ATI E&I d.o.o., SI 1000, Ljubljana Pod bresti 29, Republika Slovenija

Dejavnost  firme

Avtomatizacija, Trgovina, Inženiring, Raziskave na področju BIO fizike večdimenzionalnega prostora, Svetovanje, Aktivacija zdravilnih gajev, SPA poligonov.

Poslovne informacije iz predmeta registracije družbe lahko dobite preko elektronske pošte.

 • Naročila, informacije, ponudbe: e-mail: breda.gorenc@telemach.net
 • Svetovanje, kontrola postelje in delovnega mesta na tel. št. 083829230, po predhodnem dogovoru preko e-pošte.
 • BIO analiza lokacije pred gradnjo objektov in infrastrukture.
 • BIO kibernetska sanacija objektov, infrastrukture, športnih objektov, gozdov, kmetijskih površin itd, po slovenski metodi S-ALFA.

Smo družinska firma z dolgoletnimi izkušnjami na področju prodaje, razvoja, avtomatizacije, trženja, tehničnega in finančnega svetovanja, vodenja inženiring poslov.

Odpiramo tudi povsem nova področja v okviru pilotskih projektov z vidika nove znanosti (BIF in MS VDP):

1. Pravilna gradnja objektov in infrastrukture, cestnega omrežja, energetskih objektov, vetrnih elektrarn, kmetijskih objektov in kmetijske infrastrukture itd.

2. Pravilno oblikovanje vsega kar stroka proizvaja ( otroške igrače, embalaža, steklenice, oblika notranje opreme, svetile, zgradbe, prevozna sredstva itd.

3.. Pravilna usmeritev krajinske arhitekture.

4. Nadzor nad vsemi proizvodi, ki so v prodaji.

5. Raziskave na področju BIO kmetijstva ( BIO hrana, pravilna lokacija sajenja dreves itd).

6. Analiza in BIO kibernetski AESTI vseh proizvodov za kakovost, ustreznost in zanesljivost z vidika nove znanosti, to je BIF in MS VDP.

V okviru osemletnega pilotskega projekta na področju BIO kibernetike, segment mejnega področja znanega, smo definirali novo znanost na področju BIO sistemov aktivne in pasivne inteligence na našem planetu.

Novo znanost sem opredelil kot BIO fiziko več dimenzionalnega prostora (BIF VDP) v katerem živimo in merilni sistem za večdimenzionalni prostor (MS VDP).

BIF VDP podrobno opredeljuje delovanje več dimenzionalnega prostora, to je 7, 13, 33, 53 in naprej do dimenzije neskončno.

Na področju BIOkibernetike smo postavili povsem nove pristope na področju raziskav, razvoja in proizvodnje zaščitnih sredstev proti škodljivemu delovanju BETA smrtnih žarkov in njihovega škodljivega sevanja na vse BIO sisteme aktivne (ljudje) in pasivne (živali, rastline, zemlja, bakterije, virusi, mikroorganizmi itd.) inteligence na našem planetu.

Do enostavne uporabnosti smo opredelili merilno BIO tehnologijo (MS VDP) in metode uporabe nove znanosti (BIF VDP), ki nam jo je posredovala Superinteligenca S-ALFA

V okviru realizacije pilotskih projektov smo odkrili izvor vseh bolezni telesa in psihe, izvor vseh problemov našega časa, tudi terorizma. Pilotski projekti za proizvodnjo prave BIO hrane so končani. Zdaj je na vrsti stroka in politika, da novo tehnologijo udejani v življenju, če želi gospodarski in kulturni razcvet Slovenije.

Vsa hrana iz uvoza je ekstremno škodljiva. Uničuje naše žleze, naš imunski, hormonski in genetski sistem (aktivne in pasivne inteligence).

Začeli smo s povsem novo dejavnostjo začeli s povsem novo dejavnostjo na področju BIOKIBERNETIKE, to je BIOkibernetsko urejanje bivalnih in delovnih prostorov, daljinsko BIOkibernetsko diagnostiko in analizo, šolanjem novih kadrov za področje BIOKIBERNETIKE ter prenos S-ALFA BIOtehnologije v šolstvo, znanost, medicino, religije in tehnologijo proizvodnje.

Da bi pospešili uveljavitev nove S-ALFA merilne BIOtehnologije, smo o novem odkritju obvestili Urad Republike Slovenije za standardizacijo in metrologijo ter urad RS za industrijsko lastnino. Z novim slovenskim odkritjem je seznanjena vlada in slovenski parlament ter vse politične stranke z namenom, da se sprejme ustrezni zaščitni zakon, ki bo urejal novo odkrito problematiko na mejnem področju znanega in zaustavil široko uporabo škodljive G-BETA BIOtehnologije, ki je temeljna tehnologija na našem planetu.

Neposredni rezultati uvajanja in uporabe nove slovenske G-ALFA BIOtehnologije bodo prinesli Slovencem hitrejši gospodarski napredek, visok nivo zdravja, zmanjšanje prometnih in drugih nesreč, preprečevanje uporabe alkohola in mamil ter zmanjšanje nasilja in kriminala. Odkritje jasno potrjuje neposreden in izredno škodljiv vpliv G-BETA BIOtehnologije na človekovo psiho in telo, ki je kriva za vse Zemeljske zablode, ki so se nabrale v naši zgodovini do današnjega dne.

Tehnično tehnološka dejavnost

Direktorica družbe, Breda Gorenc dipl. oec, stalni sodni izvedenec ekonomske stroke.

Prokurist firme: Alojz Slavko Gorenc, el. ing, samostojni raziskovalec, stalni sodni izvedenec elektrotehnične stroke

Program dela osnovne dejavnosti družbe:

 • Uvoz in izvoz blaga, storitev in tehnologije.
 • Nabava, prodaja, zastopanje in posredovanje v prometu živilskih in neživilskih proizvodov, storitev in tehnologije doma in v tujini.
 • Projektiranje, nadzorovanje in svetovanje pri zasnovi, izdelavi in uvajanju računalniških sistemov za visoko zahtevne tehnološke rešitve in avtomatizacijo.
 • Projektiranje, nadzorovanje in izvajanje del s področja elektro, telekomunikacijskih in računalniških naprav, instalacij in omrežij.
 • Inovacije, razvoj, izobraževanje, svetovanje in inženiring.
 • Svetovanje pri vodenju malih in velikih podjetij,
 • Vrednotenje tehnologije, blaga in storitev (sodno izvedeništvo iz področja ekonomije, elektrotehnike, avtomatizacije in informatike).