ATI E&I d.o.o., SI 1000, Ljubljana Pod bresti 29, Republika Slovenija

Vrednotenje blaga in storitev ter sodno izvedeništvo

1. Breda Gorenc, univ. dipl. oec

Stalni sodni izvedenec ekonomske stroke

2. Slavko Gorenc, el. ing

Stalni sodni izvedenec elektrotehniške stroke

(elektronika, avtomatizacija, informatika)

Informacije dobite preko e-mail galfa@telemach.net ali na komercialni telefonski številki, : 090 4207 (185 SIT / min).

Zahtevke lahko sporočite na tel. odzivnik 01 2834831. Pritisnite tipko * in dobite takoj signal, po katerem lahko pustite sporočilo.