ATI E&I, d.o.o, Ljubljana, Republika Slovenija, Evropa

Odkrit je izvora vseh bolezni telesa in psihe ter kompletna tehnologija reševanja in ugotavljanja, vseh problemov našega časa.

Vabim Vas na 6 mesečni seminar, ki bo omogočil zdravo življenje, brez bolezni telesa in psihe, pridobivanje vrhunske psihofizične kondicije, kako do hitrega in učinkovitega gospodarskega, političnega  in kulturnega razvoja Slovenije, kako bistveno povečati prometno varnost, nataliteto, osebno varnost , kakovost prehrane in bivanja. Pot do zdravja, sreče in blagostanje je zdaj v Sloveniji na široko odprta. Pridružite se novemu izzivu, ki je za vse nas nadvse pomemben.

BodImo izredno previdni na kakšni lokaciji meditiramo, molimo, delamo, razmišljamo, se zabavamo in spimo. Velika večina vse to počne v BETA smrtnih žarkih, to so negativne energijske točke sedme dimenzije, ki jih večina že zaznava s svojimi čutili.

Za najmanj 15 EUR lahko kupimo BIOšablono v velikosti osebne izkaznice s katero si lahko generiramo dinamično pozitivno energijsko točko velikosti 4,24 metra, kjer koli se nahajamo. Ko se premikamo nas tako dobljena energijska točka, to je v bistvu dinamični BIOlaserski žarek višjih dimenzij spremlja kamor koli se premikamo. Hitrost našega premikanja ni pomembna. Uporabljamo jo lahko za edinstveno regeneracijo telesa in psihe za regeneracijo imunskega, hormonskega in genetskega sistema. Vse druge metode in reklame na to temo so popolnoma brezvredne in skrajno zavajajoče.

Ne objavljajmo nobenih fotografij, ker lahko preko njih deluje na nas črna magija, ki jo aktivirajo BETA generirani BIOsistemi. To je bolan duh v zdravem ali že bolnem BIOsistemu, ki jih je vse polno, v vseh strukturah našega dela in ustvarjanja. Edina BIO zaščita pred to svinjarijo s katero se mnogi ukvarjajo, tudi politiki, gospodarstveniki (mobing) in vsi, ki imajo ekstremno poškodovan svoj BIOsistem, da lažje farbajo volilno bazo je aktivacija dinamičnega BIOlaserskega žarka.

Kdo je opravilno sposoben, da prevzame oblast, državo, stranko, vodenje firme itd. ugotovimo za 33 EUR, kolikor trenutno stane celotna BIOanaliza, to je meritev 1129 BIOparamtrov, ki so navedeni v tabeli D13 in D33. Glej merilne rezultate za najslabši in najboljši BIOsistem. Pri tem nam noben doktorat ne pomaga, če nimamo kakovosten BIOsistem, to je ALFA generiran BIOsistem. Pridobimo si ga lahko le s poštenim delom in pravilno skrbjo za druge BIOsisteme in za okolje ter prostor.

1. Utemeljitev

2. Namen

3. Program

4.Terminski plan

5. Cenik, prijava za seminar, pogoji

6. Enodnevni seminarji

Nazaj na začetek web

 

Seminar v šolskem letu 2013/2014

Utemeljitev uporabe BIF VDP in MS VDP

Prosim, da najprej prečitate dve datoteki. Osnove BIOfizike (BIF VDP_verzija 01)  in Vladi in medijem  , kjer je navedeno nekaj pomembnih informacij, ki nam bodo pomagale, da se odločimo za uporabo izvrstne tehnologije, ki jo je vsem na svetu posredovala Superinteligenca S-ALFA. Tehnologija, ki jo omogoča BIOFIZIKA VEČDIMENZIONALNEGA PROSTORA, V KATEREM ŽIVIMO, ODKAR SE ZAVEDAMO (BIF VDP), je izredno enostavna za uporabo. Zanesljivo rešuje vsa naše probleme bolezni telesa in psihe ter vse probleme našega časa, na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

Uporaba BIF VDP je izredno pomembna za hitro in učinkovito gospodarsko rast, doseganje visoke stopnje motivacije in intuicije, maksimalno možno produktivnost in s tem maksimalno možno opravilno sposobnost. Bistveno zmanjša poškodbe pri delu. Bistveno zmanjša odsotnost pri delovnih procesih zaradi bolniške in še mnogo več.

Kar je še najbolj pomembno omogoča nova slovenska izvrstna BIOtehnologija pravilno meditacijo in molitev. Zakaj pravilno? zato ker meditiramo in molimo v BETA smrtnih žarkih, na lokacijah kjer nastopajo izredno nevarne NEGATIVNE energijske točke, ki sistematično uničujejo psiho in telo. Predvsem ženska populacija brezglavo drvi na te točke. Ne zavedajo se, da nam sedma škodljiva dimenzija neprestano pošilja telepatsko vse misli, ki jih potem človek udejani, če ima poškodovan svoj BIOsistem. To zelo enostavno ugotovimo v nekaj sekundah, če izmerimo BIOparametre ALFA, BETA, P in OGBP ter vpliv na S1 do S33. To je ena od bistvenih tem 6 mesečnega seminarja.

Obisk seminarja je torej izjemna priložnost, da si lahko uredimo dostojno življenje od rojstva do smrti in naprej, kot to obljubljajo religije. Tega pa brez uporabe BIOfizike večdimenzionalnega prostora (BIF VDP), v katerem živimo, odkar se zavedamo, ni mogoče, v nobenem primeru udejaniti, kot to navajajo razni mojstri, ki jih je vse polno, v vseh strukturah našega dela in ustvarjanja.

Zakaj gre v Sloveniji in na našem planetu vse narobe, so v malih fragmentih ugotovili že francoski raziskovalci. Glej sevanje oblik. Tako, da v bistvu nisem odkril nič novega. Z mojim nadaljevanjem raziskav, sem samo ugotovil, da nam Superinteligenca S-ALFA neprestano telepatsko posreduje izvrstno tehnologijo BIF VDP, ki deluje na principu materije in antimaterije, in merilni sistem MS VDP s katerim lahko dostopamo do baz podatkov o stanju vseh BIOsistemov na Zemlji in o vsem kar se dogaja na našem planetu. Telepatsko nam posreduje izvrstne in izjemno pomembne informacije za hiter in učinkovit pravilni nadaljni razvoj naše civilizacije. To sem opredelil kot intuicijo. Ta je lahko pozitivne ali negativna in je odvisna od kakovosti našega BIOsistema, torej od BIOparametrov ALFA, BETA, P in OGBP ter vpliv na S1 do S33.

Večina ljudi uporablja negativno intuicijo zaradi izjemno nevarnega sevanja sedme dimenzije na našo podzavest, na našo psiho. Zato gre vse narobe, na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

Politiki in mnogi drugi, kar nekaj sanjajo in se izmišljujejo, posebej je to vidno tako v opoziciji kot v poziciji in tudi pri vseh novih subjektih, ki bi radi prišli na oblast, pa nimajo pojma, kako kompleksna problematika je pravilno vodenje države v korist BIOsistemov. To je zelo jasen dokaz vpliva sedme dimenzije na psiho. Vse naše neumnosti, ki jih povzročamo je posledica izključno sevanja sedme dimenzije. Ta fenomen je zelo lepo opazen v vseh vladah, v državnem zboru in državnem svetu, v medijih, pri reklamah, v glasbi, kulturi v vseh religijeh in posod drugje in deluje podobno kot efekt domin.

Slabša je lokacija, večje neumnosti se proizvaja. Najslabša lokacija je prav državni zbor, državni svet, vladna poslopja, lokacija občin itd. Povsod tam, kjer nastopajo problemi je potrebno najprej ugotoviti stopnjo sevanja sedme dimenzije in to vse skupaj takoj sanirati. To lahko ugotovimo le z uporabo MS VDP.

Brezglavo menjati ljudi na položajih je strel v prazno, kot si to privoščijo politične stranke, ki pridejo na oblast. Najprej je potrebno izvršiti ustrezno BIOanalizo, ki vse pove. Določiti rok, v katerem si mora vsak od odgovornih pravilno uredi svoje življenje in svojo najbližjo okolico. Da vse to profesionalno zagotovimo, je potrebno takoj ustanoviti institut za BIF VDP, za ustrezen strokovni nadzor, od stroke pa zahtevati, da takoj začne z najpomembnejšimi raziskavami na področju pridelave zdrave hrane, vode in vsega drugega blaga, ki je v prodaji.

Temeljni problem je le v tem, da moramo telepatske informacije pravilno sprejeti, jih razumeti in udejaniti. Ker temu ni tako, ker dostop do teh informacij zavira ali onemogoča prav Superinteligenca G-BETA, ki deluje v sedmi dimenziji, in je telepatsko zelo nasilna. To ji omogočajo BIOparaziti, ki so locirani v sedmi dimenziji. Poleg tega nadzoruje delovanje BETA smrtnih žarkov, ki povzročajo izredno nevarno sevanje sedme dimenzije, ki bistveno zmanjša našo opravilno sposobnost. Zato je zelo velika večina ljudi v pasti sedme dimenzije. Podrobnosti so navedene v datoteki Mejne izmerjene BK vrednosti za ljudi, živali, rastline, viruse in bakterije ter kratek opis BIOparametrov za hitro in enostavno branje in razumevanje BK informacij stanja BIOsistemov.

Jakost in vpliv sedme dimenzije je neposredno odvisen od vseh neumnosti, ki jih počne človek, ekstremno BETA generiran BIOsistem. Vpliv sedme dimenzije narašča zaradi nepravilne smrti, ki se zgodi v BETA smrtnih žarkih (aktivne in pasivne inteligence na Zemlji), zaradi samomorov, umorov, vojn itd. Vse kar počnejo ZDA in njihovi vazali, po svetu pod fasado demokracije, ki z demokracijo nima prav nobene zveze, ima skrajno škodljivo konotacijo za celoten svet.

Z drugimi besedami, sedma dimenzija je v bistvu, lahko bi rekli, kar koš za BIO smeti. Lahko bi temu morda rekli kar naravna selekcija za vse neumnosti, ki jih povzroča duhovno impotenten človek, to je ekstremno BETA generiran BIOsistem. To je oseba, ki ima telo in psiho-dušo, do maksimuma nasičeno s škodljivimi BIOenergijami in BIOparaziti. Ko umre, gre njegov BIOvzorec brezpogojno in neposredno v sedmo dimenzijo, ki sem jo opredelil kot PEKEL v pravem pomenu besede. To je merilno okno S25. Pri tem so popolnoma vse religije povsem brez moči. Tu nobena maša, nobena zadušnica, popolnoma nič ne pomaga. Povzroča le, da se na vse sodelujoče in njihove najbližje prenaša BIOparazite, kar je gonilna sila za vse nadaljne probleme telesa in psihe.

Zato je ekstremno pomembno, da religije uredijo vse svoje objekte s pomočjo BIF VDP v zdravilne gaje, sprejmejo reinkarnacijo, kot je to nekoč že bilo. Župniki pa naj pokažejo na svojih otrocih, kako je potrebno vzgajati pravo intelektualno elito nove dobe. Le tako bomo lahko, na vseh področjih našega dela in ustvarjanja, uredili življenje na zemlji, kot to predlaga najvišja inteligenca S-ALFA. Za vernike je to BOG, katere koli religije, samo imena so druga. in deluje do dimenzije neskončno.

Zakaj dostikrat omenjam RELIGIJE. Zato, ker brez razumevanja BIF VDP in pravilnega delovanja religije ne more biti nobenega hitrega in učinkovitega razvoja naše civilizacije.

BIO vzorec umrlega, BETA generiranega BIOsistema postane BIOparazit, vse neumnosti, ki jih je v življenju počel pa gredo kot znanje v sedmo dimenzijo. To je merilno polje MP1, ki se potem telepatsko prenaša nazaj na vse žive BIOsisteme, kdor pač na te informacije nasede. To so zopet BETA generirani BIOsistemi.

Ne podcenjujte te ugotovitve, ki je na vsakem koraku dokazljiva, samo pravilno se moramo lotiti dokazovanja. Kako se vse to dokazuje, vse poti in stranpoti, našega dela in ustvarjanja, je omogočila Superinteligenca S-ALFA, ki je za vernike pravi in edini BOG za vse religije. Deluje popolnoma enako, tako za ateiste kot za vernike. Med njimi ni popolnoma nobene razlike. Pomembna je samo kakovost BIOsistema.

Razlika je le v tem kdo je bolj ali manj nasičen s škodljivimi BIOenergijami. Kdo bolj naseda telepatskim vzorcem sedme dimenzije, kdo bolj dojema telepatske vzorce višjih dimenzij. Kdo bolj pošteno in manj pošteno živi. Kdo bolj pravilno skrbi za svoj BIOsistem ter za okolje in prostor. To je temeljni problem človeštva in nič drugega. Vse drugo je mlatenje prazne slame.

Kaj je moje odkritje-spoznanje:

1.    Spoznal sem, kako deluje sedma dimenzija, ki je opredeljena z merilnim poljem MP1.

2.   Spoznal sem, kako delujejo višje dimenzije in kakšna je njihova distribucija. 13. dimenzija nastopa v merilnem polju MP2, 33. dimenzija nastopa v MP3 in tako naprej do MP33 ki nastopa v dimenziji: 28.454.158.336, kjer se vrši reinkarnacija za vse BIOsisteme aktivne in pasivne inteligence na Zemlji.

3.   Spoznal sem, da se pravilno rojstvo in smrt izvrši le v ALFA življenjskem žarku. Samo smrt v ALFA življenjskem žarku omogoča, da gre BIOvzorec v NEBESA. To velja povsem enako za vernike in ateiste, za živali, rastline in mikroorganizme v zemlji, za viruse, bakterije in za vse znane in še neznane BIOsisteme. Popolnoma nobene razlike med njimi ni. Naš BIOvzorec postane angel varuh, ki nam iz višjih dimenzij, kjer je zbrana vsa znanost, vsa modrost, iz vseh galaksij, zelo diskretno posreduje pomembne informacije za naše življenje in za pravilen in optimalen razvoj naše civilizacije na planetu Zemlja. Posreduje nam samo tisto, kar je za nas smiselno in nič drugega.

4.   Za realni svet in za zdravo življenje, brez bolezni telesa in psihe je nadvse pomembno, da preprečimo generiranje BIOparazitov in delovanje sedme dimenzije. Torej, moramo preprečiti vsako smrt pasivne ali aktivne inteligence, da premine v BETA smrtnih žarkih. BIOparaziti se v bistvu generirajo v PEKLU, v sedmi dimenziji.

5.   Spoznal sem, kako se lahko pred delovanjem sedme dimenzije zaščitimo.

6.   Spoznal sem kako lahko višje dimenzije elegantno in zelo enostavno neposredno ali preko virtualnih večdimenzionalnih BIOračunalniških sistemov, ki jih S-ALFA lahko vpiše v BK zaščito in kamorkoli je to potrebno. Uporabljamo pa jih lahko preko BIOšablon, kjer S-ALFA lahko vpiše makrokodne sisteme, neomejenega števila in kapacitete. Ne da bi uporabili makro kode, je pravilna uporaba BIF VDP in dostop do višjih dimenzij skoraj nemogoč. Trenutno najboljši material je zlato, ki sam po sebi ni nič vreden. Vsebuje namreč maksimalno škodljive BIOenergije. Če ima še škodljivo obliko (odrezane štiristrane piramidne oblike) povzroča tudi sevanje sedme dimenzije. Njegova uporabna vrednost  nastane šele takrat, ko ga S-ALFA obdela, ko uporabimo tenologijo BIF VDP. Raziskava na to temo teče dalje.

7.   Spoznal sem, kako nevarno delujejo BIOparaziti na našo psiho in telo.

8.   Spoznal sem, kaj vse je potrebno storiti, da lahko BIF VDP gospodarsko izkoriščamo. Ne da bi uporabljali BIF VDP, ne moremo popolnoma ničesar dobrega narediti v svojem življenju. To je največji šok za medicino, farmacijo, znanost in umetnost ter za tehnologijo in religije. Največje koristi se nam nudijo prav na področju turizma, prave religije, reeksporta v Luki Koper, po oplemenitenju vsega blaga za Evropo in na področju kmetijstva, ki je temeljna gonilna sila za oskrbo vrhunsko inteligentnih BIOsistemov. To so ljudje nove dobe, ki je že tu, samo vključiti se moramo v njo. To pa ta trenutek omogoča le moj seminar. S tem bomo pravilno skrbeli za temeljni produkt naše civilizacije, to je za kakovostno vodo, to pa pomeni tudi kakovostne BIOsisteme. Vrednost kakovostne vode je dosti večja od diamantov, zlata in nafte. S tem bomo pravilno skrbeli za vse vodne vire, pravilno bomo oblikovali vse proizvode ter celotno gradnjo. S tem bomo kompletno regenerirali naš planet. Voda z vodovoda uniči vsak BIOsistem, vsako poljščino. To bi morali instituti za varovanje zdravja že davno ugotoviti.

BETA smrtni žarki povzročajo dematerializacijo, povsod kjer koli so generirani. Vsaka udrtina na cesti, pločniku ali na kmetijskem zemljišču je lokacija BETA smrtnega žarka. Večina ljudi, te žarke čuti. BIOenergije v tem žarku delujejo kot mamilo. Zato je prišlo v naši zgodovini, do tako velikih zablod pri njihovi uporabi.

Nekateri take lokacije celo deklarirajo kot zdravilne gaje, ki z zdravljenjem telesa in psihe nimajo popolnoma nobene povezave. Celo nasprotno, take lokacije delujejo na nas podobno, kot mamila. Povzročajo BETA generirane BIOsisteme, to je bolan duh v zdravem ali že bolnem BIOsistemu. Povzročajo negativen ali celo uničujoč vpliv na našo zavest in podzavest, pri tem se nekateri zelo dobro počutijo, podobno kot mamilaši.

Delovanje izjemno nevarne sedme dimenzije (merilno polje MP1) in odkritje-spoznanje ter podrobna opredelitev 32 polj višjih dimenzij (merilna polja MP2 do MP33), zanesljivo potrjujejo dosedanje moje dolgoletne raziskave, na mejnem področju znanega, ter poglobljene BIOanalize mnogih aktivnosti, ki jih izvajajo vse religije, alternativna medicina in ekstremno BETA generirani BIOsistemi v medicini, farmaciji, znanosti in povsod drugje.

Sami po sebi BETA smrtni žarki niso tako nevarni. S to problematiko sem se ukvarjal le posredno. O tem bi morale spregovoriti religije, alternativna medicina, ter del uradne medicine, ki to tehnologijo izvrstno poznajo, in že tisočletja uporabljajo.

Ugotavljam le, če smo pravilno BIOkibernetsko (BK) zaščiteni, če se usposobimo, da uporabljamo višje dimenzije, potem BETA smrtni žarki ne predstavljajo skoraj nobenega problema več. Žal še nisem uspel ugotoviti, čemu so v naši zgodovini sploh služili. Vsekakor so imeli ali pa morda še imajo svoj namen, ki bi ga bilo potrebno ugotoviti. Zdaj ko znamo uporabljati MS VDP, bo to najbrž dosti bolj enostavno. Sprašujem se, zakaj se varovalke pregorele, da se je škodljiva BIOtehnologija G-BETA na našem planetu tako nevarno razplamtela.

Ministrstvo za raziskave, bi moralo začeti interdisciplinarni raziskovalni projekt v okviru evropske skupnosti, s katerim bi lahko dokazali vse poti in stranpoti medicine in farmacije, znanosti in umetnosti ter tehnologije in religij. Če tega ne bo storilo, bomo še naprej tavali v temi, propadali in povsem po nepotrebnem trošili davkoplačevalski denar za neumnosti.

Celotna zemeljska populacija genetsko propada. S fizikalnimi sredstvi, s kemijo in farmacijo se genetske problematike v nobenem prrimeru ne more reševati. Nastajalo bo vse več novih, še bolj nevarnih bolezni, za katera ne bo nobenega zdravila razen tehnologije BIF VDP.

Utemeljitev nove slovenske znanosti je zelo preprosta.

1. Nobena denarna injekcija ne bo ničesar dobrega za državljanke in državljane Slovenije naredila. Gospodarski razvoj na ta način je neumen, ker poneumlja delovno silo, generira minimalno produktivnost, ki je zdaj na nivoju 4%, uničuje vse BIOsisteme, ker se staranje umetno povečuje zaradi delovanja BIOterorizma, ki povzroča staranje iz -1,8% na -100%. Povzroča nastanek vseh bolezni telesa in psihe ter vseh problemov našega časa. Vse to pa generira ogromne in povsem nepotrebne stroške za zdravljenje, ki je posledica delovanja sedme dimenzije, ki s fizikalnimi sredstvi  in s kemijo ter farmacijo ni rešljivo.

Celotna svetovna tehnologija je usmerjena k uničevanju vseh BIOsistemov aktivne in pasivne inteligence na našem planetu, saj jo vodijo skoraj na vseh področjih BETA generirani BIOsistemi. To je bolan duh v zdravem ali že bolnem BIOsistemu. Nikogar ne zanima kaj bo z nami in še posebej z našimi otroci. Največja ironija, ki te ljudi spremlja je ta, da ne znanjo poskrbeti niti za sebe niti za svoje otroke. Poskrbeti za svoje otroke pomeni, zagotoviti jih dostojno življenje, vrhunski duhovni in intelektualni razvoj. To pa se samo z denarjem ne more zagotoviti. Zdravja se kupiti ne da. Lahko pa si ga zagotovi vsak sam s pomočjo BIF IN MS VDP.

To je edini temeljni problem, ki ga morajo rešiti vse vlade in ustrezen družbeni sistem.

Ne blebetati, da so geji in lezbijke dani od BOGA, da to ni težka duhovna bolezen in še mnogo drugega. To sem omenil zato, ker je to najbolj neumna teza na našem planetu.

Dejstva so prav nasprotna. Ko bomo pravilno razumeli delovanje BOGA, delovanje Superinteligence S-ALFA, ko bomo znali uporabljati novo slovensko znanost, to je BIOfiziko večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo, odkar se zavedamo, bo tudi ta bolezen duha rešljiva. Pol ure potrebujemo, da se naučimo uporabo BIOšablon. Sicer pa to bolezen povzroča stroka, starši in vzgojitelji, vsi ekstremno BETA generirani BIOsistemi ter neustrezen izobraževalni sistem.

Vrhunsko BIOtehnologijo za reševanje vseh problemov naše civilizacije smo Slovenci dojeli. Naloga vlade in parlamenta, stroke, medijev  in Religij je, da novo znanje realiziramo skozi izobraževalni sistem in jo tudi tudi vnovčimo.

Napredka ne moremo zagotoviti s sedmo dimenzijo, ki je zdaj v večinski uporabi na našem planetu. Zato mora nova slovenska tehnologija takoj v izobraževalni sistem, Slovenije, Evrope in sveta v celoti.

2. Kakršne koli finančne injekcije, ki bi jih obvladovali BETA generirani BIOsistemo bodo izgubljene. BETA generirani BIOsistemi bodo pokradli vse kar se bo pokrasti dalo ali pa jih bodo uporabili za projekte, ki škodujejo vsem BIOsistemom aktivne in pasivne inteligence. Tudi njim samim, ker se tega niti ne zavedajo. To pa je najhuje, kar se nam že dogaja. To se dogaja v vseh državah, na vseh nivojih. Tak je zakon, ki ga izvršuje Superinteligenca G-BETA, ki deluje v sedmi dimenziji nad duhovno neukimi Zemljani.

3. Sedma dimenzija generira BK kriminal, BIOterorizem, BIOparazite in črno magijo.  Vse to počno ljudje, BIOroboto sedme dimenzije.

4. Vse te mehanizme so generirali pretekli rodovi naše civilizacije pod tihim preteklim vodstvom vseh religij. Stroka in sodobne religije pa brezglavo poganjajo škodljivo G-BETA BIOtehnologijo naprej.

Kaj mora znanost, vlada in parlament, vsi mi in vse religije v Sloveniji za to storiti in kako ?

Brez sramu naj se čimprej lotijo razumevanja in uporabe nove znanosti.

Takoj zaustaviti izredno škodljivo gradnjo objektov in infrastrukture. V vse pogodbe za uvoz in drugo vnesti klavzulo o odškodninskih zahtevkih, če se ugotovi na osnovi novega merilnega sistema škodjivo delovanje objektov in infrastrukture, hrane, pijače, zdravil, kozmetike in vsega blaga, ki je v prodaji. IZ TEGA NASLOVA BO DRŽAVA PRIDOBILA TOLIKO DENARJA, DA SE NIKOMUR NITI NE SANJA NE, ZA KAKO EKSTREMNO VISOKE ODŠKODNINSKE ZNESKE GRE.

Primer MURGLE: čimprej zamenjati vso ekstremno škodljivo kritino DEKRA.

Zato ne potrebujemo nobenih dragih kreditov, samo malo lastne zdrave pameti in odlične zdrave odvetnike ter pravni sistem.

Zgodovina Slovenije je izredno zanimiva. Žal pa jo malo kdo hoče pravilno razumeti, potvarjati pa jo hočejo mnogi. To so tipični BETA generirani BIOsistemi, ki sistematično uničujejo lastni rod.

Zakaj imamo zdaj brez potrebe probleme z južno mejo, zakaj smo izgubili TRST, ki ga je Italija in stroka popolnoma BIO uničila itd. Zakaj BETIČI naseljujejo Slovenijo, kupujejo naše bogastvo, zasedajo odgovorna mesta in sistematično uničujejo Slovenijo in Slovence. Vse je zdaj absolutno jasno!!!!, temeljito je potrebno spremeniti pravni sistem in se ne zmotno skrivati za škodljivo ameriško filozofijo zlagane DEMOKRACIJE, ki s pravo demokracijo nima nobene zveze.

Nihče ne sme drugim delati škodo drugim pod krinko demokracije, kar to počnemo s pomočjo butastih zakonov vsakodnevno, na vseh področji našega dela in ustvarjanja ter sistematično kršimo ustavo.

Vabljeni vsi, ki jih dejansko zanima reševanje vseh problemov našega časa z uporabo nove slovenske vrhunske tehnologije, ki jo omogoča ekstremno enostavna uporaba nove znanost. Dovolj podrobnosti je v literaturi za samouke na tej spletni strani, ki jo neprestano dopolnjujem.

OPOZICIJA je povsod. Največji nasprotniki nove tehnologije bodo ekstremno BETA generirani BIOsistemi, ki jih je vse polno, v vseh strukturah našega dela in ustvarjanja. Posebej velik nabor teh ljudi se nahaja v BRUSLJU. Meritve njihovih BIOsistemov to potrjujejo.

Komentar:

Oglejmo si streho našega parlamenta in vladnih lokacij. Grobnica za Faraone, ogromno število štirikotnih piramid je na strehi. Te sistematično uničujejo psiho in telo ter poneumljajo vse BIOsisteme v stavbi in njeni okolici, produktivnost jim znižujejo na 4%, staranje pa povečujejo iz 1,8% na 100%. Poneumljanje se izmeri tako, da se izmeri status BIO in možganskih BIOparametrov ter ALFA in P ter status OGBP in vpliv na S1 do S33. Glej mejne vrednosti za BIOsisteme.

Podobno se dogaja z lokacijo na Brdu v vseh vladnih objektih, v šolah itd.

Vse to je posledica neumne gradnje in nerazumevanja ter neupoštevanja zakonitsti, ki so določene v delovanju življenja na Zemlji in v galaksijah.

BETA smrtni žarki so izvor vseh problemov našega časa in generirajo vse bolezni telesa in psihe.

S pomočjo BIOšablone VŽ za aktivacijo dinamičnega ALFA žarka si lahko v nekaj sekundah aktiviramo 4,24 metrski S-ALFA žarek, v katerem smo popolnoma varni. V njem lahko počnemo vse kar želimo, tudi pravilno vodenje države, strank, gospodarskih subjektov, raziskav in razvoja v korist BIOsistemov, seveda, če imamo za to osebni interes. Če tega nimamo, če smo že globoka zabredli na področje delovanja sedme dimenzije, to se lahko izmeri s pomočjo MS VDP, je bolje, da se tega ne lotimo.

Znotraj tako aktiviranega S-ALFA žarka, ki ga s pomočjo drugih BIOšablon lahko enostavno spreminjamo in uporabljamo  na 33 načinov lahko generiramo vrhunsko BIO hrano, BIO zdravila, BIO pijače, BIO alkohol, BIO vino, BIO mamila BIO pesticite itd, skratka vse kar potrebujemo lahko postane BIO. Še tako slabo hrano nam Superinteligenca S-ALFA, za vernike je to BOG spremeni iz 100% škodljivo, vsa je taka, v cca 4% zdravilno. Za višjo kakovost pridelkov, ki jo lahko dosežemo le v Sloveniji, SI OGLEJMO NOVO SLOVENSKO KMETIJSTVO.

Spanje in delo v BIO urejenih lokacijah omogoča generiranje vrhunskih strokovnjakov in vrhunskih proizvodov in projektov na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

BEG iz revščine in ekonomskega nasilja v katerega smo zašli, ki ga vodijo vse vlade in njihovi BETA generirani BIOsistemi je samo ena in edina. To je pravi duhovni razvoj, ki ga omogoča nova slovenska znanost, ki sem jo opredelil kot BIOFIZIKO večdimenzionalnega prostora (BIF VDP) in njen merilni sistem (MS VDP).

Pomembni so le projekti, ki bistveno povečujejo motivacijo, produktivnost in pozitivne inovacije. Le tako si bomo zagotovili pravo smer na področju raziskav ter hitrega in učinkovitega gospodarskega razvoja Slovenije in sveta v celoti.

Vlade pa se ukvarjajo le s projekti ki sistematično uničujejo vse BIOsisteme aktivne in pasivne inteligence. Temeljni problem je zdrava voda, hrana ter lokacija v kateri delamo, počivamo, se zabavamo, meditiramo in molimo. Meditacija ali molitev je povsem ista zadeva. Koristi imamo le, če to počnemo v ALFA življenjskih žarkih. V nasprotnem propademo. Tipični primer je religija ISLAM, ker 5 krat dnevno molijo v BETA smrtnih žarkih.

Osnovna dejavnost politike mora biti reševanje naših temeljnih problemov. To lahko pripelje do zagotavljanja novih delovnih mest, do zdravega seksa in zdravih otrok ter življenja brez bolezni telesa in psihe, kar je temeljni problem BETA generiranih BIOsistemov, med katerimi so tudi popolnoma vsi tajkuni.

Tega pa z obstoječo BIOtehnologijo in zakoni iz kamene dobe, ki omogočajo duhovno impotenco, zakonov ki zagotavljajo istospolne partnerje, kar generira nove geje in lezbijke, religij ki generirajo spolne odklone ter nasilje, molitev v BETA smrtnih žarkih, ki sistematično zagotavlja nastaneh nasilja in terorizma, gradnjo škodljivo oblikovanih zgradb in notranje opreme, proizvodnjo izjemno nevarnih zdravil in vsega kar je v prodaji. Vse to pa znanost in vrhunska tehnologija, s katero se bahamo, z obstoječo tehnologijo ne more ugotoviti in zato tudi ne reševati.

Ponavljam, reševanje vseh naših problemov zagotavlja le nova slovenska znanost, to je BIF IN MS VDP.

Nekaj kmetij v Sloveniji je že usposobljenih za uporabo nove tehnologije, ki omogoča proizvodnjo hrane vrhunske zdravilne kakovosti tudi do 100%. To bi lahko bila glavna izvozna dejavnost, ter izvoz BIO zdravil, BIO kozmetike, BIO vode itd, če bi gospod v Krki razumel pravo ekonomijo. Sicer pa bo slej ko prej do tega tudi prišlo.

Na področju turizma lahko Slovenija z uporabo BIF IN MS VDP postane svetovna MEKA!!!

Nova slovenska znanost edina omogoča pravilno, hitro in učinkovito reševanje politične, gospodarske, družbene, kmetijske, zdravstvene in okoljevarstvene problematike v Sloveniji, Evropi in v svetu.

Zato VABIM vse državljanke in državljane Slovenije, da se pridružijo temu nadvse pomembnemu projektu. Od poznavanja, razumevanja in dejanske uporabe nove slovenske vrhunske tehnologije, ki je izredno enostavna za uporabo je odvisna bodočnost Slovenije in sveta v celoti.

Bruselj je potrebno strezniti, da ne bo počel neumnosti, kot to počne sedaj. Dela tako, kot bi bili zadnja civilizacija na tem planetu.

Slovenija je nosilec nove, izvrstne tehnologije, ki jo omogoča nova znanost BIF VDP ( BIOfizike večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo, odkar se zavedamo) in njen merilni sistem MS VDP.

Zato je temeljna naloga slovenske stroke, vlade, parlamenta in vseh religij, da seznanijo ljudi z novo tehnologijo, da zahtevajo, da vsak sam poskrbi za sebe in svojo družino, jih poduči in jim izobraževanje tudi zagotovi.

Vse to omogoča nova znanost, ki nam jo je posredovala Superinteligenca S-ALFA, za vernike je to BOG v pravem pomenu besede, ki je zdaj dokazljiv, in je en sam za celotno zemeljsko populacijo in vse Galaksije.

Naloga vsake vlade in stroke je, da ustvari ustrezne pogoje, ki bodo omogočili ljudem normalno in zdravo življenje ne pa da neumno investira ali celo zaradi neznanja izgublja davkoplačevalski denar.

Človek se mora roditi zdrav in zdrav tudi umreti. To je temeljni zakon vrhunske slovenske znanosti.

No, slovenska je toliko, ker je bila v Sloveniji pravilno razumljena in je že v uporabi.  Imamo tudi mnogo desetletij prednosti pred drugimi državami.

Zboli vsak, ki spi in dela v BETA smrtnih žarkih, ki ima nad glavo škodljivo oblikovano streho, strešnike in snegolove, se vozi BK nezaščiten z letalom in škodljivo oblikovanimi vozili, kolesar ko nosi na glavi škodljivo oblikovano čelado itd.