Vrhunska BIOkibernetska zaščita in krzno, kako do zdravega mesa in božanskega seksa.

Krzno lahko predstavlja vrhunsko BIOkibernetsko zaščito telesa in psihe, če je žival pravilnu ubita, če je izdelek iz kože ( plašč, pokrivalo ...) pravilno prečiščen po metodi G-ALFA 1,2,3,4, in oplemeniten po BIOkibernetski metodi AP04 in AP09. S tem dosežemo, da Superinteligenca G-ALFA, ki nadzoruje delovanje ALFA žarkov vpiše preko ALFA žarka v kožo pravilno ubite in zdrave živali maksimalno zdravilne BIOenergije. To je 12. stopnja po BIOkibernetski lestvici.

Ko tako proizveden krznen plašč oblečemo si nadenemo pozitivno auro, energetski ovoj, ki nas ščiti pred škodljivimi BIOenergijami iz okolice. Škodljive BIOenergije so rezultat zmotne uporabe G-BETA BIOtehnologije, ki jo v pretežni meri uporablja človeški rod. To je generiranje škodljive statične in škodljive dinamične BIOkibernetske transformacije, ki delujeta uničujoče na našo psiho, kožo in telo, na celice za celično membrano, kjer so skriti mehanizmi za komunikacijo z višjimi dimenzijami.

Kaj se zgodi, če je žival nepravilno ubita?

Slovenska merilna BIOtehnologija G-ALFA omogoča odkriti fenomen, ki se zgodi, če nastopi smrt živali v BETA smrtnem žarku.

1. V bistvu gre za nepravilno smrt, ki povzroči, da se telo živali v trenutku smrti nasiči s škodljivimi BIOenergijami največjega možnega BIokibernetskega nivoja  to je L384 oz.  -100%.  Postane G-BETA generiran BIOsistem. Njena duša, BIOkibernetski vzorec 13. BIOparametrov pa ostane v sedmi dimenziji, to je v merilnem sektorju D33-S25. Pri pravilni smrti pa gre njen BK vzorec v D33-S18. Po krščanski filozofiji so to nebesa za živali. Tu se v bistvu nahaja vsa inteligenca materialnega sveta za živali, ki je shranjena v bazi nematerialnega sveta. torej v D33-S18 , ki je merljiva s slovensko merilno BIOtehnologijo G-ALFA.

Tako meso z BIOkibernetskega vidika ni užitno,  saj je eden od izvorov za genetsko problematiko naslednjim rodovom, nastanek vseh bolezni telesa in psihe, povzroča stresne situacije, glavobole, migrene,  jemanje mamil, alkoholizem, izguba intuicije in motivacije za pravilne odločitve, frigidnost, duševno in telesno impotentnost, gospodarski kriminal,BIOterorizem, prometne in druge nesreče, terorizen, nasilje, kriminal, vojne in drugo, da ne naštevam.

V BIOkibernetskih tabelah imajo škodljive BIOenergije oz. BIOparametri  negativni predznak. V grafičnem prikazu so ti podatki prikazani v stolpcih, ki kažejo navzdol.

Merilni sistem po slovenski merilni metodi G-ALFA, ki odkriva vse naše zablode, je posledica odkritja in definiranja nove znanstvene panoge na mejnem področju znanega, ki sem jo imenoval BIOfiziko 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora.

V osnovnem merilnem polju predstavlja merilno skalo s 168 pozitivnimi in 168 negativnimi delci, 28 BIOenergijami in 5 statusnimi BIOparametri. V osnovnem in razširjenih merilnih poljih lahko izmerimo skupaj do 1128 BIOparametrov.

Konfigurativno to pomeni, da si določeno škodljivo BIOenergijo ali BIOparameter prestavljamo v osnovnem merilnem polju kot točko, ki se nahaja na eni od 168 stopnic 12 nadstropne stavbe pod zemljo, zdravilno BIOenergijo pa kot  točko, ki se nahaja na eni  od 168 stopnic 12 nadstropne stavbe nad zemljo. V vsakem nadstropju je 14 stopnic, ki konfigurativno predstavljajo delce merilne skale. Nadzemni deli stolpnice torej predstavljajo zdravilne BIOenergije, podzemni del pa škodljive BIOenergije.

Konfigurativno predstavljajo NEBESA 13. nadstropje nad zemljo, PEKEL pa 13. nadstropje pod zemljo. NEBESA se nahajajo v 33. dimenziji, PEKEL pa v 7. dimenziji.

2. Meso je užitno brez posledic za naš BIOsistem le v primeru, da je bila žival BIOkibernetsko zdrava, da jo je doletela smrt v ALFA življenjskem žarku in da je bil izvršen BIOtransfer v D33. To pomeni, da je bil njen BIOkibernetski vzorec, njena duša transformirana v 33. dimenzijo v ustrezno BAZO podatkov. Popolnoma enako velja ta postopek za vse kmetijske proizvode, za vse BIOsisteme.

Le v tem primeru dobi hrana preko ALFA življenjskega žarka zdravilne BIOenergije, ki so potrebne ljudem za svoj razvoj in obstoj.

Dokaz;  zdrave živali se v času smrti vležejo v ALFA življenjski žarek, da lahko S-ALFA izvrši BIOtransfer. Divje živali svoj plen prenesejo v ALFA življenjski žarek in počakajo, da se izvrši BIOtransfer. To jim zagotavlja ustrezno kakovost hrane po naravni poti. Večina bolezni je povzročena zaradi BIOterorizma, to je previsokih nivojev škodljivih BIOenergij in kemikalij, ki so v hrani, pijači in zaradi povsem neustreznih zdravil.

Kaj počno mediji?

Neznanje in duhovno impotenco širimo skozi zavajajoče reklame v medijih in v plačanih oddajah ter si s pomočjo medicine, znanosti in umetnosti ter tehnologije in nekaterih RELIGIJ žagamo lastno vejo. 

To dokazuje zatečeno stanje naše civilizacije, ki se kaže kot več miljonska naklada AIDSA, BSE  in vseh drugih bolezni telesa in psihe. Vse bolezni telesa in psihe namreč povzroča široka uporaba škodljive G-BETA BIOtehnologije.

Da smo Zemljani indoktrinirani skozi neustrezen vzgojni in družbeni sistem dokazuje tudi neverjetno slabo dojemanje te vrhunske BIOtehnologije s strani novinarskih krogov in politike.

Za propagiranje škodljive G-BETA BIOtehnologije, pa se takoj najde kup novinarjev, ki so pripravljeni pisati neverjetne neumnosti, ki jih lahko vsakodnevno beremo v dnevnem časopisju in ženskih revijah glede kakovosti življenja, problematike vode, hrane, pijač in zdravil, frigidnosti, stresne problematike, jemanja mamil in alkoholizma, nasilja v družinah, o nesposobnosti policije, sodstva,  o stečajih, gospodarskem kriminalu itd.

Črno magijo, skupinsko skakanje po BETA smrtnih žarkih,  presrečni v transu propadanja, v stilu ISLAMA, reklamira v medijih najmanj en član državnega zbora in morda še kdo, ki se zavzema med drugim morda tudi za istospolne poroke, za kloniranje in za vojno v Iraku.

S svetovanjem za 250.000 SIT na uro in s pridigami preko kaset farbajo celo "vrhunske direktorje", kako se pride do zdravja in denarja.

Človeška neumnost res ne pozna meja.

Opozorilo državnemu zboru

Menim, da je moja državljanska dolžnost, da  še enkrat z odkrito problematiko na tem mestu seznanim  državni zbor, vlado in medije.

Ne bi reagiral, če bi ta fenomen prizadel samo tistega, ki se s tem ukvarja. Žal pa sedem dimenzionalni prostor, ki ga izrabljajo taki ljudje, ki imajo svoj BIOsistem generiran po metodi G-BETA, deluje škodljivo na širšo okolico in celotno družbo. Umska degeneracija v nekaterih delih sveta to jasno potrjuje.

Gre za  motenje osnovnih človekovih pravic, to je svobodni duh v zdravem telesu. Ta fenomen namreč povzroča vse bolezni telesa in psihe, zmanjšuje motivacijo za delo in zdravo življenje, povzroča siromašenje in vse druge probleme sodobne družbe.

Do zdravja in denarja, dolgoročno za vse, se lahko pride samo na en edini način. To je s poštenim delom, dolgoročno pravilno filozofijo življenja, dolgoročno usteznimi poslovnimi odločitvami, z visoko stopnjo motivacije za delo, družino, sodobno družbo, novo krščanstvo in na osnovi pogojev za delo in življenje, ki jih omogoča le slovenska BIOtehnologija G-ALFA.

To je z razumevanjem BIOkibernetike, z upoštevanjem BIOfizike 7. 13. in 33. dimenzionalnega prostora v katerem živimo in se razvijamo od nastanka življenja na Zemlji.

Le uporaba slovenske BIOtehnologije G-ALFA omogoča, da si zgradimo zdravilne gaje, BIOkibernetske poligone, v katerih se bo razvijal, raziskoval in proizvajal sodobni, vrhunsko usposobljen človek našega tisočletja.

Le slovenska BIOtehnologija G-ALFA omogoča pridelavo in predelavo zdrave hrane, pijače, zdravil, kozmetike, kemikalij, novih energetskih virov, ki ne bodo škodovali nadaljnem razvoju naše civilizacije in drugo.

Le slovenska BIOtehnologija G-ALFA omogoča pravo zaščito naravnih virov. Ko bomo dojeli to bomo dojeli vse, kar potrebujemo za ohranitev Slovenija in našega bogastva. To je zdrav rod na zdravi slovenski zemlji.

Temeljno vprašanje, ki se samo od sebe postavlja je: "KOGA PA TO SPLOH ZANIMA"?

Z uporabo slovenske BIOtehnologije G-ALFA, z osebno BIOkibernetsko zaščito, s sistematično uporabo slovenske metode G-ALFA moramo uredi delovna mesta vseh, ki so udeleženi v poslovnem procesu gospodarstva, državne uprave, sodstva, politike in medijev.

Najprej pa moramo brezpogojno urediti naš parlament. To kar počno ne pelje nikamor. Saj nimajo osnovnih pogojev za pošteno delo. Podrobno sem si ogledal prostore parlamenta. Živijo in delajo v BIOkibernetsko najslabših pogojih. BIOklima štirih škodljivih BIOenergij dosega maksimalno škodljivo stopnjo po BIOkibernetski lestvici, to je 12. stopnja.

Glavno govorniško mesto se nahaja celo v 4,24 metrskem BETA smrtnem žarku maksimalnega BK nivoja L384.

Le eno delovno mesto v celotnem parlamentu je ustrezno, to je bivše delovno mesto v parlamentu županje mesta Ljubljane gospe Danice Simšič.

Parlament je potrebno BIOkibernetsko temeljito predelati, pa tudi vladno poslopje in BRDO, če želimo, da se bo Slovenija dolgoročno ustrezno razvijala.

Nekaj uvodnih besed glede utemeljitve opozorila

G-BETA BIOtehnologija deluje podobno kot analgetiki in mamila. Je razlog za vse stečaje firm, za naraščanje gospodarskega kriminala, za nesreče v prometu in pri delu. Gospodarstvu povzroča skozi bolniške, invalidnost in smrti ter odškodninske zahtevke povsem nepotrebno škodo. Povzroča velike izgube ZZZS. Povzroča tudi sistematično duhovno in telesno siromašenje celotne slovenske populacije in sveta.

Poslušanje BIOkibernetsko škodljive glasbe ali govora, uporabo ZALE in škodljive vode v piramidnih steklenicah,  povzroča psihične (podzavestne) motnje in je lahko celo potencialni razlog za prometno nesrečo.

To pomeni, da morajo biti govorci, pevci in igralci BIOkibernetsko zdravi in sedeti v ALFA žarkih, brez škodljivega nakita, prstanov, ki si ga mnogi obešajo okoli vratu in povzročajo črno magijo oz. BIOkibernetski kriminal.

Nošenje škodljivega nakita je v bistvu neodgovorno širjenje BIOkibernetskega kriminala, kot v kakšnem zaselku Afrike, kjer je prebivalstvo v pretežni meri okuženo z AIDS-som.

Taki ljudje, ki jih vidimo tudi na TV,  ne spadajo v javne medije, v vzgojni sistem, sodstvo, parlament in v družbo nasploh.

Vsem tem problemom se lahko zelo enostavno izognemo le z uporabo zdravilne BIOtehnologije G-ALFA in z ustreznim zaščitnim zakonom, ki bo vse te neumnosti, ki jih počnemo zaradi neznanja, ustrezno saniral ter materialno in kazensko sankcioniral.

Drugače očitno žal ne gre, ker škodljiva G-BETA BIOtehnologija povzroča BIOkibernetsko zasvojenost podobno kot mamila, kava, alkohol in voda nasičena s škodljivimi BIOenergijami.

Dolgoročno namreč G-BETA BIOtehnologija sistematično uničuje naše gospodarstvo in povzroča vse več bolezni telesa in psihe. Žal ta fenomen najbolj prizadene dekleta in žene, ki te svoje probleme prenašajo naprej na svoje partnerje in otroke. Samo ta in izključno ta fenomen povzroča vse nasilje v družinah, spolne odklone, alkoholizem, jemanje mamil, samomore, BIOterorizem, terorizem in drugo.

Problematika zahteva takojšno raziskavo na policiji s strani kriminalistične službe, s strani varstva človekovih pravic, s strani medicine in ustrezne parlamentarne komisije v državnem svetu, da pripravijo ustrezen zaščitni zakon, kar je sicer njihova osnovna dolžnost.

S pomočjo BIOkibernetike v pravem pomenu besede in njenega merilnega sistema G-ALFA lahko zanesljivo, ponovljivo in fizikalno dokazljivo ugotovimo delovanje škodljive G-BETA BIOtehnologije ter vseh posledic na našo psiho in telo zaradi našega neznanja, ki povzroča duhovno impotenco, ki jo preko uporabe BETA smrtnih žarkov neprestano regeneriramo. Ta fenomen je zdaj merljiv na vsakem koraku v vsaki spalnici in na slednjem delovnem mestu.

BIOanaliza 1128 BIOparametrov je torej nova metoda, ki jo mora medicina upoštevati in sprejeti kot svojo metodo za pravo in primarno odkrivanja bolezenske problematike telesa in psihe.

S pomočjo slovenske metode G-ALFA 1,2,3,4, lahko vsaka oseba v kratkem času uredi svoj BIOsistem. Zato je vsak izgovor povsem neutemeljen.

Slovenska merilna tehnologija G-ALFA predstavlja digitalizacijo telepatskih podatkov, ki jih pošiljajo vse tri SUPER inteligence na našo zemljo vsaka v svoji dimenziji v 7. 13. in 33. dimenziji 

Kaj to v bistvu pomeni z vidika zakonodaje in zdrave prehrane?

Sprejeti zakoni evropske skupnosti, ki jih prevzemamo v Sloveniji in zatečeno zdravstveno stanje doma in v svetu ne rešujejo bistvenega problema zdrave prehrane, vode, zdravil in BIOkibernetsko kakovostnih izdelkov sodobne tehnologije.

To povsem jasno dokazuje nastanek evropskega programa, ki se imenuje kakovost življenja, ki se multidisciplinarno in zmotno razvija v zahodni evropi in v svetu.

Zakaj zmotno?

Zmotno zato, ker v nobenem primeru ne moremo s fizikalnimi sredstvi in  z obstoječo tehnologijo farmacije in medicine pri proizvodnji in preizkušanju zdravil ter z obstoječo tehnologijo proizvodnje  hrane, pijače in izdelkov za široko potrošnjo in drugo doseči ustrezno kakovost izdelkov ne da bi upoštevali BIOfiziko 7, 13, in 33 dimenzionalnega prostora v katerem živimo.

Zaključek

Vsi problemi naše civilizacije so posledica BIOkibernetske poškodbe telesa in psihe. Ta se kaže kot BETA generacija BIOsistema. Rezultat se kaže kot asociacija na otroški vrtec posameznega parlamenta in vlade ter njenih voditeljev in kot pritlehnost družbenega sistema v katerem živimo. Pritlehnost se kaže v tem, da sprejemamo take zakone in take metode, ki kakovost našega življenja dolgoročno samo še slabšajo. 

Rešitev vseh problemov naše civilizacije je hitro in učinkovito izobraževanje vseh slojev naše civilizacije ter sprejemanje pravih, BIOkibernetsko G-ALFA generiranih BIOsistemov na odgovorna mesta.

No, na našo veliko srečo se je v SLOVENIJI že začela velika kadrovska prenova, da ne navajam podrobnosti.

Največje bogastvo imamo v svojih glavah in na naši slovenski Zemlji, samo pravilno moramo vse te fenomene izkoristiti, ki so vsi, prav vsi fizikalno dokazljivi.

Evropska skupnost in NATO je edinstvena prilika da to vrhunsko znanje, ki nam jo prinaša slovenska BIOkibernetika poslovno izkoristimo in zasedemo ustrezno mesto v svetu, ki nam že davno pripada samo tega nismo vedeli in znali izkoristiti.

"Naravne danosti", ki jih ima Slovenija bi jih bilo res vredno izkoristiti.  Eno celo generacijo prednosti pred ostalim svetom imamo, tako zahtevna je BIOtehnologija G-ALFA.

Nasprotniki tega edinstvenega projekta naše civilizacije bodo ljudje, ki imajo visoke BIOkibernetske poškodbe telesa in psihe, ljudje, ki imajo po metodi G-BETA generiran svoj BIOsistem. Na zunaj in po govorjenju jih prepoznamo na različne načine, kar je že druga zgodba. Na osnovi BIOanalize 1128 BIOparametrov pa postane oseba povsem enostavno, poceni in zanesljivo povsem prozorna.

BIOanaliza 1128 BIOparametrov torej postaja vse bolj odličen pripomoček, ki nas bo pripeljal do večnega zdravja, sreče in blagostanja.

Proces BIOkibernetske regeneracije sveta, ki jo izvaja Superinteligenca S-ALFA preko mehanizma G-ALFA in G-BETA BIOtehnologije se je začel in se bo nadaljeval z nami ali brez nas.

Orodje za doseganje večnega zdravja, sreče in blagostanja, za božanski seks, za mir doma in v svetu, za hiter, enakomeren in učinkovit razvoj zdravega rodu Slovencev, celotne Slovenije in sveta je zdaj tu, samo uporabiti ga moramo. To je moje sporočilo!

BIOkibernetika, hitri seminar

Kazalo G-ALFA in G-BETA BIOtehnologije

Slovenska metoda G-ALFA 1,2,3,4, za domačo uporabo, ki omogoča generiranje G-ALFA BIOsistema

Reševanje BIOkibernetske problematike

Profesionalna uporaba ALFA življenjskih žarkov

Nastanek bolezni telesa in psihe