Dinamična škodljiva BIOkibernetska transformacija 

Dinamična škodljiva BIOkibernetska transformacija je izvor BIOkibernetskega kriminala. Povzročajo ga ljudje, ki nosijo na sebi BK škodljive predmete ( nakit, dodatki na obutvi in obleki, škodljivi predmeti s katerimi prečkamo ALFA ali BETA žarke itd).

Ljudje, ki to počno, se v večini primerov tega ne zavedajo. Običajno so to darila oseb, nagradne skulpture ( gospodarska zbornica Slovenija deli izjemno nevarne oblike za najboljšega direktorja leta itd.). Osebe, ki predmete nosijo so žrtve ljudi, ki imajo že zelo BIOkibernetsko poškodovano psiho in telo. Samo taki ljudje zberejo BIOkibernetsko nevarna darila. Tako se širi BIOkibernetski kriminal tudi preko dinamične BKTR.

Zelo visoko stopnjo dinamične škodljive BIOkibernetske transformacije (DŠBKTR) povzročajo tovorna vozila in nekateri avtobusi ter specialna vozila in priklopniki.

DŠBKTR povzroča zniževanje zdravilne BIOklime na celotni trasi avtocest. Vsi industrijski objekti in njihovi uporabniki, ki ležijo ob avtocestah in drugih prometnicah, (vlak), so izpostavljeni visoki ŠDBKTR.

V tem fenomenu leži edina prava in velika možnost za polnjenje državne blagajne. Zakaj bi dovoljevali prevoz škodljivo oblikovanih vozil po naših cestah, če si s tem povzročamo veliko posredno gospodarsko škodo. Ta se kaže v nižji produktivnosti in slabših poslovnih odločitvah.

Ta fenomen je eden pomembnih dokazov, da moramo vse zgradbe v okolici avtocest in drugih prometnih povezav Biokibernetsko zaščititi z BIOkibernetskimi stebri.

Na teh stebrih se potem DŠBKTR zaustavi. Zgradbo se v bistvu BIOkibernetsko izolira od zunanjih vplivov.

Ko se nahajamo znotraj BIOkibernetsko zaščitene zgradbe, lahko povzročamo notranjo DŠBKTR, če uporabljamo škodljive predmete, kot na primer škodljivo oblikovane mobilne telefone.

DŠBKTR je zato eden najbolj potuhnjenih fenomenov BIOtehnologije G-BETA.

BIOanaliza 1128 BIOparametrov omogoča ugotavljanje tega fenomena preko BIOparametrov P13.

Temu fenomenu se lahko pravočasno izognemo tako, da občasno ( v okviru sistematskega pregleda) ugotovimo tudi BIOkibernetsko stanje posameznega BIOsistema.

Zakaj to še enkrat poudarjam?. Zato, ker je izjemno pomembno, da imajo ljudje, ki se ukvarjajo z dolgoročnim načrtovanjem prostorske in industrijske tehnično tehnološke problematike urejeno psiho in telo po metodi G-ALFA. Posebej je pomembno, da so BIOkibernetsko zaščiteni, da imajo BK urejene svoje delovne in bivalne prostore in da zdravo živijo.

To pomeni, da morajo profesionalno obvladati BIOtehnologijo G-ALFA.

Za povzročanje BIOkibernetskega kriminala dobivajo taki ljudje celo mednarodne in Prešernove nagrade in druga priznanja. Postavljajo BIOkibernetsko izjemno nevarne stebre koničaste oblike z dobrim namenom, da zdravijo Zemljo, pa povzročajo visoko stopnjo BIOkibernetskega kriminala. Tak steber je nasproti Ljubljanskih mlekarn, v Arboretumu jih je nekaj in na lokaciji BIOtehnične fakultete v Ljubljani. Vsi ti stebri se nahajajo natančno v BETA smrtnem žarku maksimalnega BK nivoja L384. To je dvanajsta, maksimalna stopnja po BIOkibernetski lestvici.

Dinamična BIOkibernetska transformacija na cestah

Največjo DŠBKTR povzročajo vozila BK nepravilnih oblik, BK škodljiv nakit inBK škodljivi obeski v avtomobilih.

Izjemno visoka dinamična ŠBKTR je eden od razlogov za nastanek prometnih nesreč.

Obesek v obliki sladoleda povzroča dinamično zdravilno BIOkibernetsko transformacijo (rahlo pozitivno) .

Izjemno visoka dinamična ŠBKTR je eden od razlogov za nastanek psihosomatske problematike, prometnih nesreč in bolezni. Na fotografijah so predmeti, ki to povzročajo.

Najbolj skrito delovanje je prav škodljiva dinamična BIOkibernetska transformacija, ki jo povzroča nakit. Primerjamo jo lahko samo še z radioaktivnim sevanjem. Ne vidi se, ne sliši se, samo strahotne posledice pušča na naši psihi in telesu. Pri tem fenomenu, ki deluje kot izvrstno BIOkibernetsko mamilo se še počutimo tako. Polni smo energije, običajno škodljive BIOenergije. 

Deluje samo takrat, ko se ženska, polna škodljivega dragocenega nakita, diamantov in drugih predmetov, nahaja na lokaciji BETA žarka. Takrat dobijo BK impulz, paket škodljivih BIOenergij vsi v njeni bližnji in daljni okolici. Samo pol metra se premakne in tak paket izgine in ni več dokazljiv. Posledice pa ostanejo in se jih mnogo težje rešimo. Tudi to se imenuje BIOkibernetski kriminal. 

BIOkibernetska analiza je pokazala, da je vzrok nasilja v družinah dostikrat tudi ta fenomen. In če taka oseba sedi v avtu povzroča posredno nevarnost za prometne nesreče. 

BIOkibernetski kriminal povzročajo BETA žarki ter statična in dinamična BIOkibernetska transformacija, BK škodljiva hrana, pijača in zdravila. Ta fenomen odkrijemo tako, da izvršimo BIOanalizo 1128 BIOparametrov, v kateri vse to piše. V BIOanalizi je zapisan natančen vzrok njegovega nastanka in prognoza posledic.