Utemeljitev uporabe G-ALFA BIOtehnologije proti BIOkibernetskemu kriminalu, BIOterorizmu in terorizmu. 

Poznavanje in uporaba vrhunske BIOtehnologije G-ALFA omogoča BIOkibernetsko sanacijo vsakega BIOsistema, ki je bil vzgojen in generiran po metodi G-BETA. To je sistematična uporaba BETA smrtnih žarkov ter škodljive statične in dinamične BIOkibernetske transformacije.

Uporaba škodljive G-BETA BIOtehnologije sistematično siromaši večino Zemeljskega prebivalstva, BIOsistemom pa povzročajo težke poškodbe, ki se kažejo tako kratkoročno kot dolgoročno.

Na lokaciji BETA žarka se vrši BIOkibernetska dematerializacija, ki se na cestišču kaže kot izginevanje materiala. Vsaka luknja v asfaltu nastane zaradi delovanja BETA smrtnega žarka. Če se v takem žarku nahajamo pretežni del dneva in to počnemo dan za dnem, potem se nekega dne zgodi da zbolimo, lahko nastopi infarkt, možganska kap, samomor, ali nesreča.

Vsi samomori se zgodijo v BETA smrtnih žarkih. Samomor je težka poškodba psihe, ki jo povzroči sistematična uporaba G-BETA BIOtehnologije. Uporaba se izvaja s pomočjo poškodbe naše podzavesti. Vsi ti fenomeni so zdaj merljivi.

Končna posledica je intelektualni in gospodarski propad, ki ga spremlja zelo visoka stopnja revščine na celotnem področju. Tam kjer področja BIOkibernetsko niso sanirana in če nastopajo še ekstremno slabi BIOkibernetski pogoji nastanejo puščave.

Kako to ugotovimo?

Merilna BIOtehnologija G-ALFA omogoča ugotavljanje BIOkibernetskega stanja vsakega BIOsistema. Posledice delovanja ALFA in BETA žarkov ugotovimo tako, da izmerimo njegovih 1128 BIOparametrov. Meritev lahko izvršimo že na osnovi fotografije (fotografija, kot za osebno izkaznico). Vsi BIOkibernetski podatki zemeljskih BIOsistemov so shranjeni v treh bazah podatkov. Te baze se nahajajo v 7., 13., in 33. dimenziji. Dostop ima vsak Zemljan, ko si pridobi BK možganske nivoje, ki to omogočajo.

Vedeževalci imajo dostop do 7. dimenzije in se vzgajajo po metodi G-BETA. Njihovo možganski BK nivoji so minimalni (A001, to je 1. stopnja po BIOkibernetski lestvici) in so popolno nasičeni s škodljivimi BIOenergijami.

Do 33. dimenzije, kjer so prave informacije ima dostop le oseba, ko doseže maksimalne možne možganske BK nivoje ( L384, to je 12. stopnja po BIOkibernetski lestvici) in se vzgaja po metodi G-ALFA.

Vsi današnji vrhunski športniki, šahisti, BILL CLINTON, KOFI ANAN itd. imajo običajno možganske nivoje okrog E0 to je 5 . stopnja po BIOkibernetski lestvici.

Ko doseže športnik možganske BK nivoje L384, doseže maksimalno možno, vrhunsko psihofizično kondicijo. Takrat so tudi njegovi športni rezultati vrhunski.

Na sledečih diagramih je primerjava dveh BIOsistemov, eden je nastal zaradi uporabe škodljive G-BETA BIOtehnologije, drugi zaradi uporabe zdravilne G-ALFA BIOtehnologije:

Slika 1.  Generacija BIOsistema po G-BETA BIOtehnologiji:

Slika 2.  Generacija BIOsistema po G-ALFA BIOtehnologiji

Slika 3.  BK temperatura in zasvojenost

Slika 4.  BK zdravje in BK kriminal generiran po G-ALFA in G-BETA BIOtehnologiji

Slika 4. Grafični prikaz BIOsistema v osnovnem merilnem polju D13

Slika 5 Grafični prikaz BIOsistema v razširjenem merinem polju D33.

Slika 6 Predispozicija za pravilne poslovne in druge odločitve PPO

Slika 6. Potek življenja v odvisnosti od ALFA in BETA žarkov 

Opombe:

1. V grafičnem prikazu so navedeni mejni podatki, ki jih lahko dosežejo BIOsistemi po G-ALFA ali G-BETA BIOtehnologiji.

2. Po G-ALFA BIOtehnologiji pridobljen vrhunsko usposobljen BIOsistem pomeni, da je oseba sistematično uporabljala ALFA žarke, metodo G-ALFA 1,2,3,4, uporabljala BIOkibernetsko prečiščeno hrano, pijačo in zdravila, da ima delovne in bivalne prostore urejene po metodi G-ALFA, da ima dobre misli, dobra dejanja, dobro življenjsko filozofijo, ki je v skladu z vrhunsko etiko in moralo po logiki Superinteligence S-ALFA. Taki ljudje so pravi voditelji države, vlade, stranke, parlamenta, firme, družine, religije in verskih skupnosti.

3. Po G-BETA BIOtehnologiji pridobljen BIOsistem pomeni, da je oseba sistematično uporabljala BETA smrtne žarke, živi v delovnem in bivalnem okolju, ki je zgrajeno po metodi G-BETA. To pomeni, da leži in dela v BETA smrtnih žarkih, izpostavljen je visoki škodljivi statični in dinamični BIOkibernetski transformaciji štirih škodljivih BIOenergij. Oseba nosi škodljive obeske, s katerimi povzroča visoko DŠBKTR, meditira ali moli v BETA smrtnih žarkih, uporablja hrano, pijačo in zdravila, ki so polna škodljivih BIOenergij. Taka oseba deluje kot BIOrobot sedme uničevalne Superinteligence G-BETA in je dober material za izvajanje črne magije, raziskuje in ustvarja produkte za sistematično in zahrbtno uničevanje BIOsistemov na Zemlji, odkriva okolju nevarne tehnologije, kemične strupe, genetsko degenerirane proizvode, izjemno nevarna zdravila itd. Take BIOparametre imajo izdelovalci BK nevarnih oblik nakita, mobilnih telefonov, avtomobilov, programskih virusov, škodljivih zgradb, tunelov, aparaturne in programske opreme, ki vsebuje polno skritih napak. V skrajnih razmerah lahko postanejo pedofili, morilci, kriminalci, težki psihosomatski bolniki, prenašalci vseh virusnih obolenj, bolniki z AIDS, BSE, TUMORJI, prostitutke, pedri, kanibali in TERORISTI samomorilci. Uporaba G-BETA BIOtehnologije pomeni degeneracijo družbenega sistema in njegovih vrednot, povečuje razlike med bogatimi in revnimi. Taki ljudje ropajo zemeljsko bogastvo z namenom uničevanja življenja na Zemlji. Končni rezultat je vedno enak, pomeni propad družbenega sistema in njegovih vrednot ter celotne civilizacije.

4. Večina prebivalcev našega planeta ima BIOparametre, ki se nahajajo nekje med obema skrajnostima.

5. Mejne BIOparametre lahko doseže človek tudi ob rojstvu. V času svojega življenja jih lahko zamenja v obeh smereh. Temu primerne so tudi posledice za njega in za njegovo okolico. Podrobnosti so navedene v opisu BIOkibernetskih parametrov. Ko oseba doseže mejne vrednosti BIOparametrov je potreben določen čas, da postanejo ti BIOparametri aktivni. Ker se neprestano gibljemo po ALFA in BETA žarkih ter v škodljivi ali zdravilni BIOklimi, sprejemamo škodljive in zdravilne Bioenergije preko hrane pijače in zdravil, se BIOparametri osebe neprestano spreminjajo.