ATI E&I d.o.o., SI 1000, Ljubljana Pod bresti 29, Republika Slovenija

Cene, dobavni roki in plačilni pogoji za Slovenijo, za tujino in drugo

Posebna opomba!!!

1.Cene veljajo za prodajo na debelo. To so distribucijske tovarniške cene. Cene v ceniku ne vsebujejo poštnih stroškov, stroškov embalaže in pakiranja, zavarovanja pošiljke in bančnih stroškov.

2. Za prodajo na drobno dajemo priporočljive cene, ki jih dobite kot prilogo k distribucijski pogodbi.

3. Pošiljko, ki je plačana na osnovi predračuna dobavimo na našo pošto najkasneje v petih dneh po prejemu obvestila iz naše banke o izvršenem plačilu.

4. Pošiljko na osnovi naročila na telefonski odzivnik ++386 1 2834831 ali pisno ali preko e-pošte odpremimo po povzetju (za Slovenijo) na našo pošto naslednji dan po prejemu naročila ali najkasneje v roku pet dni.

5. Plačila predračunov in računov izvršite na:

IBAN št.: SI56 0204 5001 2056 806

BIC koda LJBASI2X

Nova Ljubljanjska banka, d.d.,

Trg republike 2

1520 Ljubljana

Obvestilo o plačilu sporočite na naš e-mail breda.gorenc@telemach.net

ali na tel/odzivnik: ++386 1 2834831

7. Pogoji dobave za tujino:

Dobite jih, kot prilogo k predračunu.