S110909 Predlog tem za vlado in medije

Objavljam teme za delovne sestanke:

UVOD

 1. Vsi problemi našega časa so posledica sevanja sedme dimenzije. Prve meni znane raziskave so izvršili Francozi v prejšnjem stoletju. Raziskave so bile zaustavljene iz nepojasnjenih razlogov.
 2. Stroka, s tiho podporo religij, je vse skupaj pometla pod preprogo. Moje raziskave kažejo, da sta bila dva temeljna razloga za zaustavitev nadaljevanja raziskav na področju sevanja.
 3. Prvi razlog so povzročili pritiski religij, ker bi se jim podrla kompletna njihova filozofija o delovanju BOGA in HUDIČA, o filozofiji posmrtnega življenje in o poti, kako se do tega pride. S to zmotno filozofijo obvladujejo celotno krščanstvo. Islam pa je še korak naprej in generira nasilje, samomore in terorizem. Vse BIOanalize kažejo, da vse religije častijo HUDIČA ne BOGA, sevanja sedme dimenzije pa uporabljajo za sistematično poškodbo psihe in dosti kasneje posledično tudi telesa. Oba pojma so povsem napačno opredelili s preprostega razloga, ker se da ljudi lažje zavajati s pomočjo črne magije. BIOanalize umrlih verskih poglavarjev kažejo, da jim je bilo vseeno, kaj se bo z njimi po smrti dogajalo ali pa so bili zmotno prepričani, zaradi maksimalnega nasičenja svojega telesa in psihe s škodljivimi BIOenergijami, da delajo prav.
 4. S pomočjo merilnega sistema (MS) VDP sem ugotovil, da so vsi dosedanji papeži, vsi verski predstavniki, pristali v peklu in se nahajajo v sedmi dimenziji, ki predstavlja lokacijo kjer so generirani BIOparaziti, ki telepatsko zelo nevarno vplivajo nazaj na vse žive BIOsisteme. BIOparaziti se generirajo v merilnem oknu S25, sedme dimenzije MP1. Ljudje pa za religije itak predstavljajo duhovno impotentne ovce, ki služijo njihovim primarnih ciljev. To je zbiranje denarja in utrjevanja oblasti ne glede na posledice. Zato sistematično vzgajajo mladi rod, kjer se le da, v napačno smer. Generirajo BETA generirane BIOsisteme. To je bolan duh v zdravem telesu, ki slej ko prej postane tudi bolnik.
 5. Najbolj nevarna religija je prav ISLAM. Razlog je sila preprost. Petkrat dnevno molijo v BETA smrtnih žarkih. S tem si popolnoma uničijo psiho, telo pa temu počasi sledi. Rešitev je sila preprosta. Moliti smejo le v ALFA življenjskih žarkih. Samo to napako je potrebno popraviti, pa bodo vsi problemi tega sveta počasi rešeni.
 6. Vse to lahko zelo enostavno izmerimo s pomočjo MS VDP in vidimo barvni vzorec BIOenergij s pomočjo metode SGBKD.
 7. Takoj je potrebno sprejeti ustrezen zakon, da morajo biti vsi objekti religij generirani kot zdravilni gaji. S tem bo preprečena uporaba sevanja sedme dimenzije, generiranje izjemno nevarnih BIOparazitov in uporaba črne magije.
 8. Izgradnja objekta ISLAMA v Ljubljani mora biti obvezno zgrajena po novi tehnologiji, ki bo upoštevala delovanje BIF VDP. To je izredno pomembno za celoten Islam in celoten svet. To mora postati vzorčni objekt, kako morajo biti vsi religijski objekti zgrajeni in urejeni. Kako se to zgradi, je vse natančno opredeljeno na www.ati-e-import.si.
 9. Posledice delovanja religij so več kot strahotne za vse BIOsisteme aktivne in pasivne inteligence. Generirali so škodljivo G-BETA BIOtehnologijo, ki ima štiri temeljne učinke na vse BIOsisteme. To je BIOkibernetski kriminal, BIOterorizem, generiranje BIOparazitov in delovanje črne magije. Vse to povzroča nastanek vseh znanih in še neznanih bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa, na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.
 10. Drugi temeljni razlog za zaustavitev nadaljevanja raziskav na področju sevanja sedme dimenzije pa je telepatski vpliv Superinteligence G-BETA, ki vodi sedmo dimenzijo, na vse BIOsisteme aktivne in pasivne inteligence.
 11. Telepatski vpliv sedme dimenzije je izredno inteligenten, zvit pa tudi izredno nevaren mehanizem. Sedma dimenzija telepatsko posredno ubija. Seveda to izvršijo ljudje, ekstremno BETA generirani BIOsistemi. Župniki ob maziljenju, medicinsko osebje ob bolnikih, napake pri operacijah itd. Sedma dimenzija lahko posredno povzroči infarkt, možgansko kap, zapeljemo na levo stran cestišča, povzroča prehitro vožnjo in prometne nesreče, piloti povzročajo letalske nesreče, povzroča popolnoma vse druge nesreče, ki jih pripisujemo ljudem.
 12. Poleg tega je sedma dimenzija izredno nevarna za celotno gospodarstvo in kmetijstvo. Vse napake, nesreče in vsi drugi problemi, so posledica delovanje sedme dimenzije.
 13. Vse to v bistvu povzročajo ljudje, BETA generirani BIOsistemi. To so ljudje, ki so popolnoma nasičeni s škodljivimi BIOenergijami. To so lahko bolniki ali na izgled in medicinsko povsem zdravi ljudje, ker pač medicinska doktrina še ne zna ugotoviti status BIOsistema. Tega ni mogoče ugotoviti z obstoječo medicinsko tehnologijo, ker deluje vsak BIOsistem v večdimenzionalnem prostoru. Za celično membrano so skriti vsi potrebni mehanizmi za dostop do večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo, odkar se zavedamo.
 14. Temeljni problem vseh raziskav je BK poškodba psihe raziskovalca. Raziskovalec postane BIOrobot sedme dimenzije. Sprejema telepatske vzorce, ki jih potem kot avtorsko delo obelodani. Vse, kar odkrije BETA generiran BIOsistem, je običajno v škodo BIOsistemom aktivne in pasivne inteligence. Vse to je zdaj merljivo s pomočjo MS VDP in rešljivo s pomočjo BIF VDP. Popolnoma enaka situacije nastopa pri vodenju gospodarstva in povsod drugje. Pravočasno odkrijemo vse potencialne probleme, ki bi lahko nastopili, ko izvršimo BIOanalizo 1129 BIOparametrov za določen BIOsistem.
 15. Podobno je z vsemi oblikovalci. Večje poškodbe psihe imajo, bolj škodljive predmete oblikujejo. Vse to je zdaj rešljivo s pomočjo BIF VDP. Rak na dojkah ima izvor v nakitu, v napačno oblikovanih modrčkih, v kovinskih dodatkih perilu, obleki in obutvi, zaradi bleščic in druge navlake na perilu in obleki, zaradi škodljivih kovinskih ali plastičnih dodatkov na torbicah itd.
 16. Podobno je z glasbo, umetnostjo in z vsemi drugimi umotvori. Škodljiva glasba deluje kot izvrstno BK mamilo, uničuje psiho, prenaša BIOparazite in povzroča BK kriminal.
 17. Pilotski projekti so končani. Vse se pokriva z medicinsko doktrino. Odkrite so vse napake, ki jih dela farmacija in medicina, znanost in tehnologija, umetnost in religije. Metodologija je preizkušena ob večletni uporabi v raznih strukturah našega dela in ustvarjanja. Uporabniki so otroci vse do starejših ljudi, tudi 90 letniki so med njimi. Vsem deluje nova BIOtehnologija odlično. V eni večjih gospodarski organizaciji, kjer so zasledovali delovanje aktivacije ALFA žarkov so ugotovili, da se je bolniška v enem letu znižala za več kot 30% samo s pasivno uporabo BK urejene lokacije z uporabo tehnologije BIF VDP.

Reševanje celotne problematike naše civilizacije je torej sila enostavno. Vse, kar gre v prodajo mora imeti poleg fizikalnega tudi BIOkibernetski atest. To pa omogoča, poleg fizikalnih meritev, ki sicer lahko dosti odkrijejo, vendar ne vsega, edino le MS VDP.

Temeljni problem ta trenutek je proizvodna cena in proizvodne zmogljivosti, kar pa sploh ni bistveno.

Preteklo bo namreč kar precej časa zaradi strahotne opozicije, ki jo izvajajo za napredek naše civilizacije ekstremno BETA generirani BIOsistemi, ki jih je vse polno, v vseh strukturah našega dela in ustvarjanja.

Eden od velikih problemov je tudi trenutna cena nove tehnologije. Za zmanjšanje stroškov proizvodnje iščem ustrezne rešitve. Projekt dobro napreduje. V desetih letih so proizvodne cene ostale skoraj enake. Dvigovali smo samo produktivnost in nove rešitve, ki so nam bile posredovane s strani S-ALFA.

Brez tehnologije BIF VDP ne more biti noben proizvod, nobena tehnično tehnološka rešitve pravilno izvršene. To se je lepo pokazalo v Mehiškem zalivu pri naftnih ploščadih, pri reševanju rudarjev, pri BK zaščiti ljudi pred sevanjem nuklearnih elektrarn na Japonskem, eksperimentalno rešujemo posledice Černobila itd. Analiziramo, kaj se dogaja v arabskem svetu, posebej v Libiji, kjer skušajo ekstremno BETA generirani BIOsistemi prevzeti oblast. BETA generirani BIOsistemi na Zahodu pa to podpirajo, seveda, v svojo veliko škodo, ki bo sledila.

Predlagam sledeče

Z vidika izobraževanja:

 1. Ljudi je potrebno seznaniti z osnovami BIF VDP. Zelo grobi skelet je objavljen na moji spletni strani www.ati-e-import.si. Najbolj enostavno bi bilo, da se izda ustrezni učbenik. Vsak učbenik ima lahko v prilogi BIOšablone A5, s katerimi si lahko vsak učenec uredi svoje življenje zelo enostavno. Očisti si hrano, pijačo, zdravila in vse, kar uporablja ter sistematično skrbi za svojo psihofizično kondicijo.
 2. Preko medijev je potrebno seznaniti ljudi, kakšne pomembne koristi prinaša nova znanost, ki je izjemno enostavna za uporabo.
 3. Nihče ne more končati šolanja, ne da bi vsaj teoretično obvladal novo tehnologijo.
 4. Nova tehnologija mora takoj v medicino, farmacijo, kmetijstvo, turizem, gradbeništvo in v tehnologijo proizvodnje in predelave hrane za ljudi in živali ter v vse RELIGIJE.
 5. Zdravila, medicinski pripomočki, pesticidi in drugo medicinsko in kozmetično blago ne sme v prodajo, ne da bi bile predhodno odstranjene vse škodljive BIOenergije in oblikovno škodljive izvedbe ter vpisane zdravilne BIOenergije, ki jih omogoča BIF VDP.
 6. Izjemno pomembno je izvršiti za vsa zdravila in drugo blago BK atest uporabnosti in kakovosti ter atest sevanja s pomočjo MS VDP, preden gre blago v prodajo.
 7. Lokacije izobraževanja bi morale biti zdravilni gaji. Pedagogi morajo imeti odličen ALFA generiran BIOsistem. To pomeni aktivacijo vseh ALFA žarkov za profesionalno uporabo doma in v šoli. Ne smejo nositi nobenega nakita, ki ni atestiran. Večina nakita je skrajno škodljive oblike, ki sistematično uničuje pedagoge in učence.
 8. Streha šole mora biti čiste sinusne oblike, vse kar je na njej mora biti pravilno oblikovano. Nobenih stožcev, piramid, križev, raznih simbolov, ki jih uporabljajo religije in druge navlake, ki sistematično uničujejo vse BIOsisteme pod škodljivo oblikovano streho. Stavba mora biti pravilno oblikovana. Optimalna rešitev je osemkotna stavba. Zadošča tudi šest kotna stavba, Če ne gre drugače, pa morajo biti vsaj robovi stavbe porezani cca 5 do 10% dolžine stranice. Pravilno mora biti oblikovana vsa notranja oprema. S tem se dobi maksimalno možna zdravilna BIOklima sedmih zdravilnih BIOenergij.
 9. Za vso notranjo opremo (izredno nevarna so svetila, saj je večina njih škodljive oblike) je potrebno izdelati BK ATEST.
 10. Ko izvršimo vse to, dobimo vrhunske rezultate vzgoje, vrhunsko kakovostne ALFA generirane BIOsisteme. Tako se bo slej ko prej generirala bodoča elita Slovencev, vrhunskih strokovnjakov. Takrat ne bo nobenih problemov več, na katerem koli področju našega dela in ustvarjanja.

Z vidika upokojevanja:

 1. Nova tehnologija omogoča, da lahko vsak sam poskrbi za svoje zdravje in življenje do svoje smrti in pri tem porabi zelo malo davkoplačevalskega denarja. To velja za mladi rod. Za odrasle, za zatečeno medicinsko stanje pa omogoča, da se postopoma zelo zmanjša poraba zdravil. Z uporabo BIF VDP lahko TAKOJ bistveno zmanjšamo količino uporabe zdravil ter astronomsko povečamo njihovo kakovost. Kakovost vseh zdravil in večine drugih kemikalij spremenimo iz -100% škodljivosti v +3% zdravilnosti. Vse pa po tem postopku postane maksimalno BIO. Diagram, kako se spreminja kakovost blaga je podrobno naveden na www.ati-e-import.si takoj na začetku na linku Osnove BIF VDP.
 2. Nova tehnologija omogoča, da delovna doba sploh ne bo več problem. Nova tehnologija omogoča, da si vsak generira vrhunsko psihofizično kondicijo, do svoje smrti. Delo postane hobi in ne predstavlja skoraj nobenega napora več. Kaj hočemo lepšega, kot n.pr. delo na kmetiji ali karkoli, kar počnemo, da to počnemo v zdravilnem gaju. Šele s tem bo družina dobila pravo in trajno vrednost z vrhunsko intelektualnimi otroci, ki bodo zagotovili Sloveniji in svetu nesluten razvoj na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

Z vidika raziskav in razvoja novi tehnologij:

 1. Kot sem že omenil so vse informacije telepatsko posredovane v naš fizikalni svet s strani dveh Superinteligenc. To sta Superinteligenca G-BETA, ki deluje v sedmi dimenziji, ki je zelo telepatsko nasilna in Superinteligenca S-ALFA, ki usmerja in nadzoruje celotno življenje in njen razvoj na Zemlji in v drugih galaksijah.
 2. S-ALFA nadzoruje delovanje vseh dimenzij do dimenzije neskončno. Uporablja tehnologijo materije in antimaterije. Čas, hitrost, količina informacij, razdalje in druge fizikalne količine so za večdimenzionalni prostor brezpredmetni parametri. Delovanje 13. dimenzije, to je uporabo ALFA življenjskih žarkov, nadzoruje Superinteligenca G-ALFA.
 3. S-ALFA zelo diskretno telepatsko vpliva na vse BIOsisteme aktivne in pasivne inteligence. To na zemlji dojemamo kot intuicijo, ki je lahko negativna (sedma dimenzija – MP1) ali pozitivna ( višje dimenzije - MP3 do MP33). Kako to dojemamo in kdo lahko kaj dojema, je odvisno od vsebine zdravilnih ali škodljivih BIOenergij v posameznem BIOsistemu.
 4. Dva ekstrema nastopata. Prvi je BETA generiran BIOsistem, to je bolan duh v zdravem ali že bolnem BIOsistemu. Drugi je ALFA generiran BIOsistem, to je zdrav duh v zdravem BIOsistemu. Optimalna distribucija BIOsistemov bi bila, glede na stroške uporabe BIF VDP, simetrična Gausova krivulja. Žal pa je Gausova krivulja, zaradi tisočletnega vpliva škodljivega sevanja sedme dimenzije ter zaradi povsem napačnega pristopa in razumevanja zdravega življenja in ohranjanja narave, že popolnoma deformirana. Večina svetovnega prebivalstva limitira proti BETA generiranim BIOsistemom.
 5. Naloge vseh raziskovalnih in pedagoških institucij so torej povsem jasne. Zagnati je potrebno nov raziskovalno razvojni cikel, ki bo upošteval delovanje BIF VDP. Vse lahko materialno dokažemo. Slej ko prej bomo odkrili ustrezno fizikalno metodologijo, ki bo lahko množično in enostavneje uporabna za uporabo merilnega sistema (MS) BIF VDP. Vse, kar ni v korist BIOsistemom aktivne in pasivne inteligence, mora biti na Zemlji čimprej odstranjeno. To pa lahko ugotovimo takoj že z obstoječim znanjem uporabe MS BIF VDP.
 6. Predvsem je pomembno, da ne čakamo zopet 100 let za uveljavljanje BIF VDP, kar bodo vsekakor poskušali BETA generirani BIOsistemi in predvsem religije. Izvor celotne problematike na Zemlji in vse ustrezne rešitve so absolutno jasne in materialno dokazljive z uporabo MS VDP.

Z vidika prometne problematike:

 1. Reševanje prometne problematike z vidika nesreč je povsem napačno. Kazni ničemur ne služijo.
 2. Kazni ničemur ne služijo zato, ker so ljudje zaradi sevanja sedme dimenzije, poškodbi psihe in telesa zaradi delovanja BK kriminala, BIOterorizma, BIOparazitov in črne magije neprestano izpostavljeni. Poškodovana psiha pa povzroča vse napačne ocene v prometni situaciji. Poškodovana psiha ima povsem enake vplive v gospodarstvu, v bankah, v politiki, v medicini in farmaciji kot tudi povsod drugje.
 3. Obnašanje na cesti in tudi drugje, spoštovanje pravil, ki smo si jih postavili v življenju, je neposredno odvisno od kakovosti našega BIOsistema. Kakovost pravil, zakonov in drugih strategij, ki si jih postavljamo, na vseh področjih našega dela in ustvarjanja, je prav tako neposredno odvisno od kakovosti BIOsistemov, ki vse to ustvarjajo. To lahko zelo enostavno ugotovimo z meritvijo 1129 BIOparametrov, ki jo omogoča MS BIF VDP in stane po osebi 33 EUR.
 4. S pomočjo metode SGBKD, ki bi jo morala obvladati sleherna policistka, tajnica, gospodinja, mati, dekle, BK zdravi otroci pa tehnologijo SGBKD v rani mladosti še obvladujejo, lahko v nekaj trenutkih ugotovimo izvor problemov, na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.
 5. Temeljni problem je torej zaščititi našo psiho pred vplivi sedme dimenzije. Vse to omogoča le BIF VDP.
 6. Temeljni problemi prometne problematike imajo več vzrokov, ki strokovno niso opredeljeni zaradi nepoznavanja vpliva večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo.
 7. Gre za povsem napačno gradnjo zgornjega dela cestišča, vse kar se nahaja nad cestiščem, reklamne table in druga opozorila in informacije ter vrsta škodljivo oblikovanih spremljajočih objektov ob cestišču. To so izjemno nevarne oblike baznih postaj ter visokonapetostni daljnovodi, ki imajo robove štirikotne piramide, daljnovodni vodniki in množica drugih spremljajočih škodljivih oblik na posameznih lokacijah ob cestišču. Celotno ograjo moramo oblikovno spremeniti. Vse to povzroča maksimalno škodljivo sevanje sedme dimenzije na psiho voznikov in sopotnikov.
 8. Naslednji problem je oblika vozila (vlaka, letala, vesoljskega plovila, ladje , jadrnice, tankerja itd.) in BIOstatus vsebine vozila, ki je v večini primerov maksimalno škodljiva in nima nobene povezave s ceno vozila. Škodljivo oblikovano vozilo povzroča pri prečkanju BETA žarkov, ki jih je vse polno na vseh lokacijah, pošiljanje škodljivih BIOenergij v svojo okolico. Gre za dinamični proces, ki se neprestano dogaja. Najbolj nevarni so motorji in uporaba čelad, tudi pri kolesarjih, zaradi napačnega oblikovanja, ki povzroča maksimalne BK nivoje škodljivih BIOenergij.
 9. Notranja oprema in materiali so maksimalno nasičeni s škodljivimi BIOenergijami. Takoj ko se usedemo v avto, se začne proces izmenjave BIOenergij med potniki in vozilom. Ta proces se neprestano odvija. To pa zopet pomeni poškodbo psihe voznika in sopotnikov, kar predstavlja zopet potencialno nevarnost, da se zgodi prometna nesreča.
 10. Naslednji izredno nevaren fenomen v vozilu je gledanje TV in poslušanje glasbe in poročil, tekem, raznih modrovanj itd. Ob poslušanju in gledanju vsebin nastopa teleprenos BIOparazitov in škodljivih BIOenergij ter črna magija. Višina nevarnosti je odvisna od kakovosti BIOsistema, ki je informacijo generiral, ki jo je posredoval in od kakovosti BIOsistema, ki te informacije sprejema. Ta fenomen je najbolj enostavno opazovati s pomočjo metode SGBKD. Uporaba MS VDP pa je dosti zamudna.
 11. Nadvse je pomembno, da vozilo pred prvo uporabo prečistimo škodljivih BIOenergij, vpišemo zdravilne BIOenergije in ga po možnosti opremimo z do 6 BIOlaserjev. Potem se vozimo v zlati kletki, ki deluje podobno kot akustična soba v glasbi ali Faradajeva kletka v elektrotehniki.

Z vidika medicine in farmacije:

 1. Temeljni problem medicine je uporaba kemičnih substanc, ki jih proizvaja farmacija. Zadeva bi bila že zdavnaj rešena, če bi medicina imela instrumente in metodologijo, ki bi omogočala ugotavljanje posledic zdravil in vsega, kar gre v telo in na telo. Zaključki medicine na osnovi občutkov bolnikov so brezpredmetni. Vsa zdravila delujejo na podzavest kot mamila in uničujejo vitalne dele našega telesa in psihe.
 2. Preizkušanje zdravil je na povsem napačnih osnovah. Vsak BIOsistem drugače reagira na zdravila in na vse, kar gre v telo in na telo. Reakcije so odvisne od kakovosti BIOsistema.
 3. Če zdravila preizkušamo na živalih, je rezultat odvisen od tega v kakšnem žarku se žival v času preizkušanja nahaja. Ali se nahaja v ALFA življenjskem, v BETA smrtnem žarku ali je na nevtralni lokaciji. Pomembno je še, kakšno sevanje nastopa na lokaciji zaradi vpliva oblike in vsebine predmetov na lokaciji in njeni okolici. Teoretično lahko nastopa škodljivo sevanje sedme dimenzije ali zdravilno sevanje trinajste dimenzije. Prav tako je pomemben BK nivo sevanja na lokaciji. Ta je odvisen od BK nivoja ALFA ali BETA žarkov. Nenazadnje je vpliv na žival, ki preizkuša zdravila ali je udeležena pri drugih preizkusih s strani osebja, odvisen tudi od kakovosti BIOsistema ljudi, ki so neposredno udeleženi pri izvedbi preizkusov. Ti namreč lahko BK vplivajo na žival s prenosom BIOparazitov in škodljivih BIOenergij.
 4. S pomočjo MS VDP sem ugotovil, da so vsa zdravila proizvedena na napačnih osnovah. V glavnem ničesar ne zdravijo. Povzročijo le to, da so naši občutki drugačni pred in po uporabi zdravil. Delujejo kot neke vrste mamilo. Ko se ljudje na njih navadijo reagirajo podobno kot mamilaši. Poškodujejo psiho in telo. Vse to se slej ko prej maščuje vsakemu bolniku. Rezultat je vedno dosti prezgodnja smrt, kakovost življenja v času jemanja zdravil pa je lahko le mizerna.
 5. BIOanalize ogromnega asortimana zdravil so pokazale isti ali podoben rezultat. Pomembno je, da s pomočjo uporabe BIF VDP vsa zdravila spremenimo iz 100% škodljivosti, neobdelana s pomočjo BIF VDP so vsa taka, v cca 3% zdravilnosti. Nekatera zdravila pa imajo tudi dosti boljšo, nekatera, sicer redka, pa celo izvrstno kakovost, ko so obdelana s pomočjo BIF VDP. Dosežejo tudi celo do 80% zdravilnosti.
 6. Nadvse pomembno je, da vsa zdravila, kemikalije in vse kar gre v telo in na telo, pred uporabo očistimo škodljivih BIOenergij, vpišemo zdravilne BIOenergije in jim s tem povečamo kakovost. To omogočajo BIOšablone A4. Če imamo za uporabo na razpolago statični ALFA življenjski žarek v enem od zdravilnih gajev v Sloveniji, so rezultati še boljši.

Z vidika doseganja vrhunskih rezultatov na področju športa:

 1. BIOanalize so pokazale, da so tekmovanja vedno borba med kakovostmi posameznih BIOsistemov z vidika fizične in psihične kondicije, vedno negativnega vpliva ljudi, ki se derejo na tribunah in prenašajo BIOparazite na tekmovalce, vpliva BETA (črnina) in S-ALFA Superinteligence, ki lahko posamezen BIOsistem BK zaščiti pred škodljivim vplivom BIOparazitov in pred črno magijo. Črna magija je temeljni sopotnik vseh tekmovanj, ki jih sprožajo posamezni strokovnjaki v posameznih državah in tekmovalnih ekipah.
 2. S-ALFA sproži BK zaščitni postopek tako, da posamezne BIOsisteme ovije z BIOenergijami višjih dimenzij. Ovije jih v zlati ovoj, ki ima z vidika SGBKD različne oblike, tudi oblika jajca, krogle ali kupole je dostikrat vidna. S tem preprečijo delovanje črne magije in vpliva BIOparazitov na psiho tekmovalca. Telepatski prenos BIOparazitov na tekmovalca lahko povzroči napake, poškodbe ali celo smrt.
 3. Običajno zmaga tekmovalec, ki ima boljši BIOsistem, boljšo življenjsko filozofijo, ki se bolj zdravo hrani in ima bolj pošten odnos do življenja, do soljudi in do narave. So pa tudi izjeme. Vse tako kaže, da imamo Slovenci rahle prednosti pred drugimi ekipami. Cerkve celotne Slovenije so na zunaj urejene. Ob posebnih dogodkih, ki jih še raziskujem, deluje Slovenija kot 33 slojno veliko pokrivalo BIOenergij višjih dimenzij. Preko tega pokrivala S-ALFA rešuje določene probleme doma in v svetu. Pred kratkim je omilila vpliv tornada v ZDA itd. Fizična kondicija je neposredno odvisna od psihične kondicije. Za hitro kontrola zadošča meritev dveh globalnih BIOparametrov. To sta OGBP in vpliv na S1 do S33.
 4. V času svetovnega prvenstva v Južni Afriki je slovensko reprezentanco eksperimentalno BK zaščitila, da smo lahko spoznali kako vse to deluje. Vpliv navijačev s pomočjo črne magije je bil izjemno nevaren. Žal moram priznati da se vsi skupaj obnašamo kot prave AMEBE. Nočemo razumeti, kje so pravi razlogi za vse naše probleme telesa in psihe.
 5. Povsem druga situacija bi bila, če bi imeli navijači odličen, ALFA generiran BIOsistem, pa še zdaleč ni tako. Ustrezne teste smo opravili ob nogometnem prvenstvu v južni Afriki in pri drugih tekmovanjih doma in po svetu.
 6. V fizično kondicijo se ne bom spuščal. Pomembno je le, da se pri treningih upošteva delovanje BIF VDP. Z drugimi besedami to pomeni, da naj se treningi vršijo v zdravilnih gajih. S tem dosežemo optimalno psihofizično kondicijo. Najbolj pomembno je, da imajo trenerji in spremljajoče zdravniško osebje ter spremljevalke tekmovalcev odlično urejen svoj BIOsistem. Žal pa smo še daleč od tega. Zato je toliko napak in problemov. Neki naš hribolazec je preminil visoko v hribih s pomočjo uporabe sedme dimenzije. Nič mu nisem mogel dopovedati. Doma je padel s strehe, kjer je lociran en velik BETA smrtni žarek. Tudi drugim odgovornim in raznim selektorjem se ne da nič dopovedati, niti olimpijskemu komiteju.

Z vidika politike, gospodarstva in vrhunske produktivnosti:

 1. BIOanalize so pokazale, da so vse propadle družbe vodili BETA generirani BIOsistemi. Tudi predsedniki vseh dosedanjih vlad so bili in so še pod velikim pritiskom sedme dimenzije. Najbolj je zavozil dr. Janez Drnovšek. Večkrat sem skušal razvozlati njegov gordijski vozel, pa nisem imel niti najmanjše možnosti, da bi to storil. Nasedel je na alternativno medicino, ki predstavlja črno magijo, nato pa se je vrnil k medicini in končal v S25 kot Bajuk. V svojih vrstah so imeli rafinirane TROJANSKE konje, ki so samo čakali pravi trenutek. Nekateri pa še čakajo in bi jih moral Pahor že zdavnaj odstraniti, pa se tudi njemu ne da nič dopovedati. Pravočasno je dobil vse ustrezne BIOanalize, pa ni popolnoma nič ukrenil. BIOanalize sem izvršil iz preprostega razloga, da skušam dokazati, kako delujejo posamezni BIOsistemi na našo državo in na gospodarska ter kulturna gibanja. Da zberem ustrezne dokaze, ki jih je drugače zelo težko zbrati.
 2. Človek je božji dar, ki lahko s pomočjo sedme dimenzije hitro postane orodje HUDIČA. Temu največ pripomore neatestiran nakit, spanje v BETA smrtnih žarkih, BK kriminal, BIOterorizem, BIOparaziti, črna magija, izjemno nevarna glasba, ter BETA kulturne dobrine, pa tudi vozila škodljivih oblik in ekstremno škodljiva vsebina vseh notranjosti vozil.
 3. Največje zlo je nasedanje na telepatske vplive škodljive BETA Superinteligence, ki gospodarstvenike in politike neprestano motijo. Slabša je BK lokacija, slabši so njihovi BIOsistemi, BK slabše imajo prišepetovalce v vlogi katerekoli osebe v njihovi okolici, večje neumnosti počno. Njihova temeljna skrb bi morala biti skrb za delavce in njihove družine. Sindikati tega niso sposobni urediti. Vodstvo vsake firme je odgovorno, da do prekinitve dela sploh ne pride. Takoj, ko bi nastopil indic, da firma drsi navzdol ali celo da bi šla firma v stečaj, je treba odstraniti celoten vodilni kader in zaseči vso njihovo imovino, firmo pa nacionalizirati in postaviti prave ljudi na prava mesta. To so lahko le ALFA generirani BIOsistemi. To je zakon, ki ga ni mogoče prekršiti. Če ga prekršimo, pomeni potencialni propad vsake firme, vsake družine, vsake države.
 4. Bolj enostavna in učinkovita metoda je, da se pravočasno izvrši BIOanaliza vodilnega kadra in njihovih družin, ter lokacije doma in v službi in se s tem pravočasno ukrepa. Tako bi se pravilno uporabljal davkoplačevalski denar za najbolj pomembne začetne ukrepe v vsaki firmi. Kompleksna BIOanaliza za posamezno firmo bi stala nekaj 1000 EUR.
 5. Slej ko prej bo potrebno organizirati institut za BIF VDP, kot nadzorni sistem države, s pomočjo katerega bomo lahko pravočasno reševali vse tekoče in dolgoročne probleme na vseh področjih našega dela in ustvarjanja, tako pri nas kot v Evropi in drugje po svetu

Tu sem navedel samo nekaj malenkosti iz nabora celotne problematike, ki jo moramo začeti čim prej reševati.

Tehnologijo, ki nam jo je posredovala Superinteligenca S-ALFA, lahko takoj uporabimo v kmetijstvu, gospodarstvu in na vseh ostalih področjih našega dela in ustvarjanja.

Brez te tehnologije ne moremo ničesar dobrega proizvesti. Kar pa morda dobrega le nastane, je posledica slučajnega telepatskega dostopa ljudi do te vrhunske BIOtehnologije.

Dobro je le tisto, kar lahko ugotovimo s pomočjo MS BIF VDP. Ugotavljam, da je MS VDP več kot briljanten informacijski in izjemno uporaben merilni sistem, ki lahko zelo hitro in natančno ugotavlja našo preteklost in rešuje celotno našo sedanjost in prihodnost.

Avtor: Alojz Slavko Gorenc