imamo dostop. Višje imamo možganske BIOkibernetske nivoje, bolj smo BIOkibernetsko usposobljeni, težja BIOkibernetska opravila lahko opravljamo.

Meritev 1128 BIOparametrov

Meritve teh BIOparametrov lahko opravi vsak BIOkibernetsko usposobljen Zemljan. Merilna metoda G-ALFA zagotavlja izjemno natančno opredelitev teh meritev. V bistvu gre za digitalizacijo telepatskih podatkov, ki jih omogočajo merilni pripomočki in merilne metode za več dimenzionalni prostor. Statistični podatki kažejo, da gre za izvrstno merilno BIOtehnologijo, ki je uporabna v medicini, znanosti in umetnosti ter tehnologiji. Bolje smo BIOkibernetsko usposobljeni, večja je natančnost meritev.

Merilni list

Vsebuje vse potrebne podatke s pomočjo katerih lahko narišemo ustrezne diagrame, ki omogočajo lažjo predstavo o BIOkibernetskem stanju našega telesa in psihe (duše). Opredeli našo trenutno BIOkibernetsko situacijo in dolgoročno prognozo, tudi desetletja naprej v našo prihodnost.

Ko primerjamo medicinsko in BIOkibernetsko diagnozo, lahko za vsak BIOsistem, z dovolj veliko natančnostjo opredelimo medsebojno povezavo. BIOanaliza po metodi G-ALFA nam omogoča, da ustrezno in pravočasno ukrepamo, da se stanje BIOsistema medicinsko in BIOkibernetsko pravilno ovrednoti in sanira.

Metoda G-ALFA 1,2,3,4, namreč omogoča izvrstno uporabo ALFA življenjskega žarka za BIOkibernetsko sanacijo našega telesa in psihe. V kombinaciji z medicino pa postane vrhunski pripomoček za hitro in učinkovito sanacijo vsakega Zemeljskega BIOsistema. Vpliva namreč na primarni izvor vseh naših bolezni in problemov, na naš genetski sistem.

Fizikalni del telesa saniramo z ustreznimi medicinskimi posegi in neposredno preko genetskega, imunskega in hormonskega sistema, na katerega vplivajo ALFA življenjski žarki in zdravilna BIOkibernetska transformacija preko senzorjev za celično membrano, ki jih ima vsaka živa celica. Tam so namreč skriti vsi mehanizmi, ki celicam, pri normalnih BIOkibernetskih pogojih, omogočajo sprejem BIOkibernetskih informacij, ki nam jih posredujejo Superinteligence G-BETA, G-ALFA in S-ALFA preko ALFA in BETA žarkov.

Ti mehanizmi so v bistvu del funkcij naše podzavesti.

Ko primerjamo izmerjene BIOparametre z medicinskimi diagnozami ugotovimo, da se medicinske in BIOkibernetske informacije globalno zelo dobro pokrivajo.

Na osnovi preteklih analiz te primerjave ugotavljamo velike prednosti merilne BIOtehnologije G-ALFA za pravočasno odkrivanje in preprečevanja nastanka vseh bolezni psihe in telesa. Metoda G-ALFA 1,2,3,4, omogoča pravočasno preventivno in zanesljivo kurativno delovanje za sanacijo vsakega BIOsistema.

Tri merilna polja, v katerih se nahaja večina BIOkibernetskih parametrov:

1. Osnovno merilno polje vsebuje BIOparametre 13. dimenzije. Skupaj nastopa 28 BIOenergij, 5 statusnih BIOparametrov in 6 globalnih BIOparametrov.

2. Razširjeno merilno polje vsebuje 33 merilnih sektorjev 33. dimenzije. V vsakem merilnem sektorju se nahaja 33 BIOparametrov. Skupaj je torej 1089 merilnih vrednosti. Vsaka merilna vrednost lahko zavzame 168 različnih vrednosti.

3. Poenostavljeno merilno polje 33. dimenzije uporabljamo le za generiranje grafičnega prikaza tam, kjer zavzamejo merilne vrednosti v posameznem merilnem sektorju isto vrednost.

Izmerimo lahko BIOkibernetske vrednosti 1128 BIOparametrov, s katerimi je dovolj natančno opredeljen vsak BIOsistem, vsak material v tekočem in plinastem stanju in vsak predmet na našem planetu.

Merilni obseg

Osnovno merilno polje obsega polje digitalnih podatkov, ki ima 33x168=5544 različnih merilnih vrednosti. Nad x osjo nastopa 5544 pozitivnih (zdravilnih) merilnih vrednosti, pod x osjo pa 5544 negativnih (bolnih) merilnih vrednosti.

Razširjeno merilno polje obsega 33x5544=182.952 različnih pozitivnih merilnih vrednosti in prav toliko negativnih merilnih vrednosti.

Poenostavljeno merilno polje obsega 33x168=5544 različnih pozitivnih merilnih vrednosti in prav toliko negativnih merilnih vrednosti.

Opis posamezne BIOenergije oziroma BIOparametra in njegov pomen v BIOanalizi

Prvih 6 globalnih parametrov:

1. Kakovost in ustreznost BIOsistema za posamezne aktivnosti. Ta BIOparameter se izmeri v 33. dimenziji. Njegova vrednost se giblje od minimalne vrednosti –12 do maksimalne vrednosti +8.

2. Status BIOsistema v 33. dimenziji.

3. BIOkibernetska temperatura se giblje od 35 do 42 BIOkibernetskih stopinj. Pove, koliko smo akumulirali škodljivih BIOenergij zaradi delovanja BETA žarkov, ko jih prečkamo ali ko se v njih zadržujemo.

4. BIOkibernetska zasvojenost se giblje od 36 do 42 BIOkibernetskih stopinj. Pove, koliko smo akumulirali škodljivih BIOenergij zaradi statične in dinamične BIOkibernetske transformacije, ki jih povzroča nepravilna gradnja objektov, izbira notranje opreme, nakit in drugo.

5. BIOkibernetski nivo zdravja. Pomeni, koliko smo akumulirali škodljivih BIOenergij zaradi delovanja BETA žarkov, statične in dinamične BIOkibernetske transformacije, zaradi akumulacije škodljivih BIOenergij, ki jih vsebuje hrana, pijača in zdravila. Podatek pove celotno zatečeno, BIOkibernetsko stanje našega telesa. Giblje se od 1/33 do 33/33 oziroma od 1 do 33.

6. BIOkibernetski nivo kriminala. Pomeni, kako daleč smo že nasičeni s škodljivimi BIOenergijami, ki nam uničujejo psiho in telo. Merilne vrednosti se gibljejo od 0/33 do –28/33, oziroma od 0 do –28. BIOterorizem (preko poškodbe psihe ljudi) BIOkibernetski kriminal samo še povečuje. Vrtimo se torej v zanki, ki nas vse hitreje pelje v prezgodnjo smrt. Na tej poti delamo neprecenljivo škodo sebi, svoji družini, širši okolici in celotnemu narodu. Odvisno od tega, kako visok položaj na družbeni lestvici zasedamo.

33 osnovnih BIOparametrov

Osnovni BIOparametri so BIOenergije in funkcije ene ali več BIOenergij, ki so medsebojno povezane po nam še ne povsem znanih zakonitostih, v katerih deluje Superinteligenca S-ALFA.

Naš BIOkibernetski vzorec je sestavljen iz osnovnih 28 BIOenergij ter 5 statusnih BIOparametrov. Statusni BIOparametri povedo, v kakšnem stanju se nahaja naš BIOsistem, ki je neposredno odvisen od vpliva ALFA in BETA žarkov ter statične in dinamične BIOkibernetske transformacije. Rezultat tega vpliva izračuna Superinteligenca S-ALFA in nam ga posreduje kot 5 enakih podatkov za vsak statusni BIOparameter (na tej stopnji našega dojemanja več dimenzionalnega prostora), ki imajo lahko 168 različnih vrednosti. Najboljša vrednost je A0, najslabša vrednost pa L384. Preračun v decimalne vrednosti se nahaja v OBK1. Ti podatki so dovolj jasni in zanesljivo opredeljeni ter razumljivi za intelektualni nivo Zemeljske civilizacije.

Podrobna opredelitev osnovnih 28 BIOenergij

Te BIOenergije predstavljajo našo osnovno BIOkibernetsko problematiko, ki v bistvu predstavljajo naš BIOkibernetski vzorec, našo psiho, našo dušo, kot to radi imenujemo v vsakdanjem pogovoru.

BIOenergije in njihov BIOkibernetski nivo določa kaj je zdravo, kaj je bolno, na kakšen način pridejo v telo, kakšna je medsebojna odvisnost in kakšne naj bi bile BK vrednosti (CILJ) za doseganje večnega zdravja in vrhunske psihofizične kondicije.

Št. Oznaka Cilj ALFA Izvor/opis Cilj BETA
1 V A0 BETA žarki L384
2 Gama A0 BETA žarki L384
3 H A0 BETA žarki L384
4 Jota A0 BETA žarki L384
5 kapa A0 do L384 BETA ali ALFA žarki L384
6 Pi A0 do L384 BETA ali ALFA žarki L384
7 B L384 BIOsistem A001
8 O L384 BIOsistem A001
9 I L384 BIOsistem A001
10 ALFA B096 Status 13. dimenzije A001
11 BETA A0 Status 7. dimenzije L384
12 P B096 Status 33. dimenzije A001
13 C A0 ŠBKTR L384
14 Delta A0 ŠBKTR L384
15 Theta A0 ŠBKTR L384
16 F A0 ŠBKTR L384
17 M L384 Duhovni nivo A001
18 MSV L384 Duhovni nivo A001
19 MJV L384 Duhovni nivo A001
20 MJZ L384 Duhovni nivo A001
21 MSV L384 Duhovni nivo A001
22 Omikron A003 Hrana, pijača, zdravila L384
23 Eta A003 Hrana, pijača, zdravila L384
24 Ksi A003 Hrana, pijača, zdravila L384
25 Lambda A003 Hrana, pijača, zdravila L384
26 Omega A003 Hrana, pijača, zdravila L384
27 Ro A003 Hrana, pijača, zdravila L384
28 Zeta A003 Hrana, pijača, zdravila L384

5 statusnih BIOparametrov:

Št.: Oznaka Cilj ALFA Izvor/opis Cilj BETA
29 O(pi) A0 Vpliv vseh BIOenergij L384
30 I(pi) A0 Vpliv vseh BIOenergij L384
31 ALFA(pi) A0 Vpliv vseh BIOenergij L384
32 BETA (pi) A0 Vpliv vseh BIOenergij L384
33 P(pi) A0 Vpliv vseh BIOenergij L384

Kako dosežemo posamezni CILJ

1. Cilj ALFA dosežemo z uporabo BIOtehnologije G-ALFA.

2. Cilj BETA dosežemo z uporabo BIOtehnologije G-BETA.

Življenje ni črno belo, zato je med ciljem ALFA in ciljem BETA zelo velika distribucija BIOsistemov.

Kaj povzroča cilj BETA:

Izvor so BETA smrtni žarki ter škodljiva statična in dinamična BIOkibernetska transformacija. Posledice so: vse naše težave, duhovna impotenca, negativna intuicija, uničevanje osnovnih življenjskih virov, škodljive genske spremembe hrane, bolezni, vse nesreče, BIOkibernetski kriminal, BIOterorizem, nasilje, spolni odkloni, samomori, umori, kriminal, terorizem in vojne.

Kaj povzroča cilj ALFA:

Izvor so ALFA življenjski žarki ter zdravilna statična in dinamična BIOkibernetska transformacija. Posledice so: večno zdravje, sreča in blagostanje, vrhunska psihofizična kondicija, intuicija, visoka stopnja duhovnega razvoja, skrb za BIOkibernetsko zdravo hrano, pijačo in zdravila, razvoj okolju prijazne tehnologije, zaščita naravnih virov, skrb za ohranjanje naravnega genetskega razvoja, ki ga omogoča uporaba ALFA življenjskih žarkov.

Kako vplivajo posamezne BIOenergije na kakovost BIOsistema in njegovo vlogo v družbenem sistemu.

Ko se rodimo vpiše S-ALFA v naš BIOsistem ustrezen osnovni BIOkibernetski vzorec 1128 BIOenergij. Tu so vse potrebne informacije za uravnavanje naše podzavesti. Najlažje si to predstavljamo kot fizično telo, ki predstavlja aparaturno opremo in BIOkibernetsko telo, ki predstavlja našo psiho, našo dušo, naš BIOkibernetski vzorec oziroma našo programsko opremo.

Kakšen BIOkibernetski vzorec dobimo ob rojstvu je odvisno od kompleksne BIOanalize vseh okoliščin rojstva, ki jih opravi Superinteligenca S-ALFA. BK vzorec je prav tako odvisen od njegovega pomena in potencialnih možnost, ki so pomembne za širšo okolico in ki so vezane na pozitivno naravnane spremembe v družbi.

Lahko dobimo BETA vzorec ali ALFA vzorec. BETA vzorec pomeni propad določene genetske veje in je pogojen z genetsko problematiko staršev, starih staršev in njihovih prednikov.

ALFA vzorec, ki ga dobimo ob rojstvu pomeni, da smo delček dobre rodbinsko veje, da imamo vse potencialne možnosti za naš hiter in učinkovit nadaljni naravni razvoj.

Na tej poti pa nas čaka neverjetno veliko pasti, ki so nam jih pustili pretekli rodovi naše civilizacije. V te pasti se lahko mimogrede ujame naša duša tako, da zavijemo na stranska pota. Te pasti so BIOkibernetski kriminal, ki si ga sami, zaradi neznanja

udejanimo. BKK se počasi vendar zanesljivo razvije v BIOterorizem. Nadaljevanje pa poznamo v vsakdanjem življenju na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

Pri tem nam v veliki meri pomaga neustrezen družbeni in pravni sistem ter njene za pravo kakovost življenja neustrezne vrednote, ki s pravo demokracijo in pravimi človekovimi osnovnimi pravicami, ki ga opredeljujem kot svobodni duh v svobodnem telesu, nimajo nobene realne zveze, čeprav imamo o tem polna usta povsem praznih besed.

Duhovno nismo svobodni, smo terorizirani. Neprestano se gibljemo, BIOkibernetsko nezaščiteni, po BETA smrtnih žarkih in v visoki škodljivi statični BIOkibernetski transformaciji štirih škodljivih BIOenergij. Poleg tega smo izpostavljeni še ljudem, ki povzročajo visoko škodljivo dinamično BIOkibernetsko transformacijo.

ALFA in BETA žarki imajo sicer svoj smisel pri celotni problematiki življenja na Zemlji, ki ga opredeljuje BIOfizika 7., 13., in 33. dimenzionalnega prostora, samo pravilno jih moramo uporabljati. Žal pa tega fenomena, ki vse bolj dobiva materialno obliko, pretekli rodovi niso doumeli in ga niso znali pravilno izkoristiti.

Delovanje BIOenergij in njihov pomen

Osnovno merilno področje obsega torej 28 osnovnih BIOenergij in 5 statusnih BIOparametrov.

Parameter Opis Cilj BETA Cilj ALFA Smrt BETA Smrt ALFA
P1 (Status S-ALFA) D33=S.. S24 ali S26 S6,S4, S3 S25 S19 ali S20 ali S21
P2 Nivo škodljivih BIOenergij BKTemperatura 42 35 42 35
P3 Nivo škodljivih BIOenergij BKZasvojenost 42 36 42 A024
P4 Nivo zdravja D13 BKNZdravja 1 33 0 0
P5 Nivo Kriminala BKNKriminala -28 0 -28 0
P6 BIOsistem (telo) B,O,I (BE7do BE9) A001 L384 A001 A0
P7 Psiha (duša) Možganske ( BE17 do BE21) A001 L384 A001 A0
P8 BK nivo bolezni, nivo škodljivih BIOenergij Status ( BE29 do BE33) L384 A001 A001 A0
P9 Vpliv Superinteligence ALFA (BE10) A001 B096 A0 A0
P10 Vpliv Superinteligence BETA (BE11) L384 A001 B096 A0
P11 Vpliv Superinteligence P (BE12) A001 B096 A0 B096
P12 (BETA žarki) BE1 do BE6 L384 A001 A001 A0
P13 (ŠBKTR) BE13 do BE16 L384 A001 A001 A0
P14 (hrana, pijača, zdravila) BE22 do BE28 L384 A001 A001 A0
P15 Ustreznost (D33) -12 +8 - -

Pomen parametrov P1 do P15

1. P1= Status našega BIOsistema v 33. dimenziji. Ta podatek pove,v kateri točki smo na življenjski poti od našega rojstva do smrti ali se staramo počasi (upočasnjeno staranje, D33= S6, 4, 3) ali drvimo proti boleznim in smrti hitreje, kot bi bilo to potrebno. Proti bolezenski problematiki in smrti (S25) gremo lahko na dva načina. Preko poškodbe psihe (S28, S27 in S26) ali preko poškodbe telesa (S22, S23 in S24).

2. P2 = BK temperatura. Ta pove, koliko škodljivih BIOenergij smo sprejeli v naše telo zaradi neposrednega vpliva BETA žarkov na celice našega BIOsistema.

3. P3 = BK zasvojenost. Ta pove, koliko škodljivih BIOenergij smo sprejeli v naše telo zaradi neposrednega vpliva škodljive statične in dinamične BIOkibernetske transformacije.

4. P4 = BK nivo zdravja. Podatek nastopa kot merilna vrednost 1/33 do 33/33 skrajšano torej 1 do 33. V tabelah merilnih vrednosti je vrednost 0 predstavljena kot –0,4. S tem je možno prikazati ustrezen stolpec v grafičnem prikazu merilnih vrednosti.

5. P5 = BK nivo kriminala. Podrobnosti so opisane v poglavju BK kriminal. V bistvu gre za podatek, ki pove ali smo že prešli določeno mejo poškodbe našega BIOsistema tako, da je začel ta BIOparameter naraščati proti negativni vrednosti –28. Ta podatek tudi pove, da sami sebe uničujemo zaradi uživanja BK škodljive hrane, pijače in zdravil. Da imamo bivalne in delovne prostore zgrajene po škodljivi metodi G-BETA. V bistvu nam ta podatek tudi pove, da smo sprejeli zelo velike količine škodljivih BIOenergij, ki že resno ogrožajo našo psiho in telo.

6. P6 = Osnovne tri BIOenergije našega BIOsistema, B, O, I. BIOenergija I nas predstavlja kot ALFA ali BETA žarek.

7. P7 = Pet Možganskih BIOenergij. Te omogočajo vzdrževanje visoke stopnje imunskega, genetskega in hormonskega sistema. Višje so, večja je stopnja intuicije, potencialno večje je dojemanje višjih dimenzij, potencialno lažje prenašamo svojo okolico, lažje in hitreje lahko odstranjujemo škodljive BIOenergije s svojega telesa. Ko te BIOenergije dosežejo maksimalno visoke BK nivoje L384, se odpre možnost, da BETA smrtne žarke lahko izklapljamo, da ALFA žarke lahko preklopimo za uporabo od AP01 do AP33. Podrobnosti bodo v OBK2.

8. P8 = Označuje pet statusnih BIOenergij, ki povedo v kakšnem BIOkibernetskem stanju se nahaja naš BIOsistem. Podrobnosti so navedene v OBK1.

9. P9 = predstavlja BIOkibernetski nivo BIOenergije ALFA.

10. P10 = predstavlja BIOkibernetski nivo BIOenergije BETA.

11. P11 = predstavlja BIOkibernetski nivo BIOenergije P.

12. P12 = predstavljajo BIOenergije št. 1 do 6.

13. P13 = predstavljajo BIOenergije št.: 13 do 16.

14. P14 = predstavljajo BIOenergije št.: 22 do 28.

Pomen BIOenergije št.: 5 in št.: 6

Ti dve BIOenergiji imata poseben pomen. Tvorita neke vrsto povezavo med 7. in 13. dimenzijo. V začetku, ko telo pridobiva škodljive BIOenergije, ti dve BIOenergiji naraščata tako, kot ostale v tej skupini parametrov. Najprej se spremeni BE1 iz BK vrednosti A0 v BK vrednost A001, BE2 v A002, BE3 v A003, BE4 v A006, BE5 v A009, BE6 pa v A012. Ko se akumulacija škodljivih BIOenergij v našem telesu povečuje, se povečuje tudi BK nivo teh BIOenergij in sicer:

BE 1 narašča od A0 do L384. BK nivo L384 prva doseže BE6. Z naraščanjem akumulacije škodljivih BIOenergij v našem telesu dosežejo vrednost L384 tudi ostale BE v tej skupini parametrov.

Zaradi naraščanja škodljivih BIOenergij v našem telesu začne prihajati do BK poškodb v naših celicah. Ta pojav je opazen tako, da se razmaki med sosednjimi BIOenergijami začno povečevati. Najprej nastopi razmak za en merilni delec BE1 je n.pr. A0, BE2 pa namesto A001 dobi vrednost A002. Ta razmak se povečuje tako daleč, da dobi sosednja BE vrednost za 33 delcev merilne skale večjo BK vrednost. To je tudi maksimalni razmak, ki ga dosežejo sosednje BIOenergije BE, preden začnejo njihove vrednost limitirati proti BK vrednosti L384.

Ko začnemo uporabljati metodo G-ALFA 1,2,3,4, začno BK nivoji teh BE v tej skupini padati. Ko padejo BK nivoji vseh BE na vrednost AO se zadeva obrne. Začne se aktivno zdravljenje telesa in psihe po metodi G-ALFA 1,2,3,4. BE št.: 5 in št.: 6 začneta naraščati v pozitivni smeri in limitirata k pozitivni vrednosti L384. Ko začneta naraščati v pozitivni smeri se jima spremeni dimenzija. Iz sedme negativne dimenzije

se prelevita v 13. pozitivno dimenzijo. V 13. dimenziji obe BE zavzemata enako BK vrednost. Njuna vrednost se paralelno pomika k maksimalni pozitivni BK vrednosti L384.

Ko dosežeta BE 5 in BE 6 pozitivno vrednost je to znak, da sta začela naše telo in duša že pridobivati vrhunsko zdravje in psihofizično kondicijo. Proces pridobivanja vrhunske psihofizične kondicije se zaustavi, ko dosežeta ti dve BIOenergiji BK vrednost L384. Potem je naša naloga le ta, da to kondicijo vzdržujemo do svoje smrti. Podrobnosti bodo opisane v OBK2.

Naraščanje BK nivojev BIOenergij BE1 do BE6 v našem telesu so posledica neposrednega delovanja BETA žarkov na naše telo. Z drugimi besedami to pomeni, da se pretežni del dneva zadržujemo v BETA smrtnih žarkih.

Pomen BIOenergij ALFA, BETA in P

BK merilne vrednosti teh treh BIOenergij povedo mnogo o stanju našega BIOsistema in njegovi dolgoročni prognozi. Natančno nam pove BK stanje naše psihe in telesa, kakšno je naše BIOkibernetsko zdravje, kakšna je naša etika in morala, ali smo bolj ali manj primerni za nadaljevanje svoje rodbinske veje, kaj lahko dobrega storimo za svojo bližnjo in daljno okolico.

Na koncu naše življenjske poti nam ta podatek pove tudi to, kam bo odšel naš BIOkibernetski vzorec, naša duša, ob fizični smrti našega telesa. Ali bo šel v S25 (PEKEL) ali v S19 do S21(RAJ).

Potek teh treh BIOenergij je sledeč:

1. Najprej začnemo izgubljati telepatski stik z zdravilno 33. dimenzijo. P začne padati od B096 proti vrednosti A001 (A0 je BK nivo smrti).

2. Medtem začnemo izgubljati telepatski stik tudi s13. dimenzijo. ALFA začne padati od B096 proti A001 (A0 je smrt)

3. Vseskozi pa narašča telepatski stik s sedmo škodljivo Superinteligenco BETA. BK merilni podatek narašča od A0 do L384. Rezultati tega fenomena so zatečeno stanje na Zemlji.

Potek, BK nivo, teh treh BIOenergij je dinamičen. Vseskozi se spreminja njihova BK vrednost in medsebojni vpliv. Posebej je to vidno pri boleznih, stresih, pri fizičnih in še posebej pri psihičnih naporih. Izjemnega pomena za BIOsistem je urejeno delovno in bivalno okolje po metodi G-ALFA, v katerem Superinteligenca S-ALFA, preko zaprtih BIOkibernetskih zank generira BIO klimo sedmih zdravilnih BIOenergij.

Če so BK merilne vrednosti ( razmak) med njimi velike in je P manjši od ALFA, potem je prognoza slaba. To pomeni, da nam BK kondicija hitro pada. Če so BK vrednosti enake, potem zadeva miruje. Če je P višji od ALFA, potem smo v fazi pridobivanja BK kondicije oz. BK zdravja.

Ti podatki veljajo za 13. dimenzijo, za kratkoročno prognozo. Za dolgoročno prognozo so pomembni parametri v 33. dimenziji. To je merilna vrednost BIOenergij v razširjenem merilnem polju.

Pomen P13 to je BIOenergij BE 13 do BE 16

Tako ot narašča jakost BIOenergij v našem telesu, ki so opredeljene v P12, naraščajo tudi jakosti BE 13 do BE 16. Te škodljive BIOenergije imajo izvor v škodljivi statični in dinamični BIOkibernetski transformaciji, ki jo tako ali drugače proizvajajo BIOkibernetsko bolni ljudje, ki se nahajajo v vseh strukturah družbe.

Te BIOenergije povzročajo visoko BK zasvojenost in pripeljejo prizadete v težke psihične probleme (D33 = S28, S27 in S26). Povzročajo BIOkibernetski kriminal, ki se kasneje razvije v BIOterorizem. Povzročajo prometne in druge nesreč, samomore, težke poškodbe psihe, slab vedenjski vzorec, halucinacije, privide, videnja itd. Taki ljudje postanejo BIO roboti sedme dimenzije, nasilneži in kriminalci. Te BIOenergije povzročajo strah, razvoj negativnih duhovnih vrednot in še in še bi lahko našteval. Povzročajo celo frigidnost in splošno nezadovoljstvo. Znižujejo produktivnost, pozitivne inovacije zmanjšujejo, povečujejo pa negativne inovacije, kamor med drugim spadajo tudi genske spremembe hrane, kloniranje itd.

BIOkibernetsko bolan arhitekt, ki deluje kot BIOrobot sedme dimenzije, bo postavil hišo tako, da je čimveč ALFA žarkov v zidu in so nedostopni. V BETA žarke bo postavil delovna mesta in postelje. S tem bo postavil pogoje, ki bodo sistematično uničevali rod za rodom, dokler bo hiša naseljena. Mnogo je praznih hiš, ki so popolnoma neustrezne za uporabo, dokler se BIOkibernetsko ne sanirajo po metodi G-ALFA. V takih hišah je prišlo do razvez, nasilja v družinah, nenadnih smrti, kot so infarkt ali možganska kap, težkih bolezni telesa in psihe, samomorov, alkoholizma, nesreč pri delu itd.

Pomen P14 to je BIOenergij BE 22 do BE 28

Tako kot narašča jakost BIOenergij v našem telesu, ki so opredeljene v P12, naraščajo tudi jakosti BE 22 do BE 28. Te škodljive BIOenergije imajo izvor v BIOterorizmu, ki ga povzroča BIOkibernetski kriminal. Visoke jakosti BIOenergij, ki jih uživamo s hrano, pijačo in zdravili, se kažejo kot naraščanje škodljivih BIOenergij v P14.

Pravilno rojstvo v ALFA žarku in ob spoštovanju uporabe G-ALFA BIOtehnologije pred in v času nosečnosti je pokazalo, da se pravilno rodimo tako, da imamo te BIOenergije na BK nivoju A003. To je BK nivo naravne zelenjave in drugih poljščin, ki so pravilno proizvedene po slovenski metodi G-ALFA.

Odrasli pa imamo te BIOenergije BK nivoja A096, ki ga povzroči BK škodljiva hrana, pijača in zdravila ter kemični dodatki v vodi in v hrani za živali, rastline in za nas.

Z drugimi besedami to pomeni, da je človek ustvarjen tako, da sme uporabljati samo sadje in zelenjavo, ribe in nižje vrste živali, morda še ptiče in kokoši, če so naravno hranjene. Raziskava je v teku.

Vsa uvožena zelenjava, sadje in poljščine imajo prav tako bistveno previsoke BK nivoje škodljivih BIOenergij. Zato živijo vegetarijanci v veliki zmoti.

Prav tako morajo hrano prečistiti visokih nivojev škodljivih BIOenergij, ki jih hrana pridobi pri transportu in zaradi BK škodljive embalaže. V nasprotnem niso dosegli prav ničesar.

Večina hrane vsebuje namreč maksimalne BK nivoje škodljivih BIOenergij (L384). Vse te BIOenergije se direktno vnašajo v naše telo. Te škodljive BIOenergije lahko iz telesa odstranimo le po metodi G-ALFA 1,2,3,4.

Ker so v hrani tudi škodljive kemične substance, se nam zaradi tega skrajša življenjska doba. Večina bolezni nastane zaradi kemičnih substanc, ki so v hrani, pijači in zdravilih ter zaradi vpliva BETA žarkov ter statične in dinamične BIOkibernetske transformacije BK nivoja L384.

To je osnovni razlog, da sem to opredelil kot izvor BIOterorizma. Pri tem nastane ogromna posredna gospodarska škoda, ki je zanesljivo dokazljiva po merilni metodi G-ALFA. Tu je medicina temeljito zatajila.

Posledica uporabe BK izredno škodljive hrane, pijač in zdravil je eden od velikih izvorov vseh naših bolezni psihe in telesa. To je pravi BIOterorizem brez primere. Ne vidite, ne slišite, ne čutite pravočasno, posledice so pa grozovite. Vse te fenomene lahko zdaj z merilno metodo G-ALFA zelo enostavno odkrijemo, z metodo G-ALFA 1,2,3,4, pa pravočasno saniramo.

Marsikaj lahko saniramo po metodi G-ALFA 1,2,3,4. Zato je še kako pomembno, da se BIOkibernetsko uredi delovni in bivalni prostor po slovenski metodi G-ALFA. Vsako stanovanje mora postati zdravilni gaj. V vsakem stanovanju, gostilni morajo biti označeni ALFA žarki, ki so ustrezno vzdrževani. Potem pa naj uporabnik sam prečisti hrano, če to želi ali pa naj propada, samo naj to tudi SAM PLAČA.

Grafični prikaz stanja BIOsistema

Ta omogoča bolj enostavno predstavo o našem BIOsistemu.

Kompletni grafični prikaz obsega 5 grafikonov in tabele. Tabele so prepisane iz merilnih listov.

Meritve, napisane v merilnem listu, so izvedene v osnovnem merilnem polju in v razširjenem merilnem polju tako, da so tam, kjer so merilni podatki enaki napisani samo merilni sektorji.

V tabeli so navedene BIOkibernetske vrednosti (BK V.) in CILJ BK vrednosti (kakršni bi ti podatki morali biti).

V tabeli so tudi decimalne vrednoti (D.V.), ki so preračunane po tabeli. Navedene so meritve v osnovnem merilnem polju in v poenostavljenem merilnem polju.

Tudi tu je kolona za BIOkibernetske vrednosti in decimalne vrednosti. Poleg tega je še opis, ki informativno pove, na kaj vplivajo BIOenergije, ki so navedene v posameznem merilnem sektorju 33. dimenzije (glej merilni list rokopis). Ti podatki so sicer informativni, vendar se zaenkrat kar dobro pokrivajo z medicinskimi diagnozami.

V grafičnem prikazu (GRAF 5) je navedena tudi predispozicija za pravilno odločanje (PPO). To je izjemno pomemben BIOparameter, ki nam ga posreduje Superinteligenca S-ALFA in je preračunan iz celotnega algoritma glede na informacije, ki so zbrane v 33 dimenziji za vsak BIOsistem na Zemlji.

Zanimiv je pri nekaterih strokovnih problemih, kjer ne moremo oceniti kateri doktor, znanstvenik ali politik ima prav. Komu lahko verjamemo, zaupamo in na koga se lahko dolgoročno zanesemo.

Dolgoročna predispozicija BIOsistema

Za dolgoročno predispozicijo BIOsistema moramo ugotoviti kakšni so BIOparametri v merilnih sektorjih v 33 dimenziji. To so S1 do S33. V merilnem listu so navedene prve opredelitve, kakšen pomen ima posamezni merilni sektor.

Navajam samo najpomembnejše ugotovitve:

1. S1 do S4 predstavljajo škodljive BIOenergije, ki pridejo v telo skozi kožo.

2. S5 do S10, S12, S13, S16, S17, S19, S20 so merilni sektorji, kjer lahko izmerimo zdravilne BIOparametre.

3. S11 daje predispozicijo vpliva G-BETA BIOtehnologije.

4. S14 pove, kaj se potencialno dogaja z našim zdravstvenim stanjem.

5. S15 pove, kaj se potencialno dogaja z našim vedenjskim vzorcem.

6. S18 pove, kako visoki so naši škodljivi možganski BK nivoji.

7. S21 opredeli našo genetsko problematiko

8. S22 do S24 so škodljivi BIOparametri, ki nam poškodujejo organe trebušne votline.

9. S25 kaže na problematiko obsevanja telesa s tehničnimi sevanji medicine in narave.

10. S26 je predispozicija za problematiko hormonskega sistema oz. nekaterih žlez.

11. S27 predstavlja dolgoročno prognozo za problematiko krvi, ožilja in neposredno spremljajočih organov.

12. S28 kaže usposobljenost imunskega sistema.

13. S29 do S31, S33 kaže naš status v 33 dimenziji.

14. S32 kaže dolgoročni škodljiv status vpliva G-BETA BIOtehnologije.

Kako ugotovimo, kakšna je dolgoročna BK prognoza?

1. Če so BIOparametri v merilnem sektorju S29, S30, S31 in S33 višji od BIOparametrov v merilnem sektorju S5 do S10 se nahajamo v fazi BIOkibernetske sanacije našega BIOsistema. Po domače povedano, nivo zdravja narašča, ker se nam povečuje odpornost našega telesa, ki ga imenujemo imunski sistem, staranje se zaustavlja itd.

2. Dolgoročna prognoza je neposredno odvisna od velikosti in kombinacije vseh BIOparametrov, ki nastopajo v 33. dimenziji. Zato je potrebno od primera do primera analizirati celotno problematiko.

3. Dolgoročna prognoza je torej generalno opredeljena tako, da BK zdravje narašča, pada ali miruje.

4. Kakšni so trendi za posamezno situacijo pa povedo absolutne BK merilne vrednosti, ki se gibljejo od A001 do L384 (168 merilnih delcev).

5. Statistični podatki so pokazali, da s pomočjo medicinske doktrine relativno pozno ugotovimo fizikalno medicinsko diagnozo. Mnogo boljši diagnostični rezultati so le pri zdravnikih, ki imajo odličen BIOsistem.

Razlogi za izdelavo BIOanalize 1128 BIOparametrov

BIOanaliza 1128 BIOparametrov kaže izvor vseh naših problemov, kako problematika nastaja in kako poteka BIOkibernetska sanacija. Zato bi bilo smotrno, da jo jemljemo kar se da resno. BIOkibernetska problematika nastaja počasi, tudi do 30 let in več, preden lahko posamezen bolezenski problem medicina dovolj zanesljivo opredeli. Do takrat smo prepuščeni raznim napravam in bistveno premalo preizkušenim zdravilom, ki jih je na trgu vse polno, ki nič ne zdravijo ampak povzročijo, da zamudimo nujno in pravo medicinsko pomoč, ki jo lahko opredelimo z BIOtehnologijo G-ALFA.

Človek se mora roditi zdrav in zdrav tudi umreti. Bolezni, nesreče, nasilje, mamila, alkoholizem, terorizem in vojne so posledica BIOkibernetske poškodbe psihe voditeljev cerkvene in civilne družbe preteklih rodov in posledično tudi nas samih po metodi G-BETA.

V bistvu gre za nedodelan vzgojni in družbeni sistem v katerem živimo. Človek v svojem razvoju ni znal opredeliti kaj so ALFA in BETA žarki, njihovo delovanje in posledice za celoten zemeljski rod, ki je sestavljen iz ljudi, živali, rastlin in zemlje in je povezan v neločljivo celoto. Vse skupaj nadzoruje in gradi Superinteligenca S-ALFA preko mehanizma BETA in ALFA žarkov.

Človek, v svoji veliki želji, da bi čimprej odkril vrsto pomembnih zdravil, za vse večje zdravstvene probleme naše civilizacije pozablja, da je izvor življenja dosti bolj zahtevna zadeva, kot nas uči moderna znanost in tehnologija.