G-ALFA in G-BETA BIOtehnologija

Pretekli rodovi so uporabo BETA smrtnih žarkov razvili do podrobnosti. Iz tega se je razvila škodljiva G-BETA BIOtehnologija. BIOfizika 7., 13., in 33. dimenzionalnega prostora natančno opredeljuje tudi delovanje zdravilne G-ALFA BIOtehnologije. Posledice te zmotne teorije in prakse nosi v celoti naš rod, naša civilizacija.

Razlika med obema BIOtehnologijama je sila preprosta in jasna

1. Sistemska uporaba BETA smrtnih žarkov se imenuje G-BETA BIOtehnologija, sistemska uporaba ALFA življenjskih žarkov pa G-ALFA BIOtehnologija.

2. Razlika med obema BIOtehnologijama je zelo velika. BETA žarki uničujejo naš genetski, hormonski in imunski sistem, uničuje našo psiho in telo, povzročajo vse bolezni, vse naše probleme ter duhovno impotenco. ALFA življenjski žarki naš genetski, imunski in hormonski sistem obnavljajo in gradijo naprej, omogočajo večno zdravje in vrhunsko psihofizično kondicijo, omogočajo pravi duhovni razvoj vsakega BIOsistema, duhovno potenco.

3. BETA žarki povzročajo škodljivo statično in dinamično BIOkibernetsko transformacijo (ŠBKTR), ALFA žarki pa zdravilno (ZBKTR). ŠBKTR povzroča primarni začetek BIOkibernetskega kriminala, ta povzroča BIOterorizem, ki se v najslabših pogojih razvije v bolezen psihe in telesa, terorizem, nasilje, kriminal, vojne.

4. ALFA žarki po metodi G-ALFA 1,2,3,4, rešujejo vse naše probleme psihe in telesa, če to vrhunsko BIOtehnologijo zavestno in sistemsko pravilno vsakodnevno uporabljamo.

5. BETA žarki povzročajo vse naše težave, ker nam poškodujejo psiho in telo. Nepravilna, podzavestna ali zavestna uporaba BETA žarkov generira statično in dinamično BIOkibernetsko transformacijo. Do določene faze občutkov na nas delujejo kot izvrstno BIOkibernetsko mamilo. Ta fenomen je povzročil, da smo v medicini, znanosti in umetnosti prišli do povsem napačnih metod, postopkov, napačne in okolju neprijazne tehnologije, skratka, prišli smo do tega, da življenje na svetu sistematično in ob podpori zakonov, uničujemo.

Odličen primer zablode naše znanosti in medicine, ki vse bolj prodira v našo zavest, je uporaba akupunkture in homeopatije, ki sta zakonsko že opredeljeni v zahodni Evropi. To je v večini primerov tipičen primer delovanja črne magije. Obe metodi namreč nič ne zdravita. S pomočjo obeh samo zamudimo pravočasen poseg medicine. Delujeta namreč kot BIOkibernetsko mamilo.

Povsem enako je z večino azijskih metod za »zdravljenje«, meditacijo in drugo. Čakre so vrhunski rezultat izjemno nevarne G-BETA BIOtehnologije, ki vse bolj preplavlja svet. Nobena od teh metod ne upošteva in tudi ne loči ALFA in BETA žarkov. Ta ločitev in natančna opredelitev, ki iz tega izhaja, sta bistveni za pravilno razumevanje življenja na Zemlji v celoti.

Še hujši primer je meritev BIOsistema s pomočjo Kyrlijanove kamere, ki ga izvaja Fakulteta za računalništvo v Ljubljani. Po podatkih iz njihove spletne strani je bila na podlagi te raziskave narejenih vrsta diplomskih nalog. Zmotna opredelitev ima lahko katastrofalne posledice in uzakonitev BIOterorizma. Dokazujejo namreč, da je dobro slabo in slabo dobro.

Po tej poti se da sicer zmotno dokazati, da moremo problematiko, ki je posledica velikih zablod preteklih rodov naše civilizacije, reševati fizikalno. To je sicer popolni absurd, kar dokazujem z merilno BIOtehnologijo G-ALFA. Ta absurd, ki je zakonsko sicer posredno že opredeljen, ameriška kemijska in farmacevtska industrija s pridom uporablja za sistematično uničevanje življenja na Zemlji.

Slej ko prej bo stegnila svoje roke tudi po Leku in Krki, tej naši edini bazi, ki bi se lahko uprla neumnostim reševanja BIOkibernetske problematike s fizikalnimi in kemičnimi sredstvi. Kar nekaj njihovih zdravil postane vrhunske kvalitete, ko jih BIOkibernetsko obdelamo in zdaleč presegajo kakovost podobne substance ameriške proizvodnje.

Meritve večdimenzionalnega prostora, BIOenergij različnih nivojev in dimenzij, ki tečejo po svetu in tudi na slovenski Fakulteti za računalništvo, kamor bazično, gledano s strani naprave tudi spada, so izjemno pomembna zadeva.

Norčevanje iz nje v sestavku izpod peresa Delovega novinarja, ki je bil objavljen pred ca. letom dni v rubriki ZNANOST, dobiva zdaj povsem druge dimenzije.

Raziskava vpliva BIOenergij na naš BIOsistem vseeno ni tako naivna, kot to izgleda na prvi pogled. Prav lahko se izcimi v zakon, ki bo v zmoti tudi pri nas uzakonil BIOterorizem. Zadeva ni daleč od tega. Hrvaška je že dala soglasje (uzakonila) za delovanje črne magije. To je sistemska uporaba BETA smrtnih žarkov za zdravljenje najtežjih bolnikov.

Velike motnje, ki vplivajo na naš BIOsistem s strani BETA žarkov in statične ter dinamične BKTR povzročijo napako tudi pri meritvi s Kyrlianovo kamero. Tako bi lahko bile tudi vse opredelitve, ki so navedene na spletni strani Fakultete za računalništvo in ki izhajajo iz te raziskave, povsem napačne.

Le sistemska uporaba BIOtehnologije G-ALFA omogoča pravilno meritev Kyrlianove fotografije. BIOenergije lahko merimo in ločimo le v BIOkibernetsko zaščitenem prostoru, znotraj zdravilnega BIOkibernetskega poligona ( ZBKP), izdelanega po metodi G-ALFA. Ta deluje podobno, kot FARADAYEVA kletka za zaščito proti motnjam, ki jih povzroča elektromagnetno sevanje.

Meritev Kyrlianove fotografije v BIOkibernetski kletki (analogija s FAREDAYEVO kletko), predstavlja neizpodbiten dokaz, do katerega sem prišel ob analizi rezultatov meritev BIOenergij v predmetu.

Ugotavljali smo, ali se lahko s to kamero izmeri zdravilne BIOenergije v BIOkibernetskih zaslonkah, ki so namenjene zdravljenju glavobola in BIOkibernetski zaščiti pred vplivom visoke statične in dinamične BIOkibernetske transformacije, ki se preliva po našem planetu.

V kombinaciji z BIOLASERJEM in sistemsko uporabo BIOtehnologije G-ALFA pa omogočajo BK zaslonke tudi bistveno večjo varnost v prometu.

BK zaslonke so odličen pripomoček za dokazovanje izvora bolečin, ki jih povzročajo BETA žarki in škodljiva statična in dinamične BIOkibernetska transformacija štirih škodljivih BIOenergij.

Bolečine medicina sicer zdravi s pomočjo analgetikov in z drugimi, za BIOsistem izredno nevarnimi farmacevtskimi proizvodi. Z njimi izvor bolečin sicer odstrani, ne zaveda pa se, da s tem povzroča ogromno posredno in neposredno škodo BIOsistemom in celotnemu gospodarstvu.

Osnovna medicinska zmota zdravljena glavobolov in drugih bolečin je v tem, da s kemičnimi sredstvi uničuje BIOkibernetske možganske nivoje. Ti pa so nujno potrebni za kakršno koli hitro in učinkovito zdravljenje katerekoli bolezni.

Bolečina je alarmni sistem naše podzavesti, ki nas opozarja, da se v z nami nekaj dogaja, kar se ne bi smelo. Izvor je lahko v naši okolici ali pa smo v telo sprejeli škodljivo hrano, pijačo ali zdravila. V obeh primerih je izvor posledica uporabe škodljive G-BETA BIOtehnologije, ki jo moramo kazensko preganjati. Povzroča namreč BIOkibernetski kriminal, BIOterorizem in terorizem.

Rezultati meritev s Kyrlijanovo kamero merjeno v BIOkibernetski kletki ( podobno, kot je to Faradayeva kletka) so sledeči:

Slika 1

Na sliki 1 je BK zaslonka BIOkibernetsko neobdelana. V njej so škodljive BIOenergije sedme dimenzije maksimalnega BK nivoja L384, to je 12. stopnja po BIOkibernetski lestvici. Večina materialov ima tako, izredno škodljivo BIOkibernetsko strukturo, tudi zlato in drage kovine.

 

Slika 2

Na sliki 2 je BK zaslonka prečiščena po metodi G-ALFA 1,2,3,4. Iz materiala so odstranjene vse škodljive BIOenergije in vpisane zdravilne. Vseh za naš BIOsistem škodljivih BIOenergij se sicer po tej metodi ne da odstraniti, je pa metoda pomembna zato, ker jo lahko uporablja popolnoma vsak Zemljan in za njeno uporabo ni potrebno imeti vrhunskih BIOkibernetskih sposobnosti.

 

Slika 3.

Na sliki 3 je BK zaslonka, iz katere so zbrisane vse BIOenegije po metodi G-ALFA 1,2,3,4, AP02. Vse BIOenergije v 13. dimenziji imajo vrednost A0, v 33. dimenziji pa imajo statusno vrednost B096. Ta pove, kaj lahko še storimo naprej.Tu se jasno vidi, ali gre za napako instrumenta, ki jo je treba z nadaljnjimi raziskavami odstraniti, ali pa gre za identifikacijo BIOkibernetskega nivoja B096, ki je vpisan v BK zaslonke kot statusna informacija. Bistvena pri tem je ugotovitev, da lahko s fizikalnim instrumentom dokazujemo prisotnost BIOenergij višjih dimenzij, da moremo samo s pomočjo merilne BIOtehnologije G-ALFA izdelati instrument, ki bo popolnoma pravilno meril absolutne vrednosti vsebovanih BIOenergij v prostoru, BIOsistemih, v materialih, hrani, pijači in zdravilih, da je to revolucija za vso svetovno medicino, znanost in BIOtehnologijo, najbrž ni treba posebej poudarjati.

Slika 4

Na sliki 4 je BK zaslonka, v kateri so vpisane zdravilne BIOenergije maksimalnega zemeljskega BK nivoja L384, po metodi G-ALFA 1,2,3,4, AP09. Metoda AP09 pomeni preklop ALFA žarka na druge projekte, da lahko s pomočjo njih in Superinteligence S-ALFA vpišemo zdravilne BIOenergije najvišje možne vrednosti L384 v za to primerno podlago. Na sliki je BIOkibernetska zaslonka za našo BIOkibernetsko zaščito. Podlaga so lahko hrana, pijača in zdravila, vrhunske BIOkibernetske kvalitete. Kako tako kvaliteto dosežemo, zdaj vemo.

Zgornje štiri slike dajo dovolj zanesljiv dokaz:

1. Na slikah so štirje tipi BK zaslonk z različnimi BIOenergijami, vpisanimi po metodi G-ALFA.

2. Kyrlianova kamera je zaznala spremembe BIOenergij. To se vidi po jakosti korone.

3. Pravilno sliko dobimo le takrat, ko se naprava nahaja v BIOkibernetski kletki. Ime je povzeto po Faradayevi kletki, ki jo vsi dobro poznamo. To je v bistvu osnovna celica BIOkibernetskega poligona. Osnovna BIOkibernetska kletka je v bistvu osnovna BIOkibernetska zanka. To je ALFA žarek, okoli katerega so vsi BETA žarki preklopljeni v S-ALFA žarke 33. dimenzije. Premer take BKZ je do 4,24 metra.

4. Merjenec mora biti v enem od S-ALFA žarkov 33. dimenzije, da dobimo pravilen merilni rezultat.

5. Kyrlianova kamera v bistvu dokazuje obstoj BETA, ALFA in S-ALFA žarkov. S pomočjo metod, ki jih omogoča BIOfizika 7., 13., in 33. dimenzionalnega prostora, je obstoj BIOenergij zdaj tudi fizikalno dokazljiv.

6. Zdaj je dovolj zanesljivih fizikalnih dokazov, da se lahko začnejo tudi znanstvene organizacije resno in profesionalno ukvarjati z nadaljevanjem raziskav ALFA in BETA žarkov, ter statične in dinamične BIOkibernetske transformacije.

Kako naprej?

Bolezni nastanejo izključno zaradi delovanja BETA žarkov in škodljive statične in dinamične BIOkibernetske transformacije ter zaradi kemičnih in drugih dodatkov vodi in hrani. Živalim še vedno dodajamo pri krmi kemične dodatke, ki kravam sicer malo povečujejo mlečnost, vendar se BIOkibernetska kakovost mleka in mesa bistveno poslabša. BIOkibernetsko poškodovano hrano, pijačo in zdravila lahko zanesljivo opredelimo kot BIOterorizem. Ta povzroči, da preko poškodbe genetskega sistema BIOsistema slej ko prej pride do nastanka BSE.

Tudi živalim moramo urediti hleve po metodi G-ALFA, če hočemo imeti zdravo in visoko kakovostno hrano, ki jo bomo lahko brez omejitev izvažali. Zato mora BIOtehnologija G-ALFA čimprej priti v uporabo tudi v kmetijstvu.

Zdaj poznamo metode, kako se BIOkibernetskemu kriminalu, ki je izvor vsem boleznim, mamilom in alkoholizmu ter BIOterorizmu na sploh, pravočasno in sistemsko izognemo.

Vse znanstvene raziskave na tem občutljivem področju do sedaj niso upoštevale obstoja večdimenzionalnih prostorov, ki jih religije obvladajo že tisočletja. Tu gre predvsem za sedmo, škodljivo dimenzijo v kateri nastopajo BETA žarki. Večina meni, da obstajajo vodni tokovi, zmajeve črte in da se lahko vpliv žarkov odstrani s

fizikalnimi sredstvi. Zmotno nekateri postavljajo škodljivo oblikovane kipe in kamne v BETA smrtne žarke, misleč, da zdravijo Zemljo.

Mnogi prodajajo razne obeske, BIO odeje, vodne postelje, ovratnice, ki grejejo, kozmodisk, razne trakove, nakit in kamenine BK zelo škodljivih oblik. Vsi ti pripomočki delujejo po principu škodljive BIOkibernetske transformacije, ko z njimi prečkamo BETA žarke. Njihovi učinki delujejo namreč kot izvrstno BIOkibernetsko mamilo, ki ga povzročajo škodljive BIOenergije sedme dimenzije, zdravijo pa nič.

Medicina se lahko zdaj temeljito loti odkrite problematike, pa bo blagajna zdravstvenega zavarovanja zelo hitro polna. Le tako bodo podani temeljni pogoji za bistveno povečanje plač zdravstvenega osebja in blaginje celotne slovenske populacije.

 Legenda:

1. Osnova G-ALFA BIOtehnologije je uporaba ALFA življenjskih žarkov.

2. Osnova G-BETA BIOtehnologije je uporaba BETA smrtnih žarkov.

3. ALFA žarek okoli katerega je tri do sedem BETA žarkov predstavlja odprto BIOkibernetsko zanko (OBKZ)

4. Po metodi G-ALFA lahko sprožimo postopek, da Superinteligenca S-ALFA, ki nadzoruje celotno življenje na Zemlji, BETA smrtne žarke izključi. Nastane zaprta BIOkibernetska zanka (ZBKZ).

5. Statična BIOkibernetska transformacija nastopi ko v žarke postavimo predmete (izvor BIOkibernetskega kriminala).

6. Dinamična BIOkibernetska transformacija nastane, ko s predmeti prečkamo žarke ( izvor BIOkibernetskega kriminala).