Bush - Chirac

BIOkibernetika odkriva velike prevare, ki jih povzročajo ljudje s poškodovanim BIOsistemom

Spor med Francijo in Ameriko v katerega je vpletena tudi naša nesrečna in nespametna zunanja politika že presega dober okus in zdravo pamet. Zdaj že vrabci čivkajo, da gre za veliko barabijo, ki nima s terorizmom prav nobene zveze in zna pripeljati celo do tretje svetovne vojne. Vojna, ki si jo BIOkibernetsko poškodovani voditelji ZDA (o čemer sem že pisal), tako želijo, zna vsekakor narediti ogromno gospodarsko in naravovarstveno škodo, ki bo povzročila več desetletno tlenje za povračilne ukrepe. Svetovna demokracija in družbeni sistem je zato na veliki preizkušnji.

Premier, gospod Tone Rop je na vso srečo še v zadnjem trenutku zaustavil slovenski koleselj, ki je drvel v prepad. Pa naj še kdo reče, da gre za političnega začetnika!Vsekakor se bo moral marsikoga otresti, če želi, da mu bo politični, gospodarski in socialni met uspel, Sloveniji pa bo s tem omogočil, da se bo hitro in učinkovito razvijala znotraj evropske skupnosti, ne da bi bili ogroženi njeni vitalni nacionalni interesi.

Bistvo spora je velika razlika v razumevanju življenja na Zemlji, ki vlada med Ameriko in Evropo. Ta vse bolj prihaja do izraza in se bo končala z velikim družbenim konfliktom. Terorizem, ki ga deklarira Amerika pri tem ne igra prav nobene vloge.

Izvor vsega zla na Zemlji je BIOkibernetski kriminal, ta povzroča BIOterorizem, ki se slej ko prej prelevi v nasilje, kriminal in terorizem.

Znano je, da na tem področji ZDA vodijo in ta fenomen v svoji duhovni impotenci po svetu tako ali drugače distribuirajo skozi filmsko industrijo, skozi BIOkibernetsko izjemno nevarno hrano, pijačo, zdravila in tehnologijo.

V bistvu gre za spor na področju razumevanje življenja in blagostanja ter pravilne distribucije naravnega bogastva, ki kaj hitro kopni. Gre za tihi in podzavestni spor na področju neke vrste intelektualne lastnine Evrope in Novega Krščanstva, ki se tu poraja v okviru BIOfizike 7, 13, in 33 dimenzionalnega prostora v katerem živimo od nastanka življenja na Zemlji in ki bo preplavil celotno Zemeljsko civilizacijo.

To razumevanje je pogojeno s kakovostjo posameznega BIOsistema in z njegovo intuicijo. Ta pa je odvisna od dostopa do višjih dimenzij v katerih vlada vrhunska etika in morala, ki z ameriško demokracijo, varovanjem človekovih pravic, njenim razumevanjem družbenega sistema in demokracije ter smotrnim izkoriščanjem energije in varovanjem naravnih bogastev za naslednje rodove nima prav nobene zveze.

BIOparametri, ki jih omogoča slovenska merilna BIOtehnologija G-ALFA, to revolucionarno "BALKANSKO" odkritje, ki bo spremenilo svet do njegovih temeljev ali pa bo Zemeljska civilizacija ponovno zdesetkana, odkriva v sporu Evrope in ZDA sledeče:

BIOanaliza 1128 BIOparametrov predsednika Francije in ZDA je:

PPO Pravilne poslovne, politične, družinske in druge odločitve (stopnja intuicije Zdravje in BIOkibernetski kriminal. BIOkibernetski kriminal pomeni zasvojenost s škodljivimi BIOenergijami zaradi vpliva okolice, škodljive hrane, pijače, zdravil, kozmetike, napačne gradnje objektov v katerih se zadržujemo, delo, spanje in zabava v BETA smrtnih žarkih in zaradi vpliva visoke škodljive statične in dinamične BIOkibernetske transformacije.

TZ BIOkibernetska temperatura in zasvojenost. Ta dva BIOparametra pokažeta globalno sliko BIOsistema. Prvi BIOparameter kaže podobno sliko kot telesna temperatura, drugi parameter pa globalno sliko o nasičenosti s škodljivimi BIOenergijami zaradi BIOkibernetske poškodbe psihe.

D13 Grafični prikaz BIOparametrov 13. dimenzije kažejo trenutni presek stanja BIOsistema na poti od rojstva do smrti.

D33 Grafični prikaz BIOparametrov 33. dimenzije kaže dolgoročno prognozo genetskega, imunskega in hormonskega sistema. Omogoča, da ugotovimo zdravstveni in vedenjski vzorec, status škodljivih BIOenergij v možganskem, živčnem, krvnem in prebavnem sistemu. Prav tako lahko ugotovimo trend padanja zdravja zaradi naraščanja škodljivih BIOenergij v opazovanem BIOsistemu in še vrsto povsem novih BIOparametrov, ki jih medicina še ne pozna in opredeljujejo nadaljne raziskave GENOMA in drugih funkcij, ki se nastopajo v Zemeljskih BIOsistemih z vidika večdimenzionalnega prostora.

BAS v % Ti BIOparametri so zelo pomembni. V bistvu predstavljajo intuicijo. Gre za telepatski vpliv Superinteligenc G-BETA, G-ALFA in S-ALFA. Zanimiva je struktura BIOparametrov v času smrti v BETA smrtnem žarku. Ta predstavlja z vidika RELIGIJ PEKEL. NEBESA pa predstavljajo pravilno smrt v ALFA življenjskem žarku.

D33 v % Dogoročna prognoza v D33 in poškodbe možganskih BK nivojem ter imunskega, genetskega in hormonskega sistema obeh predsednikov.

Podrobnosti so v tabeli

Prišel je čas, ki bo prisilil politiko in gospodarstvo, medicino, znanost in umetnost ter tehnologijo, predvsem pa religije in še posebej NOVINARJE, da bodo prešli od praznih besed, zavajajočih člankov, ki so posledica neznanja k dejanjem, ki jih natančno opredeljuje slovenska BIOtehnologija G-ALFA:

Orodje za doseganje zdravja, sreče in blagostanja, za hiter, enakomeren in učinkovit razvoj celotne Slovenije in celotne Zemeljske populacije je zdaj tu, samo uporabiti ga moramo!